კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. დარჩაშვილი. არჩილ ჯორჯაძე პოლიტიკური პარტიების ურთიერთობის შესახებ საქართველოში. თსუ, სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. .

ვ. სამხარაძე. არხისმჭრელის თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც.მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობისინსტიტუტი . 2016წ. VI საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია წყალთა მეურნეობის,გარემოს დაცვის,არქიტექტურისა და მშენრბლობის თანამედროვე პრობლემები, შრომების კრებული. 22-25 სექტემბერი, თბილისი-თელავი, 2016წ. გვ.148-153.

ლ. მეტრეველი, ც. ქვილორია. ასაკობრივი კრიზისი. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი. 2014წ. .

გ. ჩაჩანიძე, მ. ზანგალაძე, თ. ჩხარტიშვილი. ასწავლო შემეცნებითი სისტემა "საგანთა შედარება".. პირველი საერთაშორისო-სამეცნიერო პედაგოგიური სკოლა-სემინარი - "სასწავლო პროცესების მართვის ინტელექტუალური სისტემები", ლაგოდეხი. . 1994წ. .

. ატმოსფერული ნალექების მინერალიზაციის დინამიკა XX საუკუნის მეორე ნახევარში. ბუნებრივი გარემოს ეკოლოგია და მართვა. 2001წ. I საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, გვ. 175-178.

თ. ჭეიშვილი, ზ. ჯავაშვილი. აფუებული თიხაფიქალი, მისი მახასიათებელი თვისებები და გამოყენების პერსპექტივები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, ქუთაისი. 2016წ. შრომების კრებული, I ნაწილი, გვ.130-132.

ჯ. გახოკიძე. აფხაზეთის და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ცნობის საერთაშორისო სამართლებრივი ასპექტები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიის ინსტიტუტი. წ. .

ჯ. გახოკიძე. აფხაზეთის კონფლიქტების მოგვარების პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტები. სოხუმის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 30 წლისთავისთვის მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

ი. გელენავა. აფხაზეთის კულტურული ფასეულობები - საფრთხეები და გამოწვევები აფხაზეთის განათლებისა და კუტურის სამინისტროს, კულტურულ ფასეულობათა დაცვის სამსახურის მიერ წარმოებული საქმიანობის ანგარიშის მასალების გამოყენებით). სამეცნიერო კონფერენცია: ,,კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში“. 2015წ. სამეცნიერო კონფერენციის:- ,,კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში“ მასალების კრებული. გამომცემლობა ,,მერიდიანი“.

კ. ფხაკაძე, შ. მალიძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია. აფხაზური ენის კორპუსი - პროექტის „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი . 2017წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, 154-155.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, დ. კურცხალია, შ. მალიძე. აფხაზური ხმოვანმართვიანი მკითხველი სისტემის საკომპიუტერო და საინტერნეტო ვერსიებისათვის - შედეგები და პერსპექტივები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია. 2018წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები http://www.gmu.ge/index_Geo.html (იბეჭდება), 2018.

ზ. ჩხაიძე, ა.ქუთათელაძე. აქტივების მართვის ანალიზი კომერციულ ბანკებში.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ 2017, . 2017წ. თბილისი, რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ &მეცნიერება“,№ 6(6), გვ.132–140 .

თ. ტროყაშვილი. აქტიური ზოლოვანი ფილტრი. "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები"საქართველოს მეცნიერაბათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2004წ. მოხსენებათა კრებული, # 8, გვერდი 215.

გ. გოგოლაძე. აქციზური გადასახდები. საერთაშორისო კონფერენცია-ქუთაისი. 2008წ. .

ა. სულაძე, ვ.იორაშვილი, ზ.კილასონია. აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზო-კაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასების საკითხები. "დანალექი და ვულკანოგენურ-დანალექი ქანების გარდაქმნის ხარისხის შეფასება სტადიალური ანალიზის გამოყენებით". სსიპ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. თბილისი. გვ.14..

ა. სულაძე, მ.ჭიჭინაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზო-კაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასების საკითხები. "კატაგენეზის კვლევებში მონათესავე მეცნიერებათა მონაცემების გამოყენების შესახებ". ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. თბილისი. გვ.10-11.

ა. სულაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზო-კაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასების საკითხები. "ნ.ასლანიკაშვილი - კატაგენეზის შესახებ სწავლების თვალსაჩინო მკვლევარი". ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. თბილისი. გვ.5.

ა. სულაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზო-კაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასების საკითხები. "ნ.ასლანიკაშვილის ინსტიტუტის თემატიკისგარე სამეცნიერო ინტერესები". ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. თბილისი. გვ.9..

ა. სულაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზო-კაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასების საკითხები. "ნ.ასლანიკაშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ" . სსიპ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2014წ. თბილისი. გვ.8.