კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. გამოფენა–ბაზრობა,როგორც საქმიანი ტურიზმის ფორმა. შ.რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე–4 საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია,,,ინოვაციები ტურიზმში“. 2013წ. ,ეკონომიკა და ბიზნესი, 8–9 ივნისი, ბათუმი, 2013წ..

ე. გვენეტაძე. გამოჩინებულის წმიდა გიორგის ეკლესია-მონასტრის წარწერები და სიძველეები. კრეტული გრაფიკული და ბაბულონური ასტრონომიულ-ქრონოლოგიური სისტემები ძველქართულ ანბანსა და ძეგლებზე.. სტუ. 2014წ. .

თ. აბულაძე. გამრავლების შედეგის დამრგვალების მეთოდი მამრავლის ერთდროულად ორ თანრიგზე გამრავლების შეკრებისას გადატანების დამახსოვრების შემთხვევაში. ინსტიტუტის დამაარსებლის ა.ი. ელიაშვილის დაბადების 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მეცნიერების რესპუბლიკური კონფერენცია. 1975წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისების, საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, გამომცემლობა "მეცნიერება", 3 გვ., ქ. თბილისი.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. სამეტყველო ქმედების კომუნიკაციური სპეციფიკა და ”ინტერსუბიექტური მიმართებები” ფსიქო-ლინგვისტურ ჭრილში.. საქართველოს უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია ”მრავალეროვნება და უცხოური ენების სწავლების პრობლემები საქართველოში”. 2009წ. კონფერენციის პროგრამა გვ.6.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. სამყაროს ვერბალური გააზრება და ლინგვოკრეაციული აზროვნება. . ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ენა და კულტურა”. 2010წ. ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი. კონფერენციის კერბული ”შრომები”. ტომი I. გვ. 62-64.

შ. დოღონაძე. განათლება სახელმწიფო მართვის სფეროში: გამოწვევები და პერსპექტივები. საქარათველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობის კვლევის ფონდი;კანადის საერთაშორისო განვითარების საააგენტო. 2008წ. .

ც. ელგენდარაშვილი, მ. ოხანაშვილი ნ. ელგენდარაშვილი მ. დარჩაშვილი. განათლებაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების მიზნები და ამოცანები. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები . 2017წ. გვ. 67-72.

თ. ქობლიანიძე, მაკა ფირანაშვილი. განათლების მენეჯმენტის როლი ტურიზმის ინდუსტრიაში. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“ გორი, სუხიშვილის უნივერსიტეტი. 2013წ. .

. განათლების სფეროს სრულყოფის ასპექტები ინფორმაციულ ეპოქაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები"მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი:მიზეზები, პრობლემები, გადაჭრის გზები".თბილისი. 2009წ. თბილისი.გვ. 64-68.

მ. მილაშვილი. განაშენიანების არქიტექტურულ–ქალაქგეგმარებითი რეგულირება საქართველოს საკურორტო რაიონებში. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა IV სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია(საერთაშორისო). წ. .

ე. კავთიძე. განაწილებითი ურთიერთობები და საზოგადოების დოვლათის განაწილების ფაქტორები. თსუ-ს პ.გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2016წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული, 1-2 ივლისი, 2016წ..

ი. რამიშვილი, ფ. დვალიშვილი. განაწილებული დაგვიანების შემცველი ერთი კლასის ოპტიმიზაციის ამოცანის კორექტულობის შესახებ. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბი¬ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახ. გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXX საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები. . 2016წ. .

დ. ჩომახიძე, ქ.ცხაკაია, დ.ცისკარიძე. განახლებადი ენერგეტიკული რესურსების გამოყენება მსოფლიოსა და საქართველოში. Akaki Tsereteli State University. 2018წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, გ არაბიძე. განახლებადი ენერგიის რესურსების გამოყენების ეფექტურობა საქართველოში. მე-2 საერთაშო¬რი¬-სო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენერგეტიკა:რეგ. პრობლემები და პერსექტივები’’. 0წ. 2013 წლის 25-26 მაისი ქ. ქუთაისი, საქართველო. ISBN 978-9941-448-36-2გვ.73–77.

გ. არაბიძე, ე.კოტორაშვილი. განახლებადი ენერგიის რესურსების გამოყენების ეფექტურობა საქართველოში. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"2013წლის 25-26 მაისი ქ. ქუთაისი,საქართველო. 2013წ. გვ.73-76.

მ. მარტიაშვილი. განვითარების ეკონომიკა და ინოვაციები: გამოწვევები, გადაწყვეტის გზები. სსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. 2017წ. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული.

კ. წერეთელი, მ.ქვრივიშვილი, ა.შირკოვეცი, ნ.ქვრივიშვილი. განმანაწილებელ ელექტრულ ქსელებში ერთფაზა მოკლე შერთვებისაგან დაცვების ანალიზი, კლასიფიკაცია და გამოყენების თავისებურებები. III ქართულ-პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“ ქუთაისი, . 2017წ. .

კ. ფხაკაძე. განუზღვრელ მნიშვნელობიანი პროპოზიციული ლოგიკა და ზოგიერთი მისი გამოყენება მექანიკურ მტკიცებათა თეორიაში, . ამსტერდამის უნივერსიტეტის ლოგიკის ენისა და გამოთვლების ინსტიტუტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენის, ლოგიკისა და მეტყველების ცენტრი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია . 1995წ. თბილისის I საერთაშორისო სიმპოზიუმის „ლოგიკა, ენა გამოთვლები“ თეზისები, (ინგლისურად), 39-40.

მ. მელქაძე. განწყობის როლი ამერიკულ არქიტექტურაში. ამერიკის მცოდნეობის XIV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „აბრაჰამ ლინკოლნის გეტისბურგში სიტყვით გამოსვლის 150-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი“. 2013წ. თბილისი.

ლ. მეტრეველი. გარდატეხის ასაკი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრიდს აქტუალური პრობლემები“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2016წ. .