კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჭანტურია, მ. ფირანაშვილი. ბალნეოლოგიური კურორტების განვითარება მსოფლიოში და მისი პერსპექტივები საქართველოში. V საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. .

დ. უგულავა, თ.ჩანტლაძე. ბანახის სივრცეში მნიშვნელობების მქონე თითქმის პერიოდულ ფუნქციათა ფურიეს მწკრივების შეჯამებადობის შესახება. ილია ვეკუას გამოყენებითი მათემ. ინ-ის სემინარის 32-ე გაფართოებული სხდომები. . 2018წ. .

დ. მაგრაქველიძე. ბანკების პორტფელის საკრედიტო რისკი და მისი შეფასების მოდელები. თსუ, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2016წ. ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში.

ა. ქუთათელაძე, ნ. დარჩიაშვილი. ბანკების საქმიანობის რეგულირება და ეკონომიკური მნიშვნელობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016“. თბილისი. 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“. #5. 2016 წ. გვ. 127-131.

ვ. ასათიანი, ცაავა გიორგი. ბანკის საკრედიტო პორთფელისა და საკრედიტო და საპროცენტო რისკების ურთიერთკავშირის მართვა. სეუ. 2016წ. სეუ და მეცნიერება 2016, გვ.45-52.

მ. დათაშვილი, null, თამარ ხინიკაძე, ვახტანგ დათაშვილი. ბანკის საკრედიტო რისკის დაზღვევის მნიშვნელობა საბანკო ბიზნესის განვითარებისათვის. აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.. 0წ. 2013.

თ. ხინიკაძე-გვარამია, მ. დათაშვილი. ბანკის საკრედიტო რისკის დაზღვევის მნიშვნელობა საბანკო ბიზნესის განვითარებისათვის. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული ,ნაწილი I,ქუთაისი.

ვ. დათაშვილი, ხინიკაძე თამარი, მარიამ დათაშვილი. ბანკის საკრედიტო რისკის დაზღვევის მნიშვნელობა საბანკო ბიზნესის განვითარებისათვის. აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2013წ. .

მ. ნიშნიანიძე, მ. ცინცაძე. ბაყაყურას (silybum marianum) მიწისზედა ნაწილებიდან ზეთოვანი ნივთიერებების და მშრალი ექსტრაქტის მიღების რაციონალური ტექნოლოგიის შერჩევა. The 5 th International Ekonomic Conference- IEC 2017. National Economic Develpment Models: Yesterday, Today, Tomorrow.Kutaisi, Georgia. 2017წ. .

თ. კაჭარავა. ბელადონას გენეტიკური რესურსის დაცვა და ბიოლოგიური თავისებურებანი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი. ISBN 978-9941-432-13-2. ქუთაისი. გ. 217-220.

ლ. იმნაიშვილი. ბენაშვილი ა. პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურის მოდიფიცირება ასინქრონული მიმდევრობითი სალტის ბაზაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში - INC 07“, თბილისი 2007. . . 2007წ. .

ლ. იმნაიშვილი. ბენაშვილი ა., ციფრული მოწყობილობების სინთეზის უნივერსალური მეთოდის დამუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008“, 2008. . . 2008წ. .

თ. გიორგაძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან კობალტის (II) და ნიკელის (II) ქლორიდე-ბის და როდანიდების კოორდინაციული ნაერთები. რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი. 2001წ. Aახალგაზრდა ქიმიკოსთა მესამე რესპ. კონფ. მიძღვ. აკად. რ. აგლაძის დაბ. 90 წლის-თავისადმი. მოხს. თეზ. თბილისი.. Gგვ. 1.

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე რ.ჯორბენაძე მ.აბაშიძე ნ.გელოვანი ჟ.ჩაჩხიანი. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის უნარი და მის საფუძველზე მირებული ლითონების კოორდინაციული ნაერთების კვლევა. თსუ. 2002წ. მეოთხე რესპ. სამეცნ. მეთ. კონფ. ქიმიაში. მოხს. თეზისები. თბილისი. . Gგვ. 3-4.

თ. შაქარაშვილი, მ. თედეთი, მ. ანდღულაძე. ბენზინის ფრაქციის კატალიზური იზომერიზაცია ტექნ. უნივერსიტეტი,. თეზისი. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. სიღნაღი, 16 ოქტომბერი. 2009წ. გვ.139-140.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, დ. შავლაძე. ბენზინის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ცეოლითური ფილტრების მომზადება და მათი გამოცდის შედეგები. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . წ. სტუ-ს მიერ გამოცემული კონფერენციის შრომათა კრებული.

თ. ყანდაშვილი, ლ.კოჭლამაზაშვილი. ბეჭდვითი ნაწარმის ბაზრის მდგომარეობა საქართველოში. საერთაშორისო კონფერენცია ჩერნომორსკის(უკრაინა) ეკონომიკისა და ინოვაციების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მხარდაჭერით. 2016წ. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА, РИСКИ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ. გვ.143-147.

მ. ხოსიტაშვილი. ბიბლიოთეკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის როლი არტ ბიზნესის განვითარებაში.. ვაჟა-ფშაველას დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია. . 2011წ. წელიწდეული. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა.გვ. 338-347. .

მ. ხოსიტაშვილი. ბიბლიოთეკის, როგორც კულტურულ-საგანმანათლებლო ორგანიზაციის იმიჯისათვის. . ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. . 2015წ. წელიწდეული. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. გვ. 402-407..

. ბიბლიური მოსოხი. კავკასიის საეღთაშორისო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია "საქართველოს ეკლესია გუშინ, დღეს". 2015წ. .