კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. დიდიშვილი, გ. ტყეშელაშვილი. ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. 55-59 გვ...

მ. მოისწრაფიშვილი, თეა არჩვაძე, ჯ.კანკაძე. ეკონომიკური კრიზისის თავისებურებები და საქართველიში მისი აღმოფხვრის გზები. საერთ.სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. სიციალური ეკონომიკა,#1(13),გვ.307-309.

თ. დევიძე. ეკონომიკური პოლიტიკა გლობალიზაციის პირობებში. უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიასა და ბალტიის საერთაშორისო აკადემიის პარტნიორობით გამართული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაცია და ბიზნესი _ გამოწვევები, პრობლემები, პერსპექტივები". 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერნციის შრომების კრებული, ივერონი, თბილისი,2017,გვ.25-27..

გ. ყურაშვილი, ა. დავთიანი. ეკონომიკური უსაფრთხოება რეგიონებში. სტუ საინჟინრო ეკონომკის მედიატენოლოგიების და სოც.მეცნიერებათა ფაკ-ი, IVსაერთაშორისო კონფერენციაIEC-2016 IEC . 2016წ. .

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო. ეკოტურიზმის ადგილი და როლი ტურისტული ინდუსტრიის განვითარებაში. III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „მდგრა ეკონომიკა და ბიზნესი”/შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2012წ. III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები, გვ.198-202.

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე. ეკოტურიზმის განვითარების მარკეტინგული სტრატეგიები. . ქუთაისის უნივერსიტეტი. 2011წ. .

გ. დანელია. ეკოქიმიური ექსპერტიზის მნიშვნელობა კვების პროდუქტების ბიოლოგიური სრულფასოვნების დადგენის თვალსაზრისით. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო კონფერენცია, გამომც. ,,უნივერსალი” , 52-57 გვ..

თ. მუსელიანი, დავით შარიქაძე, მაია გურგენიძე, გიორგი მთვარელიშვილი, გიორგი ტორონჯაძე. ელექტროენერგეტიკული მახასიათებლების განსაზღვრა არასინუსოიდური დენის წრედებში სისტემა მონაცემების გამოყენებით. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.გვ.50–56.

გ. შაველაშვილი, ირაკლი შაველაშვილი. ელექტროენერგიის დანაკარგების სტრუქტურის შემუშავება (სს"თელასის" 110/10–6/0,4კვ.ქსელისათვის. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016წ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ქუთაისი. 4 გვერდი..

გ. შაველაშვილი, ირაკლი შაველაშვილი. ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში სს "თელასის" ქსელისათვის პროგრამული კომპლექსის გამოყენებით. ქუთაისი. . 2017წ. III ქართულ–პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის "სატრანსპორტო ხიდი ევროპა–აზია" შრომები. 7გვერდი..

ზ. აზმაიფარაშვილი, ფოლადაშვილი მ., მესხიძე ნ.. ელექტროენერგიის უსადენოდ გადაცემა და მისი მარეალიზებელი მოწყობილობები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“ ქუთაისი, აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2015წ. მოხსენებების კრებული. ივნისი, 2015წ..

ე. ჩხიკვაძე, დ. ნებიერიძე, ნ. ხარაბაძე, ხ. კოტორაშვილი. ელექტროლიზური მანგანუმის მიღების ტექნოლოგიის გაუმჯობესების ზოგიერთი საკითხი. . წ. ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგია – მიღწევები და პერსპექტივები.

კ. წერეთელი, გ.ფიროსმანაშვილი. ელექტრომომარაგების ქსელში ძაბვის არასიმეტრიის გავლენის შესახებ. IV საერთაშორისო კონფერენცია, ქუთაისი. 2016წ. მოხსენებების კრებული, ქუთაისი, .

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ელექტრონული ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები. ”ინოვაციები ბიზნესში (პრობლემები, პერსპექტივები, გამოწვევები)”/ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. გვ. 31-34; ISBN 978-9941-12-966-7.

ბ. გოდერძიშვილი, რამიშვილი თამარი. ელექტრონული ბიზნესის პრობლემები საქართველოში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. .

რ. აბულაძე. ელექტრონული კავკასია. „პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული. გამომცემლობა თსუ-ს პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი“, თბილისი, ტომი I, 28-29 ივნისი, 2013. გვ.259-262.

რ. აბულაძე. ელექტრონული მთავრობა და გლობალიზაცია. „ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი . პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან მე-60 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2012წ. გამომცემლობა „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი“, თბილისი, ტომი I, 28-29 ივნისი, 2012. გვ.199-203.

რ. აბულაძე. ელექტრონული მთავრობის როლი ტურიზმის განვითარებაში. I რეგიონული სიმპოზიუმი თემაზე : საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია.. 2014წ. შრომები - IV . 30 აპრილი, 2014. გვ.302-313..

გ. ჩაჩანიძე, გ. ადეიშვილი. ელექტრონული სახელმძღვანელოების შემუშავებისა და გამოყენების თეორიული საფუძვლები. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი, ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. ბათუმი. 2014წ. .

მ. ოქროსაშვილი. ელექტრონულ–სხივური ტექნოლოგიები საქართველოში და მათი პერსპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2011წ. რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე–3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში RAC-3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თეზისები. გვ. 70–71.