კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. შუბითიძე. ევროინტეგრაციაში შეტანილი ქართული წვლილი. საერთაშორისო კონფერენცია საქართველო ევრაზიულ სივრცეში, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. .

ე. ბარათაშვილი, თამარ ლაგვილავა. ევროკავშირთნ ეკონომიკური ურთიერთპარტნიორობის პერსპექტივები. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია- IEC-2016, 14 ოქტომბერი, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი #3, 2016.

ნ. აროშვილი. ევროკავშირის არასატარიფო ბარიერები. დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია. 2014წ. .

მ. ხარხელი. ევროკავშირის ბაზართან საქართველს ლიზინგის ბაზრის ინტეგრირების საკანონმდებლო პრობლემები მარეგულირებელი კანონმდებლობის კონტექსტში. II საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია: გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები. 2009წ. კონფერენციის მასალები.

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. ევროკავშირის თანამედროვე პოლიტიკის ძირითადი პრობლემები. მსოფლიო და კავკასია. 2015წ. .

ვ. ზეიკიძე, გ.მაისურაძე,ი.ხართიშვილი. ევროკავშირის სატრანსპორტო რეგულაციების დანერგვა საქართველოს სარკინიგზო სექტორში. კავკასიის საერთაშირისო უნივერსიტეტი და საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და . 2016წ. ევროკავშირის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება: სამართლებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტები .

თ. ყანდაშვილი, ლ.კოჭლამაზაშვილი. ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის ზოგიერთი ასპექტი. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ. 2008წ. 101-106.

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის ზოგიერთი ასპექტი. . ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ. . 2008წ. გვ. 101-106.

ლ. ოსიძე, მანანა ჯუგაშვილი. ევროპის ქვეყნები ანტიგლობალისტური მოძრაობის ავანგარდში. თბილისის საერთაშორისო აკადემია. 0წ. "ეკონომიკა და პოლიტიკა"., 3-4 ივნისი, 2016.

ქ. ჯიჯეიშვილი. ევროპული კვლევები თანამედროვე საქართველოში ლიბერალური ღირებულებების დამკვიდრების შესახებ. ივანე გვარამაძის გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2012წ. .

ტ. ბუაძე, თ. ბიბილაშვილი. ევროპული ტიპის სტანდარტული ოფციონის გათვლის შესახებ . საერთაშორისო სამეცნიერო პედაგოგიური კონფერენცია „სწავლების აქტუალური პრობლემები“. მასალები, ტყიბული, 24-25 ივნისი, 1999, თბილისი. 1999წ. 1999, 19-20.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. ეთეროვანი ზეთების გაწმენდის ქიმიური მეთოდები. საერთაშორისო კონფერენცია ” კვების უსაფრთხოების პრობლემები”. ქ. თბილისი. წ. .

ნ. კუციავა, ნ. ჩხუბიანაშვილი ჯ. ქარჩავა დ. ერისთავი. ეკოლოგიის საკითხები საქართველოში. საერთაშორისო კონფერენცია „ქალები და 21 საუკუნე“ . 2011წ. .

ზ. ბუაჩიძე, ა.ჭირაქაძე, ქ.ჩიგოგიძე, ი.ჭელიძე. ეკოლოგიურად "ცხელი წერტილების დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოში და პერსპექტივები. საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. ბათუმი. 2010წ. გვ.21, 2010.

გ. კუჭავა, ე.ბაქრაძე, ლ.შავლიაშვილი, ე.შუბლაძე. ეკოლოგიურად სუფთა აგროსასურსათო პროდუქციის წარმოება სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“. 2016წ. გვ.115-118.

ლ. რობაქიძე, გვენცაძე დ., მაზანიშვილი ბ.. ეკოლოგიურად სუფთა მაღალტემპერატურული თბოსაიზოლაციო მასალების მიღების ტექნოლოგია თხევადი მინისა და აფუებული პერლიტის ბაზაზე. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.საერთაშორისოსამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2016წ. თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა,შრომების კრებული ნაწ.I, გვ.57-59.

ვ. ფადიურაშვილი. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედრდროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის საერთაშორისო კონფერენცია. . სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 2016წ. სოფლის მეურნეობის პროდუქტებში ნიტრატების განსაზღვრის ხელსაწყოს დამუშავება და დამზადება .

კ. ბზიავა, ი. ყრუაშვილი, ინაშვილი ირმა. ეკოლოგიურად სუფთა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოება ფერტიგაციის განოყენებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის”, 28-29-30 სექტემბერი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, ქ. თბილისი, 2016 წ.. 2016წ. გვ. 293-299.

ქ. მახაშვილი, გ. ტყემალაძე. ეკოლოგიურად უსაფრთო პროდუქტების წარმოების ბიოქიმიური საფუძვლები.. საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემია. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“, თბილისი, 28-30 სექტემბერი, გვ.59-68. .

ზ. სვანიძე. ეკოლოგიური პრობლემები საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების პირობებში. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. ინსტი ტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები“. 2013წ. თბილისი, 1.