კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ბაქანიძე, ლ.მალაზონია, ნ.მსხილაძე, რ.ჟღენტი. ერთსართულიანი სამრეწველო შენობიოს რკინაბეტონის კარკასის ტექნოლოგიურობის დამოკიდებულება მის კონსტრუქციულ გადაწყვეტაზე. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფერენცია ,,მშენებლობა და XXI საუკუნე. წ. .

მ. მილაშვილი. ერიკ ოუენ მოსი. ამერიკათმცოდნეობის მეთხუთმეტე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. შეერთებული შტატების პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპაში.თსუ. 2014წ. .

გ. იაშვილი, თ. იაშვილი, ი. იაშვილი. ეროვნული კულტურის გავლენა საერთაშორისო მენეჯმენტის თეორიაში. საერთაშორისო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია". 2013წ. გვ. 113–115.

ი. კეცხოველი. ეროვნული კულტურის კლასიფიკაციის საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გორის სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, გორი. 2016წ. .

ნ. ლაზვიაშვილი, ა. არჩვაძე. ეროვნული პარკები, ტურისტული ბუნებათსარგებლობა და დამხმარე ზონები. კონფ."მდგრადი ტურიზმი:ეკონომიკა და ბიზნესი", შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2–3 ივნისი. 2012წ. შრომების კრებული, გვ. 212–2016.

ბ. ბარკალაია. ეროვნული პარკების ფორმირება და ფუნქციური თავისებურებანი. მე–III საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი. . 2012წ. #3. 0,3 ნ.თ..

თ. ბერიძე, ბ. ბარკალაია. ეროვნული პარკების ფორმირება და ფუნქციური თავისებურებანი. III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, ბათუმი. 2012წ. გვ. 207-211.

ბ. ბარკალაია. ეროვნული პარკების ფორმირება და ფუნქციური თავისებურებანი. ბათუმის შ.რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. მე–III საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი. #3.207-211.

ე. გვენეტაძე. ეროვნული უთითროების ჰენდერული ასპექტი. მსოფლიო და გენდერი. სტუ. 2015წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. ეროვნული უსაფრთხოება თუ ეროვნული უშიშროება? (ქართულ ენაში ტერმინ ეროვნული უშიშროების გამოყენების შესახებ). საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია: ორი წლის გამოცდილება. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. 2007წ. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი.

ჰ. კუპრაშვილი. ეროვნული უშიშროების სტრატეგიის ზოგიერთი ასპექტი. რეგიონალური უშიშროების პრობლემები. ჯორჯ მარშალის უშიშროების საკითხების შემსწავლელი ევროპული ცენტრი და ჯორჯ მარშალის ცენტრის კურსდამთავრებულთა კავშირი, თბილისი. 2017წ. .

თ. ჯიქია. ეროზიის შეჩერება და ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება რთული ტექნოგენური დატვირთვის პირობებში ბუნებრივი მჭიდი მასალების გამოყენებით.. საერთაშორისო სამეცნიერო–საინჟინრო კონფერენცია "უახლესი ტექნოლოგიები და საქართველო".. წ. სამთო–გეოლოგიური სექციის შრომები.

ტ. ბუაძე, ტ. ბუაძე, გ. ფიფია. ექსპერიმენტის ალბათური მოდელის ბერნულის სქემის სწავლების შესახებ . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები”, თბილისი, 10-12 ნოემბერი, 1994, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1994წ. 1994, 16-17.

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. ექსპერიმენტის დაგეგმვის სტრატეგიული და ტაქტიკური ტექნოლოგიის იმიტაციური მოდე-ლირება Matlab-ის გარემოში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. VI საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“ - ინსო 2013. ქუთაისი: აწსუ. 2013წ. გვ. 141-146.

რ. ქინქლაძე. ექსპერიმენტული ეკონომიკის წარმოშობის წინაპირობები და მისი სამეცნიერო მიმართულებად აღიარება. https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43ScnFOamRkOWNZa00/view. 2016წ. ჟ. „ბიზნესინჟინერინგი“ #3, გვ. 322-326.

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი, თამარ თოდუა. ექსპერტული სისტემების ტექნოლოგიის გამოყენება ეკონომიკასა და ბიზნესში - თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების ასოციაცია. მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”ინტერნეტი და საზოგადოება”. ინსო-2011. ქუთაისი. 2011წ. .

რ. სამხარაძე, ც. ნოზაძე, თ. როსნაძე. ექსპერტული სისტემის სტრუქტურა ინფრაწითელი ტენმზომელობისათვის. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2014წ. მეშვიდე საერთაშორისო კონფერენცია „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“.

რ. სამხარაძე, ც. ნოზაძე, თ. როსნაძე. ექსპერტული სისტემის სტრუქტურა ინფრაწითელი ტენმზომელობისათვის. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო, მეშვიდე საერთაშორისო კონფერენცია „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“. 2014წ. გვ. 203-206.

ვ. გაბისონია, ა.ვარამაშვილი. ექსპერტული ცოდნის შეჯერების ერთი მეთოდის შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები". 2004წ. მოხსენებათა კრებული (ელექტრონული ვერსია).

თ. ლაგვილავა, ე.ბარათაშვილი, დ.ბიბიჩაძე. ექსტრიმ-მენეჯმენტის თავისებურებები მართვის თანამედროვე თეორიაში. ეკონომიკის და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2018წ. კონფერენციის მასალების კრებული, 2018.