კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4207 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი, ლ. აბზიანიძე. 1-საფეხურის ხმით მართვადი ქართული ინტელექტუალური სისტემა. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა დაარსებიდან 90 და ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 40 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერტაშორისო კონფერენცია „გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი . 2008წ. საერთაშორისო კონფერენციის „გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები“ თეზისების კრებული, (ინგლისურად) 18-19.

M. Tsintsadze, N.Gegeshidze N.Tabuashvili T.Tsintsadze D.Lochoshvili N.Kilasonia. 1. The way of coordinacion of ortho-aminopyridine metilderivatives with metals (influence of solvent on the ability of complexcreation) . 2-nd International conference on organic chemistry:”Advances in Heterocyclic Chemistry”. 2012წ. 154.

ა. კირთაძე. 1. Workshop on Variable Exponent Analysis and Related Topics, Tbilisi, 2008.. . 0წ. .

მ. ხარხელი. 1. საქართველოს კაპკოიტალური მშენებლობის სახელმწიფოებრივი მართვისა და რეგულირების სრულყოფის საკითხები; 2. კომპანიის კონკურენტუნარიანობის დამოკიდებულება მენეჯმენტის ხარისხზე.. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: გლობალიზაცია და ეკონომიკურ-სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში. 2010წ. კონფერენციის მასალები.

ი. მახარაშვილი, ე. ბარათაშვილი. 1. „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია, როგორც ბოლონიის პროცესის ნაწილი“.. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები. . 2017წ. 12 ოქტომბერი, 2017 წელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. გურამიშვილი. 1.Conflict in the system-information studies problem. NATO/OTAN science for peace and security(SPS) north Atlantic treaty organization. 2011წ. .

ი. მახარაშვილი. 10. „ონლაინ ტურიზმის განვითარების პრობლემები და ტენდენციები საქართველოში“. V საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია.ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 0წ. 5-6 ივლისი ბათუმი-ხიხანის ხეობა. გვ.458-461.

L. Chkhartishvili, O. Tsagareishvili, D. Gabunia. 10B-based materials for neutron-shielding. Int. Conf. Mod. Technol. & Meth. Inorg. Mater. Sci. (June 4–6, 2012, Tbilisi, Georgia). 2012წ. Proc. Int. Conf. Mod. Technol. & Meth. Inorg. Mater. Sci., Tbilisi: Meridian, 188-202.

Т. Сулаберидзе. 14. О задаче нахождения наилучшей в среднеквадратическом смысле линеой оценки для нелинейно преобразованных гауссовских процессов. ХХ всесоюзный школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике, Бакуриани. 1986წ. тезисы докладов , ХХ всесоюзный школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике, Бакуриани, 1986, «Мецниереба», Тбилиси, стр.53.

თ. ცინცაძე, კ. მარკოიშვილი, ზ. ალავიძე, გ. წითლანაძე, რ. ქაცარავა. 15 ბიოკომპოზიციური საშუალებების ”ფაგობიოდერმი”-ს ჭრილობის შემახორცებელი თვისებები და ეფექტურობა. საქართველოს ფიზიოლოგთა II ყრილობა,. წ. გვ.181-182.

ი. მახარაშვილი. 17. „კატეგორიების მენეჯმენტის ორგანიზაციული სტრუქტურა და ბიზნესპროცესები“. . სოხუმის სახელწიფო უნივერსიტეტი.თემაზე: თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2017წ. 3-4მაისი 2017 წ. 309 გვ..

ი. მახარაშვილი. 19. “FOR FOREIGH REGIONAL MANAGEMENT ISSUES”„საზღვარგარეთის რეგიონალური მენეჯმენტის პრობლემებისათვის. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი.თემაზე: თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2017წ. 24 ივნისი 2017 წ..

M. Alania, N. Kavtaradze, K. Shalashvili, T. Sagareishvili, I. Dadeshidze, E. Kemertelidze. 195. Chemical composition of some biological active substances of plant origirn // . ქუთაისიThe problems of bio-safe food and business environment”, . 2010წ. Complete works “p. 135-138..

М. Аланиа, Кавтарадзе Н. Ш., Шалашвили К. Г., Сагареишвили Т. Г., Дадешидзе И. А.. 196. Вторичные метаболиты в растениях флоры Грузии и их биологическая активность Грузии.. IV Международный конгресс «Здоровье и Лекарство», VI Национальный конгресс аллергологии и Ассоциации клинической Иммунологии» 1-3 октября, Тбилиси- Цхалтубо. 2010წ. Тезисы докладов, 2010, с. 28. .

M. Tsintsadze, N.Kilasonia, N.Gegeshidze, T.Tsintsadze, T.Giorgadze, I.Gvelesiani, J.Kereselidze. 2. Metal coordination compounds with hy drazones of atoma tic and heterocyclic hydrazydes . Republic Scientific Coordinating snd Consultind Center on Nontraditional Materias of the Chemical Society of Georgia Confe rence“Compounds & Materials with Specific Propert ies”(With interna tional invitation)CMSPTSU . 2007წ. P.43.

ი. მახარაშვილი. 20. ” THE ROLE OF THE STATE IN THE FORMATION OF EUROPEAN GLUSTERS”„სახელმწიფოს როლი ევროპული კლასტერების ფორმაციაში“ . ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი.თემაზე: თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. 24 ივნისი 2017 წ..

მ. დარჩაშვილი. 2012-2016 წლების საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯევბული პოლიტიკური სუბიექტების საპროგრამო დოკუმეტების შედარებითი ანალიზი, („ქართული ოცნება“, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“), . თსუ. 2016წ. .

ნ. ბარდაველიძე. 2016 წელს, სამხრეთ კავკასიაში რომის პაპ ფრანცისკეს ვიზიტის მიზანი და შედეგი. დ.აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია,გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი. 0წ. .

I. Makharashvili, სულაშვილი მალხაზი, ფხაკაძე ციური. 3. International Science Index Vol: London, United Kingdom, May 23-25, 2016. „The Decision-Making Mechanisms of Tax Regulations in Georgia“„საქართველოში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმები გადასახადების რეგულირებაში“. 2016წ. მაისი 23-25, 2016.

ა. დიღმელაშილი. 3. დიღმელაშვილი ა. „ჩიკაგოს სკოლა ამერიკულ არქიტექტურაში“. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამერიკისმცოდნეობის XV ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014. 4. დიღმელაშვილი ა. „ სანახაობის საიდუმლო სამყარო საბალეტო თეატრში“. ვ.ჭაბუკიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი თბილისის ბავშვთა და მოზარდთა საერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტივალის ფარგლებში სამეცნიერო-შემოქმქდებითი კონფერენცია. 2014. 5. დიღმელაშვილი ა. „შეერთებული შტატების საცხოვრებელი არქიტექტურის ზოგადი ასპექტი“. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015. 6. დიღმელაშვილი ა. „ დრამატული თეატრის არქიტექტურა“. ბავშვთა და მოზარდთა თბილისის მეორე საერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტივალი ვ.ჭაბუკიანის 105 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი. სამეცნიერო-შემოქმქდებითი კონფერენცია.2015. 7. დიღმელაშვილი ა. „ვიკტორ შრეტერი-საიმპერატორო თეატრების მთავარი არქიტექტორი“. ვ.ჭაბუკიანის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა თბილისის მესამე საერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტივალი . სამეცნიერო-შემოქმქდებითი კონფერენცია.2016. . . 0წ. .