კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. სამეტყველო ქმედების კომუნიკაციური სპეციფიკა და ”ინტერსუბიექტური მიმართებები” ფსიქო-ლინგვისტურ ჭრილში.. საქართველოს უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია ”მრავალეროვნება და უცხოური ენების სწავლების პრობლემები საქართველოში”. 2009წ. კონფერენციის პროგრამა გვ.6.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. სამყაროს ვერბალური გააზრება და ლინგვოკრეაციული აზროვნება. . ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ენა და კულტურა”. 2010წ. ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი. კონფერენციის კერბული ”შრომები”. ტომი I. გვ. 62-64.

შ. დოღონაძე. განათლება სახელმწიფო მართვის სფეროში: გამოწვევები და პერსპექტივები. საქარათველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობის კვლევის ფონდი;კანადის საერთაშორისო განვითარების საააგენტო. 2008წ. .

ც. ელგენდარაშვილი, მ. ოხანაშვილი ნ. ელგენდარაშვილი მ. დარჩაშვილი. განათლებაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების მიზნები და ამოცანები. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები . 2017წ. გვ. 67-72.

თ. ქობლიანიძე, მაკა ფირანაშვილი. განათლების მენეჯმენტის როლი ტურიზმის ინდუსტრიაში. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“ გორი, სუხიშვილის უნივერსიტეტი. 2013წ. .

. განათლების სფეროს სრულყოფის ასპექტები ინფორმაციულ ეპოქაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები"მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი:მიზეზები, პრობლემები, გადაჭრის გზები".თბილისი. 2009წ. თბილისი.გვ. 64-68.

მ. მილაშვილი. განაშენიანების არქიტექტურულ–ქალაქგეგმარებითი რეგულირება საქართველოს საკურორტო რაიონებში. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა IV სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია(საერთაშორისო). წ. .

ე. კავთიძე. განაწილებითი ურთიერთობები და საზოგადოების დოვლათის განაწილების ფაქტორები. თსუ-ს პ.გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2016წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული, 1-2 ივლისი, 2016წ..

ი. რამიშვილი, ფ. დვალიშვილი. განაწილებული დაგვიანების შემცველი ერთი კლასის ოპტიმიზაციის ამოცანის კორექტულობის შესახებ. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბი¬ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახ. გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXX საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები. . 2016წ. .

დ. ჩომახიძე, ქ.ცხაკაია, დ.ცისკარიძე. განახლებადი ენერგეტიკული რესურსების გამოყენება მსოფლიოსა და საქართველოში. Akaki Tsereteli State University. 2018წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, გ არაბიძე. განახლებადი ენერგიის რესურსების გამოყენების ეფექტურობა საქართველოში. მე-2 საერთაშო¬რი¬-სო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენერგეტიკა:რეგ. პრობლემები და პერსექტივები’’. 0წ. 2013 წლის 25-26 მაისი ქ. ქუთაისი, საქართველო. ISBN 978-9941-448-36-2გვ.73–77.

გ. არაბიძე, ე.კოტორაშვილი. განახლებადი ენერგიის რესურსების გამოყენების ეფექტურობა საქართველოში. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"2013წლის 25-26 მაისი ქ. ქუთაისი,საქართველო. 2013წ. გვ.73-76.

მ. მარტიაშვილი. განვითარების ეკონომიკა და ინოვაციები: გამოწვევები, გადაწყვეტის გზები. სსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. 2017წ. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული.

კ. წერეთელი, მ.ქვრივიშვილი, ა.შირკოვეცი, ნ.ქვრივიშვილი. განმანაწილებელ ელექტრულ ქსელებში ერთფაზა მოკლე შერთვებისაგან დაცვების ანალიზი, კლასიფიკაცია და გამოყენების თავისებურებები. III ქართულ-პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“ ქუთაისი, . 2017წ. .

კ. ფხაკაძე. განუზღვრელ მნიშვნელობიანი პროპოზიციული ლოგიკა და ზოგიერთი მისი გამოყენება მექანიკურ მტკიცებათა თეორიაში, . ამსტერდამის უნივერსიტეტის ლოგიკის ენისა და გამოთვლების ინსტიტუტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენის, ლოგიკისა და მეტყველების ცენტრი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია . 1995წ. თბილისის I საერთაშორისო სიმპოზიუმის „ლოგიკა, ენა გამოთვლები“ თეზისები, (ინგლისურად), 39-40.

მ. მელქაძე. განწყობის როლი ამერიკულ არქიტექტურაში. ამერიკის მცოდნეობის XIV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „აბრაჰამ ლინკოლნის გეტისბურგში სიტყვით გამოსვლის 150-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი“. 2013წ. თბილისი.

ლ. მეტრეველი. გარდატეხის ასაკი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრიდს აქტუალური პრობლემები“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2016წ. .

ლ. ნადარეიშვილი. გარდატეხის მაჩვენებლის გრადიენტიანი პოლიმერული მასალების შექმნა პოლიმერანალოგიური გარდაქმნიტ. ივ. ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75-ეწლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ქიმიაში. 1994წ. მოხსენების თეზისები, 100-101.

მ. მილაშვილი, ნ.ქოჩლაძე. გარე ვაჭრობის როლი და ადგილი ქალაქის ურბანულ ქსოვილში. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა II კონფერენცია(საერთაშორისო). წ. .

ზ. ხვედელიძე, რ. დანელია, ქ.მირიანაშვილი, ნ. რამიშვილი. გარემო და გლობალური დათბობა. თსუ-ს გეოგრაფიის ინსტიტუტი . მიძღვნილი აკადემიკოს ფ> დავითაიას დაბადებიდან 100წლისთავიადმი.. 0წ. ტსუ, გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები.ტ.N3(82). გვ.90-94. 2011წ..