კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კოტრიკაძე. რიცხვთა წონისა და ფერთა კოდების მიხედვით ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები". საქ. თბ. სტუ, 20-22 მაისი, გვ:115. .

ლ. ავალიშვილი, გ.ორაგველიძე, ს.პურიჭამიაშვილი, დ.სანაია. რკინაბეტონის კოჭების ზიდვის უნარის ანალიზი. სტუდენტთა 76-ე სამეცნიეროტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული თბილისი 2008. 2008წ. .

ლ. ავალიშვილი, ლ. ავალიშვილი, ლ. ავალიშვილი. რკინაბეტონის მრავალსართულიანი სამრეწველო კარკასული შენობების სეისმომედეგობა. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის - მოხსენებები . წ. .

ნ. რაზმაძე. რკინაბეტონის ნაკეთობების ბზარწარმოქმნის კვლევა ჰოლოგრაფიული ინტერფერომეტრიით. საერთაშორიო სამეცნიერო ტექნ. კონფერენცია , სტუ. 2001წ. ``საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები``.

ლ. ავალიშვილი, ლ. ავალიშვილი. რკინაბეტონის შეკიდულამწიანი სამრეწველო კარკასული შენობების სეისმომედეგობა. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის - მოხსენებები . წ. .

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური. როგორ გაჯანსაღდეს საქართველოს ეკონომიკა. სტუ, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაია, ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო.

მ. ქუთათელაძე. რომაული სამყარო და ქართული წარმართობის ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. საერთაშორისო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია" მასალები, გვ. 208-209.

გ. ხარშილაძე. როტორზე სამფაზა აგზნების გრაგნილიანი ვენტილური ძრავის განტოლებები ცვლადთა გასაშუალოებული მნიშვნელობებისათვის. . ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2014წ. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ IEC-2014, 4, გვ. 64-66..

ი. კვესელავა. რუსეთ-საქართველოს ომი (1802- წ. - 2008 წლის აგვისტო). მსოფლიო და კავკასია, სტუ, თბილისი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,მსოფლიო და კავკასია’’ კრებული.

ჯ. გახოკიძე. რუსეთთან ომი და ევროპასთან ურთიერთობის პერსპექტივები (თეზისები). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სტუ. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული, გვ.85-88..

გ. ტალახაძე. რუსეთი და საქართველო (ისტორია და თანამედოვეობა). (მასალები) სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი 2011. 0წ. საერთაშორისო კონფერენცია მსოფლიო და კავკასია,2.

თ. ნუცუბიძე. რუსეთის იმპერიული პოლიტიკა საქართველოში. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, სტუ. 2013წ. გვ. 45-47.

ვ. შუბითიძე, ოთარ გაფრინდაშვილი. რუსეთის რეგიონული და საერთაშორისო ფაქტორი. მსოფლიო და კავკასია. 2016წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. რუსეთის ხელისუფლების მიერ საქართველოში სასულიერო წოდების შექმნის პოლიტიკური ასპექტები.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო – მომავლისა“ . 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო – მომავლისა“ შრომები.გვ. 90–93. .

დ. ცუცქირიძე. რუსეთისა და გერმანიის I მსოფლიო ომის წინა პერიოდის შეიარაღების შედარებთი ანალიზი რიჩარდსონის მოდელის საფუძველზე, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სიმპოზიუმი პირველი მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია, თბილისი, 19 ივნისი,. 2014წ. .

რ. ღიბრაძე. რუსეთისა და თურქეთის გეოპოლიტიკა და საქართველო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. კონფერენციის მასალები "მსოფლიოს ახალი წესრიგი და კავკასია" 5 გვ. .

დ. ერისთავი, მ. გუგეშიძე, ა. სარუხანიშვილი. რუსთავის მეტალურგიული წარმოების წიდების ტექნოგენური ნედლეუ ლისადმი მიკუთვნების ზოგიერთი ასპექტი. სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. 2010წ. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ.320-323, თბილისი.

მ. გუგეშიძე, ა. სარუხანიშვილი, დ. ერისთავი. რუსთავის მეტალურგიული წარმოების წიდების ტექნოგენური ნედლეულისადმი მიკუთვნების ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენცია (გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის მიმართულება). 2010წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.შრომები.ISBN 978-9941-14-868-2 გვ.320-323.

მ. გუგეშიძე, ა. სარუხანიშვილი. რუსთავის წიდასაყარის მარტენის წიდის თავისებურებების შესწავლა. სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოება. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული გვ.50.

ნ. დურმიშიძე. რუსული პოლიტიკური აზროვნება და კავკასიის არჩევანი. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“ . 2013წ. კონფერენციის მასალები, გვ. 54-55.