კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე, შ. მალიძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია. აფხაზური ენის კორპუსი - პროექტის „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი . 2017წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, 154-155.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, დ. კურცხალია, შ. მალიძე. აფხაზური ხმოვანმართვიანი მკითხველი სისტემის საკომპიუტერო და საინტერნეტო ვერსიებისათვის - შედეგები და პერსპექტივები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია. 2018წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები http://www.gmu.ge/index_Geo.html (იბეჭდება), 2018.

ზ. ჩხაიძე, ა.ქუთათელაძე. აქტივების მართვის ანალიზი კომერციულ ბანკებში.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ 2017, . 2017წ. თბილისი, რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ &მეცნიერება“,№ 6(6), გვ.132–140 .

თ. ტროყაშვილი. აქტიური ზოლოვანი ფილტრი. "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები"საქართველოს მეცნიერაბათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2004წ. მოხსენებათა კრებული, # 8, გვერდი 215.

გ. გოგოლაძე. აქციზური გადასახდები. საერთაშორისო კონფერენცია-ქუთაისი. 2008წ. .

ა. სულაძე, ვ.იორაშვილი, ზ.კილასონია. აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზო-კაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასების საკითხები. "დანალექი და ვულკანოგენურ-დანალექი ქანების გარდაქმნის ხარისხის შეფასება სტადიალური ანალიზის გამოყენებით". სსიპ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. თბილისი. გვ.14..

ა. სულაძე, მ.ჭიჭინაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზო-კაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასების საკითხები. "კატაგენეზის კვლევებში მონათესავე მეცნიერებათა მონაცემების გამოყენების შესახებ". ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. თბილისი. გვ.10-11.

ა. სულაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზო-კაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასების საკითხები. "ნ.ასლანიკაშვილი - კატაგენეზის შესახებ სწავლების თვალსაჩინო მკვლევარი". ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. თბილისი. გვ.5.

ა. სულაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზო-კაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასების საკითხები. "ნ.ასლანიკაშვილის ინსტიტუტის თემატიკისგარე სამეცნიერო ინტერესები". ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. თბილისი. გვ.9..

ა. სულაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზო-კაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასების საკითხები. "ნ.ასლანიკაშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ" . სსიპ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2014წ. თბილისი. გვ.8.

ა. სულაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზო-კაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასების საკითხები. "ორგანული ნივთიერებებისა და ქანების კატაგენეზისის შეფასება". სსიპ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. თბილისი. გვ. 13..

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ვაშაყმაძე, მ.ტაბატაძე, ნ.ნასყიდაშვილი. აღმოსავლეთ საქართველოში მდებარე ნავთობის ჭაბურღილებით ნიადაგების დაჭუჭყიანების ეკოლოგიური პრობლემები. რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტი. ინსტიტუტის 30-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. ტ.VI, გვ.219-223, თბილისი.

ლ. წიკლაური. აღმოსავლეთ- დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP)- ,,იურიდიული განათლება საქართველოში" . USAID. 2014წ. .

შ. დოღონაძე. აშშ-საქართველო ერთობლივი დეკლარაციიდან ქარტიამდე. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკანისტიკის ცენტრი; ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. 2009წ. .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. აჭარის ზვავსაშიშროების რუკები. ჰმი-ის მაისის 43-ე სამეცნიერო სესია. 1996წ. მაისის სესიის თეზისები, თბილისი, გვ.16.

თ. ქობლიანიძე, მაია მელაძე. ახალგაზრდული ტურიზმის , როგორც ბაზრის განსაკუთრებული სეგმენტის მარკეტინგული კვლევა . V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2014წ. .

ა. აბრალავა. ახალი არაორდინალური აზროვნება. სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია "მეცნიერული შემოქმედება-გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ". 2011წ. მასალები,თბილისი. გვ.37-42.

ა. აბრალავა. ახალი არაორდინალური აზროვნება - პროგრესის აუცილებელი საფუძველი. გამოხმაურება პროფესორ ალფრედ კურატაშვილის რადიოინტერვიუზე ერთადერთ საერთო ამერიკულ-რუსულენოვან რადიოსადგურ "ნადეჟდა"-ს გადაცემაში "ამერიკა და მსოფლიო" (ნიუ-იორკი, აშშ). თბილისი, სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია, პროფესორ ალფრედ კურატაშვილის შემოქმედებითი მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - "საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ორიენტაციის პრობლემა" . 2011წ. თბილისი, საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი", გვ. 66-71 (ქართულ ენაზე), გვ. 89-94 (რუსულ ენაზე) .

თ. წივწივაძე, გ.მაღრაძე, ლ.ჭელიძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი. ახალი დიაბეტური პურისთვის „ოცნება“ ანტიდიაბეტური დანამეტების რეცეპტურის შემუშავება. სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. თეზისების კრებული, გვ.128.

გ. ფალავანდიშვილი, მ. მაისურაძე, ნ. გახოკიძე, მ. მათნაძე, ე. კალანდია, გ. უგულავა, ს, ცხვიტაია. ახალი დიაზოლ/ტრი-აზოლშემცველი ტე-ტრა¬ციკლური კონდე-სირებული სისტემები დიბენზოთიოფენისა და დიბენზოფურანის ბაზაზე. ბუნებრივი და სი-ნთეზური ბიო-ლო¬¬გიურად აქტი-ური ნივთიერე¬ბე-ბი 24-25 ნოემბერი, 12-03 თბილისი. გვ.71-73. 2013წ. .