კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჩაჩანიძე, მ. ზანგალაძე, თ. ჩხარტიშვილი. ასწავლო შემეცნებითი სისტემა "საგანთა შედარება".. პირველი საერთაშორისო-სამეცნიერო პედაგოგიური სკოლა-სემინარი - "სასწავლო პროცესების მართვის ინტელექტუალური სისტემები", ლაგოდეხი. . 1994წ. .

. ატმოსფერული ნალექების მინერალიზაციის დინამიკა XX საუკუნის მეორე ნახევარში. ბუნებრივი გარემოს ეკოლოგია და მართვა. 2001წ. I საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, გვ. 175-178.

თ. ჭეიშვილი, ზ. ჯავაშვილი. აფუებული თიხაფიქალი, მისი მახასიათებელი თვისებები და გამოყენების პერსპექტივები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, ქუთაისი. 2016წ. შრომების კრებული, I ნაწილი, გვ.130-132.

ჯ. გახოკიძე. აფხაზეთის და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ცნობის საერთაშორისო სამართლებრივი ასპექტები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიის ინსტიტუტი. წ. .

ჯ. გახოკიძე. აფხაზეთის კონფლიქტების მოგვარების პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტები. სოხუმის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 30 წლისთავისთვის მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

ი. გელენავა. აფხაზეთის კულტურული ფასეულობები - საფრთხეები და გამოწვევები აფხაზეთის განათლებისა და კუტურის სამინისტროს, კულტურულ ფასეულობათა დაცვის სამსახურის მიერ წარმოებული საქმიანობის ანგარიშის მასალების გამოყენებით). სამეცნიერო კონფერენცია: ,,კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში“. 2015წ. სამეცნიერო კონფერენციის:- ,,კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში“ მასალების კრებული. გამომცემლობა ,,მერიდიანი“.

კ. ფხაკაძე, შ. მალიძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია. აფხაზური ენის კორპუსი - პროექტის „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი . 2017წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, 154-155.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, დ. კურცხალია, შ. მალიძე. აფხაზური ხმოვანმართვიანი მკითხველი სისტემის საკომპიუტერო და საინტერნეტო ვერსიებისათვის - შედეგები და პერსპექტივები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია. 2018წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები http://www.gmu.ge/index_Geo.html (იბეჭდება), 2018.

ზ. ჩხაიძე, ა.ქუთათელაძე. აქტივების მართვის ანალიზი კომერციულ ბანკებში.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ 2017, . 2017წ. თბილისი, რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ &მეცნიერება“,№ 6(6), გვ.132–140 .

თ. ტროყაშვილი. აქტიური ზოლოვანი ფილტრი. "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები"საქართველოს მეცნიერაბათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2004წ. მოხსენებათა კრებული, # 8, გვერდი 215.

გ. გოგოლაძე. აქციზური გადასახდები. საერთაშორისო კონფერენცია-ქუთაისი. 2008წ. .

ა. სულაძე, ვ.იორაშვილი, ზ.კილასონია. აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზო-კაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასების საკითხები. "დანალექი და ვულკანოგენურ-დანალექი ქანების გარდაქმნის ხარისხის შეფასება სტადიალური ანალიზის გამოყენებით". სსიპ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. თბილისი. გვ.14..

ა. სულაძე, მ.ჭიჭინაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზო-კაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასების საკითხები. "კატაგენეზის კვლევებში მონათესავე მეცნიერებათა მონაცემების გამოყენების შესახებ". ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. თბილისი. გვ.10-11.

ა. სულაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზო-კაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასების საკითხები. "ნ.ასლანიკაშვილი - კატაგენეზის შესახებ სწავლების თვალსაჩინო მკვლევარი". ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. თბილისი. გვ.5.

ა. სულაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზო-კაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასების საკითხები. "ნ.ასლანიკაშვილის ინსტიტუტის თემატიკისგარე სამეცნიერო ინტერესები". ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. თბილისი. გვ.9..

ა. სულაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზო-კაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასების საკითხები. "ნ.ასლანიკაშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ" . სსიპ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2014წ. თბილისი. გვ.8.

ა. სულაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზო-კაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასების საკითხები. "ორგანული ნივთიერებებისა და ქანების კატაგენეზისის შეფასება". სსიპ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. თბილისი. გვ. 13..

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ვაშაყმაძე, მ.ტაბატაძე, ნ.ნასყიდაშვილი. აღმოსავლეთ საქართველოში მდებარე ნავთობის ჭაბურღილებით ნიადაგების დაჭუჭყიანების ეკოლოგიური პრობლემები. რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტი. ინსტიტუტის 30-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. ტ.VI, გვ.219-223, თბილისი.

ლ. წიკლაური. აღმოსავლეთ- დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP)- ,,იურიდიული განათლება საქართველოში" . USAID. 2014წ. .