კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. წიკლაური. .On a method of Solution of a Two-Dimensional Static Kirchhoff Equation. Reports of Enlarged Session of the Seminar of I.Vekua institute of Applied Mathematics. Tbilisi,. 2010წ. .

Звиадаури Виктор, Гоиа Гурам, Яшвили Сулхан, Гигинеишвили Гиорги. .ვ. ზვიადაური, გ.გოგია,ს.იაშვილი, გ.გიგინეიშვილი. Математическая модель движения шахтной подъемной установки со шкивом трения. , 2004, 5 გ. . Междун. конф. “Проблемы управления и энергетики”. Тбилиси, Институт систем управления. 2004წ. Сб. докладов конференции, 5 с.

ნ. მაზიაშვილი. .ინოვაციები-ეროვნული და მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალა.. ევროპისუნივერსიტეტი. საერთაშორისოსამეცნიერო-პრაქტიკულკონფერენცია : „ეკონომიკისადაბიზნესის აქტუალურიპრობლემებიგლობალიზაციისთანამედროვეპირობებში: თეორიადა პრაქტიკა„ 2016 წ.. 2016წ. .

ნ. მაზიაშვილი. .საქართველოს აგროტურისტული პერსპექტივები და საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის მოთხოვნები.. მეზღვაურთასაერთაშორისოდღისადმიმიძღვნილისაერთაშორისოსამეცნიერო-პრაქტიკულიკონფერენცია: „თანამედროვესოციალურ-ეკონომიკურიგანვითარებისპრობლემებიდამათიგადაჭრისგზები“ . 2016წ. .2016 წ. 24 ივნისი..

E. Sanaia, N. Jalagonia, T. Kuchukhidze, V. Gabunia, R.Chedia. .“ Impregnation of Zero-valent Iron in Biomaterials for Remediation of Wastewater“. Proceedings of 1st Intl. Symp. on Advanced Materials and Technologies for Sustainable Energy and the Environment(AMTSEE), 4-9 October, . 2015წ. .

N. Gamsaxurdia. .” Martin Luther King As a Milestone in the American History.”. 2nd Annual International Research Conference on American Studies. 0წ. October 23rd, .

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი, ლ. აბზიანიძე. 1-საფეხურის ხმით მართვადი ქართული ინტელექტუალური სისტემა. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა დაარსებიდან 90 და ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 40 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერტაშორისო კონფერენცია „გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი . 2008წ. საერთაშორისო კონფერენციის „გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები“ თეზისების კრებული, (ინგლისურად) 18-19.

M. Tsintsadze, N.Gegeshidze N.Tabuashvili T.Tsintsadze D.Lochoshvili N.Kilasonia. 1. The way of coordinacion of ortho-aminopyridine metilderivatives with metals (influence of solvent on the ability of complexcreation) . 2-nd International conference on organic chemistry:”Advances in Heterocyclic Chemistry”. 2012წ. 154.

ა. კირთაძე. 1. Workshop on Variable Exponent Analysis and Related Topics, Tbilisi, 2008.. . 0წ. .

მ. ხარხელი. 1. საქართველოს კაპკოიტალური მშენებლობის სახელმწიფოებრივი მართვისა და რეგულირების სრულყოფის საკითხები; 2. კომპანიის კონკურენტუნარიანობის დამოკიდებულება მენეჯმენტის ხარისხზე.. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: გლობალიზაცია და ეკონომიკურ-სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში. 2010წ. კონფერენციის მასალები.

ი. მახარაშვილი, ე. ბარათაშვილი. 1. „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია, როგორც ბოლონიის პროცესის ნაწილი“.. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები. . 2017წ. 12 ოქტომბერი, 2017 წელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. გურამიშვილი. 1.Conflict in the system-information studies problem. NATO/OTAN science for peace and security(SPS) north Atlantic treaty organization. 2011წ. .

ი. მახარაშვილი. 10. „ონლაინ ტურიზმის განვითარების პრობლემები და ტენდენციები საქართველოში“. V საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია.ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 0წ. 5-6 ივლისი ბათუმი-ხიხანის ხეობა. გვ.458-461.

L. Chkhartishvili, O. Tsagareishvili, D. Gabunia. 10B-based materials for neutron-shielding. Int. Conf. Mod. Technol. & Meth. Inorg. Mater. Sci. (June 4–6, 2012, Tbilisi, Georgia). 2012წ. Proc. Int. Conf. Mod. Technol. & Meth. Inorg. Mater. Sci., Tbilisi: Meridian, 188-202.

Т. Сулаберидзе. 14. О задаче нахождения наилучшей в среднеквадратическом смысле линеой оценки для нелинейно преобразованных гауссовских процессов. ХХ всесоюзный школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике, Бакуриани. 1986წ. тезисы докладов , ХХ всесоюзный школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике, Бакуриани, 1986, «Мецниереба», Тбилиси, стр.53.

თ. ცინცაძე, კ. მარკოიშვილი, ზ. ალავიძე, გ. წითლანაძე, რ. ქაცარავა. 15 ბიოკომპოზიციური საშუალებების ”ფაგობიოდერმი”-ს ჭრილობის შემახორცებელი თვისებები და ეფექტურობა. საქართველოს ფიზიოლოგთა II ყრილობა,. წ. გვ.181-182.

ი. მახარაშვილი. 17. „კატეგორიების მენეჯმენტის ორგანიზაციული სტრუქტურა და ბიზნესპროცესები“. . სოხუმის სახელწიფო უნივერსიტეტი.თემაზე: თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2017წ. 3-4მაისი 2017 წ. 309 გვ..

მ. ბერეჟიანი, ვ. უგრეხელიძე, ვ. ფირიაშვილი. 17O იზოტოპის წარმოება საქართველოში და გამოყენების პერსპექტივები ბიოლოგიურ-ფარმაკოლოგიურ კვლევებსა და სამედიცინო დიაგნოსტიკაში. მეოთხე სამეცნიერო კონფერენცია „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“. 2018წ. მეოთხე სამეცნიერო კონფერენცია „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, 2018 წლის 22-23 ოქტომბერი, გვ. 155-157..

ი. მახარაშვილი. 19. “FOR FOREIGH REGIONAL MANAGEMENT ISSUES”„საზღვარგარეთის რეგიონალური მენეჯმენტის პრობლემებისათვის. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი.თემაზე: თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2017წ. 24 ივნისი 2017 წ..

M. Alania, N. Kavtaradze, K. Shalashvili, T. Sagareishvili, I. Dadeshidze, E. Kemertelidze. 195. Chemical composition of some biological active substances of plant origirn // . ქუთაისიThe problems of bio-safe food and business environment”, . 2010წ. Complete works “p. 135-138..