კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. დიღმელაშილი. დიღმელაშვილი ა. „შეერთებული შტატების საცხოვრებელი არქიტექტურის ზოგადი ასპექტი“. . ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015.. 0წ. .

მ. მშვილდაძე, ზ.კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, მ. ბალახაშვილი. დოლომიტისა და სერპენტინის ახალი საბადოების ბაზაზე მაღალცეცხლგამძლე კლინკერის მიღება. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის შრომები. ქუთაისი. 2013წ. .

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, მ. მშვილდაძე, ბალახაშვილი მ.. დოლომიტისა და სერპენტინიტის ახალი საბადოების ბაზაზე მაღალცეცხლგამძლე კლინკერის მიღება. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია/ქუთაისი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები, გვ.285-288.

მ. ბერიაშვილი. დუალური პარადოქსალური ობიექტების შესახებ- ლუზინის სიმრავლე და სერპინსკის სიმრავლე. VI მათემატიკოსთა კავშირის ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. 2015წ. .

მ. ნაჭყებია. დუოპოლიის თამაშთა ტიპის მოდელები. საერთაშორისო კონფერენცია "ინფორმაციული და გამოთვლითი ტექნოლოგიები" . წ. .

ე. მიმინოშვილი. ე. მიმინოშვილი, ე. ქუთელია. ლითონის ატომთან დინიტრობენზოატის კოორდინირება COO და NOO. . ნანოქიმიასა და ნანომასალებში I საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. . 2010წ. საქართველოს საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტი. თბილისი 23-24 მარტი, გვ. 76-78..

ე. ხოსროშვილი. ე. ხოსროშვილი. L.Itriashvili, E.Khosroshvili, I.Makharadze, Physikal causes of catastrophic floods. International Symposium on FLOODS AND MODERN METHODS OF CONTROL MEASURES. 2009წ. 23-28 September, Tbilisi, p.210-217. . . 2009წ. .

თ. ყურაშვილი, ლ. გამხიტაშვილი. ეგმ-ის გამოყენება სტუდენტებთან ინდივიდუალური მუშაობისას. უმაღლეს სასწ. მათემა-ტიკისა და ბათუმის კონფერენციის თეზისები. 1988წ. .

თ. ბაციკაძე. ევოლუციის რელიგიური ასპექტის შესახებ. ”მეცნიერება და რელიგია” პირველი საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. თბილისი. წ. .

თ. ბერიძე, მ. დარბაიძე. ევროატლანტიკური ფასეულობები: ის, რაც ჩვენ გვაკავშირებს (უსაფრთხოება, კეთილღეობა, მშვიდობა). ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“. 2016წ. .

ვ. შუბითიძე. ევროინტეგრაციაში შეტანილი ქართული წვლილი. საერთაშორისო კონფერენცია საქართველო ევრაზიულ სივრცეში, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. .

ე. ბარათაშვილი, თამარ ლაგვილავა. ევროკავშირთნ ეკონომიკური ურთიერთპარტნიორობის პერსპექტივები. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია- IEC-2016, 14 ოქტომბერი, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი #3, 2016.

ნ. აროშვილი. ევროკავშირის არასატარიფო ბარიერები. დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია. 2014წ. .

მ. ხარხელი. ევროკავშირის ბაზართან საქართველს ლიზინგის ბაზრის ინტეგრირების საკანონმდებლო პრობლემები მარეგულირებელი კანონმდებლობის კონტექსტში. II საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია: გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები. 2009წ. კონფერენციის მასალები.

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. ევროკავშირის თანამედროვე პოლიტიკის ძირითადი პრობლემები. მსოფლიო და კავკასია. 2015წ. .

ვ. ზეიკიძე, გ.მაისურაძე,ი.ხართიშვილი. ევროკავშირის სატრანსპორტო რეგულაციების დანერგვა საქართველოს სარკინიგზო სექტორში. კავკასიის საერთაშირისო უნივერსიტეტი და საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და . 2016წ. ევროკავშირის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება: სამართლებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტები .

თ. ყანდაშვილი, ლ.კოჭლამაზაშვილი. ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის ზოგიერთი ასპექტი. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ. 2008წ. 101-106.

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის ზოგიერთი ასპექტი. . ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ. . 2008წ. გვ. 101-106.

ლ. ოსიძე, მანანა ჯუგაშვილი. ევროპის ქვეყნები ანტიგლობალისტური მოძრაობის ავანგარდში. თბილისის საერთაშორისო აკადემია. 0წ. "ეკონომიკა და პოლიტიკა"., 3-4 ივნისი, 2016.

ქ. ჯიჯეიშვილი. ევროპული კვლევები თანამედროვე საქართველოში ლიბერალური ღირებულებების დამკვიდრების შესახებ. ივანე გვარამაძის გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2012წ. .