კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4237 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბარათაშვილი. ბიზნეს პროცესების მართვის სრულყოფის თანამედროვე ტენდენციები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული. 2011წ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა.

ე. ბარათაშვილი, ლაშა ბულია. ბიზნეს პროცესების მართის სრულყოფის თანამედროვე ტენდენციები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა''. 2011წ. .

რ. ოთინაშვილი, პაპაშვილი გიორგი. ბიზნეს-განათლება, როგორც მოსახლეობის შემოსავლების ზრდის ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. 2017წ. განვითარების ეკონომიკა და ინოვაციები: გამოწვევები, გადაწყვეტის გზები.

რ. ოთინაშვილი. ბიზნეს-დაზვერვის განვითარებისა და კვლევის ისტორია. “საქართველო და თანამედროვე სამყარო - გამოწვევები, მიღწევები, პროგრესი“- შპს წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2016წ. წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის 25 წლისთავის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული IV, გვ.164-171; .

ნ. ჭიკაიძე. ბიზნეს-ინკუბაცია , ბიზნესის განვითარების თანამედროვე მიმართულება.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- ინოვაციები ბიზნესში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი. 2010წ. .

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბიზნეს-ორგანიზაციის ადმინისტრირების ფორმები. . პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციისმასალების კრებული. ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში. 2011წ. , 21-22 ოქტომბერი, თბილისი, 2011. გვ. 334-338..

ა. ბოლქვაძე, ფარესაშვილი ნინო. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინერინგი ტურისტულ ფირმებში. . 2-ი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ . 2011წ. ბათუმი 2011, გვ. 576-582.

ე. ბარათაშვილი. ბიზნესგარემოს ეროვნულ-კულტურული მოდელები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. საერთაშორისო ბიზნესის სოციოკულტურული გარემო. თბილისი.

მ. მარტიაშვილი. ბიზნესის განვითარება გლობალური ეკონომიკის პირობებში. საქართველოს ბიზნესის აკადემია. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებ.

ე. ბალიაშვილი, ღუდუშაური ზაირა, კაციტაძე ნანა . ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები აჭარის მთიანეთში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოსტკრი ზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანი ზმები.. 2011წ. .

ი. მახარაშვილი, მ. გოგიძე. ბიზნესის განვითარების პოზიტივები და ნეგატივები საქართველოში“. ბათუმი IVსაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. .

ქ. შენგელია. ბიზნესის მაკროეკონომიკური რეგულირება საქართველოში. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი- სეუ. 2014წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ 2014, №1(1), გვ.139-144.

დ. ბიბიჩაძე, კაკულია ე.. ბიზნესის მართვის სტრატეგიები და კონკურენტული უპირატესობების გამოვლენა. . 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ბათუმი.

ნ. თოფურია, რ.სეთურიძე. ბიზნესპროცესები და შრომითი პროცესები SharePoint-ის ინტერნეტ პორტალში. კომპიტერინგი/ინფორმტიკა, განათლების მეც. III საერთ. კონფ. ბათუმი. 2014წ. 33.

ნ. მაზიაშვილი. ბიზნესურთიერთობების ხელოვნება. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი . 2016წ. ქ. თბილისი 2016 წ. 8-9 დეკემბერი.

თ. როსტიაშვილი, სოსელია მ.. ბიზნეს–ორგანიზაციის ადმინისტრირების ფორმები. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია “პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი, თბილისი . 2011წ. 334-338 გვ.

გ. ტყემალაძე, ქვარცხავა გ., მურვანიძე ხ., დემეტრაშვილი მ., ძნელაძე ს., ჭუმბურიძე გ., საჩანელი-ქადაგიშვილი თ., მაღრაძე კ.. ბიოაქტიურ დანამატად კულმუხოსა (Inula heleium) და სალბის (Salvia officinalis) გამოყენების პერსპექტივები მეღვინეობაში. . საერთაშორისო კონფერენცია - მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში - ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები. . 2017წ. 25-27 ოქტომბერი, 2017 წელი. შრომათა კრებული, გვ. 214-226..

ა. ლეჟავა. ბიოაქტიური ლიგანდების - GE (IV) კოორდინაციული ნაერთების მიღება და მათი ანტისიმსივნური თვისებების შესწავლა . "ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიაში და მასალათმცოდნეობაში". 2015წ. გვ. 2.

ნ. ქებაძე, ანთია.გ. ბიოდეგრადირებადი მიკროსფეროების მიღება, მათში მოდელური წამლების ჩართვა და გამოსვლის კინეტიკის შესწავლა. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია . 2005წ. 39-40.

ე. ჩხაიძე, რ. ქაცარავა. ბიოდეგრადირებადი უჯერი პოლიესტერამიდები ფუმარის მჟავას საფუძველზე - სინთეზი და გარდაქმნები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენცია, „სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების და მეორადი ნედლეულის ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე. თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები”,თბილისი. 2008წ. გვ.40-41.