კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. კაჭარავა. გვარის Thymus ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი გამოყენება. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2010წ. სლის მაგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება, ISBN 978-9941-17--143-7. თბილისი. გ. 50-53.

ნ. ქებაძე, ქართველიშვილი. თ, სამხარაძე. მ, ჯოხაძე. გ. გვერდითი კარბოქსილის შემცველი პოლიამიდოეთერების და პოლიურეთანების ბიოდეგრადაციის შესწავლა ცდებში in vitro. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო -მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 2000წ. 57.

ზ. ხოკერაშვილი, ომარ ლანჩავა, გიორგი ნოზაძე. გვირაბში სავენტილაციო ნაკადის განაწილების რიცხვითი მოდელირება დგუშური ეფექტის გათვალისწინებით.. მე -9 საერთაშორისო კონფერენცია "არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". 2017წ. ბათუმი.13-18 სექტემბერი . გვ.390-392..

შ. ბოსტანაშვილი. გზა და ლაბირინთი. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. წ. ლიტერ. მე-2 საერთაშორისო კონფერენც. მასალები.

შ. დოღონაძე. გზა ევროპისაკენ – გამოცდილება და პერსპექტივები . შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო . 2006წ. აბრეშუმის გზის მე-4 საერთაშორისო სიმპოზიუმი. გვ.189-193.

ზ. ბოგველიშვილი, გ.სისვაძე, ვ.რჩეულიშვილი, ბ.გელაშვილი. გზაჯვარედინებზე შუქნიშნის ობიექტების დაპროექტების მეთოდები. საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენცია "საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები", თბილისი. 1999წ. საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენციის "საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები" შრომები, გვ.60-62.

ე. შაკიაშვილი. გიორგი ლეონიძის ენობრივი სამყაროს ზოგიერთი წყარო . თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“კულტურათშორისი დიალოგი და ენობრივი კონტაქტები“ . 2010წ. გვ. 164-167.

ლ. ტაბატაძე, გახოკიძე რ., სიდამონიძე ნ., თათარიშვილი მ.. გლიკოალკილწარმოებულების კონდენსაცია ბრომპროპიონმჟავას ეთილის ეთერთან. ,,მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი რესურსების გამოყენება ადამიანის და ტექნიკური პროგრესის სამსახურში“. 2011წ. 19-20..

ა. აბრალავა, რ. ქუთათელაძე, null. გლობალიზაცია და თანამედროვე გლობალური კრიზისი. ქუთაისში საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "გლობალიზაცია,მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია". 2009წ. ქუთაისი, გვ. 16-18.

რ. ქუთათელაძე. გლობალიზაცია და ინოვაციები. . 2009წ. გვ. 201-204. "მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია".

მ. გურამიშვილი. გლობალიზაცია და კონფლიქტი. ევრაზიის ინსტიტუტისა და მედიაკავშირი ობიექტივი,"საქართველო და გლობალიზაცია". 2012წ. .

ნ. აჩუაშვილი. გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები მე-20 საუკუნეში. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2013წ. 07-მაისი 5გვერდი.

ნ. აროშვილი. გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია. "გლობალიზაცია და საქართველოს საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობები". 2010წ. #1.

ე. ხახუტაშვილი. გლობალიზაცია და საქართველოს მდგრადი განვითარება. . წ. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები;გამომცემლობა .

ი. ქვარაია, ქ. ქუთათელაძე. გლობალიზაცია და საქართველოს სამშენებლო სფეროში შექმნილი დასაქმების პრობლემები. ქუთაისის უნივ. დაარსების 20წ. ს/ტ კონფ. ,,ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები". შრომათა კრებული.. 2011წ. .

ლ. ჩიქავა. გლობალიზაცია და შრომის საერთაშორისო დანაწილება.. საქართველოს ეკონომიკურ და ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიები; სრულიად საქართველოს საზოგადოება ”კოლხეთი”. წ. თანამედროვე გლობალიზაციის დადებითი და უარყოფითი ასპექტები. ქ.თბილისი.

მ. ხარხელი. გლობალიზაციის საფრთხეები საქართველოსთვის. . I საერთაშორისო კონფერენცია: ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. 2010წ. კონფერენციის მასალები.

გ. ლობჯანიძე. გლობალიზაციის გამოწვევები და საქართველოს განვითარების პერსპექტივები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაცია და სტატისტიკა“, თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/თსუ, . 2014წ. თბილისი, თსუ, შრომების კრებული, 2014. გვ. 275-285.

ლ. ოსიძე. გლობალიზაციის დილემები. . 2011წ. "ბოლონიის პროცესი და საქართველო"., თბ., 2011.

ი. გოდერძიშვილი, ნ. აჩუაშვილი. გლობალიზაციის ეპოქის ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისების ზოგადი ანალიზი. თსაუ. 2013წ. მეცნიერება და ცხოვრება; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები №1(7 ) 5 გვ..