კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ო. დუდაური. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კავკასიის გეოლოგიური პრობლემები”, თბილისი. 2010წ. .

თ. მაღრაძე, თ. მაღრაძე, გ. ლაღუნდარიძე,, მ. წიქარიშვილი.. `საგანგებო სიტუაციებში შენობა-ნაგებობებზე დატვირთვების დაზუსტება და ემპირიულ-სიხშირული მახასიათებლები”. . . წ. საერთაშორისო კონფერენციის `მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები” შრომები ტ.1 გვ. 164-170;.

ვ. ზვიადაური, იაშვილი სულხანი. Разработка и применение комбинированных технологических методов покрытия-смазывания. . междун. научн. техн. конф./Дорожно-трансп. И-т,. 2007წ. შრომები # 3, ISSN.1512-1003; გ. 66-69.

ვ. ზვიადაური, იაშვილი სულხან, დგებუაძე თამაზ. Development and application of new energy-saving combined technological methods of covering-greasing. . Proceedings of the international scientific conference “Problems of control and power engineering”. 2004წ. Tbilisi, 5 p. .

L. Jikidze. Unsteady magnetohydrodinamic flow of low-conductive liquid in a neighborhood of infinite rotary porous plate in case of variable suction velocity. Ilia Vekua-100, ISAAC Conference.Complex analysis, partial differential equations and mechanics of continua.Tbilisi, Georgia . 2007წ. .

ვ. ზვიადაური, გ. გოგია, იაშვილი სულხან, გიგინეიშვილი გიორგი. Математическая модель движения шахтной подъемной установки со шкивом трения. . . საერთაშორისო კონფერენცია “მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები”. 2004წ. მოხსენებათა კრებული. თბილისი, 5 გ.

ლ. ჯიქიძე. Приближенный метод решения нестационарной задачи вращения пористой пластины с учетом набегающего потока слабопроводящей жидкости и теплопередачи . International conference "Non-classic problems of mechanics", Kutaisi, Georgia . 2007წ. .

ვ. ზვიადაური. Управление рабочими процессами в вибрационных транспортно-технологических машинах.. საერთაშორისო კონფერენცია “მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები”. 2004წ. მოხსენებათა კრებული, თბილისი, 5 გ..

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი. თვლის ქიმისა და რელსის შეზეთვის თავისებურებები. საერთაშ. სამეცნ.-ტექნ. კონფ./საგზაო-სატრანსპორტო ინსტიტუტი. 2007წ. შრომები № 3, ISSN.1512-1003; გ. 79-81.

ნ. ნიბლაძე. "მიკროსილიკას" მელიორაციულ ნაგებობების მშენებლობაში გამოყენების კვლევა. "აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება"; საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო კონფერენცია.

გ. გავარდაშვილი. Aassessment of Vulnerable Areas of the Mountainous Landscape on the Formation of Erosion Processes Using Aerospace Photography. Ministry of Education and Science of Georgia, Kutaisi National Education University, Georgian Academy of Engineering Science. . წ. International Conference ,,Space Nearer and Farther” dedicated to the 80 th anniversary of Academician Jumber Lominadze. Kutaisi, 7 pp .

ი. იორდანიშვილი, Iordanishvili K., Iremashvili I.. Assessment of ecological reliability of mountain reservoirs given increased frequenci of floods (as exemplified by the Sioni reservoir). . 2009წ. Floods and modern methods of control measures.Tbilisi, Georgia, p.202-209. .

ი. ირემაშვილი, კ. იორდანიშვილი. Assessment of Ecological Reliability of Mountain Reservoirs Given Increased Frequency of Floods (as exemplified by the Sioni Reservoir). International Symposium – Georgian water management Institute. 2009წ. "Floods and Modern Methods of Control Measures", 2009 წ. გვ. 202-208.

გ. გავარდაშვილი. Assessment of the Ecological Reliability of Georgian Debris-flow Reverbeds. Mining Institute of Academy of Sciences of Georgia, EEC Georgia, Agricultural University of Wroclaw, Poland.. წ. 13th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Participial. pp. 86 – 94..

მ. კუბლაშვილი. Computer Modeling of White Nosie and its Applications. GEORGIAN MATHEMATICAL UNION. 2011წ. II INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE GEORGIAN MATHEMATICAL UNION, 126.

L. Purtseladze. Damage of soil by freshets and ways of averting it. Georgian water management institute. 2009წ. ISSN 1512-2344, pp. 417-423.

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, L. Tsulukidze. Dedicated to the 80th anniversary of the GWMI. Measures foe protecting river beds and mountain slopes from erosion caused by floods and freshets.. International Symposium on Floods and Modern Methods of Control Measures. . წ. Tbilisi. p. 73-80..

N. Shavlakadze. Dynamical contact problem for elastichalf space with absolutely rigid and elastic inclusion.. II Inter. conference , Georgian Mathematical Union, Georgian National Acad. of Scien., TSU, GTU.. 2011წ. Abstracts II Inter. Conference, p.145..

ვ. თევზაძე, Natishvili O.. Ecological problems of protecting faculties from the harmful impact of debris flow ***). International Symposium “Floods and Modem Methods of Control Measures” Tbilisi, Georgia, 23-28 September,. . წ. p.p. 388-397..

Z. Baiashvili, კაკუბავა რ.. Economic analysis of the warm standby system with many re-pair and switching facilities.. International scientific confer-ence “Information technologies in control”. Tbilisi, . 2007წ. 4 გვ..