კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2706 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. რეგენერაციული უბნის (რუ) სიგრძის ოპტიმიზაცია გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.. რეგენერაციული უბნის (რუ) სიგრძის ოპტიმიზაცია გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა.“ შრომები. გვ. 15-17.

. რეგიონების მარკეტინგული კვლევის პრინციპები. საერთაშორისო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება",თბილისი. 0წ. Ria diplomatiuri asociaciis samecniero Jurnali .

ლ. მეტრეველი. რეზოლუცია 13-25 საქართველო. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი -3“, სტუ, თბილსი. 2015წ. .

მ. შელეგია. რეკლამა XIX საუკუნის ქართულ მასკომუნიკაციაში. სტუ. 2012წ. კონფერენციის: ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3 მასალები, თბ. 8-10 ნოემბერი, გვ.252-257.

მ. შელეგია. რეკლამა პირველ ქართულ გაზეთში. სტუ. 2010წ. კონფერენცია: ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, მასალები,II თბ.21-22 ოქტ. გვ. 336-340.

მ. ზუბიაშვილი, ა.კანკაძე. ჯ. კანკაძე. ლ. კაკაურიძე. რეკლამა, როგორც ინფორმაციის წყარო. საქართველოს საავტომობილი საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. #2. გვ. 282-288. 1512-1003.

ბ. ბარკალაია. რეკრეაციის გამოყენების ეკონომიკური ზეგავლენის გაზომვა. სტუ. მე-2 საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IBC-2014.ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ,დღეს,ხვალ.წწწ.. 2014წ. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” . #3..

რ. ესიავა, გ. ჯანელიძე. რელაქსაციული პროცესები მონოკრისტალურ გალიუმის ფოსფიდში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. 30.03.2011წ. გვ.302.

დ. ცუცქირიძე, პეტრიაშვილი ნინო. რელიგია და კონფლიქტი. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ,,მეცნიერება და რელიგია", თბილისი, 04–05 ნოემბერი. 2014წ. .

მ. გურამიშვილი. რელიგიის როლი თანამედროვე სახელმწიფოში. სტუ,ხელისუფლება და საზოგადოება,. 2014წ. .

ნ. ლომიძე. რელიგიის როლი პოლიტიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. 2017წ. ,,მსოფლიო და კავკასია'' მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კრებულიN6, გვ 15–18.

ი. ოსაძე. რელიგიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის საკითხი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2016წ. .

მ. გურამიშვილი. რელიგიური ფაქტორი საერთაშორისო და რეგიონალურ კონფლიქტებში. სტუ,"მსოფლიო და კავკასია". 2013წ. .

მ. ყიფიანი. რელიგიური ფაქტორი საქართველოში. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს განვითარების კომპლექსური კვლევითი ცენტრის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო- საერთაშორისო კონფერენცია ,,ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები . 2014წ. .

მ. პაპაშვილი. რელიგიური ფაქტორი შუა საუკუნეების საქართველოს საგარეო პოლიტიკასა და დიპლომატიაში. "მსოფლიო და კავკასია". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, გვ.193-194.

ი. ბურდული. რელიგიურ–მითოლოგიური ტენდენციები და თანამედროვე ქალი. სტუ. 2011წ. ქალი და XXI საუკუნე.

თ. ტროყაშვილი. რთული რხევების ანალიზი, პარამეტრების განსაზღვრა და გამოყენება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" შრომები ,გვერდი 294.

ზ. ბაიაშვილი, გულუა დ., , კაკუბავა რ., , ნიჟარაძე მ.. რთული სისტემების სტრუქტურული ოპტიმიზაციის ერთი ამოცანა.. საერთაშორისო კონფერენცია „ინფორმაციული და გამოთ-ვლითი ტექნილოგიები“. თეზისების კრებული. თბილისი,. 2010წ. 63-65.

ნ. ლაზვიაშვილი. რისკების გამოვლენის მეთოდები და გაკოტრების პროგნოზირება ფირმაში. კონფ."ხელისუფლება და საზოგადოება",ჰუმანიტარულ–სოციალური ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, ჟურნალი "ხელისუფლება დასაზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)",12 ივნისი. 2010წ. მოხსენება (პროგრამა, გვ.15).