კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. იტრიაშვილი, მ. შავლაყაძე, ხ. კიკნაძე. ახალი ეკოლოგიურად სუფთა,მრავალმოზნობრივი კომპოზიციები მრავალფუნქციონალური მასალების დამზადებისა და გამოყენების ტექნოლოგიები. რესპუბლიკური სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია “გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები” ქუთაისიi,.. 2009წ. 28-29გვ.გვ. 98-100 .

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი. ახალი ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება სიცივის მისაღებად. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. შრომათა კრებული. გვ. 189-193.

დ. ნატროშვილი, მამუკა ბენაშვილი. ახალი თაობის საწვიმარი მანქანები. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია . 2013წ. ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის", გვ. 409-412 .

რ. ქუთათელაძე, ქუთათელაძე ქეთევან. ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეფექტიანობის შეფასება მომსახურების მენეჯმენტში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის 1 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის "თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები" მასალების კრებული. 2015წ. გვ. 177-179.

გ. ღვინეფაძე, ღვინეფაძე თეონა. ახალი საბანკო პროდუქტი. მცირე ბიზნესის მარკეტინგის თანამედროვე კონცეფცია. II International-Science Conference. Georgian Science and Society Development Fund "Intellect". 2012წ. მოხსენებების თეზისები. ბათუმი. 80-81.

ნ. ჭიკაიძე, მ.ვანიშვილი,ნ,ვანიშვილი. ახალი სასურსათო გეოპოლიტიკა. ქ.ბათუმი,საერთაშ.სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.. 2011წ. .

გ. გრიგორაშვილი, ფაღავა ი., მიქაძე გ.. ახალი სახეობის პროფილაქტიკური პროდუქტი. არამედიკამენტური პრევენციის,თერაპიისადა რეაბილიტაციის აქტუალური საკითხები. საერთაშორისო სიმპოზიუმის სამეცნიერო შრომათა კრებული, ნუნისი, საქართველო. 0წ. .

ი. ლაგვილავა, ნ. ობოლაშვილი, ხ. თოფურია, ე. ელიზბარაშვილი.. ახალი ფლუორესცენტული მარკერები პირიდონშემცველი დიქლორტრიაზინების საფუძველზე.. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი . 2010წ. საქართველო, 17-18 ივნისი, 362-364..

ი. ლაგვილავა, ი. ლაგვილავა, ხ. თოფურია, ე. ელიზბარაშვილი. . ახალი ფლუორესცენტული მარკერები პირიდონშემცველი დიქლორტრიაზინების საფუძველზე.. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი,. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ქუთაისი, საქართველო, 17-18 ივნისი, 2010,362-364..

გ. ლოლაძე. ახალი შედგენილობის დაბალღობადი ფერადი მინისებური დამფარავები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, . 2012წ. კონფერენციი შრომები, გვ.293-295.

ხ. კიკნაძე, ხ. კიკნაძე, მ. შავლაყაძე , ქ. დადიანი. ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა,მრავალმიზნობრივი კომპოზიტების, არატრადიციული მრავალფუნქციონალური მასალების და მათი დამზადების და გამოყენების ტექნოლოგიები. . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ქ. ქუთაისი. წ. .

გ. კალანდაძე. ახლო აღმოსავლეთის კრიზისი და კავკასია. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს განვითარების კომპლექსური კვლევის ცენტრი. 2016წ. წარმატებული მონაწილეობისათვის.

თ. ბაციკაძე, ზ,გედენიძე, ტ.ინანიშვილი, ტ.ჯავახაძე. ბაგრატიონთა ღვაწლი ხუოთმოძღვრებისა და ტექნიკის განვითარებაში. სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ბაგრატის ტაძრის 1000 წლისთავისადმი. მოხსენების თეზისები. თბილისი-ქუთაისი. წ. .

ნ. ჭანტურია, მ. ფირანაშვილი. ბალნეოლოგიური კურორტების განვითარება მსოფლიოში და მისი პერსპექტივები საქართველოში. V საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. .

დ. უგულავა, თ.ჩანტლაძე. ბანახის სივრცეში მნიშვნელობების მქონე თითქმის პერიოდულ ფუნქციათა ფურიეს მწკრივების შეჯამებადობის შესახება. ილია ვეკუას გამოყენებითი მათემ. ინ-ის სემინარის 32-ე გაფართოებული სხდომები. . 2018წ. .

დ. მაგრაქველიძე. ბანკების პორტფელის საკრედიტო რისკი და მისი შეფასების მოდელები. თსუ, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2016წ. ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში.

ა. ქუთათელაძე, ნ. დარჩიაშვილი. ბანკების საქმიანობის რეგულირება და ეკონომიკური მნიშვნელობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016“. თბილისი. 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“. #5. 2016 წ. გვ. 127-131.

ვ. ასათიანი, ცაავა გიორგი. ბანკის საკრედიტო პორთფელისა და საკრედიტო და საპროცენტო რისკების ურთიერთკავშირის მართვა. სეუ. 2016წ. სეუ და მეცნიერება 2016, გვ.45-52.

მ. დათაშვილი, null, თამარ ხინიკაძე, ვახტანგ დათაშვილი. ბანკის საკრედიტო რისკის დაზღვევის მნიშვნელობა საბანკო ბიზნესის განვითარებისათვის. აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.. 0წ. 2013.

თ. ხინიკაძე-გვარამია, მ. დათაშვილი. ბანკის საკრედიტო რისკის დაზღვევის მნიშვნელობა საბანკო ბიზნესის განვითარებისათვის. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული ,ნაწილი I,ქუთაისი.