კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Dzadzamia, ცერცვაძე ლ., კაკულია ზ., პეტრიაშვილი შ., ჩუტკერაშვილი დ.. წითელმიწა ნიადაგების ბიორემედიაცია ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე . კავკასის გეოლოგიური პრობლემები მიძღვნილი ა.ჯანელიძის სახ.გეოლოგიის ინსტიტუტის 85-ე წლისთავისადმი . 2010წ. თეზისები, გვ.27-28.

. L. Giorgashvili, Solution of the basic boundary-contact problems of statics of the theory of elasticity for domains bounded by concentric spheres. Abstracts of the 23th Republican Scientific and Technical confer. Tbilisi, . 1981წ. 63 .

Z. Chakhnakia. New Concept of Homodyne Microwave Sensors . XIIIth International Seminar/Workshop, DIPED-2008. 2008წ. .

М. Аланиа, Z. Apakidze, K. Mchedlidze, M. Mushkiashvili, M. Moistsrapishvili.. Some secondary metaboliets and microstructural features of leaves Astragalus bungeanus Boriss.. 5. .. 3-rd International conference of Pharmaceutical scienses, Tbilisi, Georgia, 2015, . . 0წ. p. 54-55.

ზ. წიკლაური. განნზოგადებულ სფერულ ფუნქციათა სისტემის მიმართ ფურიეს მწკრივებით გარდაქმნა.. First International ConferenceBook of abstracts, Batumi, . 2010წ. .

მ. ლომიძე, ხათუნა კაჭარავა. კავკასიელ პოლიტიკოსთა იმიჯის ძირითადი აქცენტები. . .გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და კონფლიქტების მოგვარების არატრადიციული მეთოდების შემუშავების კავკასიური ცენტრი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კავკასიის პრობლემები წარსულში, აწმყოსა და მომავალში”. . 2010წ. Gგრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები. 2010. გვ.123-133..

ე. მენაბდე-ჯობაძე. საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების ხელშემწყობი ზოგიერთი ასპექტი. ა.წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. "საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები". ქუთაისი 2010. გვ. 121-126 .

. სუფთა განვითარების მექანიზმის დანერგვა საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გარემო და გლობალური დათბობა“. თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია. წ. N 3(82), გვ. 96-100 .

ბ. გოდერძიშვილი, ნ. მაქაცარია, ლ. ბერიძე. უმუშევრობა და მისი ნეგატიური შედეგები საქართველოში . ზუგდიდის სახ. უნივერსიტეტი. საერთაშ. კონფერენცია 2017.. 2017წ. .

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Motion of a viscous hydromagnetic fluid contained between rotating coaxial cylinders. . 2012წ. III International conference of the Georgian Mathematical Union. Batumi, September 2-9.

თ. მაღრაძე, თ. მაღრაძე, გ. ლაღუნდარიძე,, მ. წიქარიშვილი.. `საგანგებო სიტუაციებში შენობა-ნაგებობებზე დატვირთვების დაზუსტება და ემპირიულ-სიხშირული მახასიათებლები”. . . წ. საერთაშორისო კონფერენციის `მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები” შრომები ტ.1 გვ. 164-170;.

N. Lomsadze. „Globalization: Impact on English language Learning and Teaching“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები 21-ე საუკუნეში.“. 2013წ. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. თბილისი, ISSN 1987-9377;გვ.457-460.

ლ. ბერიკაშვილი, ე. მალანია,. „გასტრონომიის და აგროკულტურის როლი ტურიზმის განვითარებაში“. II საერთაშორისო კომფერენცია „ საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები: საზღვაო ტრანსპორტი, საინჟინრო ტექმოლოგიები, ლოჯისტიკა, ტურიზმი“ შრომათა კრებული . 2016წ. გვ. 348- 351.

მ. მიქელაშვილი. „სახელმწიფოს საგადასახადო პოლიტიკის ზოგიერთი თეორიული და პრაქტიკული ასპექტის შესახებ“ . ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. ,,გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები “ .

V. Zviadauri, თუმანიშვილი გ., თედოშვილი მ., ნადირაძე თ., თუმანიშვილი გ. გ.. Research into influence of tribotechnical phenomena of the wheel and rail auto-oscillations and their simulation on the twin disc machine. . International Conference “Transport bridge Europe-Asia”, Tbilisi. 2014წ. Materials of International Conference “Transport bridge Europe-Asia”,p. 103--109..

. V. Gabisonia, M. Salukvadze, B. Shanshiashvili. Water Pollution Estimation in Flows by Identification of Solute Oxygen. . პირველი საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია". 2010წ. საქართველოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.მოხსენებათა კრებული"საქართველოს ქიმიური ჟურნალი",ტ .10,№4, გვ. 158-159..

. V. Gabisonia, M. Salukvadze, B. Shanshiashvili. Water Pollution Estimation in Flows by Identification of Solute Oxygen. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია". 2010წ. საქართველოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.მოხსენებათა კრებული"საქართველოს ქიმიური ჟურნალი",ტ .10,№4, გვ. 158-159... . 0წ. .

Г. Туманишвили, С. Яшвили, Т. Дгебуадзе, В. Звиадаури, М.Челидзе. Разработка и применение комбинированных технологических методов покрытия-смазывания . Материалы Международной научно-техн. конф., Тбилиси. 2006წ. .

В. Звиадаури, С. Яшвили. Разработка и применение комбинированных технологических методов покрытия-смазывания. . междун. научн. техн. конф./Дорожно-трансп. И-т,. 2007წ. Труды # 3, ISSN.1512-1003; с. 66-69.

მ. მელაძე, გ.მელაძე. კლიმატის გლობალური ცვლილების გავლენა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გავრცელების არეალზე საქართველოს მაღალმთის რეგიონებში. ”. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2010წ. `აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება, გვ.286-289.