კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4203 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ვაშაყმაძე, მ.ტაბატაძე, ნ.ნასყიდაშვილი. აღმოსავლეთ საქართველოში მდებარე ნავთობის ჭაბურღილებით ნიადაგების დაჭუჭყიანების ეკოლოგიური პრობლემები. რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტი. ინსტიტუტის 30-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. ტ.VI, გვ.219-223, თბილისი.

ლ. წიკლაური. აღმოსავლეთ- დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP)- ,,იურიდიული განათლება საქართველოში" . USAID. 2014წ. .

შ. დოღონაძე. აშშ-საქართველო ერთობლივი დეკლარაციიდან ქარტიამდე. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკანისტიკის ცენტრი; ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. 2009წ. .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. აჭარის ზვავსაშიშროების რუკები. ჰმი-ის მაისის 43-ე სამეცნიერო სესია. 1996წ. მაისის სესიის თეზისები, თბილისი, გვ.16.

თ. ქობლიანიძე, მაია მელაძე. ახალგაზრდული ტურიზმის , როგორც ბაზრის განსაკუთრებული სეგმენტის მარკეტინგული კვლევა . V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2014წ. .

ა. აბრალავა. ახალი არაორდინალური აზროვნება. სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია "მეცნიერული შემოქმედება-გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ". 2011წ. მასალები,თბილისი. გვ.37-42.

ა. აბრალავა. ახალი არაორდინალური აზროვნება - პროგრესის აუცილებელი საფუძველი. გამოხმაურება პროფესორ ალფრედ კურატაშვილის რადიოინტერვიუზე ერთადერთ საერთო ამერიკულ-რუსულენოვან რადიოსადგურ "ნადეჟდა"-ს გადაცემაში "ამერიკა და მსოფლიო" (ნიუ-იორკი, აშშ). თბილისი, სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია, პროფესორ ალფრედ კურატაშვილის შემოქმედებითი მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - "საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ორიენტაციის პრობლემა" . 2011წ. თბილისი, საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი", გვ. 66-71 (ქართულ ენაზე), გვ. 89-94 (რუსულ ენაზე) .

თ. წივწივაძე, გ.მაღრაძე, ლ.ჭელიძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი. ახალი დიაბეტური პურისთვის „ოცნება“ ანტიდიაბეტური დანამეტების რეცეპტურის შემუშავება. სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. თეზისების კრებული, გვ.128.

გ. ფალავანდიშვილი, მ. მაისურაძე, ნ. გახოკიძე, მ. მათნაძე, ე. კალანდია, გ. უგულავა, ს, ცხვიტაია. ახალი დიაზოლ/ტრი-აზოლშემცველი ტე-ტრა¬ციკლური კონდე-სირებული სისტემები დიბენზოთიოფენისა და დიბენზოფურანის ბაზაზე. ბუნებრივი და სი-ნთეზური ბიო-ლო¬¬გიურად აქტი-ური ნივთიერე¬ბე-ბი 24-25 ნოემბერი, 12-03 თბილისი. გვ.71-73. 2013წ. .

ლ. იტრიაშვილი, მ. შავლაყაძე, ხ. კიკნაძე. ახალი ეკოლოგიურად სუფთა,მრავალმოზნობრივი კომპოზიციები მრავალფუნქციონალური მასალების დამზადებისა და გამოყენების ტექნოლოგიები. რესპუბლიკური სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია “გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები” ქუთაისიi,.. 2009წ. 28-29გვ.გვ. 98-100 .

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი. ახალი ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება სიცივის მისაღებად. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. შრომათა კრებული. გვ. 189-193.

დ. ნატროშვილი, მამუკა ბენაშვილი. ახალი თაობის საწვიმარი მანქანები. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია . 2013წ. ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის", გვ. 409-412 .

რ. ქუთათელაძე, ქუთათელაძე ქეთევან. ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეფექტიანობის შეფასება მომსახურების მენეჯმენტში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის 1 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის "თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები" მასალების კრებული. 2015წ. გვ. 177-179.

გ. ღვინეფაძე, ღვინეფაძე თეონა. ახალი საბანკო პროდუქტი. მცირე ბიზნესის მარკეტინგის თანამედროვე კონცეფცია. II International-Science Conference. Georgian Science and Society Development Fund "Intellect". 2012წ. მოხსენებების თეზისები. ბათუმი. 80-81.

ნ. ჭიკაიძე, მ.ვანიშვილი,ნ,ვანიშვილი. ახალი სასურსათო გეოპოლიტიკა. ქ.ბათუმი,საერთაშ.სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.. 2011წ. .

გ. გრიგორაშვილი, ფაღავა ი., მიქაძე გ.. ახალი სახეობის პროფილაქტიკური პროდუქტი. არამედიკამენტური პრევენციის,თერაპიისადა რეაბილიტაციის აქტუალური საკითხები. საერთაშორისო სიმპოზიუმის სამეცნიერო შრომათა კრებული, ნუნისი, საქართველო. 0წ. .

ი. ლაგვილავა, ნ. ობოლაშვილი, ხ. თოფურია, ე. ელიზბარაშვილი.. ახალი ფლუორესცენტული მარკერები პირიდონშემცველი დიქლორტრიაზინების საფუძველზე.. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი . 2010წ. საქართველო, 17-18 ივნისი, 362-364..

ი. ლაგვილავა, ი. ლაგვილავა, ხ. თოფურია, ე. ელიზბარაშვილი. . ახალი ფლუორესცენტული მარკერები პირიდონშემცველი დიქლორტრიაზინების საფუძველზე.. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი,. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ქუთაისი, საქართველო, 17-18 ივნისი, 2010,362-364..

გ. ლოლაძე. ახალი შედგენილობის დაბალღობადი ფერადი მინისებური დამფარავები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, . 2012წ. კონფერენციი შრომები, გვ.293-295.

ხ. კიკნაძე, ხ. კიკნაძე, მ. შავლაყაძე , ქ. დადიანი. ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა,მრავალმიზნობრივი კომპოზიტების, არატრადიციული მრავალფუნქციონალური მასალების და მათი დამზადების და გამოყენების ტექნოლოგიები. . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ქ. ქუთაისი. წ. .