კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ხოსიტაშვილი. ბიბლიოთეკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის როლი არტ ბიზნესის განვითარებაში.. ვაჟა-ფშაველას დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია. . 2011წ. წელიწდეული. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა.გვ. 338-347. .

მ. ხოსიტაშვილი. ბიბლიოთეკის, როგორც კულტურულ-საგანმანათლებლო ორგანიზაციის იმიჯისათვის. . ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. . 2015წ. წელიწდეული. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. გვ. 402-407..

. ბიბლიური მოსოხი. კავკასიის საეღთაშორისო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია "საქართველოს ეკლესია გუშინ, დღეს". 2015წ. .

თ. სუხიაშვილი. ბიზნეს - პროცესების მართვის განაწილებული, მრავალდონიანი სისტემების კონფიგურაციის მოდელირება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. თბილისი, 19-21 სექტემბერი, 2012 წ. გვ .423.. 0წ. .

ე. ბარათაშვილი. ბიზნეს პროცესების მართვის სრულყოფის თანამედროვე ტენდენციები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული. 2011წ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა.

ე. ბარათაშვილი, ლაშა ბულია. ბიზნეს პროცესების მართის სრულყოფის თანამედროვე ტენდენციები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა''. 2011წ. .

რ. ოთინაშვილი, პაპაშვილი გიორგი. ბიზნეს-განათლება, როგორც მოსახლეობის შემოსავლების ზრდის ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. 2017წ. განვითარების ეკონომიკა და ინოვაციები: გამოწვევები, გადაწყვეტის გზები.

რ. ოთინაშვილი. ბიზნეს-დაზვერვის განვითარებისა და კვლევის ისტორია. “საქართველო და თანამედროვე სამყარო - გამოწვევები, მიღწევები, პროგრესი“- შპს წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2016წ. წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის 25 წლისთავის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული IV, გვ.164-171; .

ნ. ჭიკაიძე. ბიზნეს-ინკუბაცია , ბიზნესის განვითარების თანამედროვე მიმართულება.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- ინოვაციები ბიზნესში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი. 2010წ. .

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბიზნეს-ორგანიზაციის ადმინისტრირების ფორმები. . პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციისმასალების კრებული. ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში. 2011წ. , 21-22 ოქტომბერი, თბილისი, 2011. გვ. 334-338..

ა. ბოლქვაძე, ფარესაშვილი ნინო. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინერინგი ტურისტულ ფირმებში. . 2-ი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ . 2011წ. ბათუმი 2011, გვ. 576-582.

ე. ბარათაშვილი. ბიზნესგარემოს ეროვნულ-კულტურული მოდელები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. საერთაშორისო ბიზნესის სოციოკულტურული გარემო. თბილისი.

მ. მარტიაშვილი. ბიზნესის განვითარება გლობალური ეკონომიკის პირობებში. საქართველოს ბიზნესის აკადემია. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებ.

ე. ბალიაშვილი, ღუდუშაური ზაირა, კაციტაძე ნანა . ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები აჭარის მთიანეთში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოსტკრი ზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანი ზმები.. 2011წ. .

ი. მახარაშვილი, მ. გოგიძე. ბიზნესის განვითარების პოზიტივები და ნეგატივები საქართველოში“. ბათუმი IVსაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. .

ქ. შენგელია. ბიზნესის მაკროეკონომიკური რეგულირება საქართველოში. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი- სეუ. 2014წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ 2014, №1(1), გვ.139-144.

დ. ბიბიჩაძე, კაკულია ე.. ბიზნესის მართვის სტრატეგიები და კონკურენტული უპირატესობების გამოვლენა. . 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ბათუმი.

ნ. თოფურია, რ.სეთურიძე. ბიზნესპროცესები და შრომითი პროცესები SharePoint-ის ინტერნეტ პორტალში. კომპიტერინგი/ინფორმტიკა, განათლების მეც. III საერთ. კონფ. ბათუმი. 2014წ. 33.

ნ. მაზიაშვილი. ბიზნესურთიერთობების ხელოვნება. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი . 2016წ. ქ. თბილისი 2016 წ. 8-9 დეკემბერი.

თ. როსტიაშვილი, სოსელია მ.. ბიზნეს–ორგანიზაციის ადმინისტრირების ფორმები. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია “პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი, თბილისი . 2011წ. 334-338 გვ.