კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4000 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ფადიურაშვილი. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედრდროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის საერთაშორისო კონფერენცია. . სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 2016წ. სოფლის მეურნეობის პროდუქტებში ნიტრატების განსაზღვრის ხელსაწყოს დამუშავება და დამზადება .

კ. ბზიავა, ი. ყრუაშვილი, ინაშვილი ირმა. ეკოლოგიურად სუფთა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოება ფერტიგაციის განოყენებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის”, 28-29-30 სექტემბერი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, ქ. თბილისი, 2016 წ.. 2016წ. გვ. 293-299.

ქ. მახაშვილი, გ. ტყემალაძე. ეკოლოგიურად უსაფრთო პროდუქტების წარმოების ბიოქიმიური საფუძვლები.. საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემია. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“, თბილისი, 28-30 სექტემბერი, გვ.59-68. .

ზ. სვანიძე. ეკოლოგიური პრობლემები საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების პირობებში. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. ინსტი ტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები“. 2013წ. თბილისი, 1.

ნ. კუციავა, დ. ერისთავი, ნ.დემეტრაძე, ქ. ციხისელი. ეკოლოგიური განათლების სამომავლო განვითარების სტრატეგია . ა.წერეთლის სახ.უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები:, ქუთაისი. 2013წ. შრომები 6-7; გვ.183-185.

შ. ანდღულაძე, ნ.ანდღულაძე, ლ.ანდღულაძე. ეკოლოგიური კრიზისები და კატასტროფები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016წ. ISBN 978-9941-453-91-5 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა ქუთაისი 11 ნაწილი, გვ.478-480.

ქ. ქაჯაია, ნ. ნადარეიშვილი. ეკოლოგიური უსაფრთხოება - ტურიზმის განვითარების გარანტი. ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი" I საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი-ტრაპზონი.... 2010წ. . ,,უნივერსალი". ბათუმი. გვ.293-297.

ნ. ნადარეიშვილი, ქ. ქაჯაია. ეკოლოგიური უსაფრთხოება – ტურიზმის განვითარების გარანტი. "ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი". I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი-ტრაბზონი.. 2010წ. "უნივერსალი". ბათუმი. გვ.293-298..

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ქაჯაია. ეკოლოგიური უსაფრთხოება-ტურიზმის განვითარების გარანტი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი. 2010წ. .

ლ. მაისაია, ხ.კიკნაძე. ეკოლოგიური უშიშროების განმაპირობებელი ფაქტორების შეფასება. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ქ.ქუთაისი. 2016წ. თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა ნაწილი 2.

თ. დევიძე, შოშიტაშვილი გიორგი. ეკონომიკა _ სახელმწიფო _ გლობალიზაცია. უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიასა და ბალტიის საერთაშორისო აკადემიის პარტნიორობით გამართული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაცია და ბიზნესი _ გამოწვევები, პრობლემები, პერსპექტივები". 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული, ივერონი,თბილისი,2017,გვ. 28-30..

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ეკონომიკა და ბიზნესი 9-10 ივნისი, ბათუმი, 2014 წ.. შ.რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე–5 საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია,,,ინოვაციები ტურიზმში“. 2014წ. 9-10 ივნისი, ბათუმი, 2014 წ..

ნ. ლომიძე. ეკონომიკა და პოლიტიკა. თბილისის საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია,, ეკონომიკა და პოლიტიკა'' თბილისის საერთაშორისო აკადემია . 2017წ. .

ლ. მეტრეველი. ეკონომიკა და პოლიტიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისის საერთაშორისო აკადემია. 2016წ. .

ნ. დარსაველიძე, ნ.დიდიშვილი. ეკონომიკის გლობალიზაცია. გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები 21-ე საუკუნეში. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2013წ. მეცნიერება და ცხოვრება №1 (7). გვ.178-180..

მ. ბაღათურია. ეკონომიკის გლობალიზაციის სუბიექტები და პრიორიტეტები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიზნესის სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი."აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია". 2013წ. შრომების კრებული ნაწილი მე-2. ქუთაისი. გვ. 155-160.

ნ. აჩუაშვილი, ინგა ფრანგიშვილი. ეკონომიკის გლობალური პრობლემები და მისი გავლენა საქართველოს შრომის ბაზარზე. პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2014წ. 27-28 ივნისი 3 გვერდი. 121-123 გვერდზე.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების რეტროსპექტივა და პერსპექტივა. ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2009წ. „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები“, თბ. 2009 გვ. 100 -104 .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების სოციალური პოლიტიკა. ინოვაციები ბიზნესში / შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და ადმინისტრირების დეპარტამენტი. 2009წ. ინოვაციები ბიზნესში {პრობლემები, პერსპექტივები, გამოწვევები}, ბათუმი, გვ. 156-160 .

ნ. მაისურაძე. ეკონომიკის შემოქმედებითი ასპექტები და მისი სამართლებრივი რეგულირება. . საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2009წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009.