კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. გვენეტაძე. ეროვნული უთითროების ჰენდერული ასპექტი. მსოფლიო და გენდერი. სტუ. 2015წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. ეროვნული უსაფრთხოება თუ ეროვნული უშიშროება? (ქართულ ენაში ტერმინ ეროვნული უშიშროების გამოყენების შესახებ). საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია: ორი წლის გამოცდილება. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. 2007წ. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი.

ჰ. კუპრაშვილი. ეროვნული უშიშროების სტრატეგიის ზოგიერთი ასპექტი. რეგიონალური უშიშროების პრობლემები. ჯორჯ მარშალის უშიშროების საკითხების შემსწავლელი ევროპული ცენტრი და ჯორჯ მარშალის ცენტრის კურსდამთავრებულთა კავშირი, თბილისი. 2017წ. .

თ. ჯიქია. ეროზიის შეჩერება და ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება რთული ტექნოგენური დატვირთვის პირობებში ბუნებრივი მჭიდი მასალების გამოყენებით.. საერთაშორისო სამეცნიერო–საინჟინრო კონფერენცია "უახლესი ტექნოლოგიები და საქართველო".. წ. სამთო–გეოლოგიური სექციის შრომები.

ტ. ბუაძე, ტ. ბუაძე, გ. ფიფია. ექსპერიმენტის ალბათური მოდელის ბერნულის სქემის სწავლების შესახებ . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები”, თბილისი, 10-12 ნოემბერი, 1994, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1994წ. 1994, 16-17.

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. ექსპერიმენტის დაგეგმვის სტრატეგიული და ტაქტიკური ტექნოლოგიის იმიტაციური მოდე-ლირება Matlab-ის გარემოში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. VI საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“ - ინსო 2013. ქუთაისი: აწსუ. 2013წ. გვ. 141-146.

რ. ქინქლაძე. ექსპერიმენტული ეკონომიკის წარმოშობის წინაპირობები და მისი სამეცნიერო მიმართულებად აღიარება. https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43ScnFOamRkOWNZa00/view. 2016წ. ჟ. „ბიზნესინჟინერინგი“ #3, გვ. 322-326.

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი, თამარ თოდუა. ექსპერტული სისტემების ტექნოლოგიის გამოყენება ეკონომიკასა და ბიზნესში - თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების ასოციაცია. მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”ინტერნეტი და საზოგადოება”. ინსო-2011. ქუთაისი. 2011წ. .

რ. სამხარაძე, ც. ნოზაძე, თ. როსნაძე. ექსპერტული სისტემის სტრუქტურა ინფრაწითელი ტენმზომელობისათვის. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2014წ. მეშვიდე საერთაშორისო კონფერენცია „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“.

რ. სამხარაძე, ც. ნოზაძე, თ. როსნაძე. ექსპერტული სისტემის სტრუქტურა ინფრაწითელი ტენმზომელობისათვის. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო, მეშვიდე საერთაშორისო კონფერენცია „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“. 2014წ. გვ. 203-206.

ვ. გაბისონია, ა.ვარამაშვილი. ექსპერტული ცოდნის შეჯერების ერთი მეთოდის შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები". 2004წ. მოხსენებათა კრებული (ელექტრონული ვერსია).

თ. ლაგვილავა, ე.ბარათაშვილი, დ.ბიბიჩაძე. ექსტრიმ-მენეჯმენტის თავისებურებები მართვის თანამედროვე თეორიაში. ეკონომიკის და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2018წ. კონფერენციის მასალების კრებული, 2018.

ა. შარვაშიძე, ს. შარაშენიძე. ვაგონების მექანიკურ გადაცემათა რეალური დინამიკის კვლევის მათემატიკური აპარატი. . 2002წ. საინჟინრო კონფერენციის “უახლესი ტექნოლოგიები საქართველოს” შრომები. ISSN 1512-0910. თბილისი. 2002. გვ. 67-70.ი..

ნ. ჩხარტიშვილი, ნ. ჩხარტიშვილი. ვაზი და ღვინო საქართველოში (ფრაგმენტები ისტორიიდან, დღევანდელი მდგომარეობა, სამომავლო მიმართულებები). საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2017წ. მევენახეობა მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები 278-285.

. ვაზიანი-გომბორი-თელავის საავტომობილო გზის ეკოლოგიური და ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასება. გარემო და გლობალური დათბობა.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. წ. გარემო და გლობალური დათბობა. #3 (82), გვ.404-408..

ი. მეგრელიშვილი, ზურაბ ხიდეშელი, ლევან უჯმაჯურიძე, ნინო ჩიქოვანი.. ვაზის ვირუსული დაავადებების კონტროლი აღმოსავლეთ საქართველოს სანერგე მეურნეობებში.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში-ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები“. 2017წ. 25-27 ოქტომბერი, თბილისი, საქართველო.

ი. ყრუაშვილი. ვაზის რწყვის რეჟიმის რეგულირება მულჩირების პირობებში . საერთასორისოსამეცნიერო კონფერენცია, მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში, ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები. 2017წ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემია, თბილისი, გვ. 136-139.

მ. მელაძე. ვაზის ფენოლოგიური თავისებურებანი საქართველოში. . თსუ. 2008წ. საქართველო და საფრანგეთი: ღვინის ორი ცივილიზაცია. გვ. 96-99 .

გ. ყირმელაშვილი, ნ. მუქერია, ე. გვაზავა. ვასწავლოთ თუ არა კომპლექსური რიცხვები საშუალო სკოლაში?. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-სემინარი (ჩატარდა ქ. ლაგოდეხში), თბილისი. 1994წ. გვ. 54.

. ვაჰაბიზმი კავკასიაში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს განვითარების კომპლექსური კვლევის ცენტრი. 2014წ. .