კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. აბზიანიძე, ი. ჩხეიძე, null. . . 0წ. .

ო. დუდაური. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კავკასიის გეოლოგიური პრობლემები”, თბილისი. 2010წ. .

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Motion of a viscous hydromagnetic fluid contained between rotating coaxial cylinders. . 2012წ. III International conference of the Georgian Mathematical Union. Batumi, September 2-9.

თ. მაღრაძე, თ. მაღრაძე, გ. ლაღუნდარიძე,, მ. წიქარიშვილი.. `საგანგებო სიტუაციებში შენობა-ნაგებობებზე დატვირთვების დაზუსტება და ემპირიულ-სიხშირული მახასიათებლები”. . . წ. საერთაშორისო კონფერენციის `მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები” შრომები ტ.1 გვ. 164-170;.

В. Звиадаури, С. Яшвили. Разработка и применение комбинированных технологических методов покрытия-смазывания. . междун. научн. техн. конф./Дорожно-трансп. И-т,. 2007წ. Труды # 3, ISSN.1512-1003; с. 66-69.

ა. დემეტრაშვილი. ,,კონსტიტუციური რეფორმის აქტუალური პრობლემები“, . . 2009წ. ბაზალეთი.

ა. დემეტრაშვილი. ,,საქართველო ხვალ - სახელმწიფო მოწყობა“ . . 2009წ. თბილისი.

ვ. ზვიადაური, იაშვილი სულხან, დგებუაძე თამაზ. Development and application of new energy-saving combined technological methods of covering-greasing. . Proceedings of the international scientific conference “Problems of control and power engineering”. 2004წ. Tbilisi, 5 p. .

L. Jikidze. Unsteady magnetohydrodinamic flow of low-conductive liquid in a neighborhood of infinite rotary porous plate in case of variable suction velocity. Ilia Vekua-100, ISAAC Conference.Complex analysis, partial differential equations and mechanics of continua.Tbilisi, Georgia . 2007წ. .

Звиадаури Виктор, Гогиа Гурам, Яшвили Сулхан, Гигинеишвили Гиорги. Математическая модель движения шахтной подъемной установки со шкивом трения. . . Международная конференция “Проблемы управления и энергетики“. 2004წ. Сб. докладов, 5 с.

ლ. ჯიქიძე. Приближенный метод решения нестационарной задачи вращения пористой пластины с учетом набегающего потока слабопроводящей жидкости и теплопередачи . International conference "Non-classic problems of mechanics", Kutaisi, Georgia . 2007წ. .

В. Звиадаури. Управление рабочими процессами в вибрационных транспортно-технологических машинах.. Междун. конф. “Проблемы управления и энергетики”. 2004წ. Сб. докладов, Тбилиси, 5 с..

L. Xetsuriani. ანტიკორუფციული რეფორმები საქართველოში. OECD-ACN ,,ანტიკორუფციული ქსელი გარდამავალი ქვეყნებისათვის” (Anti-Corruption Network for transition economies) . 2008წ. .

გ. იაშვილი, იაშვილი ი.. ბიზნეს-დაგეგმვის თავისებურებები მართვის რეგიონული ორგანოების მოღვაწეობაში.. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. 2010წ. გვ. 265-270.

ნ. ოთხოზორია, ზ.აზმაიფარაშვილი, ვ.ოთხოზორია. ვირტუალური ლაბორატორიები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია INSO 2011. ქუთაისი. აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2011წ. .

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი. თვლის ქიმისა და რელსის შეზეთვის თავისებურებები. საერთაშ. სამეცნ.-ტექნ. კონფ./საგზაო-სატრანსპორტო ინსტიტუტი. 2007წ. შრომები № 3, ISSN.1512-1003; გ. 79-81.

გ. იაშვილი, იაშვილი ი.. მცირე და საშუალო ბიზნესის მისიის ფორმულირება და მისი მახასიათებლები. . შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი . 2010წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ,,ინოვაციები ბიზნესში”, გვ.95-98.

ქ. მახაშვილი, თ. ძაგანია, ვ. ფადიურაშვილი, , ნ. იაშვილი. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ხარისხის კონტროლის ტიტრომეტრული მეთოდი და ანალიტიკური მოწყობილობა.. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“, ქუთაისი, 19-20 მაისი, 2016, შრომათა კრებული, ნაწილი II, გვ. 516..

მ. დარჩაშვილი. „სხვაგვარად მოაზოვე სოციალ-დემოკრატი“, . საერაშორისო კონფენენცია,(მაჩაბლის ფონდი და გრ. რობაქიძის უნივერსიტეტი). 2013წ. .

ლ. ზამბახიძე, M. Vardiashvili, Y. Melashvili, G.Lagundaridze, M. Tsikarishvili. "Application of Optical-Fiber Sensors for Structures Efficiency Monitoring". First international conference on seismic safety problems of Caucasus region population, cities and settlements, . წ. Problems of Mechanics.