კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3880 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ნამორაძე. . “Physical Properties of Some Metal Hydrides Applicable for Hydrogen Detectors (Brief Review)”. . Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems. 2013წ. "Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy Proble", Springer, Chapter 32, pp. 373-389, .

N. Gamsaxurdia. . “The Leadership Styles of African Americans in the First Decades of the 20th century”. 4th Annual International Research Conference on American Studies.. 0წ. December 15th, 2011,.

ზ. წიკლაური. .On a method of Solution of a Two-Dimensional Static Kirchhoff Equation. Reports of Enlarged Session of the Seminar of I.Vekua institute of Applied Mathematics. Tbilisi,. 2010წ. .

Звиадаури Виктор, Гоиа Гурам, Яшвили Сулхан, Гигинеишвили Гиорги. .ვ. ზვიადაური, გ.გოგია,ს.იაშვილი, გ.გიგინეიშვილი. Математическая модель движения шахтной подъемной установки со шкивом трения. , 2004, 5 გ. . Междун. конф. “Проблемы управления и энергетики”. Тбилиси, Институт систем управления. 2004წ. Сб. докладов конференции, 5 с.

ნ. მაზიაშვილი. .ინოვაციები-ეროვნული და მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალა.. ევროპისუნივერსიტეტი. საერთაშორისოსამეცნიერო-პრაქტიკულკონფერენცია : „ეკონომიკისადაბიზნესის აქტუალურიპრობლემებიგლობალიზაციისთანამედროვეპირობებში: თეორიადა პრაქტიკა„ 2016 წ.. 2016წ. .

ნ. მაზიაშვილი. .საქართველოს აგროტურისტული პერსპექტივები და საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის მოთხოვნები.. მეზღვაურთასაერთაშორისოდღისადმიმიძღვნილისაერთაშორისოსამეცნიერო-პრაქტიკულიკონფერენცია: „თანამედროვესოციალურ-ეკონომიკურიგანვითარებისპრობლემებიდამათიგადაჭრისგზები“ . 2016წ. .2016 წ. 24 ივნისი..

E. Sanaia, N. Jalagonia, T. Kuchukhidze, V. Gabunia, R.Chedia. .“ Impregnation of Zero-valent Iron in Biomaterials for Remediation of Wastewater“. Proceedings of 1st Intl. Symp. on Advanced Materials and Technologies for Sustainable Energy and the Environment(AMTSEE), 4-9 October, . 2015წ. .

N. Gamsaxurdia. .” Martin Luther King As a Milestone in the American History.”. 2nd Annual International Research Conference on American Studies. 0წ. October 23rd, .

M. Tsintsadze, N.Gegeshidze N.Tabuashvili T.Tsintsadze D.Lochoshvili N.Kilasonia. 1. The way of coordinacion of ortho-aminopyridine metilderivatives with metals (influence of solvent on the ability of complexcreation) . 2-nd International conference on organic chemistry:”Advances in Heterocyclic Chemistry”. 2012წ. 154.

ა. კირთაძე. 1. Workshop on Variable Exponent Analysis and Related Topics, Tbilisi, 2008.. . 0წ. .

მ. ხარხელი. 1. საქართველოს კაპკოიტალური მშენებლობის სახელმწიფოებრივი მართვისა და რეგულირების სრულყოფის საკითხები; 2. კომპანიის კონკურენტუნარიანობის დამოკიდებულება მენეჯმენტის ხარისხზე.. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: გლობალიზაცია და ეკონომიკურ-სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში. 2010წ. კონფერენციის მასალები.

ი. მახარაშვილი. 1. „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია, როგორც ბოლონიის პროცესის ნაწილი“.. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები. . 2017წ. 12 ოქტომბერი, 2017 წელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. გურამიშვილი. 1.Conflict in the system-information studies problem. NATO/OTAN science for peace and security(SPS) north Atlantic treaty organization. 2011წ. .

ი. მახარაშვილი. 10. „ონლაინ ტურიზმის განვითარების პრობლემები და ტენდენციები საქართველოში“. V საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია.ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 0წ. 5-6 ივლისი ბათუმი-ხიხანის ხეობა. გვ.458-461.

L. Chkhartishvili, O. Tsagareishvili, D. Gabunia. 10B-based materials for neutron-shielding. Int. Conf. Mod. Technol. & Meth. Inorg. Mater. Sci. (June 4–6, 2012, Tbilisi, Georgia). 2012წ. Proc. Int. Conf. Mod. Technol. & Meth. Inorg. Mater. Sci., Tbilisi: Meridian, 188-202.

Т. Сулаберидзе. 14. О задаче нахождения наилучшей в среднеквадратическом смысле линеой оценки для нелинейно преобразованных гауссовских процессов. ХХ всесоюзный школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике, Бакуриани. 1986წ. тезисы докладов , ХХ всесоюзный школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике, Бакуриани, 1986, «Мецниереба», Тбилиси, стр.53.

თ. ცინცაძე, კ. მარკოიშვილი, ზ. ალავიძე, გ. წითლანაძე, რ. ქაცარავა. 15 ბიოკომპოზიციური საშუალებების ”ფაგობიოდერმი”-ს ჭრილობის შემახორცებელი თვისებები და ეფექტურობა. საქართველოს ფიზიოლოგთა II ყრილობა,. წ. გვ.181-182.

ი. მახარაშვილი. 17. „კატეგორიების მენეჯმენტის ორგანიზაციული სტრუქტურა და ბიზნესპროცესები“. . სოხუმის სახელწიფო უნივერსიტეტი.თემაზე: თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2017წ. 3-4მაისი 2017 წ. 309 გვ..

ი. მახარაშვილი. 19. “FOR FOREIGH REGIONAL MANAGEMENT ISSUES”„საზღვარგარეთის რეგიონალური მენეჯმენტის პრობლემებისათვის. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი.თემაზე: თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2017წ. 24 ივნისი 2017 წ..

M. Alania, N. Kavtaradze, K. Shalashvili, T. Sagareishvili, I. Dadeshidze, E. Kemertelidze. 195. Chemical composition of some biological active substances of plant origirn // . ქუთაისიThe problems of bio-safe food and business environment”, . 2010წ. Complete works “p. 135-138..