კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. კაჭარავა. ბელადონას გენეტიკური რესურსის დაცვა და ბიოლოგიური თავისებურებანი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი. ISBN 978-9941-432-13-2. ქუთაისი. გ. 217-220.

ლ. იმნაიშვილი. ბენაშვილი ა. პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურის მოდიფიცირება ასინქრონული მიმდევრობითი სალტის ბაზაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში - INC 07“, თბილისი 2007. . . 2007წ. .

ლ. იმნაიშვილი. ბენაშვილი ა., ციფრული მოწყობილობების სინთეზის უნივერსალური მეთოდის დამუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008“, 2008. . . 2008წ. .

თ. გიორგაძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან კობალტის (II) და ნიკელის (II) ქლორიდე-ბის და როდანიდების კოორდინაციული ნაერთები. რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი. 2001წ. Aახალგაზრდა ქიმიკოსთა მესამე რესპ. კონფ. მიძღვ. აკად. რ. აგლაძის დაბ. 90 წლის-თავისადმი. მოხს. თეზ. თბილისი.. Gგვ. 1.

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე რ.ჯორბენაძე მ.აბაშიძე ნ.გელოვანი ჟ.ჩაჩხიანი. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის უნარი და მის საფუძველზე მირებული ლითონების კოორდინაციული ნაერთების კვლევა. თსუ. 2002წ. მეოთხე რესპ. სამეცნ. მეთ. კონფ. ქიმიაში. მოხს. თეზისები. თბილისი. . Gგვ. 3-4.

თ. შაქარაშვილი, მ. თედეთი, მ. ანდღულაძე. ბენზინის ფრაქციის კატალიზური იზომერიზაცია ტექნ. უნივერსიტეტი,. თეზისი. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. სიღნაღი, 16 ოქტომბერი. 2009წ. გვ.139-140.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, დ. შავლაძე. ბენზინის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ცეოლითური ფილტრების მომზადება და მათი გამოცდის შედეგები. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . წ. სტუ-ს მიერ გამოცემული კონფერენციის შრომათა კრებული.

თ. ყანდაშვილი, ლ.კოჭლამაზაშვილი. ბეჭდვითი ნაწარმის ბაზრის მდგომარეობა საქართველოში. საერთაშორისო კონფერენცია ჩერნომორსკის(უკრაინა) ეკონომიკისა და ინოვაციების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მხარდაჭერით. 2016წ. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА, РИСКИ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ. გვ.143-147.

მ. ხოსიტაშვილი. ბიბლიოთეკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის როლი არტ ბიზნესის განვითარებაში.. ვაჟა-ფშაველას დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია. . 2011წ. წელიწდეული. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა.გვ. 338-347. .

მ. ხოსიტაშვილი. ბიბლიოთეკის, როგორც კულტურულ-საგანმანათლებლო ორგანიზაციის იმიჯისათვის. . ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. . 2015წ. წელიწდეული. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. გვ. 402-407..

ნ. ხაზარაძე. ბიბლიური მოსოხი. კავკასიის საეღთაშორისო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია "საქართველოს ეკლესია გუშინ, დღეს". 2015წ. .

თ. სუხიაშვილი. ბიზნეს - პროცესების მართვის განაწილებული, მრავალდონიანი სისტემების კონფიგურაციის მოდელირება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. თბილისი, 19-21 სექტემბერი, 2012 წ. გვ .423.. 0წ. .

ე. ბარათაშვილი. ბიზნეს პროცესების მართვის სრულყოფის თანამედროვე ტენდენციები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული. 2011წ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა.

ე. ბარათაშვილი, ლაშა ბულია. ბიზნეს პროცესების მართის სრულყოფის თანამედროვე ტენდენციები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა''. 2011წ. .

რ. ოთინაშვილი, პაპაშვილი გიორგი. ბიზნეს-განათლება, როგორც მოსახლეობის შემოსავლების ზრდის ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. 2017წ. განვითარების ეკონომიკა და ინოვაციები: გამოწვევები, გადაწყვეტის გზები.

რ. ოთინაშვილი. ბიზნეს-დაზვერვის განვითარებისა და კვლევის ისტორია. “საქართველო და თანამედროვე სამყარო - გამოწვევები, მიღწევები, პროგრესი“- შპს წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2016წ. წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის 25 წლისთავის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული IV, გვ.164-171; .

ნ. ჭიკაიძე. ბიზნეს-ინკუბაცია , ბიზნესის განვითარების თანამედროვე მიმართულება.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- ინოვაციები ბიზნესში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი. 2010წ. .

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბიზნეს-ორგანიზაციის ადმინისტრირების ფორმები. . პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციისმასალების კრებული. ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში. 2011წ. , 21-22 ოქტომბერი, თბილისი, 2011. გვ. 334-338..

ა. ბოლქვაძე, ფარესაშვილი ნინო. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინერინგი ტურისტულ ფირმებში. . 2-ი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ . 2011წ. ბათუმი 2011, გვ. 576-582.

ე. ბარათაშვილი. ბიზნესგარემოს ეროვნულ-კულტურული მოდელები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. საერთაშორისო ბიზნესის სოციოკულტურული გარემო. თბილისი.