კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ხელიძე, ი. ლომიძე; პ. სამსონაშვილი; ზ. ჩუბინიძე. ერთეული სიმძლავრის შესაბამისი წყლის ხარჯის დადგენა ნატურული გაზომვებით, ბახვი 3 ჰესის მუშაობის სხვადასხვა რეჟიმში.. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”.. 2016წ. .

მ. ქუთათელაძე. ერთი არქეოლოგიური არტეფაქტის ისტორიისათვის. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ''ხელისუფლება და საზოგადოება", სტუ, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)". 2015წ. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება - 2015",სექცია:ისტორიის პოლიტიკურ-ეკონომიკური და ფილოსოფიური გაკვეთილები, გვ. 24.

ზ. ნაცვლიშვილი, ჯ. სანიკიძე. ერთი კლასის სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა რიცხვითი ამოხსნის შესახებ . კორპორაცია “ლეგია და კომპანიის” უნივერსიტტის პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა პირველი რესპუბლი-კური სამეცნიერო კონფერენცია. აბასთუმანი, 18-20 მაისი . 1995წ. 12 გვ.

ხ. თოდაძე. ერთი უნიკალური ბიზანტიური ტიპიკონის შესახებ X ს.. სხალთა, ტბელის საერთაშორისო კონფერენცია. 2010წ. .

ე. ბარათაშვილი. ერთი უცხოენოვანი მარკეტინგული (სერვისმენეჯმენტის) ტერმინის (ინგლ. castumer) მართებულად გამოყენებისათვის. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2013წ. .

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, ბ.ჭუნაშვილი. ერთიანი ენერგეტიკული სისტემის ელექტროსადგურების განვითარების ოპტიმიზაცია. მართვის ენერგეტიკის პრობლემები/თბილისი. წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამოცემა/.

შ. ბაქანიძე, ლ.მალაზონია, ნ.მსხილაძე, რ.ჟღენტი. ერთსართულიანი სამრეწველო შენობიოს რკინაბეტონის კარკასის ტექნოლოგიურობის დამოკიდებულება მის კონსტრუქციულ გადაწყვეტაზე. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფერენცია ,,მშენებლობა და XXI საუკუნე. წ. .

მ. მილაშვილი. ერიკ ოუენ მოსი. ამერიკათმცოდნეობის მეთხუთმეტე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. შეერთებული შტატების პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპაში.თსუ. 2014წ. .

გ. იაშვილი, თ. იაშვილი, ი. იაშვილი. ეროვნული კულტურის გავლენა საერთაშორისო მენეჯმენტის თეორიაში. საერთაშორისო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია". 2013წ. გვ. 113–115.

ი. კეცხოველი. ეროვნული კულტურის კლასიფიკაციის საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გორის სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, გორი. 2016წ. .

ნ. ლაზვიაშვილი, ა. არჩვაძე. ეროვნული პარკები, ტურისტული ბუნებათსარგებლობა და დამხმარე ზონები. კონფ."მდგრადი ტურიზმი:ეკონომიკა და ბიზნესი", შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2–3 ივნისი. 2012წ. შრომების კრებული, გვ. 212–2016.

ბ. ბარკალაია. ეროვნული პარკების ფორმირება და ფუნქციური თავისებურებანი. მე–III საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი. . 2012წ. #3. 0,3 ნ.თ..

თ. ბერიძე, ბ. ბარკალაია. ეროვნული პარკების ფორმირება და ფუნქციური თავისებურებანი. III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, ბათუმი. 2012წ. გვ. 207-211.

ბ. ბარკალაია. ეროვნული პარკების ფორმირება და ფუნქციური თავისებურებანი. ბათუმის შ.რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. მე–III საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი. #3.207-211.

ე. გვენეტაძე. ეროვნული უთითროების ჰენდერული ასპექტი. მსოფლიო და გენდერი. სტუ. 2015წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. ეროვნული უსაფრთხოება თუ ეროვნული უშიშროება? (ქართულ ენაში ტერმინ ეროვნული უშიშროების გამოყენების შესახებ). საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია: ორი წლის გამოცდილება. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. 2007წ. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი.

ჰ. კუპრაშვილი. ეროვნული უშიშროების სტრატეგიის ზოგიერთი ასპექტი. რეგიონალური უშიშროების პრობლემები. ჯორჯ მარშალის უშიშროების საკითხების შემსწავლელი ევროპული ცენტრი და ჯორჯ მარშალის ცენტრის კურსდამთავრებულთა კავშირი, თბილისი. 2017წ. .

თ. ჯიქია. ეროზიის შეჩერება და ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება რთული ტექნოგენური დატვირთვის პირობებში ბუნებრივი მჭიდი მასალების გამოყენებით.. საერთაშორისო სამეცნიერო–საინჟინრო კონფერენცია "უახლესი ტექნოლოგიები და საქართველო".. წ. სამთო–გეოლოგიური სექციის შრომები.

ტ. ბუაძე, ტ. ბუაძე, გ. ფიფია. ექსპერიმენტის ალბათური მოდელის ბერნულის სქემის სწავლების შესახებ . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები”, თბილისი, 10-12 ნოემბერი, 1994, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1994წ. 1994, 16-17.

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. ექსპერიმენტის დაგეგმვის სტრატეგიული და ტაქტიკური ტექნოლოგიის იმიტაციური მოდე-ლირება Matlab-ის გარემოში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. VI საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“ - ინსო 2013. ქუთაისი: აწსუ. 2013წ. გვ. 141-146.