კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გიგინეიშვილი, გრ. რობაქიძე. ენერგიის ნაკადების დიაგრამების გამოყენება თბური სისტემების ენერგოეფექტურობის შეფასების დროს. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"/აწსუ. 2010წ. საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებების კრებული. გვ. 63-67.

თ. ჯიშკარიანი, მ. გუდიაშვილი. ენერგოაუდიტის პროექტის ქსელური დაგეგმვა. ქუთაისის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები\". USAID - ენერგეტიკის სექტორის შესაძლებლობების გაუმჯობესების პროექტი. . 2010წ. მოხსენებათა კრებული, გვ 301-305.

. ენერგოდაზოგვა და საინვესტიციო პროექტები საქართველოში. ელექტროენერგეტიკა საქართველოში და გერმანიაში. 2002წ. ტასისის სემინარი.

გ. კოხრეიძე, ზაურ რეხვიაშვილი, ზაზა პაპიძე, შორენა ფხაკაძე, ეთერ ტეტუნაშვილი. ენერგოეფექტურ ავტონომიურ ჰიბრიდულ ერთიან გარდამქმნელ სისტამაში პროცესების მოდელირება ცვლადი დენის ქსელთან პარალელური მუშაობის პირობებში.. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-მდგრადი ენერგეტიკა-გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები.ქუთაისი.. 2015წ. .

გ. არაბიძე, ნ. არაბიძე, ი.ფხალაძე. ენერგოეფექტურობის ბარიერები საქართველოს შენობების სექტორში. მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია"ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"2016 წლის 29-30 ოქტომბერი ქ.ქუთაისი,საქართველო. 2016წ. გვ.71-75.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, გ. არაბიძე. ენერგოეფექტურობის მართვის მეთოდოლოგიური საფუძვლები. მე-2 საერთაშო¬რი-სო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენერგეტიკა:რეგ. პრობლემები და პერსექტივები’’. 0წ. 2013 წლის 25-26 მაისი ქ. ქუთაისი, საქართველო. ISBN 978-9941-448-36-2გვ.73–77.

გ. არაბიძე, ე.კოტორაშვილი. ენერგოეფექტურობის მართვის მეთოდოლოგიური საფუძვლები. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"2013წლის 25-26 მაისი ქ. ქუთაისი,საქართველო . 2013წ. გვ.91-94.

თ. მუსელიანი, ქათამაძე ირმა. ენერგოეფექტურობის პრობლემები საქართველოში. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.გვ.106–111.

ფ. პაატაშვილი, კ. კამკამიძე. ენერგოსისტემების დღე-ღამური ოპტიმალური რეჟიმის გაანგარიშების პარალელური ალგორითმის შემუშავება. . 1982წ. გვ. 175-177.

მ. გუდიაშვილი, თ.ჯიშკარიანი. ენეროაუდიტის პროექტის ქსელური დაგეგმვა . ქუთაისის საერთაშორისო კონფერენცია`ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. 2010წ. ქ. ქუთაისი:მოხსენებების კრებული, გვ. 301-305.

ნ. გამყრელიძე. ენობრივ მოვლენათა კულტუროლოგიური ასპექტები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებატა დეპარტამენტის საერტაშორისო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია".. 2011წ. საკონფერენციო კრებული "მსოფლიო და კავკასია" გვ. 105-106 .

ნ. გამყრელიძე. ენობრივ მოვლენათა კულტუროლოგიური ასპექტები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებატა დეპარტამენტის საერტაშორისო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია".. 2011წ. საკონფერენციო კრებული "მსოფლიო და კავკასია" გვ. 105-106 .

ნ. გამყრელიძე. ენობრივ მოვლენათა კულტუროლოგიური ასპექტები.. ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება". 13წ. კონფერენციის პროგრამა 2010 13 ივნისი გვ.23.

ი. ბურდული. ენობრივი და კულტურული ურთიერთობა და სიმბოლური ნომინაცია (ლინგვო–კულტუროლოგიური კომუნიკაცია და პოსტმოდერნისტული სიმბოლური ნომინაცია. ნაციონალური ლიტერატურები და კულტურული გლობალიზაციის პროცესები . 2014წ. შოთა რუსთაველი სახელობის ქართული ლიტ.ინსტიტუტი.

ჟ. ვარძელაშვილი. ენობრივი ნიშნის ეგზისტენციურობა. სემიოტიკის I სამეცნიერო კონფერენცია,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. .

ნ. გამყრელიძე. ენობრივი სისტემა და კულტურის მენტალური თვითგააზრება. საერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია " ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. საკონფერენციო მოხსენებატა კრებული. N 3 გვ. 64-67.

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. ეპიდემიური დაავადების გავრცელების ცვლადი მდგომარეობის მოდელი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. V საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“-ინსო 2011. 2011წ. ქუთაისი, აწსუ, გვ.193-197.

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი. ერგონომიკის ძირითადი მიმართულებები მრეწველობაში. აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2013წ. გვ. 258-263.

გ. ყურაშვილი. ერგონომიკის ძირითადი მიმართულებები მრეწველობაში. ქუთაისის აწსუ. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.

ნ. გალახვარიძე. ერგონომიკური პროცესის ხარისხი და მისი შეფასება (რუსულ ენაზე). საქართველოს განათლების სამინისტრო.საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი,საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო უნივერსიტეტი,საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემების სამეცნიერო შრომათა კრებული XXV185-187.