კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. პაპავა. არატრადიციული ენერგიის წყაროები XXI საუკუნის ალტერნატივა. საერთაშორისო კონფერენცია ქალი და XXI . 0წ. .

თ. მუსელიანი, ქათამაზ ირმა, ბახტაძე მამუკა. არაწრფივი დატვირთვის გავლენა ელექტროენერგიის ხარისხზე. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.გვ.24–28.

რ. ქაცარავა, ნ.კუპატაძე, დ.ტუღუში, V.Torchilin. არგინინშემცველი, პოლიეთილენგლიკოლის მსგავსი ბიოდეგრადირებადი პოლიკათიონები და მათი ნანო-კომპლექსები დნმ-თან. Nanochemistry and nanotechnologies, 1st International Conference, Tbilisi 23-24 March 2010, Collect. of Abstracts, P.31-32. წ. .

მ. ლომიძე. ართ ბუხვალდი-ფელეტონისტი.. .ამერიკის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის 230-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი ამერიკათმცოდნეობის მე-8 ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია 4-6 მაისი, 2006. . 0წ. .

. არიან ქართლი. საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი მანგლელი მიტროპოლიტის ანანია ჯაფარიძის წიგნის "არიან ქართლის" განხილვისადმი. 2015წ. .

ნ. ფოფორაძე. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ნაკეთობების ქიმიური შედგენილობა. აკად. პ. გამყრელიძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია/თბილისი, ალ. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი. 2003წ. .

მ. მილაშვილი. არქიტექტურა და ადამიანის ფსიქოლოგია. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა VI სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია (საერთაშორისო) . წ. .

დ. ბოსტანაშვილი. არქიტექტურის და მუსიკის როგორც სინტაქსური სისტემების საერთო სემიოტიკური მოდელის შესაძლებლობის შესახებ (პიტერ ეიზენმანის კონცეპტუალური არქიტექტურის მაგალითზე). ამერიკისმცოდნეობის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. .

მ. მილაშვილი. არქიტექტურული ინტერვენცია თბილისის ისტორიული ცენტრის მაგალითზე. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა V სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია (საერთაშორისო) . წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. არჩილ ჯორჯაძე და კულტურის გლობალიზაცია ისტორიულ რეტროსპექტივაში, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია _ მსოფლიო და კავკასია . 2011წ. .

მ. დარჩაშვილი. არჩილ ჯორჯაძე პოლიტიკური პარტიების ურთიერთობის შესახებ საქართველოში. თსუ, სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. .

ვ. სამხარაძე. არხისმჭრელის თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც.მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობისინსტიტუტი . 2016წ. VI საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია წყალთა მეურნეობის,გარემოს დაცვის,არქიტექტურისა და მშენრბლობის თანამედროვე პრობლემები, შრომების კრებული. 22-25 სექტემბერი, თბილისი-თელავი, 2016წ. გვ.148-153.

ლ. მეტრეველი, ც. ქვილორია. ასაკობრივი კრიზისი. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი. 2014წ. .

გ. ჩაჩანიძე, მ. ზანგალაძე, თ. ჩხარტიშვილი. ასწავლო შემეცნებითი სისტემა "საგანთა შედარება".. პირველი საერთაშორისო-სამეცნიერო პედაგოგიური სკოლა-სემინარი - "სასწავლო პროცესების მართვის ინტელექტუალური სისტემები", ლაგოდეხი. . 1994წ. .

. ატმოსფერული ნალექების მინერალიზაციის დინამიკა XX საუკუნის მეორე ნახევარში. ბუნებრივი გარემოს ეკოლოგია და მართვა. 2001წ. I საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, გვ. 175-178.

თ. ჭეიშვილი, ზ. ჯავაშვილი. აფუებული თიხაფიქალი, მისი მახასიათებელი თვისებები და გამოყენების პერსპექტივები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, ქუთაისი. 2016წ. შრომების კრებული, I ნაწილი, გვ.130-132.

ჯ. გახოკიძე. აფხაზეთის და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ცნობის საერთაშორისო სამართლებრივი ასპექტები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიის ინსტიტუტი. წ. .

ჯ. გახოკიძე. აფხაზეთის კონფლიქტების მოგვარების პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტები. სოხუმის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 30 წლისთავისთვის მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

ი. გელენავა. აფხაზეთის კულტურული ფასეულობები - საფრთხეები და გამოწვევები აფხაზეთის განათლებისა და კუტურის სამინისტროს, კულტურულ ფასეულობათა დაცვის სამსახურის მიერ წარმოებული საქმიანობის ანგარიშის მასალების გამოყენებით). სამეცნიერო კონფერენცია: ,,კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში“. 2015წ. სამეცნიერო კონფერენციის:- ,,კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში“ მასალების კრებული. გამომცემლობა ,,მერიდიანი“.