კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. კავთიძე. განაწილებითი ურთიერთობები და საზოგადოების დოვლათის განაწილების ფაქტორები. თსუ-ს პ.გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2016წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული, 1-2 ივლისი, 2016წ..

ი. რამიშვილი, ფ. დვალიშვილი. განაწილებული დაგვიანების შემცველი ერთი კლასის ოპტიმიზაციის ამოცანის კორექტულობის შესახებ. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბი¬ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახ. გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXX საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები. . 2016წ. .

დ. ჩომახიძე, ქ.ცხაკაია, დ.ცისკარიძე. განახლებადი ენერგეტიკული რესურსების გამოყენება მსოფლიოსა და საქართველოში. Akaki Tsereteli State University. 2018წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, გ არაბიძე. განახლებადი ენერგიის რესურსების გამოყენების ეფექტურობა საქართველოში. მე-2 საერთაშო¬რი¬-სო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენერგეტიკა:რეგ. პრობლემები და პერსექტივები’’. 0წ. 2013 წლის 25-26 მაისი ქ. ქუთაისი, საქართველო. ISBN 978-9941-448-36-2გვ.73–77.

გ. არაბიძე, ე.კოტორაშვილი. განახლებადი ენერგიის რესურსების გამოყენების ეფექტურობა საქართველოში. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"2013წლის 25-26 მაისი ქ. ქუთაისი,საქართველო. 2013წ. გვ.73-76.

მ. მარტიაშვილი. განვითარების ეკონომიკა და ინოვაციები: გამოწვევები, გადაწყვეტის გზები. სსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. 2017წ. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული.

კ. წერეთელი, მ.ქვრივიშვილი, ა.შირკოვეცი, ნ.ქვრივიშვილი. განმანაწილებელ ელექტრულ ქსელებში ერთფაზა მოკლე შერთვებისაგან დაცვების ანალიზი, კლასიფიკაცია და გამოყენების თავისებურებები. III ქართულ-პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“ ქუთაისი, . 2017წ. .

კ. ფხაკაძე. განუზღვრელ მნიშვნელობიანი პროპოზიციული ლოგიკა და ზოგიერთი მისი გამოყენება მექანიკურ მტკიცებათა თეორიაში, . ამსტერდამის უნივერსიტეტის ლოგიკის ენისა და გამოთვლების ინსტიტუტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენის, ლოგიკისა და მეტყველების ცენტრი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია . 1995წ. თბილისის I საერთაშორისო სიმპოზიუმის „ლოგიკა, ენა გამოთვლები“ თეზისები, (ინგლისურად), 39-40.

მ. მელქაძე. განწყობის როლი ამერიკულ არქიტექტურაში. ამერიკის მცოდნეობის XIV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „აბრაჰამ ლინკოლნის გეტისბურგში სიტყვით გამოსვლის 150-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი“. 2013წ. თბილისი.

ლ. მეტრეველი. გარდატეხის ასაკი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრიდს აქტუალური პრობლემები“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2016წ. .

ლ. ნადარეიშვილი. გარდატეხის მაჩვენებლის გრადიენტიანი პოლიმერული მასალების შექმნა პოლიმერანალოგიური გარდაქმნიტ. ივ. ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75-ეწლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ქიმიაში. 1994წ. მოხსენების თეზისები, 100-101.

მ. მილაშვილი, ნ.ქოჩლაძე. გარე ვაჭრობის როლი და ადგილი ქალაქის ურბანულ ქსოვილში. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა II კონფერენცია(საერთაშორისო). წ. .

ზ. ხვედელიძე, რ. დანელია, ქ.მირიანაშვილი, ნ. რამიშვილი. გარემო და გლობალური დათბობა. თსუ-ს გეოგრაფიის ინსტიტუტი . მიძღვნილი აკადემიკოს ფ> დავითაიას დაბადებიდან 100წლისთავიადმი.. 0წ. ტსუ, გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები.ტ.N3(82). გვ.90-94. 2011წ..

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, ბ.ჭუნაშვილი. გარემოზე თბური გამონარტყორცნების ზემოქმედების შეფასება. მწვანე დედამიწა.ენერგეტიკული ფორუმი.მე-6 სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია.. წ. თბილისი.გვ.70--75.

ნ. გალახვარიძე. გარემომცველი გარემოს მენეჯმენტის სისტემა და ეკოტურიზმი. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია მეორე საერთაშირისო კონფერენცია" საზღვაო ინდუსტრია, ინოვაციური გამოწვევები: საზღვაო ტრანსპორტი საინჯინრო ტექნოლოგიები, ლოჯისტიკა, ტურიზმი. 2016წ. .

ვ. რაძიევსკი, დ. რაძიევსკი. გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოცნობის პროგნოზირების და შეფასების ინტელექტუალური სისტემის მოდელი. I საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვების ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია/ საქართველოს საპატრიარქო წმინდა პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. 2010წ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი Vol.10. №4. 2010. გვ. 160 – 161..

ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი, მ. ხაჩიძე. გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის დიაგნოსტირების, პროგნოზირების და ანალიზის ინტელექტუალური სისტემა. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი ნიკო ნიკოლაძე 170 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, გვ. 226 - 235.

ე. შენგელია, ი.ქავთარაძე,, გ.ავქოფაშვილი,, ლ.გვასალია.. გარემოს ზოგიერთ სისტემაში მძიმე ლითონების შემცველობის მონოტორინგი. საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქ-ტი¬კული კონფე-რენცია,“თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“, . 2011წ. ქუთაისი, 264-265 .

მ. მეტრეველი. გარემოსდაცვითი განათლება, როგორც ტურიზმის მდგრადი განვითარების საფუძველი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერისნგის ფაკულტეტი, მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2017 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2017წ. #3, .

მ. ჩიქავა. გასტროენტეროლოგიურ დაავადებათა პრევალენტობა საქართველოს მოზარდებში.. ’’ჯანდაცვის ახალი პერსპექტივები სამხრეთ კავკასიაში” / თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. 2010წ. მეექვსე საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.