კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ნაცვლიშვილი, ჯ. სანიკიძე. დირიხლეს ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნა სინგულარული ინტეგრალის აპროქსიმაციის მეთოდით, ნებისმიერი გლუვი კონტურით შემოსაზღვრული არისათვის . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, ნაწილი II, 2-4 ივნისი . 1997წ. გვ. 206.

მ. გოგბერაშვილი, ჯ. ხუნწარია, რ. მაჩალაძე. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტების ადაპტური დაკვანტვა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია/მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები. 2015წ. მოხსენებების კრებული, ქუთაისის ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ.132-136.

მ. გოგბერაშვილი, ხუნწარია ჯანიკო, ჯღამაძე მიხეილი, მაჩალაძე რამაზი. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტების ეკონომიური კოდირების მეთოდი. აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები", გვ. 285-291.

. დისპერგირებული ელექტროდული სისტემების გამოყენება ნედლეილის ელექტროქიმიური გადამუშავების პროცესში. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების საერთაშორისო თატბირ–სემინარი, ქუთაისი. წ. ბუნებრივი რესურსები და მეორადი ნედლეულის გამოყენება.

ნ. ქებაძე. დისპერსიული სისტემები წამლის კონტროლირებადი გამოყოფისათვის. ქალი და 21 საუკუნე. 2011წ. 90-92.

გ. ჩაჩანიძე. დისტანციური განათლების ინტერდისციპლინარული პროცესების მოდელირება. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი, ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. თბილისი, 1 – 3 ოქტომბერი, 2016.. 2016წ. .

შ. დოღონაძე. დისტანციური სწავლება – მომავლის პერსპექტივა თუ რეალობა . შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი; საქართველოს განათლების სამინისტრო . 2007წ. აბრეშუმის გზის მე-4 საერთაშორისო სიმპოზიუმი. გვ.83-86.

რ. გოგიბერიძე, თ. კვირიკაშვილი. დიფერენციალური განტოლების ცნების შემოტანის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სწავლების აქ ტუალური პრობლემები“. 1999წ. გვ. 17-18 .

რ. სამხარაძე, ი. გიგიბერია, ლ. გაჩეჩილაძე. დიფერენცირებული სწავლებისთვის მასწავლი პროგრამების შემუშავების მეთოდიკა. IX საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“. 2016წ. lSBN 978-994-12 7- 621-7.

მ. ვეფხვაძე, ა. გერასიმოვი რ. კაზაროვი ი. ლომიძე დ. ქიმერიძე ე. მაზიაშვილი. დიფუზიის მექანიზმი ნანოსტრუქტურებში. საქართველოს ოპტიკის ტექნოლოგთა ეროვნული კავშირი სოტეკი, ფოტონიკა. 2005წ. გვ. 40-42.

ა. დიღმელაშილი. დიღმელაშვილი ა. „შეერთებული შტატების საცხოვრებელი არქიტექტურის ზოგადი ასპექტი“. . ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015.. 0წ. .

მ. მშვილდაძე, ზ.კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, მ. ბალახაშვილი. დოლომიტისა და სერპენტინის ახალი საბადოების ბაზაზე მაღალცეცხლგამძლე კლინკერის მიღება. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის შრომები. ქუთაისი. 2013წ. .

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, მ. მშვილდაძე, ბალახაშვილი მ.. დოლომიტისა და სერპენტინიტის ახალი საბადოების ბაზაზე მაღალცეცხლგამძლე კლინკერის მიღება. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია/ქუთაისი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები, გვ.285-288.

მ. ბერიაშვილი. დუალური პარადოქსალური ობიექტების შესახებ- ლუზინის სიმრავლე და სერპინსკის სიმრავლე. VI მათემატიკოსთა კავშირის ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. 2015წ. .

მ. ნაჭყებია, მ. ნაჭყებია. დუოპოლიის თამაშთა ტიპის მოდელები. საერთაშორისო კონფერენცია "ინფორმაციული და გამოთვლითი ტექნოლოგიები" . წ. .

ე. მიმინოშვილი. ე. მიმინოშვილი, ე. ქუთელია. ლითონის ატომთან დინიტრობენზოატის კოორდინირება COO და NOO. . ნანოქიმიასა და ნანომასალებში I საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. . 2010წ. საქართველოს საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტი. თბილისი 23-24 მარტი, გვ. 76-78..

ე. ხოსროშვილი. ე. ხოსროშვილი. L.Itriashvili, E.Khosroshvili, I.Makharadze, Physikal causes of catastrophic floods. International Symposium on FLOODS AND MODERN METHODS OF CONTROL MEASURES. 2009წ. 23-28 September, Tbilisi, p.210-217. . . 2009წ. .

თ. ყურაშვილი, ლ. გამხიტაშვილი. ეგმ-ის გამოყენება სტუდენტებთან ინდივიდუალური მუშაობისას. უმაღლეს სასწ. მათემა-ტიკისა და ბათუმის კონფერენციის თეზისები. 1988წ. .

თ. ბაციკაძე. ევოლუციის რელიგიური ასპექტის შესახებ. ”მეცნიერება და რელიგია” პირველი საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. თბილისი. წ. .

თ. ბერიძე, მ. დარბაიძე. ევროატლანტიკური ფასეულობები: ის, რაც ჩვენ გვაკავშირებს (უსაფრთხოება, კეთილღეობა, მშვიდობა). ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“. 2016წ. .