კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4000 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მახარაშვილი. დიდი ქალაქების სატრანსპორტო პრობლემები. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი, კაიზერსლაუტერნის ტექნიკური უნივრსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტი. წ. კრებული თბილისი , კაიზერსლაუტერნი.

ი. ბერძენიშვილი, კ. კამკამიძე, null. დინამიკური სისტემებისექსპლოატაციის ეფექტურობის გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა"/ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. შრომების კრებული, გვ. 475-477.

ნ. თოფურია. დინამიკური ფორმების რეალიზაცია კორპორციის ინტერნეტ პორტალში.. თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში. საერთ. კონფერენცია N1. 2015წ. .

ო. შონია, თოფურია ნ.. დინამიური თეორემის რეალიზაცია კორპორაციის ინტერნეტ პორტალში. I საერთაშორისო კონფერენცია: თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში. 2015წ. .

გ. კოტრიკაძე, ხელმძღვანელი, მაგისტრი ზ.გოგოლაძე. დინამიური მარშუტიზაციის პროტოკოლები. საქ. ეროვნული უნივერსიტეტი, სეუ, გაერთიანებული სამეცნიერო კონფერენცია, . 2017წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი, ჯ. სანიკიძე. დირიხლეს ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნა სინგულარული ინტეგრალის აპროქსიმაციის მეთოდით, ნებისმიერი გლუვი კონტურით შემოსაზღვრული არისათვის . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, ნაწილი II, 2-4 ივნისი . 1997წ. გვ. 206.

მ. გოგბერაშვილი, ჯ. ხუნწარია, რ. მაჩალაძე. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტების ადაპტური დაკვანტვა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია/მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები. 2015წ. მოხსენებების კრებული, ქუთაისის ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ.132-136.

მ. გოგბერაშვილი, ხუნწარია ჯანიკო, ჯღამაძე მიხეილი, მაჩალაძე რამაზი. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტების ეკონომიური კოდირების მეთოდი. აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები", გვ. 285-291.

გ. აგლაძე. დისპერგირებული ელექტროდული სისტემების გამოყენება ნედლეილის ელექტროქიმიური გადამუშავების პროცესში. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების საერთაშორისო თატბირ–სემინარი, ქუთაისი. წ. ბუნებრივი რესურსები და მეორადი ნედლეულის გამოყენება.

ნ. ქებაძე. დისპერსიული სისტემები წამლის კონტროლირებადი გამოყოფისათვის. ქალი და 21 საუკუნე. 2011წ. 90-92.

გ. ჩაჩანიძე. დისტანციური განათლების ინტერდისციპლინარული პროცესების მოდელირება. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი, ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. თბილისი, 1 – 3 ოქტომბერი, 2016.. 2016წ. .

შ. დოღონაძე. დისტანციური სწავლება – მომავლის პერსპექტივა თუ რეალობა . შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი; საქართველოს განათლების სამინისტრო . 2007წ. აბრეშუმის გზის მე-4 საერთაშორისო სიმპოზიუმი. გვ.83-86.

რ. გოგიბერიძე, თ. კვირიკაშვილი. დიფერენციალური განტოლების ცნების შემოტანის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სწავლების აქ ტუალური პრობლემები“. 1999წ. გვ. 17-18 .

მ. ვეფხვაძე, ა. გერასიმოვი რ. კაზაროვი ი. ლომიძე დ. ქიმერიძე ე. მაზიაშვილი. დიფუზიის მექანიზმი ნანოსტრუქტურებში. საქართველოს ოპტიკის ტექნოლოგთა ეროვნული კავშირი სოტეკი, ფოტონიკა. 2005წ. გვ. 40-42.

ა. დიღმელაშილი. დიღმელაშვილი ა. „შეერთებული შტატების საცხოვრებელი არქიტექტურის ზოგადი ასპექტი“. . ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015.. 0წ. .

მ. მშვილდაძე, ზ.კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, მ. ბალახაშვილი. დოლომიტისა და სერპენტინის ახალი საბადოების ბაზაზე მაღალცეცხლგამძლე კლინკერის მიღება. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის შრომები. ქუთაისი. 2013წ. .

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, მ. მშვილდაძე, ბალახაშვილი მ.. დოლომიტისა და სერპენტინიტის ახალი საბადოების ბაზაზე მაღალცეცხლგამძლე კლინკერის მიღება. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია/ქუთაისი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები, გვ.285-288.

მ. ბერიაშვილი. დუალური პარადოქსალური ობიექტების შესახებ- ლუზინის სიმრავლე და სერპინსკის სიმრავლე. VI მათემატიკოსთა კავშირის ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. 2015წ. .

მ. ნაჭყებია. დუოპოლიის თამაშთა ტიპის მოდელები. საერთაშორისო კონფერენცია "ინფორმაციული და გამოთვლითი ტექნოლოგიები" . წ. .

ე. მიმინოშვილი. ე. მიმინოშვილი, ე. ქუთელია. ლითონის ატომთან დინიტრობენზოატის კოორდინირება COO და NOO. . ნანოქიმიასა და ნანომასალებში I საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. . 2010წ. საქართველოს საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტი. თბილისი 23-24 მარტი, გვ. 76-78..