კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. სულაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზო-კაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასების საკითხები. "ორგანული ნივთიერებებისა და ქანების კატაგენეზისის შეფასება". სსიპ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. თბილისი. გვ. 13..

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ვაშაყმაძე, მ.ტაბატაძე, ნ.ნასყიდაშვილი. აღმოსავლეთ საქართველოში მდებარე ნავთობის ჭაბურღილებით ნიადაგების დაჭუჭყიანების ეკოლოგიური პრობლემები. რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტი. ინსტიტუტის 30-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. ტ.VI, გვ.219-223, თბილისი.

ლ. წიკლაური. აღმოსავლეთ- დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP)- ,,იურიდიული განათლება საქართველოში" . USAID. 2014წ. .

შ. დოღონაძე. აშშ-საქართველო ერთობლივი დეკლარაციიდან ქარტიამდე. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკანისტიკის ცენტრი; ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. 2009წ. .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. აჭარის ზვავსაშიშროების რუკები. ჰმი-ის მაისის 43-ე სამეცნიერო სესია. 1996წ. მაისის სესიის თეზისები, თბილისი, გვ.16.

თ. ქობლიანიძე, მაია მელაძე. ახალგაზრდული ტურიზმის , როგორც ბაზრის განსაკუთრებული სეგმენტის მარკეტინგული კვლევა . V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2014წ. .

ა. აბრალავა. ახალი არაორდინალური აზროვნება. სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია "მეცნიერული შემოქმედება-გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ". 2011წ. მასალები,თბილისი. გვ.37-42.

ა. აბრალავა. ახალი არაორდინალური აზროვნება - პროგრესის აუცილებელი საფუძველი. გამოხმაურება პროფესორ ალფრედ კურატაშვილის რადიოინტერვიუზე ერთადერთ საერთო ამერიკულ-რუსულენოვან რადიოსადგურ "ნადეჟდა"-ს გადაცემაში "ამერიკა და მსოფლიო" (ნიუ-იორკი, აშშ). თბილისი, სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია, პროფესორ ალფრედ კურატაშვილის შემოქმედებითი მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - "საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ორიენტაციის პრობლემა" . 2011წ. თბილისი, საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი", გვ. 66-71 (ქართულ ენაზე), გვ. 89-94 (რუსულ ენაზე) .

თ. წივწივაძე, გ.მაღრაძე, ლ.ჭელიძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი. ახალი დიაბეტური პურისთვის „ოცნება“ ანტიდიაბეტური დანამეტების რეცეპტურის შემუშავება. სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. თეზისების კრებული, გვ.128.

გ. ფალავანდიშვილი, მ. მაისურაძე, ნ. გახოკიძე, მ. მათნაძე, ე. კალანდია, გ. უგულავა, ს, ცხვიტაია. ახალი დიაზოლ/ტრი-აზოლშემცველი ტე-ტრა¬ციკლური კონდე-სირებული სისტემები დიბენზოთიოფენისა და დიბენზოფურანის ბაზაზე. ბუნებრივი და სი-ნთეზური ბიო-ლო¬¬გიურად აქტი-ური ნივთიერე¬ბე-ბი 24-25 ნოემბერი, 12-03 თბილისი. გვ.71-73. 2013წ. .

ლ. იტრიაშვილი, მ. შავლაყაძე, ხ. კიკნაძე. ახალი ეკოლოგიურად სუფთა,მრავალმოზნობრივი კომპოზიციები მრავალფუნქციონალური მასალების დამზადებისა და გამოყენების ტექნოლოგიები. რესპუბლიკური სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია “გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები” ქუთაისიi,.. 2009წ. 28-29გვ.გვ. 98-100 .

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი. ახალი ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება სიცივის მისაღებად. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. შრომათა კრებული. გვ. 189-193.

დ. ნატროშვილი, მამუკა ბენაშვილი. ახალი თაობის საწვიმარი მანქანები. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია . 2013წ. ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის", გვ. 409-412 .

რ. ქუთათელაძე, ქუთათელაძე ქეთევან. ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეფექტიანობის შეფასება მომსახურების მენეჯმენტში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის 1 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის "თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები" მასალების კრებული. 2015წ. გვ. 177-179.

გ. ღვინეფაძე, ღვინეფაძე თეონა. ახალი საბანკო პროდუქტი. მცირე ბიზნესის მარკეტინგის თანამედროვე კონცეფცია. II International-Science Conference. Georgian Science and Society Development Fund "Intellect". 2012წ. მოხსენებების თეზისები. ბათუმი. 80-81.

ნ. ჭიკაიძე, მ.ვანიშვილი,ნ,ვანიშვილი. ახალი სასურსათო გეოპოლიტიკა. ქ.ბათუმი,საერთაშ.სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.. 2011წ. .

გ. გრიგორაშვილი, ფაღავა ი., მიქაძე გ.. ახალი სახეობის პროფილაქტიკური პროდუქტი. არამედიკამენტური პრევენციის,თერაპიისადა რეაბილიტაციის აქტუალური საკითხები. საერთაშორისო სიმპოზიუმის სამეცნიერო შრომათა კრებული, ნუნისი, საქართველო. 0წ. .

ი. ლაგვილავა, ნ. ობოლაშვილი, ხ. თოფურია, ე. ელიზბარაშვილი.. ახალი ფლუორესცენტული მარკერები პირიდონშემცველი დიქლორტრიაზინების საფუძველზე.. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი . 2010წ. საქართველო, 17-18 ივნისი, 362-364..

ი. ლაგვილავა, ი. ლაგვილავა, ხ. თოფურია, ე. ელიზბარაშვილი. . ახალი ფლუორესცენტული მარკერები პირიდონშემცველი დიქლორტრიაზინების საფუძველზე.. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი,. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ქუთაისი, საქართველო, 17-18 ივნისი, 2010,362-364..

გ. ლოლაძე. ახალი შედგენილობის დაბალღობადი ფერადი მინისებური დამფარავები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, . 2012წ. კონფერენციი შრომები, გვ.293-295.