კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ნადარეიშვილი. გარდატეხის მაჩვენებლის გრადიენტიანი პოლიმერული მასალების შექმნა პოლიმერანალოგიური გარდაქმნიტ. ივ. ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75-ეწლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ქიმიაში. 1994წ. მოხსენების თეზისები, 100-101.

მ. მილაშვილი, ნ.ქოჩლაძე. გარე ვაჭრობის როლი და ადგილი ქალაქის ურბანულ ქსოვილში. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა II კონფერენცია(საერთაშორისო). წ. .

ზ. ხვედელიძე, რ. დანელია, ქ.მირიანაშვილი, ნ. რამიშვილი. გარემო და გლობალური დათბობა. თსუ-ს გეოგრაფიის ინსტიტუტი . მიძღვნილი აკადემიკოს ფ> დავითაიას დაბადებიდან 100წლისთავიადმი.. 0წ. ტსუ, გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები.ტ.N3(82). გვ.90-94. 2011წ..

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, ბ.ჭუნაშვილი. გარემოზე თბური გამონარტყორცნების ზემოქმედების შეფასება. მწვანე დედამიწა.ენერგეტიკული ფორუმი.მე-6 სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია.. წ. თბილისი.გვ.70--75.

ნ. გალახვარიძე. გარემომცველი გარემოს მენეჯმენტის სისტემა და ეკოტურიზმი. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია მეორე საერთაშირისო კონფერენცია" საზღვაო ინდუსტრია, ინოვაციური გამოწვევები: საზღვაო ტრანსპორტი საინჯინრო ტექნოლოგიები, ლოჯისტიკა, ტურიზმი. 2016წ. .

ვ. რაძიევსკი, დ. რაძიევსკი. გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოცნობის პროგნოზირების და შეფასების ინტელექტუალური სისტემის მოდელი. I საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვების ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია/ საქართველოს საპატრიარქო წმინდა პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. 2010წ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი Vol.10. №4. 2010. გვ. 160 – 161..

ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი, მ. ხაჩიძე. გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის დიაგნოსტირების, პროგნოზირების და ანალიზის ინტელექტუალური სისტემა. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი ნიკო ნიკოლაძე 170 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, გვ. 226 - 235.

ე. შენგელია, ი.ქავთარაძე,, გ.ავქოფაშვილი,, ლ.გვასალია.. გარემოს ზოგიერთ სისტემაში მძიმე ლითონების შემცველობის მონოტორინგი. საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქ-ტი¬კული კონფე-რენცია,“თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“, . 2011წ. ქუთაისი, 264-265 .

მ. მეტრეველი. გარემოსდაცვითი განათლება, როგორც ტურიზმის მდგრადი განვითარების საფუძველი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერისნგის ფაკულტეტი, მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2017 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2017წ. #3, .

მ. ჩიქავა. გასტროენტეროლოგიურ დაავადებათა პრევალენტობა საქართველოს მოზარდებში.. ’’ჯანდაცვის ახალი პერსპექტივები სამხრეთ კავკასიაში” / თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. 2010წ. მეექვსე საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.

ე. მალანია. გასტრონომიის და აგროკულტურის როლი ტურიზმის განვითარებაში. ბათუმის საზღვაო აკადემია. 2016წ. „ საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები: საზღვაო ტრანსპორტი, საინჟინრო ტექმოლოგიები, ლოჯისტიკა, ტურიზმი“ შრომათა კრებული.

. გასული საუკუნის მეორე ნახევარში კლიმატის ცვლილების თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე. სტუ ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. წ. საერთაშორისო სამეცნ.-ტექნ. კონფერენციის მასალები.„ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, ტ. 117. გვ. 61-63.

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი. გაყიდვების ანალიზისა და პროგნოზის ამოცანებში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება. International Scientific Conference ISC SEU 2017. 2017წ. 23-24 june..

გ. ჯანელიძე, თ. მეფარიშვილი. გაყიდვების ბიზნეს-პროცესის ანალიზის მეთოდები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – “SEU ISC 2016” . 2016წ. 9-10 დეკემბერი, 2016წ. თბილისი, სეუ..

A. Sakvarelidze. გაჭიმვაზე, ცემენტის ფუძიანი კომპოზიციური მასალების ცოცვადობის ბირთვი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენშემცველობას . კავკკასიის რეგიონის მოსახლეობის, ქალაქებისა და დასახლებული პუნქტების სეისმური უსაფრთხოება / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტი. 2008წ. თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 59-62.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე. გელის შემცველი მელნებით შესრულებული ხელნაწერების აბსოლუტური ასაკის დადგენა (უცხოურ მონაცემებზე დაყრდნობით) . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ . 2014წ. მოხსენებათა კრებული, ქუთაისი, გვ..

ქ. ჯიჯეიშვილი. გენდერი და თანამედროვე საზოგადოება. თსუუ დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია . 2012წ. .

ნ. გამყრელიძე. გენდერული ასპექტების ვერბალური სპეციფიკა უცხოენოვან კომუნიკაციაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია" .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. საკონფერენციო კრებული "მსოფლიო და კავკასია" გვ97-102 .

რ. ქუთათელაძე, მ. ყიფიანი. გენდერული თანასწორობის მიღწევის ახალი ეტაპი საქართველოში. სტუ. სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევიტი ცენტრი.. 2012წ. "მსოფლიო და გენდერი". გვ. 210-215.

ც. ელგენდარაშვილი, ლ. ბერიძე. გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის შრომითი ურთიერთობები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მსოფლიო და გენდერი . 2017წ. .