კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, ბ.ჭუნაშვილი. გარემოზე თბური გამონარტყორცნების ზემოქმედების შეფასება. მწვანე დედამიწა.ენერგეტიკული ფორუმი.მე-6 სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია.. წ. თბილისი.გვ.70--75.

ნ. გალახვარიძე. გარემომცველი გარემოს მენეჯმენტის სისტემა და ეკოტურიზმი. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია მეორე საერთაშირისო კონფერენცია" საზღვაო ინდუსტრია, ინოვაციური გამოწვევები: საზღვაო ტრანსპორტი საინჯინრო ტექნოლოგიები, ლოჯისტიკა, ტურიზმი. 2016წ. .

ვ. რაძიევსკი, დ. რაძიევსკი. გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოცნობის პროგნოზირების და შეფასების ინტელექტუალური სისტემის მოდელი. I საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვების ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია/ საქართველოს საპატრიარქო წმინდა პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. 2010წ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი Vol.10. №4. 2010. გვ. 160 – 161..

ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი, მ. ხაჩიძე. გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის დიაგნოსტირების, პროგნოზირების და ანალიზის ინტელექტუალური სისტემა. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი ნიკო ნიკოლაძე 170 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, გვ. 226 - 235.

ე. შენგელია, ი.ქავთარაძე,, გ.ავქოფაშვილი,, ლ.გვასალია.. გარემოს ზოგიერთ სისტემაში მძიმე ლითონების შემცველობის მონოტორინგი. საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქ-ტი¬კული კონფე-რენცია,“თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“, . 2011წ. ქუთაისი, 264-265 .

მ. მეტრეველი. გარემოსდაცვითი განათლება, როგორც ტურიზმის მდგრადი განვითარების საფუძველი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერისნგის ფაკულტეტი, მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2017 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2017წ. #3, .

მ. ჩიქავა. გასტროენტეროლოგიურ დაავადებათა პრევალენტობა საქართველოს მოზარდებში.. ’’ჯანდაცვის ახალი პერსპექტივები სამხრეთ კავკასიაში” / თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. 2010წ. მეექვსე საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.

ე. მალანია. გასტრონომიის და აგროკულტურის როლი ტურიზმის განვითარებაში. ბათუმის საზღვაო აკადემია. 2016წ. „ საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები: საზღვაო ტრანსპორტი, საინჟინრო ტექმოლოგიები, ლოჯისტიკა, ტურიზმი“ შრომათა კრებული.

. გასული საუკუნის მეორე ნახევარში კლიმატის ცვლილების თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე. სტუ ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. წ. საერთაშორისო სამეცნ.-ტექნ. კონფერენციის მასალები.„ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, ტ. 117. გვ. 61-63.

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი. გაყიდვების ანალიზისა და პროგნოზის ამოცანებში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება. International Scientific Conference ISC SEU 2017. 2017წ. 23-24 june..

გ. ჯანელიძე, თ. მეფარიშვილი. გაყიდვების ბიზნეს-პროცესის ანალიზის მეთოდები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – “SEU ISC 2016” . 2016წ. 9-10 დეკემბერი, 2016წ. თბილისი, სეუ..

A. Sakvarelidze. გაჭიმვაზე, ცემენტის ფუძიანი კომპოზიციური მასალების ცოცვადობის ბირთვი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენშემცველობას . კავკკასიის რეგიონის მოსახლეობის, ქალაქებისა და დასახლებული პუნქტების სეისმური უსაფრთხოება / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტი. 2008წ. თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 59-62.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე. გელის შემცველი მელნებით შესრულებული ხელნაწერების აბსოლუტური ასაკის დადგენა (უცხოურ მონაცემებზე დაყრდნობით) . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ . 2014წ. მოხსენებათა კრებული, ქუთაისი, გვ..

ქ. ჯიჯეიშვილი. გენდერი და თანამედროვე საზოგადოება. თსუუ დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია . 2012წ. .

ნ. გამყრელიძე. გენდერული ასპექტების ვერბალური სპეციფიკა უცხოენოვან კომუნიკაციაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია" .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. საკონფერენციო კრებული "მსოფლიო და კავკასია" გვ97-102 .

რ. ქუთათელაძე, მ. ყიფიანი. გენდერული თანასწორობის მიღწევის ახალი ეტაპი საქართველოში. სტუ. სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევიტი ცენტრი.. 2012წ. "მსოფლიო და გენდერი". გვ. 210-215.

ც. ელგენდარაშვილი, ლ. ბერიძე. გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის შრომითი ურთიერთობები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მსოფლიო და გენდერი . 2017წ. .

ზ. ხვედელიძე, ი.სამხარაძე, ნ ზოტიკიშვილი. გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები.. ტაუ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი. მიძღვნილი აკადემიკოს ალ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი.. 0წ. ტსუ.გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები .გვ. 195-198. 2015 წ,".

ზ. ხვედელიძე, ნ.კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ნ.ზოტიკიშვილი. გეოგრაფიული მეცნიერება გლობალურ კონტესტში, მიღწევები და გამოევევები. ქუთაისი,აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 0წ. ბეჭდაშია.

ლ. პაპავა. გეოთერმიული წყლების რაციონალური გამოყენების სპეციფიკა და პერსპექტივები.. საერთაშორისო კონფერენცია მდგრადი ენერგეტიკა გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები 2015 წელი 18 ივნისი. 2015წ. .