კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ნუცუბიძე. რუსეთის იმპერიული პოლიტიკა საქართველოში. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, სტუ. 2013წ. გვ. 45-47.

ვ. შუბითიძე, ოთარ გაფრინდაშვილი. რუსეთის რეგიონული და საერთაშორისო ფაქტორი. მსოფლიო და კავკასია. 2016წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. რუსეთის ხელისუფლების მიერ საქართველოში სასულიერო წოდების შექმნის პოლიტიკური ასპექტები.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო – მომავლისა“ . 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო – მომავლისა“ შრომები.გვ. 90–93. .

დ. ცუცქირიძე. რუსეთისა და გერმანიის I მსოფლიო ომის წინა პერიოდის შეიარაღების შედარებთი ანალიზი რიჩარდსონის მოდელის საფუძველზე, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სიმპოზიუმი პირველი მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია, თბილისი, 19 ივნისი,. 2014წ. .

რ. ღიბრაძე. რუსეთისა და თურქეთის გეოპოლიტიკა და საქართველო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. კონფერენციის მასალები "მსოფლიოს ახალი წესრიგი და კავკასია" 5 გვ. .

დ. ერისთავი, მ. გუგეშიძე, ა. სარუხანიშვილი. რუსთავის მეტალურგიული წარმოების წიდების ტექნოგენური ნედლეუ ლისადმი მიკუთვნების ზოგიერთი ასპექტი. სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. 2010წ. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ.320-323, თბილისი.

მ. გუგეშიძე, ა. სარუხანიშვილი, დ. ერისთავი. რუსთავის მეტალურგიული წარმოების წიდების ტექნოგენური ნედლეულისადმი მიკუთვნების ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენცია (გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის მიმართულება). 2010წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.შრომები.ISBN 978-9941-14-868-2 გვ.320-323.

მ. გუგეშიძე, ა. სარუხანიშვილი. რუსთავის წიდასაყარის მარტენის წიდის თავისებურებების შესწავლა. სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოება. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული გვ.50.

ნ. დურმიშიძე. რუსული პოლიტიკური აზროვნება და კავკასიის არჩევანი. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“ . 2013წ. კონფერენციის მასალები, გვ. 54-55.

მ. სირაძე, თ. ბოჭორიშვილი. რუტინის მცენარეული წყაროები. სტუდენტთა 74-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2006წ. თბილისი .

ლ. იმნაიშვილი. ს.პედროლო, ი.ფრანგიშვილი. წყალმომარაგების სისტემების კომპლექსური ავტომატიზაციის ზოგიერთი საკითხი. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". თბილისი, 1-4 ნოემბერი, 2010 წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 115-116. . . 2010წ. .

ნ. ბეგლარაშვილი, ბ. ბერიტაშვილი. საავტომობილო გზების საინჟინრო ინოვაციების ეკოლოგიური ეფექტურობის შეფასება თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ავტომაგისტრალის მაგალითზე. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. ISSN-978-9941-20-0977. ტ. 1, გვ.240-243. საქართველო, თბილისი.

გ. ზედგენიძე, ა. ფრანგიშვილი. საავტომობილო ნაკადების მოდელირება პარამეტრების კონტროლი და გამტარუნარიანობის მართვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. სტუდენტთა 83-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

ნ. ფიფია. საარჩევნო პროცესში პოლიტიკური სუბიექტების დაცვის სამართლებრივი მექანიზმები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „სამართლის აქტუალური პრობლემები“. 2010წ. გვ. 230-241.

ნ. ფიფია. საარჩევნო სუბიექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ბიზნესი და სამართალი". 2011წ. გვ. 198-206.

გ. მაისურაძე, ვ. ზეიკიძე. საბანკო კონკურენციის საკანონმდებლო-სამართლებრივი უზრუნველყოფა საქართველოში. თსუ. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. თსუ. გამომცემლობა "უნივერსალი"236-239 გვ..

. საბანკო პროცესების მართვის სრულყოფის მოდელები და მიდგომები. საერთაშორისო კონფერენცია “მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო”, სტუ. . წ. თეზისების კრებული, თბილისი. გვ. 74-76.

ს. გოგოლაძე, მედეა თევდორაძე, მაია სახლთხუციშვილი, მარინა გედევანიშვილი. საბირჟო ინფორმაციული სისტემის აგებისა და ფუნქცინორების პრინციპები. საქართველოს ტექნიკურიუნივერსიტეტის დაარსებიდაბ 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირთადი . 2012წ. საქართველოს ტექნიკურიუნივერსიტეტის დაარსებიდაბ 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. სტუ, 19-21 სექტემბერი, 2012, თბილისი, საქართველო. პროგრამა. 207-214გვ.

გ. ჩხიკვიშვილი. საბჭოთა კავშირის დაშლის პოლიტიკური გეოგრაფია. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2015წ. .

გ. მორჩილაძე. საგადასახადო კონტროლი. IV სართაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა". 2016წ. გვ.97.