კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. აროშვილი. პროტექციონიზმი, როგორც საგარეო ვაჭრობის სახელმწიფო რეგულირების ფორმა. სტუ.საქართველოს საინჟინრო აკადემია. მეორე საერთაშორისო კონფერენცია IEC-2013 "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". 2014წ. #2.

მ. ჩიქავა. პუბერტატული ასაკის გოგონათა მიკროსოციალური გარემო.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: `მსოფლიო და გენდერი’’.თბილისი. შრომების სპეციალური ნომერი (1), თბილისი. გვ. 234–238..

E. Alaverdov. ჟიურის წევრი. “საერთაშორისო ახალგაზრდული სამიტი”. 2016წ. .

ს. მიდელაშვილი. რა გზით ვიაროთ აფხაზეთისკენ?! (პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტები) . სამართლის აქტუალური პრობლემები - პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, სამართლის დეპარტამენტი, . 2014წ. .

თ. ლაგვილავა, შ. ვეშაპიძე ნ. ბაბუაძე. რა ევროპული ღირებულებითი ორიენტირებია მნიშვნელოვანი ქართული ეკონომიკური მოდელისთვის. სტუ, მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია- IEC-2014, ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ’’,. 2014წ. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’, №4, გვ. 46-49.

ვ. შუბითიძე. რა შედეგი შეიძლება მოჰყვეს ამერიკული ბაზების განლაგებას საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მსოფლიოს ახალი წესრიგი და კავკასია. 2009წ. .

მ. კაპანაძე, ა.სარუხანიშვილი. რაზე მეტყველებენ ბრილის მინები. საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე. 2000წ. შრომების კრებული, 5 გვ..

მ. კაპანაძე, ა.სარუხანიშვილი. რაზე მეტყველებენ ბრილის მინები. საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე. 2000წ. შრომების კრებული, 5 გვ..

მ. კაპანაძე, ა.სარუხანიშვილი. რაზე მეტყველებენ ბრილის მინები. საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე. 2000წ. შრომების კრებული, 5 გვ..

ბ. გითოლენდია. რამდენიმე რეკომენდაცია საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებისა და ადაპტირების შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია “სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია”. 2016წ. .

მ. ხარხელი. რას ელოდება მართველობითი მეცნიერება მენეჯერებისაგან და პირიქით.. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ. პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია. 2013წ. კონფერენციის მასალები.

რ. კლდიაშვილი, ნ.შაკლიაშვილი, თ.ივანიშვილი, თ.წივწივაძე. რაციონალური კვება სისხლის სხვადასხვა ჯგუფის გათვალისწინებით. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. თბილისი.

ვ. დავითაია. რეალობა და არქიტექტურული სწავლების საკითხები. . სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. 2011.. წ. .

ნ. გოზალიშვილი. რეაქტიული ენერგიის მოხმარება საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში. სტუ, USAID, ახალგაზრდა ინჟინრების როლი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის განვითარებაში. 2014წ. .

ლ. ბერიძე, ვ.წიქარიშვილი, გ. მეტრეველი, ი. ჭრაქაშვილი. რეაქტორის ოპტომიზაცია ძალოვანი ველის ეფექტური გამოყენებისათვის ლაზერულ-მექანიკური შტამპვისას. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,უწყვეტ ტანთ მექანიკის პრობლემებზე". 0წ. .

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. რეგენერაციული უბნის (რუ) სიგრძის ოპტიმიზაცია გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.. რეგენერაციული უბნის (რუ) სიგრძის ოპტიმიზაცია გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა.“ შრომები. გვ. 15-17.

. რეგიონების მარკეტინგული კვლევის პრინციპები. საერთაშორისო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება",თბილისი. 0წ. Ria diplomatiuri asociaciis samecniero Jurnali .

ლ. მეტრეველი. რეზოლუცია 13-25 საქართველო. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი -3“, სტუ, თბილსი. 2015წ. .

მ. შელეგია. რეკლამა XIX საუკუნის ქართულ მასკომუნიკაციაში. სტუ. 2012წ. კონფერენციის: ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3 მასალები, თბ. 8-10 ნოემბერი, გვ.252-257.