კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4000 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჯანელიძე, თ. მეფარიშვილი. გაყიდვების ბიზნეს-პროცესის ანალიზის მეთოდები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – “SEU ISC 2016” . 2016წ. 9-10 დეკემბერი, 2016წ. თბილისი, სეუ..

A. Sakvarelidze. გაჭიმვაზე, ცემენტის ფუძიანი კომპოზიციური მასალების ცოცვადობის ბირთვი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენშემცველობას . კავკკასიის რეგიონის მოსახლეობის, ქალაქებისა და დასახლებული პუნქტების სეისმური უსაფრთხოება / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტი. 2008წ. თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 59-62.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე. გელის შემცველი მელნებით შესრულებული ხელნაწერების აბსოლუტური ასაკის დადგენა (უცხოურ მონაცემებზე დაყრდნობით) . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ . 2014წ. მოხსენებათა კრებული, ქუთაისი, გვ..

ქ. ჯიჯეიშვილი. გენდერი და თანამედროვე საზოგადოება. თსუუ დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია . 2012წ. .

ნ. გამყრელიძე. გენდერული ასპექტების ვერბალური სპეციფიკა უცხოენოვან კომუნიკაციაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია" .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. საკონფერენციო კრებული "მსოფლიო და კავკასია" გვ97-102 .

რ. ქუთათელაძე, მ. ყიფიანი. გენდერული თანასწორობის მიღწევის ახალი ეტაპი საქართველოში. სტუ. სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევიტი ცენტრი.. 2012წ. "მსოფლიო და გენდერი". გვ. 210-215.

ც. ელგენდარაშვილი, ლ. ბერიძე. გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის შრომითი ურთიერთობები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მსოფლიო და გენდერი . 2017წ. .

ზ. ხვედელიძე, ი.სამხარაძე, ნ ზოტიკიშვილი. გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები.. ტაუ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი. მიძღვნილი აკადემიკოს ალ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი.. 0წ. ტსუ.გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები .გვ. 195-198. 2015 წ,".

ზ. ხვედელიძე, ნ.კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ნ.ზოტიკიშვილი. გეოგრაფიული მეცნიერება გლობალურ კონტესტში, მიღწევები და გამოევევები. ქუთაისი,აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 0წ. ბეჭდაშია.

ლ. პაპავა. გეოთერმიული წყლების რაციონალური გამოყენების სპეციფიკა და პერსპექტივები.. საერთაშორისო კონფერენცია მდგრადი ენერგეტიკა გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები 2015 წელი 18 ივნისი. 2015წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ. ჯიხვაძე. გეოთერმული ენერგიის გამოყენების შეფასების მეთოდოლოგია საინვესტიციო პროექტებისთვის. საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენციის „მდგრადი ენერგეტიკა – გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“. 0წ. მოხსენებათა კრებული, 18 ივნისი, 2015, ქუთაისი გვ.120–124.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი. გეოთერმული წყლების ბაზაზე თხევადი სორბენტის გამოყენებით ჰაერის კონდიცირების სისტემების შექმნა . (საერთაშ. სამეცნ. კონფერ.. 0წ. 21–23 სექტემბერი , ურეკი, 2016, მასალები) გვ.362–367.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ლ.პაპავა. გეოთერმული წყლების ენერგიის გამოყენებისას წამოჭრილი პრობლემების ეფექტური გადაწყვეტის მიმართულებები . საქართველოს განახლებადი ენერგიების ასოციაცია, სტუდენტური კონფერენცია,. 0წ. 26 აპრილი, 2016, თბილისი ISBN 978-9941-0-8777-6 გვ.35–27.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ლ. პაპავა. გეოთერმული წყლების რაციონალური გამოყენების სპეციფიკა და პერსპექტივები. საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენციის „მდგრადი ენერგეტიკა – გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“ . 0წ. მოხსენებათა კრებული, 18 ივნისი, 2015, ქუთაისი გვ.120–124.

მ. რაზმაძე, ნ. კეჟერაძე. გეოთერმული წყლების რაციონალური გამოყენების სპეციფიკა და პერსპექტივები. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. მდგრადი ენერგეტიკა, გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები, გვ.120–124.

ზ. ხვედელიძე. გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები. სტუ ჰმი და ტსუ გეფიზიკის ინსტიტუტი მიძღნილი მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის დარსების 80 წლისთავს.. 0წ. ქესჟ "ფიზიკა" N1 (8).გვ.65-76. 2013 წ..

ი. ბურდული. გერმანული ლიტერატურა გადასახლებაში. ლიტერატურა დევნილობაში, ემიგრანტების მწერლობა(მე–20 საუკუნის გამომცემლობა). 2013წ. ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, მე-7 საერთ. სიმპოზიუმი.

თ. კაჭარავა. გვარის Thymus ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი გამოყენება. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2010წ. სლის მაგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება, ISBN 978-9941-17--143-7. თბილისი. გ. 50-53.

ნ. ქებაძე, ქართველიშვილი. თ, სამხარაძე. მ, ჯოხაძე. გ. გვერდითი კარბოქსილის შემცველი პოლიამიდოეთერების და პოლიურეთანების ბიოდეგრადაციის შესწავლა ცდებში in vitro. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო -მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 2000წ. 57.

ზ. ხოკერაშვილი, ომარ ლანჩავა, გიორგი ნოზაძე. გვირაბში სავენტილაციო ნაკადის განაწილების რიცხვითი მოდელირება დგუშური ეფექტის გათვალისწინებით.. მე -9 საერთაშორისო კონფერენცია "არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". 2017წ. ბათუმი.13-18 სექტემბერი . გვ.390-392..