კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ბოლქვაძე, ფარესაშვილი ნინო. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინერინგი ტურისტულ ფირმებში. . 2-ი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ . 2011წ. ბათუმი 2011, გვ. 576-582.

ე. ბარათაშვილი. ბიზნესგარემოს ეროვნულ-კულტურული მოდელები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. საერთაშორისო ბიზნესის სოციოკულტურული გარემო. თბილისი.

მ. მარტიაშვილი. ბიზნესის განვითარება გლობალური ეკონომიკის პირობებში. საქართველოს ბიზნესის აკადემია. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებ.

ე. ბალიაშვილი, ღუდუშაური ზაირა, კაციტაძე ნანა . ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები აჭარის მთიანეთში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოსტკრი ზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანი ზმები.. 2011წ. .

ი. მახარაშვილი, მ. გოგიძე. ბიზნესის განვითარების პოზიტივები და ნეგატივები საქართველოში“. ბათუმი IVსაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. .

ქ. შენგელია. ბიზნესის მაკროეკონომიკური რეგულირება საქართველოში. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი- სეუ. 2014წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ 2014, №1(1), გვ.139-144.

დ. ბიბიჩაძე, კაკულია ე.. ბიზნესის მართვის სტრატეგიები და კონკურენტული უპირატესობების გამოვლენა. . 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ბათუმი.

ნ. თოფურია, რ.სეთურიძე. ბიზნესპროცესები და შრომითი პროცესები SharePoint-ის ინტერნეტ პორტალში. კომპიტერინგი/ინფორმტიკა, განათლების მეც. III საერთ. კონფ. ბათუმი. 2014წ. 33.

ნ. მაზიაშვილი. ბიზნესურთიერთობების ხელოვნება. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი . 2016წ. ქ. თბილისი 2016 წ. 8-9 დეკემბერი.

თ. როსტიაშვილი, სოსელია მ.. ბიზნეს–ორგანიზაციის ადმინისტრირების ფორმები. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია “პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი, თბილისი . 2011წ. 334-338 გვ.

გ. ტყემალაძე, ქვარცხავა გ., მურვანიძე ხ., დემეტრაშვილი მ., ძნელაძე ს., ჭუმბურიძე გ., საჩანელი-ქადაგიშვილი თ., მაღრაძე კ.. ბიოაქტიურ დანამატად კულმუხოსა (Inula heleium) და სალბის (Salvia officinalis) გამოყენების პერსპექტივები მეღვინეობაში. . საერთაშორისო კონფერენცია - მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში - ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები. . 2017წ. 25-27 ოქტომბერი, 2017 წელი. შრომათა კრებული, გვ. 214-226..

ა. ლეჟავა. ბიოაქტიური ლიგანდების - GE (IV) კოორდინაციული ნაერთების მიღება და მათი ანტისიმსივნური თვისებების შესწავლა . "ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიაში და მასალათმცოდნეობაში". 2015წ. გვ. 2.

ნ. ქებაძე, ანთია.გ. ბიოდეგრადირებადი მიკროსფეროების მიღება, მათში მოდელური წამლების ჩართვა და გამოსვლის კინეტიკის შესწავლა. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია . 2005წ. 39-40.

ე. ჩხაიძე, რ. ქაცარავა. ბიოდეგრადირებადი უჯერი პოლიესტერამიდები ფუმარის მჟავას საფუძველზე - სინთეზი და გარდაქმნები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენცია, „სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების და მეორადი ნედლეულის ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე. თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები”,თბილისი. 2008წ. გვ.40-41.

გ. კაიშაური. ბიოლოგიურად სრულფასოვანი ბავშვთა კვების პროდუქტები გოგრისაგან. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ქუთაისი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” შრომათა კრებული. ქ. ქუთაისი. გვ. 102 – 104. .

О. , ლ.უჯმაჯურიძე. ბიოლოგიური სოფლის მეურნეობა. FAO- ეგიდით ჩატარებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. "ორგანული სოფლის მეურნეობა " კონფერენციის მასალები გვ. 35-41.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, ნ.არაბიძე. ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი საქართველოში. საქ. მეც. აკად. ა.ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი. საერთაშორისო კონფერენცია „მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები“. წ. მოხსენებათა კრებული თბილისი გვ 569-574.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, ნ.არაბიძე. ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი საქართველოში. საქ. მეც. აკად. ა.ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი. საერთაშორისო კონფერენცია „მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები“. წ. მოხსენებათა კრებული თბილისი გვ 569-574.

თ. ურუშაძე, საბაური. ბიომრავალფეროვნების თავისებურებანი ცენტრალური კავკასიონის საძოვრებზე. „ბიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება. წ. გვ. 115-118.

ი. სარჯველაძე, ჯ. ჯინჭარაძე , ნ. მიქავა. ბიოსაწვავის წარმოების პერსპექტივები საქართველოში. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენციის შრ. Kკრ. . 2014წ. „ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო“. გვ. 38-43. ქუთაისში. 2014.