კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბარათაშვილი, ირმა მახარაშვილი. გადაწყვეტილების მიღების პრინციპები სერვის მენეჯმენტში. შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. ,,თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა’’. 17–18 ოქტომბერი, 2014 წ. ბათუმი. 2014წ. .

გ. სულაშვილი, ლ. ყიფიანი. გადაწყობის ალგორითმისა და საიმედოობის კონტროლის ალგორითმის დამუშავება ფუნქციონალურად-გადაწყობადი ოპტოელექტრონული სტრუქტურების ფუნქციონირების რეჟიმში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”.. 2008წ. ქ. ქუთაისი, 55-58.

მ. დარჩაშვილი. გაეროს რეზოლუცია პალესტინის შესახებ და ქართული პოლიტიკური სპექტრი (2012 წელი), . საქართველოს განვითარების კვლევის ცენტრი.. 2016წ. .

ნ. იმნაძე, გ.ზარდიაშვილი, ლ.გონჯილაშვილი. გამა-სხივების სხვადასხვა დოზის გავლენა ლობიოს მემარცვლიის ფენოფაზებზე. II საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია“. 2012წ. კონფერენციის მასალები, გვ. 114-115.

ფ. ვერულაშვილი. გამაგრებული ცილინდრული გარსების მდგრადობის დაკარგვის ღერძსიმეტრიული ფორმა თანაბარი ღერძული შეკუმშვის დროს. II-საერთაშორისო კონფერენცია; ,,მექანიკის კლასიკური ამოცანები" აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ". 2012წ. ISSN 1512-4495;108-111.

თ. წივწივაძე, მ.ცინცაძე, გ.ცინცაძე, ნ.კილასონია, დ.ლოჩოშვილი. გამოკვლევები პირიდინ კარბონმჟავების ჰიდრაზიდების ჰიდრაზონებთან ლითონების კოორდინაციული ნაერთების ქიმიაში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2008წ. „სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმოება, ნარჩენები და მეორადი ნედლეულის ბაზაზე თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები.

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, ნ.კილასონია, დ.ლოჩოშვილი. გამოკვლევები პირიდინკარბონ მჟავების ჰიდრაზიდების ჰიდრაზონებთან ლითონების კოორდინაციული ნაერთების ქიმიაში. საერთაშორისო კონფერენცია “სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების და მეორადი ნედლეულის ბაზაზე. თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები”, თბილისი, . 2008წ. გვ.9.

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე, გ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, დ.ლოჩოშვილი. გამოკვლევები პირიდინკარბონმჟავების ჰიდრაზიდების ჰიდრაზონებთან ლითონების კოორდინაციული ნაერთების ქიმიაში. საერთაშორისო კონფერენცია “სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების და მეორადი ნედლეულის ბაზაზე. თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები”, . თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 18-19 სექტემბერი, თბილისი, . 2008წ. .

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, ნ.კილასონია, დ.ლოჩოშვილი. გამოკვლევები პირიდინკარბონმჟავების ჰიდრაზიდების ჰიდრაზონებთან ლითონების კოორდინაციული ქიმიის დარგში. საერთაშორისო კონფერენცია "სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების და მეორადი ნედლეულის გადამუშავების ბაზაზე. თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები. მოხსენებათა თეზისები, გვ.9, 2008. წ. .

გ. ყურაშვილი, მ.სოსელია, თ. როსტიაშვილი. გამოფენა-ბაზრობა, როგორც საქმიანი ტურიზმის ფორმა. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი,. 2013წ. IV საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია "ინოვაციები ტურიზმში; ეკონომიკა და ბიზნესი".

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. გამოფენა–ბაზრობა,როგორც საქმიანი ტურიზმის ფორმა. შ.რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე–4 საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია,,,ინოვაციები ტურიზმში“. 2013წ. ,ეკონომიკა და ბიზნესი, 8–9 ივნისი, ბათუმი, 2013წ..

ე. გვენეტაძე. გამოჩინებულის წმიდა გიორგის ეკლესია-მონასტრის წარწერები და სიძველეები. კრეტული გრაფიკული და ბაბულონური ასტრონომიულ-ქრონოლოგიური სისტემები ძველქართულ ანბანსა და ძეგლებზე.. სტუ. 2014წ. .

თ. აბულაძე. გამრავლების შედეგის დამრგვალების მეთოდი მამრავლის ერთდროულად ორ თანრიგზე გამრავლების შეკრებისას გადატანების დამახსოვრების შემთხვევაში. ინსტიტუტის დამაარსებლის ა.ი. ელიაშვილის დაბადების 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მეცნიერების რესპუბლიკური კონფერენცია. 1975წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისების, საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, გამომცემლობა "მეცნიერება", 3 გვ., ქ. თბილისი.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. სამეტყველო ქმედების კომუნიკაციური სპეციფიკა და ”ინტერსუბიექტური მიმართებები” ფსიქო-ლინგვისტურ ჭრილში.. საქართველოს უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია ”მრავალეროვნება და უცხოური ენების სწავლების პრობლემები საქართველოში”. 2009წ. კონფერენციის პროგრამა გვ.6.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. სამყაროს ვერბალური გააზრება და ლინგვოკრეაციული აზროვნება. . ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ენა და კულტურა”. 2010წ. ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი. კონფერენციის კერბული ”შრომები”. ტომი I. გვ. 62-64.

შ. დოღონაძე. განათლება სახელმწიფო მართვის სფეროში: გამოწვევები და პერსპექტივები. საქარათველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობის კვლევის ფონდი;კანადის საერთაშორისო განვითარების საააგენტო. 2008წ. .

ც. ელგენდარაშვილი, მ. ოხანაშვილი ნ. ელგენდარაშვილი მ. დარჩაშვილი. განათლებაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების მიზნები და ამოცანები. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები . 2017წ. გვ. 67-72.

თ. ქობლიანიძე, მაკა ფირანაშვილი. განათლების მენეჯმენტის როლი ტურიზმის ინდუსტრიაში. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“ გორი, სუხიშვილის უნივერსიტეტი. 2013წ. .

. განათლების სფეროს სრულყოფის ასპექტები ინფორმაციულ ეპოქაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები"მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი:მიზეზები, პრობლემები, გადაჭრის გზები".თბილისი. 2009წ. თბილისი.გვ. 64-68.

მ. მილაშვილი. განაშენიანების არქიტექტურულ–ქალაქგეგმარებითი რეგულირება საქართველოს საკურორტო რაიონებში. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა IV სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია(საერთაშორისო). წ. .