კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2429 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-0996); 69-70, 139-141 გვ..

ნ. კუციავა, ე. ჩხიკვაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაციის მოღვაწეობა . საერთაშორისო კონფერენცია „ქალები და 21 საუკუნე“, თბილისი . 2011წ. გვ. 226–230.

ნ. ბარათელი. საქართველოს ტრაქიტული ნედლეულის კომპლექსური გადამუშავების საკითხისათვის.. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია ქიმიასა და ქიმიურ ტექნოლოგიაში.. 2010წ. ერევქნი.

მ. მეტრეველი. საქართველოს ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტის ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2013,,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“ . 2013წ. ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, #3, გვ. 57-60.

რ. ქუთათელაძე, ს.მაჭარაშვილი. საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო სივრცე და უმაღლესი სწავლებით მოსახლეობის მომცველობა. სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ . 2017წ. შრომების კრებული. ტ. 1. თბილისი, გვ. 185-189.

ზ. ეზუგბაია, ი. ირემაშვილი, ნ. მსხილაძე, შ. ჭეიშვილი. საქართველოს ქალაქებში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება შენობებისა და ნაგებობების სახურავებზე მწვანე საფარის მოწყობის გზით. სტუ, საერთაშორისო ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". 2015წ. .

მ. მილაშვილი. საქართველოს შავიზღვისპირა ქალაქებში კერძო საცხოვრებელი ფონდის გამოყენების პერსპექტივები. არქიტექტორთა საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია –"შავი ზღვის რეგიონის ქალაქები გარდამავალ პერიოდში". 1997წ. .

. საქართველოში ავტოტრანსპორტიდან ემიტირებული სათბურის გაზები და მისი უარყიფითი შედეგების შემარბილებელი ღონისძიებები. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.გვ.408-410.

მ. გურამიშვილი. საქართველოში არსებული მცირე კონფფესიები. სტუ,თეოლოგიისსაწავლო სამეცნიერო ცენტრი. 2012წ. .

თ. ბეჟოშვილი. საქართველოში ბიზნესის განვითარების სამართლებრივი ასპექტები. II საერთაშორისო კონფერენცია ,,ბიზნესი და სამართალი’’, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ. 68-75.

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ი. მეტრეველი, დ. ღუღუნიშვილი. საქართველოში გავრცელებული ქონდარის (SATUREJA LAXIFLORA C. KOCH) კვლევა. სტუ სამეცნიერო შრომების კრებული. (აკად. თ. ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 24-27 ოქტომბერი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2011წ. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ გვ. 306-310.

ნ. ბეგალიშვილი, თ. ცინცაძე /Цинцадзе Т.Н./ T. Tsintsadze, ვ. შელია /Шелия В.Ш./ V. Shelia, კ. ლაშაური/Лашаури К.А./ K. Lashauri . საქართველოში გვალვის დინამიკა გლობალური დათბობის ფონზე /Динамика засух в Грузии на фоне глобального потепления/Dynamics of drought against of global warming basis. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“- საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მასალები/Transactions of the institute of Hydrometeorology at the Georgia Technical University "Pressing Problems in Hydrometeorology and Ecology" Papers of the International Conference. წ. ტ. 117, 2011, გვ. 68-73. .

ნ. გიორგიშვილი, გაჩეჩილაძე ზ., დავით ჯაფარიძე. საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება, როგორც ეკონომიკური კრიზისის შემცირების ერთ-ერთი ფაქტორი.. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2011წ. სოციალური ეკონომიკა. 1(13).

თ. ხოხობაშვილი. საქართველოში თერმა აბანოთა ისტორიის შესწავლისათვის. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2010წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2.

დ. კვარაცხელია. საქართველოში ინსტიტუციურ სფეროში არსებული პრობლემების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2015წ. ბიზნეს–ინჟინერინგი. #3. "მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2016 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". გვ.: 144-147..

მ. მაღრაძე, ა. ბურდულაძე, კ. ხმალაძე. საქართველოში რეგიონალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პოლიტიკის სრულყოფისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. წ. ჟურნალი ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა.

ჰ. კუპრაშვილი. საქართველოში სასულიერო წოდების შექმნის რამდენიმე ასპექტი. "ხელისუფლება და საზოგადოება-2012", ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი და ღია დიპლომატიის ასოციაცია . 2012წ. № 4 (24), ტომი II, გვ. 56–62 .

მ. ბაბუციძე, ვ.კოპალეიშვილი, ც.ბესიაშვილი, ვ. მაჩხაშვილი, დ. გელაშვილი. საქართველოში საშემდუღებლო ფხვნილგულა მავთულის წარმოების პერსპექტივები. სტუ, ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები”. წ. .

ნ. ჩიკვილაძე, ლ.კაკულია. საქმიანი კულტურა,როგორც შედარებითი მენეჯმენტის საკვანძო ელემენტი. მე-2საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია,სტუ,ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი,საინჟინრო ეკონომიკს დეპარტამენტი,ეკონომიკური განვითარებისა და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. 0წ. ჟურნალი“ბიზნეს- ინჟინერინგი“2014წ.N4,4გვ..

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. საშრობი აპარატების მართვის კასკადური სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“ მოხსენებათა კრებული. 2007წ. II ტომი, გვ.344-346.