კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ვაშაყმაძე. ბუნებრივი და ტექნოგენური რადიონუკლიდები ნიადაგსა და წყალში საქართველოს შავი ზღვის პირეთში ურეკი შეკვეთილის რეგიონში. 1 საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია, თბილისი 2010 . წ. .

ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ი. ბერძენიშვილი, ლ. ებანოიძე. ბუნებრივი ნედლეულის შემცველი კოსმეტიკური საშუალებები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში” . 2010წ. თბილისი, გვ. 99-101..

დ. ბიბილეიშვილი, ი. ბერძენიშვილი, ლ. ებანოიძე. ბუნებრივი ნედლეულის შემცველი კოსმეტიკური საშუალებები.. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია . 2010წ. თბილისი, გვ. 99-101..

დ. ბიბილეიშვილი, ი. ბერძენიშვილი, ლ. ებანოიძე., null. ბუნებრივი ნედლეულის შემცველი კოსმეტიკური საშუალებები.. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2010წ. თბილისი, გვ. 99-101..

პ. ლემონჯავა. ბუნებრივი რესურსების გამოყენების შეზღუდული თეორიები და მენეჯმენტი. საერთაშორისო კონფერენციის კრებული "გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენფდეციები". 2009წ. .

ნ.ჩხაიძე. ბუნებრივი რესურსების გამოყენებისა და გარემოს დაცვის სფეროს ინფორმაციული უზრუნველყოფა. შავი ზღვის რეგიონის საერთაშორისო კონფერენცია. 1997წ. თბილისი.

ი. სარჯველაძე. ბუნებრივი სავარგულების ძირეული გაუმჯობესება და მისი განხორციელების მიზანშეწონილობა. საქა. განათ. და მეცნ. სამინ. შოთა რუსთ-ის ეროვნული სამეც. ფონდი, საქ. სოფ. მეურ. მეცნ. აკად. საერთ-სო სამეც. კონ-ცია . 2016წ. „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“. თბილისი 2016წ. გვ. 443-447..

ი. სარჯველაძე, ჯ. ჯინჭარაძე, ნ. მიქავა. ბუნებრივი საკვები სავარგულების რაციონალური გამოყენების საკითხისათვის. საქ. განათ. და მეცნ. სამინ; შ. რუსთ. ფონდი; საქ. სოფ. მეურნ. მეცნ. აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2015წ. „გლობალური დათბობა და ბიომრავალფეროვნება“. 4-5-6 ნოემბერი, 2015წ. თბილისი. 432-434.

კ. ფხაკაძე, ა. მასხარაშვილი, მ. ჩიქვინიძე. ბუნებრივი ქართული ენობრივი სისტემის მათემატიკური დაფუძნების პროგრამა ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიხედვით. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2013წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად), 151-152.

მ. წვერავა, ლ. გვასალია, ე.შენგელია. ბუნებრივი წყლის გაწმენდა ორგანული ნივთიერებებისაგან ქვანახშირის ფიქალების გამოყენებით. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში . 2009წ. სტუ, გვ.125-127.

ლ. გვასალია, ლ. გვასალია, მ. წვერავა. ბუნებრივი წყლის გაწმენდა ორგანული ნივთიერებებისაგან ქვანახშირის ფიქალების გამოყენებით. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. წ. .

ბ. ბარკალაია. ბუნებრივ–რეკრეაციული რესურსების გამოყენებისა და მართვის იმიტაციური მოდელირების საფუძვლები. მე–V საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი. . 2014წ. #5. 0,45 ნ.თ..

ბ. ბარკალაია. ბუნებრივ–რეკრეაციული რესურსების გამოყენებისა და მართვის იმიტაციური მოდელირების საფუძვლები. ბათუმის შ.რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. მე–V საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი.#5.423-428.

ლ. ოსიძე. ბუქარესტის სამიტის პერსპექტივები. თსუ, საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი. 0წ. "ვილნიუსის სამიტიდან ბუქარესტის სამიტამდე"., 15-16/12/2016.

ა. ბურჯალიანი. გ.შუშანაშვილი ფენომენოლოგიური ეთიკის შესახებ.. საქ.მეც.აკად.ფილისოფიის ინსტიტუტი .. 2010წ. თბ.2010წ.16 თებერვალი..

ჯ. შენგელია, ჯ.გველესიანი. გააქტიურებული მანგანუმის დიოქსიდის მიღება. საერთაშორისო კონფ. მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი რესურსების გამოყენება ადამიანის და ტექნიკური პროგრესის სამსახურში. თბილისი. 2011წ. 17-19.

ჯ. შენგელია, ჯ.გველესიანი, თ.აგლაძე. გააქტიურებული მანგანუმის მადნის მიღება. ეროვნული კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში საზღვარგარეთელ მეცნიერთა მონაწილეობით მიძღვნილი რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი. თბილისი, სტუ. 2011წ. 34-35გვ.

მ. ზუბიაშვილი, ჯ.კანკაძე, მ.ედილაშვილი. გადაზიდვის პროცესების მართვა თანამედროვე ეტაპზე. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. # 2 გვ.276-281.

მ. ზუბიაშვილი. გადაზიდვის პროცესების მართვა თანამედროვე ეტაპზე. საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის კონფერენცია. 2005წ. ISSN 1512-1003. გვ276-281.

თ. აბულაძე. გადამამრავლებელი მატრიცის სწრაფქმედების გაზრდის ერთი მეთოდის შესახებ. ინსტიტუტის დამაარსებლის ა.ი. ელიაშვილის დაბადების 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მეცნიერების რესპუბლიკური კონფერენცია. 1975წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისების, საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, გამომცემლობა "მეცნიერება", 3 გვ., ქ. თბილისი.