კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4000 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. კალატოზიშვილი, ლ. მუჯირი, მ. ორმოცაძე. ბუნებრივი ბიოსტიმულატორების გავლენა მაღალხარისხოვანი ნამყენი ნერგის გამოსავლიანობაზე _ OIV მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. საერთაშირსო კონფერენცია. 2010წ. თბილისი, საქართველო. გვ. 8..

ე. კალატოზიშვილი, ლ. მუჯირი, მ. ორმოცაძე. ბუნებრივი ბიოსტიმულატორის გავლენა მაღალხარისხოვანი ნამყენი ნერგის გამოსავლიანობაზე. საერთაშირსო კონფერენცია. 2010წ. ქ. ბათუმი..

ზ. სვანიძე. ბუნებრივი გარემოს ეკო-მეტეოროლოგიური მონიტორინგის მონაცემთა ბაზის საიმედოობისა და ერთგვაროვნობის ძირითადი საკითხების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია ”ჰიდრომეტეო როლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუ ალური პრობლემები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვ ნული აკადემია.. 2011წ. თბილისი, 4.

ზ. სვანიძე. ბუნებრივი გარემოს კომპლე ქსური მონიტორინგის საკით ხების დამუშავება ქვეყნის სა ინვესტიციო გარემოს მაღალი საიმედობით შეფასე ბის მიზნით. საერთაშორისო კონფერენცია ”ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2011წ. თბილისი. 4..

ნ. ვაშაყმაძე. ბუნებრივი და ტექნოგენური რადიონუკლიდები ნიადაგსა და წყალში საქართველოს შავი ზღვის პირეთში ურეკი შეკვეთილის რეგიონში. 1 საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია, თბილისი 2010 . წ. .

ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ი. ბერძენიშვილი, ლ. ებანოიძე. ბუნებრივი ნედლეულის შემცველი კოსმეტიკური საშუალებები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში” . 2010წ. თბილისი, გვ. 99-101..

დ. ბიბილეიშვილი, ი. ბერძენიშვილი, ლ. ებანოიძე. ბუნებრივი ნედლეულის შემცველი კოსმეტიკური საშუალებები.. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია . 2010წ. თბილისი, გვ. 99-101..

დ. ბიბილეიშვილი, ი. ბერძენიშვილი, ლ. ებანოიძე., null. ბუნებრივი ნედლეულის შემცველი კოსმეტიკური საშუალებები.. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2010წ. თბილისი, გვ. 99-101..

პ. ლემონჯავა. ბუნებრივი რესურსების გამოყენების შეზღუდული თეორიები და მენეჯმენტი. საერთაშორისო კონფერენციის კრებული "გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენფდეციები". 2009წ. .

ნ.ჩხაიძე. ბუნებრივი რესურსების გამოყენებისა და გარემოს დაცვის სფეროს ინფორმაციული უზრუნველყოფა. შავი ზღვის რეგიონის საერთაშორისო კონფერენცია. 1997წ. თბილისი.

მ. წვერავა, ლ. გვასალია, ე.შენგელია. ბუნებრივი წყლის გაწმენდა ორგანული ნივთიერებებისაგან ქვანახშირის ფიქალების გამოყენებით. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში . 2009წ. სტუ, გვ.125-127.

ლ. გვასალია, ლ. გვასალია, მ. წვერავა. ბუნებრივი წყლის გაწმენდა ორგანული ნივთიერებებისაგან ქვანახშირის ფიქალების გამოყენებით. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. წ. .

ბ. ბარკალაია. ბუნებრივ–რეკრეაციული რესურსების გამოყენებისა და მართვის იმიტაციური მოდელირების საფუძვლები. მე–V საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი. . 2014წ. #5. 0,45 ნ.თ..

ბ. ბარკალაია. ბუნებრივ–რეკრეაციული რესურსების გამოყენებისა და მართვის იმიტაციური მოდელირების საფუძვლები. ბათუმის შ.რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. მე–V საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი.#5.423-428.

ლ. ოსიძე. ბუქარესტის სამიტის პერსპექტივები. თსუ, საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი. 0წ. "ვილნიუსის სამიტიდან ბუქარესტის სამიტამდე"., 15-16/12/2016.

ა. ბურჯალიანი. გ.შუშანაშვილი ფენომენოლოგიური ეთიკის შესახებ.. საქ.მეც.აკად.ფილისოფიის ინსტიტუტი .. 2010წ. თბ.2010წ.16 თებერვალი..

ჯ. შენგელია, თ. აგლაძე, ჯ.გველესიანი. გააქტიურებული მანგანუმის დიოქსიდის მიღება. საერთაშორისო კონფ. მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი რესურსების გამოყენება ადამიანის და ტექნიკური პროგრესის სამსახურში. თბილისი. 2011წ. 17-19.

ჯ. შენგელია, ჯ.გველესიანი, თ.აგლაძე. გააქტიურებული მანგანუმის მადნის მიღება. ეროვნული კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში საზღვარგარეთელ მეცნიერთა მონაწილეობით მიძღვნილი რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი. თბილისი, სტუ. 2011წ. 34-35გვ.

მ. ზუბიაშვილი, ჯ.კანკაძე, მ.ედილაშვილი. გადაზიდვის პროცესების მართვა თანამედროვე ეტაპზე. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. # 2 გვ.276-281.

მ. ზუბიაშვილი. გადაზიდვის პროცესების მართვა თანამედროვე ეტაპზე. საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის კონფერენცია. 2005წ. ISSN 1512-1003. გვ276-281.