კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. დარსაველიძე, ნ.დიდიშვილი. ეკონომიკის გლობალიზაცია. გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები 21-ე საუკუნეში. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2013წ. მეცნიერება და ცხოვრება №1 (7). გვ.178-180..

მ. ბაღათურია. ეკონომიკის გლობალიზაციის სუბიექტები და პრიორიტეტები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიზნესის სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი."აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია". 2013წ. შრომების კრებული ნაწილი მე-2. ქუთაისი. გვ. 155-160.

ნ. აჩუაშვილი, ინგა ფრანგიშვილი. ეკონომიკის გლობალური პრობლემები და მისი გავლენა საქართველოს შრომის ბაზარზე. პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2014წ. 27-28 ივნისი 3 გვერდი. 121-123 გვერდზე.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების რეტროსპექტივა და პერსპექტივა. ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2009წ. „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები“, თბ. 2009 გვ. 100 -104 .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების სოციალური პოლიტიკა. ინოვაციები ბიზნესში / შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და ადმინისტრირების დეპარტამენტი. 2009წ. ინოვაციები ბიზნესში {პრობლემები, პერსპექტივები, გამოწვევები}, ბათუმი, გვ. 156-160 .

ნ. მაისურაძე. ეკონომიკის შემოქმედებითი ასპექტები და მისი სამართლებრივი რეგულირება. . საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2009წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009.

ი. ამანათაშვილი, თენგიზ დიასამიძე, ნათელა დუმბაძე, მარინა დიასამიძე, ნანა ელაშვილი. ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირების მეთოდების გამოყენების პერსპექტივა საქართველოს საზღვაო პორტების მენეჯმენტის ოპტიმიზაციის პრობლემებში. . 2015წ. „საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები“ შრომების კრებული. საქართველო, ბათუმი, გვ. 195-201..

ნ. ჭიკაიძე. ეკონომიკური ზრდის მიმართულებები და ფაქტორები. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2018წ. სეუ და მეცნიერება.

ა. აბრალავა. ეკონომიკური თანამშრომლობა და კონკურენცია რეგიონში. ქუთაისი. აკაკი წერეთლის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული, ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები". 2010წ. მასალები. ქუთაისი. გვ. 95-98.

მ. მიქელაშვილი. ეკონომიკური კატეგორიები ახალი აღქმის მიხედვით. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფოუნივერსიტეტი ქუთაისის ა.წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2016წ. „ქრისტიანობა და ეკონომიკა 2016“.

ნ. დიდიშვილი, გ. ტყეშელაშვილი. ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. 55-59 გვ...

მ. მოისწრაფიშვილი, თეა არჩვაძე, ჯ.კანკაძე. ეკონომიკური კრიზისის თავისებურებები და საქართველიში მისი აღმოფხვრის გზები. საერთ.სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. სიციალური ეკონომიკა,#1(13),გვ.307-309.

თ. დევიძე. ეკონომიკური პოლიტიკა გლობალიზაციის პირობებში. უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიასა და ბალტიის საერთაშორისო აკადემიის პარტნიორობით გამართული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაცია და ბიზნესი _ გამოწვევები, პრობლემები, პერსპექტივები". 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერნციის შრომების კრებული, ივერონი, თბილისი,2017,გვ.25-27..

გ. ყურაშვილი, ა. დავთიანი. ეკონომიკური უსაფრთხოება რეგიონებში. სტუ საინჟინრო ეკონომკის მედიატენოლოგიების და სოც.მეცნიერებათა ფაკ-ი, IVსაერთაშორისო კონფერენციაIEC-2016 IEC . 2016წ. .

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო. ეკოტურიზმის ადგილი და როლი ტურისტული ინდუსტრიის განვითარებაში. III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „მდგრა ეკონომიკა და ბიზნესი”/შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2012წ. III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები, გვ.198-202.

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე. ეკოტურიზმის განვითარების მარკეტინგული სტრატეგიები. . ქუთაისის უნივერსიტეტი. 2011წ. .

გ. დანელია. ეკოქიმიური ექსპერტიზის მნიშვნელობა კვების პროდუქტების ბიოლოგიური სრულფასოვნების დადგენის თვალსაზრისით. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო კონფერენცია, გამომც. ,,უნივერსალი” , 52-57 გვ..

თ. მუსელიანი, დავით შარიქაძე, მაია გურგენიძე, გიორგი მთვარელიშვილი, გიორგი ტორონჯაძე. ელექტროენერგეტიკული მახასიათებლების განსაზღვრა არასინუსოიდური დენის წრედებში სისტემა მონაცემების გამოყენებით. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.გვ.50–56.

გ. შაველაშვილი, ირაკლი შაველაშვილი. ელექტროენერგიის დანაკარგების სტრუქტურის შემუშავება (სს"თელასის" 110/10–6/0,4კვ.ქსელისათვის. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016წ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ქუთაისი. 4 გვერდი..

გ. შაველაშვილი, ირაკლი შაველაშვილი. ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში სს "თელასის" ქსელისათვის პროგრამული კომპლექსის გამოყენებით. ქუთაისი. . 2017წ. III ქართულ–პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის "სატრანსპორტო ხიდი ევროპა–აზია" შრომები. 7გვერდი..