კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ბურდული. პოსტმოდერნისტული სიმბოლური ნომინაცია როგორც ქრონოტოპი და ლინგვოკულტუროლოგიური პარადიგმა. ღია დიპლომატიური საზოგადოება. 2009წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

ზ. ქოიავა. პრაგმატული იდეალიზმის კონცეფცია. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #2 (30) გვ. 23-39.

ლ. შაიშმელაშვილი. პრეზიდენტის ინსტიტუტის ევოლუცია საქართველოში საკონსტიტუციო ცვლილებების ფონზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სამართლის აქტუალური პრობლემები, 7-17.

ო. გაბედავა, თ. შეროზია, ო. შონია. პრივატიზაციის პროცესების იერარქიული ანალიზის მართვის ავტმატიზებული სისტემა. სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", მოხსენებათა კრებული.. 2007წ. თბილისი, 361-364 გვ..

ჰ. კუპრაშვილი. პრობლემები ინფორმაციული უშიშროების უზრუნველყოფაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება – 2015“. 2015წ. .

დ. რაძიევსკი, ვ. შენგელია, ნ. კილაე, ფ. კოგანი. პროგრამა რენტგენოგრაფიული ინფორმაციის ანალიზისათვის. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1999წ. საერთაშორისო მეცნიერულ-ტექნიკური კონფერენცია SofTEC'99.

ნ. ჩიკვილაძე, ლ.კაკულია. პროგრესული უცხოური გამოცდილების გამოყენება სამამულო საწარმოებში:სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები. მე-3საერთაშორისო კონფერენცია,სტუ,ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 0წ. ჟურნალი“ბიზნეს- ინჟინერინგი“2015წ.N4,4გვ..

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, მღებრიშვილი სოფიკო. პროდუქტების გაყინვა-გალღობის პროცესების თეორიული ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. შრომათა კრებული. გვ. 14-17.

ი. გიაშვილი. პროდუქციაზე მოთხოვნის მინიმალური საწარმოო დანახარჯებით დაკმაყოფილების მოდელი შეუზღუდავი საწარმოო სიმძლავრეების დროს.. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“. სტუ. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. № 1(10). გვ.410-414..

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, ა. მასხარაშვილი. პროექტი “ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის საფუძვლები და მისი გამოყენება საინფორმაციო ტექნოლოგიებში” - სასაფუძვლო შედეგები და მისაღწევი მიზნები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის „21-ე საუკუნის ტექნოლოგიების და განვითარების ძირითადი პარადიგმები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის „21-ე საუკუნის ტექნოლოგიების და განვითარების ძირითადი პარადიგმები“ შრომების კრებული http://gtu.ge/Library/Cifruli_bibl/cifruli.php , 38-146.

ნ. აროშვილი. პროტექციონიზმი, როგორც საგარეო ვაჭრობის სახელმწიფო რეგულირების ფორმა. სტუ.საქართველოს საინჟინრო აკადემია. მეორე საერთაშორისო კონფერენცია IEC-2013 "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". 2014წ. #2.

მ. ჩიქავა. პუბერტატული ასაკის გოგონათა მიკროსოციალური გარემო.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: `მსოფლიო და გენდერი’’.თბილისი. შრომების სპეციალური ნომერი (1), თბილისი. გვ. 234–238..

E. Alaverdovi. ჟიურის წევრი. “საერთაშორისო ახალგაზრდული სამიტი”. 2016წ. .

ს. მიდელაშვილი. რა გზით ვიაროთ აფხაზეთისკენ?! (პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტები) . სამართლის აქტუალური პრობლემები - პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, სამართლის დეპარტამენტი, . 2014წ. .

თ. ლაგვილავა, შ. ვეშაპიძე ნ. ბაბუაძე. რა ევროპული ღირებულებითი ორიენტირებია მნიშვნელოვანი ქართული ეკონომიკური მოდელისთვის. სტუ, მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია- IEC-2014, ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ’’,. 2014წ. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’, №4, გვ. 46-49.

ვ. შუბითიძე. რა შედეგი შეიძლება მოჰყვეს ამერიკული ბაზების განლაგებას საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მსოფლიოს ახალი წესრიგი და კავკასია. 2009წ. .

მ. კაპანაძე, ა.სარუხანიშვილი. რაზე მეტყველებენ ბრილის მინები. საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე. 2000წ. შრომების კრებული, 5 გვ..

მ. კაპანაძე, ა.სარუხანიშვილი. რაზე მეტყველებენ ბრილის მინები. საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე. 2000წ. შრომების კრებული, 5 გვ..

მ. კაპანაძე, ა.სარუხანიშვილი. რაზე მეტყველებენ ბრილის მინები. საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე. 2000წ. შრომების კრებული, 5 გვ..

ბ. გითოლენდია. რამდენიმე რეკომენდაცია საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებისა და ადაპტირების შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია “სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია”. 2016წ. .