კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2429 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. მაისურაძე, თ. ქამხაძე, თ. რუხაძე, ვ.ზეიკიძე. საქართველოს რკინიგზის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება. სტუ . 2016წ. სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია.№2 ქართულ-პოლონური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 180-184..

ვ. ზეიკიძე, თ. ქამხაძე. საქართველოს რკინიგზის სატრანსპორტო პოტენციალის განვითარება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ქართულ პოლონური სამეცნიერო -ტექნიკური კონფერენცია სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია. 2016წ. სექტემბერი 2016.

გ. მაისურაძე, ვ. ზეიკიძე. საქართველოს საბანკო სისტემა და მისი ტრანსფორმაციის ეტაპები. საქართველოს ბიზნესის აკადემია. 2016წ. საქართველოს ბიზნესის აკადემია.წლიური მე-5. 33-37 გვ.ISBN 978-9941-0-8829-2.

თ. აბრალავა, მ. ხაჩიძე. საქართველოს საბანკო სისტემის ზოგადი სტანდარტები. სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. თბილისი, 19-20 მაისი, გვ.400-404.

მ. ბაღათურია. საქართველოს საგადასახადო სისტემის სრულყოფა საბაზრო მეურნეობის პირობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი."ხელისუფლება და საზოგადოება". 2010წ. ჟ."ხელისუფლება და საზოგადოება(ისტორია,თეორია,პრაქტიკა)".თეზისი.#გვ.16.

ნ. ჭანტურია, ბ. გოდერძიშვილი. საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში გენდერული უთანაბრობის პრობლემატიკა.. სტუ, მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- „მსოფლიო და გენდერი“. 2015წ. .

მ. მილაშვილი. საქართველოს საკურორტო ტურისტულ რაიონებში კერძო საცხოვრებელი ფონდის ადაპტირების საკითხი. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა III სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია . 2004წ. .

თ.იაშვილი, შ.პეტრიაშვილი. საქართველოს სამთოგამამდიდრებელი წარმოების კუდების და ნარჩენების ბიოქიმიური გასუფთავება. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ISBN 978-9941-14-868-2.

თ. ხოხობაშვილი, ნ. ხაზარაძე. საქართველოს სამოციქულო ეკლესია და ქართველი ქალი, (ისტორია და თანამედროვეობა). ქალი და 21-ე საუკუნე. 2011წ. .

ა. აბრალავა, null. საქართველოს სატრანსპორტო პოტენციალი ევროკავშირის ენერგეტიკული უსაფრთხოების კონტექსტში. "გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა" საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. თბილისი "ინოვაცია", გვ. 11-15.

ნ. ჩიკვილაძე, ლ.კაკულია. საქართველოს საქმიანი კულტურის თავისებურებები და მათი გავლენა მართვის სამამულო სისტემაზე. მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია,სტუ,ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 0წ. ჟურნალი“ბიზნეს-ინჟინერინგი“2016წ. N3,4გვ..

ჰ. კუპრაშვილი. საქართველოს სახელმწიფო სისტემის სტაბილურობის პრობლემები საერთაშორისო გარემოში. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2015წ. .

მ. დარჩაშვილი. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკედებლობის გამოცხადების სათავეებთან: სვლა ევროპისკენ, . მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, . 2016წ. .

ვ. სონღულაშვილი. საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიის დამოკიდებულება რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობებისადმი XI-XII საუკუნეების საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო და კავკასია“ მასალები.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, ხაჭაპურიძე დავით. საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემა და მისი გავლენა სიღარიბეზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიის ასოციაციისა და სამეცნიერო ჟურნალის „ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“ ყოველწლიურ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2013“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცის მასალები, გვ.40-41.

ნ. ჭიკაიძე. საქართველოს სოციალური პოლიტიკა და მისი თავსებადობა ევროპულ მოდელთან. სტუ,საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2016წ. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2016 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.

ნ. ჯორჯიკია. საქართველოს სსრ საგარეო საქმეთა სამინისტროს შექმნის ისტორიიდან (XX საუკუნის 40 იანი წლები). მსოფლიო და კავკასია, 2015 წ.. 0წ. .

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი, გ. გოგიჩაიშვილი, გ. მაისურაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "მართვის ავტომატიზებული სისტემების" კათედრის დაარსების მე-40 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. თბილისი,"ტექნიკური უნივერსიტეტი", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "მართვის ავტომატიზებული სისტემების" კათედრის დაარსების მე-40 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-3979); 248-251, 252-255, 430-432 გვ. .

ს. პოჩოვიანი, გ. გოგიჩაიშვილი, ო. გაბედავა, გ. მაისურაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "მართვის ავტომატიზებული სისტემების" კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ”მართვის ავტომატიზებული სისტემების” კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-3979); 248-251, 252-255, 430-432 გვ. .

გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე, ს. პოჩოვიანი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-0996);19-24, 69-70,70-74 გვ..