კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. წერეთელი, გ.ფიროსმანაშვილი. ელექტრომომარაგების ქსელში ძაბვის არასიმეტრიის გავლენის შესახებ. IV საერთაშორისო კონფერენცია, ქუთაისი. 2016წ. მოხსენებების კრებული, ქუთაისი, .

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ელექტრონული ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები. ”ინოვაციები ბიზნესში (პრობლემები, პერსპექტივები, გამოწვევები)”/ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. გვ. 31-34; ISBN 978-9941-12-966-7.

ბ. გოდერძიშვილი, რამიშვილი თამარი. ელექტრონული ბიზნესის პრობლემები საქართველოში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. .

რ. აბულაძე. ელექტრონული კავკასია. „პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული. გამომცემლობა თსუ-ს პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი“, თბილისი, ტომი I, 28-29 ივნისი, 2013. გვ.259-262.

რ. აბულაძე. ელექტრონული მთავრობა და გლობალიზაცია. „ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი . პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან მე-60 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2012წ. გამომცემლობა „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი“, თბილისი, ტომი I, 28-29 ივნისი, 2012. გვ.199-203.

რ. აბულაძე. ელექტრონული მთავრობის როლი ტურიზმის განვითარებაში. I რეგიონული სიმპოზიუმი თემაზე : საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია.. 2014წ. შრომები - IV . 30 აპრილი, 2014. გვ.302-313..

მ. ოქროსაშვილი. ელექტრონულ–სხივური ტექნოლოგიები საქართველოში და მათი პერსპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2011წ. რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე–3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში RAC-3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თეზისები. გვ. 70–71.

დ. კოხრეიძე, დ. მჭედლიშვილი. ელექტრულ ქსელებში სიმძლავრისა და ენერგიის დანაკარგების მენეჯმენტის დამუშავება . ქ. ქუთაისი საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკა რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. . 2010წ. ნაბეჭდი 0,6 ნ. ფ.

გ. კოხრეიძე, დ.კოხრეიძე, დ.მჭედლიშვილი. ელექტრულ ქსელებში სიმძლავრისა და ენერგიის დანაკარგების მენეჯმენტის საკითხების დამუშავება. ,,ენერგეტიკა,რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები,,.ქუთაისი. 2010. წ. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი.

მ. ტატიშვილი, რ,მესხია, ი.მკურნალიძე. ელექტრული აქტივობა საქართველოს უღელტეხილებზე. ივანე ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. წ. შრომათა კრებული #3(82),134-140.

ი. მკურნალიძე. ელჭექური აქტივობა საქართველოს უღელტეხილებზე.. გარემო და გლობალური დათბობა / თსუ და ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი . წ. თსუ-ს და ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. ახალი სერია. N3 (82) გვ. 134-136 .

მ. ხარხელი, გიორგი მორჩილაძე. ემოციური ინტელექტის განვითარების მნიშვნელობა ბიზნესში. გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომკასა და ბიზნესში. 2016წ. კონფერენციის მასალები.

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშილი ნანული, ბაღათურია ბექა. ენდემური და ინტროდუცერებული ყურძნის ჯიშებიდან მიღებული, ფენოლური ნაერთებით გამდიდრებული, ქართული თეთრი ღვინოები. OIV მე-8 გენერალური ასამბლეის 33-ე მსოფლიო კონგრესი . 2010წ. ვაზისა და ყურძნის შესახებ. თბილისი, .

ნ. ბეგიაშვილი, ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია. ენდემური და ინტროდუცირებული ყურძნის ჯიშებიდან მიღებული, ფენოლური ნაერთებით გამდიდრებული, ქართული თეთრი ღვინოები. O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. ქ. თბილისი. წ. .

ნ. ბეგიაშვილი, ნ. ბაღათურია. ენდემური და ინტროდუცირებული ყურძნის ჯიშებისაგან მიღებული კახური ტიპის ღვინოები. კონფერენცია სამრეწველო სავაჭრო პალატის ემიდით, ქ. ბათუმი.. წ. .

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. ენდემური და ინტროდუცირებული ყურძნის ჯიშებისაგან მიღებული კახური ტიპის ღვინოები. კონფერენცია სამრეწველო სავაჭრო პალატის ემიდით, ქ. ბათუმი.. წ. .

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. ენდემური და ინტროდუცირებული ყურძნის ჯიშებისაგან მიღებული კახური ტიპის ღვინოები. საერთაშორისო კონფერენცია სამრეწველო სავაჭრო პალატის ეგიდით, ქ. ბათუმი. წ. .

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, ბ.ჭუნაშვილი. ენერგეტიკის თბური ზემოქმედება გარემოზე. მწვანე დედამიწა.ენერგეტიკული ფორუმი.მე-6 სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია.. წ. თბილისი.გვ.55-59.

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, ბ.ჭუნაშვილი. ენერგეტიკული ობიექტების ეკოლოგიური ეფექტურობის გაუმჯობესების საკითხისათვის. მართვის ენერგეტიკის პრობლემები/თბილისი. წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამოცემა/.

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, ბ.ჭუნაშვილი. ენერგეტიკული ობიექტების ეკოლოგიური ეფექტურობის გაუმჯობესების საკითხისათვის. მართვის და ენერგეტიკის პრობლემები.თბილისი.2004. 2004წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.