კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ხვედელიძე, ი.სამხარაძე, ნ ზოტიკიშვილი. გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები.. ტაუ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი. მიძღვნილი აკადემიკოს ალ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი.. 0წ. ტსუ.გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები .გვ. 195-198. 2015 წ,".

ზ. ხვედელიძე, ნ.კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ნ.ზოტიკიშვილი. გეოგრაფიული მეცნიერება გლობალურ კონტესტში, მიღწევები და გამოევევები. ქუთაისი,აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 0წ. ბეჭდაშია.

ლ. პაპავა. გეოთერმიული წყლების რაციონალური გამოყენების სპეციფიკა და პერსპექტივები.. საერთაშორისო კონფერენცია მდგრადი ენერგეტიკა გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები 2015 წელი 18 ივნისი. 2015წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ. ჯიხვაძე. გეოთერმული ენერგიის გამოყენების შეფასების მეთოდოლოგია საინვესტიციო პროექტებისთვის. საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენციის „მდგრადი ენერგეტიკა – გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“. 0წ. მოხსენებათა კრებული, 18 ივნისი, 2015, ქუთაისი გვ.120–124.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი. გეოთერმული წყლების ბაზაზე თხევადი სორბენტის გამოყენებით ჰაერის კონდიცირების სისტემების შექმნა . (საერთაშ. სამეცნ. კონფერ.. 0წ. 21–23 სექტემბერი , ურეკი, 2016, მასალები) გვ.362–367.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ლ.პაპავა. გეოთერმული წყლების ენერგიის გამოყენებისას წამოჭრილი პრობლემების ეფექტური გადაწყვეტის მიმართულებები . საქართველოს განახლებადი ენერგიების ასოციაცია, სტუდენტური კონფერენცია,. 0წ. 26 აპრილი, 2016, თბილისი ISBN 978-9941-0-8777-6 გვ.35–27.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ლ. პაპავა. გეოთერმული წყლების რაციონალური გამოყენების სპეციფიკა და პერსპექტივები. საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენციის „მდგრადი ენერგეტიკა – გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“ . 0წ. მოხსენებათა კრებული, 18 ივნისი, 2015, ქუთაისი გვ.120–124.

მ. რაზმაძე, ნ. კეჟერაძე. გეოთერმული წყლების რაციონალური გამოყენების სპეციფიკა და პერსპექტივები. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. მდგრადი ენერგეტიკა, გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები, გვ.120–124.

ზ. ხვედელიძე. გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები. სტუ ჰმი და ტსუ გეფიზიკის ინსტიტუტი მიძღნილი მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის დარსების 80 წლისთავს.. 0წ. ქესჟ "ფიზიკა" N1 (8).გვ.65-76. 2013 წ..

ი. ბურდული. გერმანული ლიტერატურა გადასახლებაში. ლიტერატურა დევნილობაში, ემიგრანტების მწერლობა(მე–20 საუკუნის გამომცემლობა). 2013წ. ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, მე-7 საერთ. სიმპოზიუმი.

თ. კაჭარავა. გვარის Thymus ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი გამოყენება. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2010წ. სლის მაგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება, ISBN 978-9941-17--143-7. თბილისი. გ. 50-53.

ნ. ქებაძე, ქართველიშვილი. თ, სამხარაძე. მ, ჯოხაძე. გ. გვერდითი კარბოქსილის შემცველი პოლიამიდოეთერების და პოლიურეთანების ბიოდეგრადაციის შესწავლა ცდებში in vitro. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო -მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 2000წ. 57.

ზ. ხოკერაშვილი, ომარ ლანჩავა, გიორგი ნოზაძე. გვირაბში სავენტილაციო ნაკადის განაწილების რიცხვითი მოდელირება დგუშური ეფექტის გათვალისწინებით.. მე -9 საერთაშორისო კონფერენცია "არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". 2017წ. ბათუმი.13-18 სექტემბერი . გვ.390-392..

შ. ბოსტანაშვილი. გზა და ლაბირინთი. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. წ. ლიტერ. მე-2 საერთაშორისო კონფერენც. მასალები.

შ. დოღონაძე. გზა ევროპისაკენ – გამოცდილება და პერსპექტივები . შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო . 2006წ. აბრეშუმის გზის მე-4 საერთაშორისო სიმპოზიუმი. გვ.189-193.

ზ. ბოგველიშვილი, გ.სისვაძე, ვ.რჩეულიშვილი, ბ.გელაშვილი. გზაჯვარედინებზე შუქნიშნის ობიექტების დაპროექტების მეთოდები. საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენცია "საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები", თბილისი. 1999წ. საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენციის "საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები" შრომები, გვ.60-62.

ე. შაკიაშვილი. გიორგი ლეონიძის ენობრივი სამყაროს ზოგიერთი წყარო . თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“კულტურათშორისი დიალოგი და ენობრივი კონტაქტები“ . 2010წ. გვ. 164-167.

ლ. ტაბატაძე, გახოკიძე რ., სიდამონიძე ნ., თათარიშვილი მ.. გლიკოალკილწარმოებულების კონდენსაცია ბრომპროპიონმჟავას ეთილის ეთერთან. ,,მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი რესურსების გამოყენება ადამიანის და ტექნიკური პროგრესის სამსახურში“. 2011წ. 19-20..

ა. აბრალავა, რ. ქუთათელაძე, null. გლობალიზაცია და თანამედროვე გლობალური კრიზისი. ქუთაისში საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "გლობალიზაცია,მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია". 2009წ. ქუთაისი, გვ. 16-18.

რ. ქუთათელაძე. გლობალიზაცია და ინოვაციები. . 2009წ. გვ. 201-204. "მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია".