კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ხახუტაშვილი. გლობალიზაცია და საქართველოს მდგრადი განვითარება. . წ. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები;გამომცემლობა .

ი. ქვარაია, ქ. ქუთათელაძე. გლობალიზაცია და საქართველოს სამშენებლო სფეროში შექმნილი დასაქმების პრობლემები. ქუთაისის უნივ. დაარსების 20წ. ს/ტ კონფ. ,,ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები". შრომათა კრებული.. 2011წ. .

ლ. ჩიქავა. გლობალიზაცია და შრომის საერთაშორისო დანაწილება.. საქართველოს ეკონომიკურ და ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიები; სრულიად საქართველოს საზოგადოება ”კოლხეთი”. წ. თანამედროვე გლობალიზაციის დადებითი და უარყოფითი ასპექტები. ქ.თბილისი.

მ. ხარხელი. გლობალიზაციის საფრთხეები საქართველოსთვის. . I საერთაშორისო კონფერენცია: ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. 2010წ. კონფერენციის მასალები.

გ. ლობჯანიძე. გლობალიზაციის გამოწვევები და საქართველოს განვითარების პერსპექტივები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაცია და სტატისტიკა“, თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/თსუ, . 2014წ. თბილისი, თსუ, შრომების კრებული, 2014. გვ. 275-285.

ლ. ოსიძე. გლობალიზაციის დილემები. . 2011წ. "ბოლონიის პროცესი და საქართველო"., თბ., 2011.

ი. გოდერძიშვილი, ნ. აჩუაშვილი. გლობალიზაციის ეპოქის ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისების ზოგადი ანალიზი. თსაუ. 2013წ. მეცნიერება და ცხოვრება; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები №1(7 ) 5 გვ..

ნ. აჩუაშვილი, ია გოდერძიშვილი. გლობალიზაციის ეპოქის ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის ზოგადი ანალიზი. თსაუ სპეციალური გამოშვება. 2013წ. #1(7) 4 გვერდი..

მ. ჩეჩელაშვილი. გლობალიზაციის ზეგავლენა მცირე ბიზნესზე. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - თურქეთის შავი ზღვის უნივერსიტეტი. 2010წ. კონფერენციის მასალები, .

თ. ქამხაძე, მ.მოისწრაფიშვილი. გლობალიზაციის წარმოშობა, განვითარება და აქტუალური პრობლემები. თსაუ; მეცნერება და ცხოვრება. 2013წ. გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები 21–ე საუკუნეში; #1(7);გვ.213–216.

მ. მოისწრაფიშვილი, თ.ქამხაძე. გლობალიზაციის წარმოშობა.განვითარება და აქტუალური პრობლემები. საერთ.სამეცნ.კონფერენცია. 2013წ. ჟურნ. მეცნიერება და ცხოვრება,#1(7) გვ.213-216.

თ. დარსაველიძე, გ.ალექსიძე. გლობალური დათბობა, ჰიდროთერმული პოტენციალი და შაქრის სორგო. . 2016წ. .

ნ. ბეგლარაშვილი, ტყებუჩავა ზ.. გლობალური დათბობით გამოწვეული უარყოფითი ცვლილებების შესამცირებლად ტრიტიკალეს აგროტექნიკის ზოგიერთი საკითხების შესწავლის შედეგები აღმოსავლეთ საქართველოს პირობებში. გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2015წ. გლობალური დათბობა და აგრომრავალფეროვნება. (CF/36/14-814/15), გვ.318-321.

მ. მელაძე, მელაძე გ.. გლობალური დათბობის პირობებში აგროეკოლოგიური ზონების ცვლილება მომავლის (2020-2050 წწ) სცენარით. საქართველოს ალ.ჯავახიშვილის სახ. გეოგრაფიული საზოგადოება, თსუ. 2011წ. `გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები”, გვ.193-198.

გ. მელაძე. გლობალური დათბობის პირობებში აგროეკოლოგიური ზონების ცვლილება მომავლის (2020-2050 წწ) სცენარით. . საქართველოს ალ.ჯავახიშვილის სახ. გეოგრაფიული საზოგადოება, თსუ. წ. `გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები”, გვ. 193-198 .

მ. მელაძე, გ.მელაძე. გლობალური დათბობის პირობებში აგროკულტურების გავრების ზონების და ორი მოსავლის მიღების სცენარები (2020-2050 წწ.,), (დედოფლისწყაროს მაგალითზე). ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2011წ. `ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”, გვ. 79-81.

გ. მელაძე, მელაძე მ. . გლობალური დათბობის პირობებში აგროკულტურების გავრცელების ზონების და ორი მოსავლის მიღების სცენარები (2020-2050 წწ.,), (დედოფლისწყაროს მაგალითზე) . ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. წ. `ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”, ტ. 117, გვ. 79-81 .

რ. დიაკონიძე. გლობალური დათბობის ფონზე კოლხეთის დაბლობის ეკოლოგიური უსაფ¬რთხოე-ბის დაცვა მდინა¬რეთა ჰიდროლოგიური რეჟიმის დარეგულირების გზით. საერთაშორისო კონფერენცია კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემების დაცვა და რაციონალური გამოყენება. . ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 2013წ. 22-24 ივლისი. თბილისი. 2013..

ი. ირემაშვილი, რ. დიაკონიძე, შ. კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა, თ. სუპატაშვილი. გლობალური დათბობის ფონზე კოლხეთის დაბლობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარეთა ჰიდროლოგიური რეჟიმის დარეგულირების გზით. I საერთაშორისსო კონფერენციის ,,კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები – დაცვა და რაციონალური გამოყენება" შრომათა კრებული, თსუ. 2013წ. .

გ. ტყემალაძე. გლობალური დათბობისაგან ცოცხალი სამყაროს დაცვის ბიოქიმიური საფუძვლები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება, . 0წ. .