კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. დათაშვილი, ხინიკაძე თამარი, მარიამ დათაშვილი. ბანკის საკრედიტო რისკის დაზღვევის მნიშვნელობა საბანკო ბიზნესის განვითარებისათვის. აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2013წ. .

მ. ნიშნიანიძე, მ. ცინცაძე. ბაყაყურას (silybum marianum) მიწისზედა ნაწილებიდან ზეთოვანი ნივთიერებების და მშრალი ექსტრაქტის მიღების რაციონალური ტექნოლოგიის შერჩევა. The 5 th International Ekonomic Conference- IEC 2017. National Economic Develpment Models: Yesterday, Today, Tomorrow.Kutaisi, Georgia. 2017წ. .

თ. კაჭარავა. ბელადონას გენეტიკური რესურსის დაცვა და ბიოლოგიური თავისებურებანი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი. ISBN 978-9941-432-13-2. ქუთაისი. გ. 217-220.

ლ. იმნაიშვილი. ბენაშვილი ა. პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურის მოდიფიცირება ასინქრონული მიმდევრობითი სალტის ბაზაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში - INC 07“, თბილისი 2007. . . 2007წ. .

ლ. იმნაიშვილი. ბენაშვილი ა., ციფრული მოწყობილობების სინთეზის უნივერსალური მეთოდის დამუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008“, 2008. . . 2008წ. .

თ. გიორგაძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან კობალტის (II) და ნიკელის (II) ქლორიდე-ბის და როდანიდების კოორდინაციული ნაერთები. რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი. 2001წ. Aახალგაზრდა ქიმიკოსთა მესამე რესპ. კონფ. მიძღვ. აკად. რ. აგლაძის დაბ. 90 წლის-თავისადმი. მოხს. თეზ. თბილისი.. Gგვ. 1.

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე რ.ჯორბენაძე მ.აბაშიძე ნ.გელოვანი ჟ.ჩაჩხიანი. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის უნარი და მის საფუძველზე მირებული ლითონების კოორდინაციული ნაერთების კვლევა. თსუ. 2002წ. მეოთხე რესპ. სამეცნ. მეთ. კონფ. ქიმიაში. მოხს. თეზისები. თბილისი. . Gგვ. 3-4.

თ. შაქარაშვილი, მ. თედეთი, მ. ანდღულაძე. ბენზინის ფრაქციის კატალიზური იზომერიზაცია ტექნ. უნივერსიტეტი,. თეზისი. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. სიღნაღი, 16 ოქტომბერი. 2009წ. გვ.139-140.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, დ. შავლაძე. ბენზინის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ცეოლითური ფილტრების მომზადება და მათი გამოცდის შედეგები. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . წ. სტუ-ს მიერ გამოცემული კონფერენციის შრომათა კრებული.

თ. ყანდაშვილი, ლ.კოჭლამაზაშვილი. ბეჭდვითი ნაწარმის ბაზრის მდგომარეობა საქართველოში. საერთაშორისო კონფერენცია ჩერნომორსკის(უკრაინა) ეკონომიკისა და ინოვაციების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მხარდაჭერით. 2016წ. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА, РИСКИ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ. გვ.143-147.

მ. ხოსიტაშვილი. ბიბლიოთეკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის როლი არტ ბიზნესის განვითარებაში.. ვაჟა-ფშაველას დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია. . 2011წ. წელიწდეული. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა.გვ. 338-347. .

მ. ხოსიტაშვილი. ბიბლიოთეკის, როგორც კულტურულ-საგანმანათლებლო ორგანიზაციის იმიჯისათვის. . ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. . 2015წ. წელიწდეული. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. გვ. 402-407..

ნ. ხაზარაძე. ბიბლიური მოსოხი. კავკასიის საეღთაშორისო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია "საქართველოს ეკლესია გუშინ, დღეს". 2015წ. .

თ. სუხიაშვილი. ბიზნეს - პროცესების მართვის განაწილებული, მრავალდონიანი სისტემების კონფიგურაციის მოდელირება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. თბილისი, 19-21 სექტემბერი, 2012 წ. გვ .423.. 0წ. .

ე. ბარათაშვილი. ბიზნეს პროცესების მართვის სრულყოფის თანამედროვე ტენდენციები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული. 2011წ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა.

ე. ბარათაშვილი, ლაშა ბულია. ბიზნეს პროცესების მართის სრულყოფის თანამედროვე ტენდენციები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა''. 2011წ. .

რ. ოთინაშვილი, პაპაშვილი გიორგი. ბიზნეს-განათლება, როგორც მოსახლეობის შემოსავლების ზრდის ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. 2017წ. განვითარების ეკონომიკა და ინოვაციები: გამოწვევები, გადაწყვეტის გზები.

რ. ოთინაშვილი. ბიზნეს-დაზვერვის განვითარებისა და კვლევის ისტორია. “საქართველო და თანამედროვე სამყარო - გამოწვევები, მიღწევები, პროგრესი“- შპს წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2016წ. წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის 25 წლისთავის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული IV, გვ.164-171; .

ნ. ჭიკაიძე. ბიზნეს-ინკუბაცია , ბიზნესის განვითარების თანამედროვე მიმართულება.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- ინოვაციები ბიზნესში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი. 2010წ. .

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბიზნეს-ორგანიზაციის ადმინისტრირების ფორმები. . პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციისმასალების კრებული. ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში. 2011წ. , 21-22 ოქტომბერი, თბილისი, 2011. გვ. 334-338..