კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ოსიძე. ბუქარესტის სამიტის პერსპექტივები. თსუ, საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი. 0წ. "ვილნიუსის სამიტიდან ბუქარესტის სამიტამდე"., 15-16/12/2016.

ა. ბურჯალიანი. გ.შუშანაშვილი ფენომენოლოგიური ეთიკის შესახებ.. საქ.მეც.აკად.ფილისოფიის ინსტიტუტი .. 2010წ. თბ.2010წ.16 თებერვალი..

ჯ. შენგელია, ჯ.გველესიანი. გააქტიურებული მანგანუმის დიოქსიდის მიღება. საერთაშორისო კონფ. მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი რესურსების გამოყენება ადამიანის და ტექნიკური პროგრესის სამსახურში. თბილისი. 2011წ. 17-19.

ჯ. შენგელია, ჯ.გველესიანი, თ.აგლაძე. გააქტიურებული მანგანუმის მადნის მიღება. ეროვნული კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში საზღვარგარეთელ მეცნიერთა მონაწილეობით მიძღვნილი რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი. თბილისი, სტუ. 2011წ. 34-35გვ.

მ. ზუბიაშვილი, ჯ.კანკაძე, მ.ედილაშვილი. გადაზიდვის პროცესების მართვა თანამედროვე ეტაპზე. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. # 2 გვ.276-281.

მ. ზუბიაშვილი. გადაზიდვის პროცესების მართვა თანამედროვე ეტაპზე. საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის კონფერენცია. 2005წ. ISSN 1512-1003. გვ276-281.

თ. აბულაძე. გადამამრავლებელი მატრიცის სწრაფქმედების გაზრდის ერთი მეთოდის შესახებ. ინსტიტუტის დამაარსებლის ა.ი. ელიაშვილის დაბადების 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მეცნიერების რესპუბლიკური კონფერენცია. 1975წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისების, საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, გამომცემლობა "მეცნიერება", 3 გვ., ქ. თბილისი.

ე. ბარათაშვილი, ირმა მახარაშვილი. გადაწყვეტილების მიღების პრინციპები სერვის მენეჯმენტში. შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. ,,თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა’’. 17–18 ოქტომბერი, 2014 წ. ბათუმი. 2014წ. .

გ. სულაშვილი, ლ. ყიფიანი. გადაწყობის ალგორითმისა და საიმედოობის კონტროლის ალგორითმის დამუშავება ფუნქციონალურად-გადაწყობადი ოპტოელექტრონული სტრუქტურების ფუნქციონირების რეჟიმში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”.. 2008წ. ქ. ქუთაისი, 55-58.

მ. დარჩაშვილი. გაეროს რეზოლუცია პალესტინის შესახებ და ქართული პოლიტიკური სპექტრი (2012 წელი), . საქართველოს განვითარების კვლევის ცენტრი.. 2016წ. .

ნ. იმნაძე, გ.ზარდიაშვილი, ლ.გონჯილაშვილი. გამა-სხივების სხვადასხვა დოზის გავლენა ლობიოს მემარცვლიის ფენოფაზებზე. II საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია“. 2012წ. კონფერენციის მასალები, გვ. 114-115.

ფ. ვერულაშვილი. გამაგრებული ცილინდრული გარსების მდგრადობის დაკარგვის ღერძსიმეტრიული ფორმა თანაბარი ღერძული შეკუმშვის დროს. II-საერთაშორისო კონფერენცია; ,,მექანიკის კლასიკური ამოცანები" აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ". 2012წ. ISSN 1512-4495;108-111.

თ. წივწივაძე, მ.ცინცაძე, გ.ცინცაძე, ნ.კილასონია, დ.ლოჩოშვილი. გამოკვლევები პირიდინ კარბონმჟავების ჰიდრაზიდების ჰიდრაზონებთან ლითონების კოორდინაციული ნაერთების ქიმიაში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2008წ. „სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმოება, ნარჩენები და მეორადი ნედლეულის ბაზაზე თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები.

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, ნ.კილასონია, დ.ლოჩოშვილი. გამოკვლევები პირიდინკარბონ მჟავების ჰიდრაზიდების ჰიდრაზონებთან ლითონების კოორდინაციული ნაერთების ქიმიაში. საერთაშორისო კონფერენცია “სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების და მეორადი ნედლეულის ბაზაზე. თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები”, თბილისი, . 2008წ. გვ.9.

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე, გ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, დ.ლოჩოშვილი. გამოკვლევები პირიდინკარბონმჟავების ჰიდრაზიდების ჰიდრაზონებთან ლითონების კოორდინაციული ნაერთების ქიმიაში. საერთაშორისო კონფერენცია “სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების და მეორადი ნედლეულის ბაზაზე. თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები”, . თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 18-19 სექტემბერი, თბილისი, . 2008წ. .

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, ნ.კილასონია, დ.ლოჩოშვილი. გამოკვლევები პირიდინკარბონმჟავების ჰიდრაზიდების ჰიდრაზონებთან ლითონების კოორდინაციული ქიმიის დარგში. საერთაშორისო კონფერენცია "სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების და მეორადი ნედლეულის გადამუშავების ბაზაზე. თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები. მოხსენებათა თეზისები, გვ.9, 2008. წ. .

გ. ყურაშვილი, მ.სოსელია, თ. როსტიაშვილი. გამოფენა-ბაზრობა, როგორც საქმიანი ტურიზმის ფორმა. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი,. 2013წ. IV საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია "ინოვაციები ტურიზმში; ეკონომიკა და ბიზნესი".

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. გამოფენა–ბაზრობა,როგორც საქმიანი ტურიზმის ფორმა. შ.რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე–4 საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია,,,ინოვაციები ტურიზმში“. 2013წ. ,ეკონომიკა და ბიზნესი, 8–9 ივნისი, ბათუმი, 2013წ..

ე. გვენეტაძე. გამოჩინებულის წმიდა გიორგის ეკლესია-მონასტრის წარწერები და სიძველეები. კრეტული გრაფიკული და ბაბულონური ასტრონომიულ-ქრონოლოგიური სისტემები ძველქართულ ანბანსა და ძეგლებზე.. სტუ. 2014წ. .

თ. აბულაძე. გამრავლების შედეგის დამრგვალების მეთოდი მამრავლის ერთდროულად ორ თანრიგზე გამრავლების შეკრებისას გადატანების დამახსოვრების შემთხვევაში. ინსტიტუტის დამაარსებლის ა.ი. ელიაშვილის დაბადების 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მეცნიერების რესპუბლიკური კონფერენცია. 1975წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისების, საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, გამომცემლობა "მეცნიერება", 3 გვ., ქ. თბილისი.