კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. თანანაშვილი, მურვანიძე ხათუნა. ბოსტნეულით მოვაჭრე ორგანიზაციის ეფექტიანობა ,,მინდვრიდან სუფრამდე" სქემის მიხედვით . საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. .

გ. კაიშაური. ბოსტნეულის სასაუზმე კერძები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები". 2015წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აპრილი, ქ. ქუთაისი, გვ. 63-65.

მ. ხოსიტაშვილი. ბრენდინგი და რებრენდინგი ბიბლიოთეკებში.. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. 2014წ. წელიწდეული. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა.გვ. 367-371. .

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე. ბრენდინგის შესაძლებლობები და სირთულეები. . ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2011წ. .

ლ. ნადარეიშვილი. ბრტყელი პოლიმერული ლინზების მიღების ახალი ხერხი. ივ. ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75-ეწლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ქიმიაში. 1994წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 102.

მ. მაცაბერიძე, თ. ცაბაძე. ბუნებრივ ნივთიერებათა რესურსების გამოყენებისადმი ახლებური მიდგომა. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . წ. საერთაშორისო კონფერენცია:"მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი რესურსების გამოყენება ადამიანის და ტექნიკური პროგრესის სამსახურში"; თბილისი 2011 წლის 1-2 ნოემბერი; მოხსენებათა თეზისები გვ. 8-12..

ე. კალატოზიშვილი, ლ. მუჯირი, მ. ორმოცაძე. ბუნებრივი ბიოსტიმულატორების გავლენა მაღალხარისხოვანი ნამყენი ნერგის გამოსავლიანობაზე _ OIV მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. საერთაშირსო კონფერენცია. 2010წ. თბილისი, საქართველო. გვ. 8..

ე. კალატოზიშვილი, ლ. მუჯირი, მ. ორმოცაძე. ბუნებრივი ბიოსტიმულატორის გავლენა მაღალხარისხოვანი ნამყენი ნერგის გამოსავლიანობაზე. საერთაშირსო კონფერენცია. 2010წ. ქ. ბათუმი..

ზ. სვანიძე. ბუნებრივი გარემოს ეკო-მეტეოროლოგიური მონიტორინგის მონაცემთა ბაზის საიმედოობისა და ერთგვაროვნობის ძირითადი საკითხების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია ”ჰიდრომეტეო როლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუ ალური პრობლემები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვ ნული აკადემია.. 2011წ. თბილისი, 4.

ზ. სვანიძე. ბუნებრივი გარემოს კომპლე ქსური მონიტორინგის საკით ხების დამუშავება ქვეყნის სა ინვესტიციო გარემოს მაღალი საიმედობით შეფასე ბის მიზნით. საერთაშორისო კონფერენცია ”ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2011წ. თბილისი. 4..

ნ. ვაშაყმაძე. ბუნებრივი და ტექნოგენური რადიონუკლიდები ნიადაგსა და წყალში საქართველოს შავი ზღვის პირეთში ურეკი შეკვეთილის რეგიონში. 1 საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია, თბილისი 2010 . წ. .

ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ი. ბერძენიშვილი, ლ. ებანოიძე. ბუნებრივი ნედლეულის შემცველი კოსმეტიკური საშუალებები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში” . 2010წ. თბილისი, გვ. 99-101..

დ. ბიბილეიშვილი, ი. ბერძენიშვილი, ლ. ებანოიძე. ბუნებრივი ნედლეულის შემცველი კოსმეტიკური საშუალებები.. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია . 2010წ. თბილისი, გვ. 99-101..

დ. ბიბილეიშვილი, ი. ბერძენიშვილი, ლ. ებანოიძე., null. ბუნებრივი ნედლეულის შემცველი კოსმეტიკური საშუალებები.. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2010წ. თბილისი, გვ. 99-101..

პ. ლემონჯავა. ბუნებრივი რესურსების გამოყენების შეზღუდული თეორიები და მენეჯმენტი. საერთაშორისო კონფერენციის კრებული "გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენფდეციები". 2009წ. .

ნ.ჩხაიძე. ბუნებრივი რესურსების გამოყენებისა და გარემოს დაცვის სფეროს ინფორმაციული უზრუნველყოფა. შავი ზღვის რეგიონის საერთაშორისო კონფერენცია. 1997წ. თბილისი.

ი. სარჯველაძე. ბუნებრივი სავარგულების ძირეული გაუმჯობესება და მისი განხორციელების მიზანშეწონილობა. საქა. განათ. და მეცნ. სამინ. შოთა რუსთ-ის ეროვნული სამეც. ფონდი, საქ. სოფ. მეურ. მეცნ. აკად. საერთ-სო სამეც. კონ-ცია . 2016წ. „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“. თბილისი 2016წ. გვ. 443-447..

ი. სარჯველაძე, ჯ. ჯინჭარაძე, ნ. მიქავა. ბუნებრივი საკვები სავარგულების რაციონალური გამოყენების საკითხისათვის. საქ. განათ. და მეცნ. სამინ; შ. რუსთ. ფონდი; საქ. სოფ. მეურნ. მეცნ. აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2015წ. „გლობალური დათბობა და ბიომრავალფეროვნება“. 4-5-6 ნოემბერი, 2015წ. თბილისი. 432-434.

კ. ფხაკაძე, ა. მასხარაშვილი, მ. ჩიქვინიძე. ბუნებრივი ქართული ენობრივი სისტემის მათემატიკური დაფუძნების პროგრამა ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიხედვით. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2013წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად), 151-152.

მ. წვერავა, ლ. გვასალია, ე.შენგელია. ბუნებრივი წყლის გაწმენდა ორგანული ნივთიერებებისაგან ქვანახშირის ფიქალების გამოყენებით. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში . 2009წ. სტუ, გვ.125-127.