კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ტყემალაძე, ქვარცხავა გ., მურვანიძე ხ., დემეტრაშვილი მ., ძნელაძე ს., ჭუმბურიძე გ., საჩანელი-ქადაგიშვილი თ., მაღრაძე კ.. ბიოაქტიურ დანამატად კულმუხოსა (Inula heleium) და სალბის (Salvia officinalis) გამოყენების პერსპექტივები მეღვინეობაში. . საერთაშორისო კონფერენცია - მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში - ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები. . 2017წ. 25-27 ოქტომბერი, 2017 წელი. შრომათა კრებული, გვ. 214-226..

ა. ლეჟავა. ბიოაქტიური ლიგანდების - GE (IV) კოორდინაციული ნაერთების მიღება და მათი ანტისიმსივნური თვისებების შესწავლა . "ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიაში და მასალათმცოდნეობაში". 2015წ. გვ. 2.

ნ. ქებაძე, ანთია.გ. ბიოდეგრადირებადი მიკროსფეროების მიღება, მათში მოდელური წამლების ჩართვა და გამოსვლის კინეტიკის შესწავლა. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია . 2005წ. 39-40.

ე. ჩხაიძე, რ. ქაცარავა. ბიოდეგრადირებადი უჯერი პოლიესტერამიდები ფუმარის მჟავას საფუძველზე - სინთეზი და გარდაქმნები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენცია, „სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების და მეორადი ნედლეულის ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე. თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები”,თბილისი. 2008წ. გვ.40-41.

გ. კაიშაური. ბიოლოგიურად სრულფასოვანი ბავშვთა კვების პროდუქტები გოგრისაგან. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ქუთაისი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” შრომათა კრებული. ქ. ქუთაისი. გვ. 102 – 104. .

О. , ლ.უჯმაჯურიძე. ბიოლოგიური სოფლის მეურნეობა. FAO- ეგიდით ჩატარებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. "ორგანული სოფლის მეურნეობა " კონფერენციის მასალები გვ. 35-41.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, ნ.არაბიძე. ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი საქართველოში. საქ. მეც. აკად. ა.ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი. საერთაშორისო კონფერენცია „მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები“. წ. მოხსენებათა კრებული თბილისი გვ 569-574.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, ნ.არაბიძე. ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი საქართველოში. საქ. მეც. აკად. ა.ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი. საერთაშორისო კონფერენცია „მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები“. წ. მოხსენებათა კრებული თბილისი გვ 569-574.

თ. ურუშაძე, საბაური. ბიომრავალფეროვნების თავისებურებანი ცენტრალური კავკასიონის საძოვრებზე. „ბიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება. წ. გვ. 115-118.

ი. სარჯველაძე, ჯ. ჯინჭარაძე , ნ. მიქავა. ბიოსაწვავის წარმოების პერსპექტივები საქართველოში. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენციის შრ. Kკრ. . 2014წ. „ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო“. გვ. 38-43. ქუთაისში. 2014.

ნ. ბაღათურია. ბიოღვინის მიღების ძველი ქართული მეთოდი . კონფერენცია სამრეწველო სავაჭრო პალატის ემიდით, ქ. ბათუმი.. წ. გვ3.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. ბიოღვინის მიღების ძველი ქართული მეთოდი. კონფერენცია სამრეწველო სავაჭრო პალატის ემიდით, ქ. ბათუმი.. წ. .

გ. გორდაძე, ნ. ნიორაძე, ნ. ქოიავა. ბიპოლარული ელექტროდის ზედაპირზე პოტენციალის და დენის სიმკვრივის განაწილების გამოკვლევა. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ. წ. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ–ს 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ქიმიაში .

მ. ბერეჟიანი, ი. მეტრეველი, ა. ბერეჟიანი. ბირთვული ენერგეტიკის მასალები და მადნეულის კონცენტრატი – კომპლექსური ტექნოლოგიების პოტენციალი . ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2016წ. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივა" შრომების კრებული, 2016 წლის 29-30 ოქტომბერი, გვ. 710-714.

დ. მაგრაქველიძე. ბიუჯეტური წირი და მასზე მოქმედი ფაქტორების მათემატიკური გამოსახვა. ივ.ჯავახისშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნვერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2014წ. ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები, გვ.251.

. ბიუჯეტური წირი და მასზე მოქმედი ფაქტორების მათემატიკური გამოსახვა. ივ.ჯავახისშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნვერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2014წ. ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები.

ე. მიდელაშვილი, ა. ფაღავა, ა. ანასოვი, გ. ნატროშვილი, ზ. შუბითიძე, ზ. დათუაშვილი. ბლინების საცხობი ინოვაციური მოწყობილობა სწრაფი კვების ბაზრისათვის.. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2015წ. ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები. გვ. 494-496.

თ. ჩუბინიშვილი, ო. შატბერაშვილი. ბოლო წლების საქართველოს მეცნიერება: პუბლიკაციების ნაკადის ანალიზი. „განათლების, მედიცინის და ბიოლოგიის კოოპერაცია“. თბილისი, 9-12 ივლისი, 2004 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2004წ. საერთაშორისო ფორუმის თეზისები „განათლების, მედიცინის და ბიოლოგიის კოოპერაცია“. თბილისი.

თ. ჭეიშვილი, ნ. ჩიჯავაძე. ბორატული ფუძის და ორი დ-ელემენტის ოქსიდების შემცველი ნადნობების საფუძველზე ახალი სახის ამორფულ-კრისტალური მასალების მიღება. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, ქუთაისი. 2016წ. შრომების კრებული, I ნაწილი, გვ.122-124.

ლ. ჩხარტიშვილი. ბორის ნიტრიდის ნანომილაკები და ფულერენები: მიღების მეთოდები, ფიზიკური თვისებები, ტექნიკური გამოყენებები. 1-ლი საერთ. კონფ. “ნანოქიმია – ნანოტექნოლოგიები” (2010 წ. 23–24 მარტი,თბილისი). 2010წ. თეზ. კრ. 1–ლი საერთ. კონფ. “ნანოქიმია – ნანოტექნოლოგიები”. თბილისი: წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართ. უნივ., 15–16.