კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მილაშვილი. გუგი როგორც ამერიკული არქიტექტურული სტილი . ამერიკამცოდნეობის X ყოველწლიური საერთასორისო კონფერენცია თსუ. 2009წ. .

მ. მილაშვილი, ი.გაბაშვილი. გუგი როგორც ამერიკული არქიტექტურული სტილი . ამერიკამცოდნეობის X ყოველწლიური საერთასორისო კონფერენცია (საერთაშორისო) . წ. .

დ. კურცხალია, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, შ. მალიძე. დ. კურცხალია, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, შ. მალიძე. აფხაზური ხმოვანი ბრაუზერისათვის - შედეგები და პერსპექტივები. 2018წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები http://www.gmu.ge/index_Geo.html (იბეჭდება), 2018.

კ. ფხაკაძე, დ. კურცხალია, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, შ. მალიძე. დ. კურცხალია, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, შ. მალიძე. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი . 2017წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, 151-152.

ე. მიმინოშვილი. დ. ჯაშიაშვილი. ნ. მახათაძე, ზ. შიოლაშვილი, ე. მიმინოშვილი და სხვ. გერმანიუმის შემცველი ერთგანზომილებიანი ნანოსტრუქტურების მიღება პიროლიზური მეთოდით. . ნანოქიმიასა და ნანომასალებში I საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. საქართველოს საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტი.. 2010წ. თბილისი 23-24 მარტი გვ. 103-105..

თ. ცინცაძე, მ. ჩიქავა, გ. ელიავა, ნ.სულაშვილი. დაავადებათა პრევენცია თანამედროვე ჯანდაცვაში. . 2016წ. მე-4 საერთ. ეკონ. კონფ. ეროვნ. ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ ქუთაისი ..

. დავით ხახუტაიშვილი - თვალსაჩინო მეცნიერი, ნათელი პიროვნება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის კომისიის და ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საისტორიო საზოგადოების საიუბილეო სხდომა, მიძღვნილი ედუარდ მენაბდის დაბადების 80 წლისთავისადმი. 2008წ. .

თ. მუსელიანი, დავით შარიქაძე, მაია გურგენიძე, გიორგი ტორონჯაძე, დავით ჯაში. დამახინჯების სიმძლავრეები ელექტრულ ქსელებში და მათ მიერ გამოწვეული პრობლემები. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. 2015წ. საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები, შრომების კრებული, გვ.139–145.

თ. მუსელიანი, დავით შარიქაძე, მაია გურგენიძე. დამახინჯების სიძლავრის განსაზღვრის მეთოდიკა არასიმეტრიული და არაწრფივი დატვირთვის მქონე სამფაზა ელექტრულ ქსელებში. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. მდგრადი ენერგეტიკა, გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები, გვ.3–6.

ლ. წულუკიძე. დამეწყრილი ფერდობების მდგრადობის შენარჩუნება თანამედროვე გეოხალიჩა ''Cotonmat''–ის საშუალებით.. მე–3 საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია ''გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2013წ. .

ნ. ჭითანავა. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა - ინტეგრაციული პროცესების გაძლიერების ეკონომიკური სივრცე. საბაზრო . ეკონომიკის განვითარების პრობლემები საქართველოში. სამეცნიერო შრომების კრებული. ტომი III "მეცნიერება", 2003 წ.. 2003წ. 8 გვ..

ლ. ჩხიკვაძე, ზ. ოქროსცვარიძე, ი.კახნიაშვილი. დარიშხანის სულფიდური მადნების დაჟანგვითი გამოწვის მყარი ნარჩენებით ნიადაგის დაბინძურების ზოგიერთი საკითხები. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერეცია,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. შრომები. თბილისი 2010 140-141,საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” .

ქ. ჯიჯეიშვილი. დასავლეთის იდეა ქართულ პოლიტიურ ცნობიერებაში. თეოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრის მე-10 წლისთავისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. .

ი. ქვარაია. დასაქმებაში ხელშეწყობა ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო". 2011წ. .

გ. ყურაშვილი, მ. ყიფიანი. დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკა საქართველოში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოტეზები, კვლევები გვ. 151-154.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. დანელია. დასაქმებისა და უმუშევრობის პრობლემები საქართველოში. პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები. სოხუმის სახ. უნივერსიტეტი. 2011წ. გვ. 46-50.

ლ. მაისაია, ხ.კიკნაძე. დაშრობითი მელიორაცია და გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოება. I საერთაშორისო კონფერენცია. 2013წ. კოლხეთის დაბლობის ეკოსისტემები-დაცვა და რაციონალური გამოყენება გვ. 188-190.

გ. ყირმელაშვილი. დაწნევიანი ჰიდროსატრანსპორტო დანადგარების დაცვა დაუმთავრებელი რეჟიმებით გამოწვეული დაზიანებებისაგან . საერთაშორისო სიმპიზიუმი “მყარი დეფორმირებადი სხეულების მექანიკა”. სტუ, 4-6 ნოემბერი, 1998, თბილისი. 1998წ. გვ. 98.

რ. ქინქლაძე, ნინო აბესაძე. დედათა და ბავშთა ჯანმრთელობის სტატისტიკური მაჩვენებლები. ექიმთა XXVI საერთაშორისო კონფერენცია.. 2008წ. ექიმთა XXVI საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე, მ. მესხიშვილი, ა. ზივზივაძე. დეზომორფინის კუსტარულად მიღებისათვის გამოყენებული ნივთიერებებისა და სინთეზის პროდუქტების კრიმინალისტიკური კვლევა . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და დარემოს დაცვა“ . 2016წ. ქუთაისი, გვ. 160-164.