კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. სამხარაძე, ც. ნოზაძე, თ. როსნაძე. ექსპერტული სისტემის სტრუქტურა ინფრაწითელი ტენმზომელობისათვის. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო, მეშვიდე საერთაშორისო კონფერენცია „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“. 2014წ. გვ. 203-206.

ვ. გაბისონია, ა.ვარამაშვილი. ექსპერტული ცოდნის შეჯერების ერთი მეთოდის შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები". 2004წ. მოხსენებათა კრებული (ელექტრონული ვერსია).

თ. ლაგვილავა, ე.ბარათაშვილი, დ.ბიბიჩაძე. ექსტრიმ-მენეჯმენტის თავისებურებები მართვის თანამედროვე თეორიაში. ეკონომიკის და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2018წ. კონფერენციის მასალების კრებული, 2018.

ა. შარვაშიძე, ს. შარაშენიძე. ვაგონების მექანიკურ გადაცემათა რეალური დინამიკის კვლევის მათემატიკური აპარატი. . 2002წ. საინჟინრო კონფერენციის “უახლესი ტექნოლოგიები საქართველოს” შრომები. ISSN 1512-0910. თბილისი. 2002. გვ. 67-70.ი..

ნ. ჩხარტიშვილი, ნ. ჩხარტიშვილი. ვაზი და ღვინო საქართველოში (ფრაგმენტები ისტორიიდან, დღევანდელი მდგომარეობა, სამომავლო მიმართულებები). საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2017წ. მევენახეობა მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები 278-285.

. ვაზიანი-გომბორი-თელავის საავტომობილო გზის ეკოლოგიური და ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასება. გარემო და გლობალური დათბობა.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. წ. გარემო და გლობალური დათბობა. #3 (82), გვ.404-408..

I. Megrelishvili, ზურაბ ხიდეშელი, ლევან უჯმაჯურიძე, ნინო ჩიქოვანი.. ვაზის ვირუსული დაავადებების კონტროლი აღმოსავლეთ საქართველოს სანერგე მეურნეობებში.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში-ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები“. 2017წ. 25-27 ოქტომბერი, თბილისი, საქართველო.

ი. ყრუაშვილი. ვაზის რწყვის რეჟიმის რეგულირება მულჩირების პირობებში . საერთასორისოსამეცნიერო კონფერენცია, მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში, ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები. 2017წ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემია, თბილისი, გვ. 136-139.

მ. მელაძე. ვაზის ფენოლოგიური თავისებურებანი საქართველოში. . თსუ. 2008წ. საქართველო და საფრანგეთი: ღვინის ორი ცივილიზაცია. გვ. 96-99 .

გ. ყირმელაშვილი, ნ. მუქერია, ე. გვაზავა. ვასწავლოთ თუ არა კომპლექსური რიცხვები საშუალო სკოლაში?. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-სემინარი (ჩატარდა ქ. ლაგოდეხში), თბილისი. 1994წ. გვ. 54.

. ვაჰაბიზმი კავკასიაში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს განვითარების კომპლექსური კვლევის ცენტრი. 2014წ. .

რ. სამხარაძე, ლ. გავაშელაშვილი, გ. ჩაჩანიძე. ვებ გვერდის კლასიფიკაცია, თვისებები და ალგორითმები. მეცნიერებისა და საზოგადოიების განვითარების ფონდი „ინტელექტი“ III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2015წ. მოხსენებათა შრომები. „კომპიუტინგი, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება“. ბათუმი. 177-179 გვ..

ი. ჩხეიძე, ლალი ტოკაძე. ვეივლეტ ტექნოლოგიები ბიო-მედიცინაში. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, “ნანო-2010-Nano”, პირველი საერთაშორისო კონფერენციის თეზისების კრებული. 2010წ. 23-24 მარტი, 2010, თბილისი, გვ 74-76 .

კ. წერეთელი, მ.ქვრივიშვილი, ნ.ქვრივიშვილი. ვეივლეტ- ანალიზი და მისი გამოყენების შესაძლებლობები ენერგეტიკაში. III ქართულ-პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“ ქუთაისი, . 2017წ. .

ნ. გამყრელიძე. ვერბალური კომუნიკაციის სტრუქტურული კომპონენტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიეო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია". 2013წ. საკონფერენციო მოხსენებატა კრებული " მსოფლიო და კავკასია" გვ. 142-143. საკონფერენციო პროგრამა გვ. 21.

რ. კლდიაშვილი. ვერცხლის ანტისეპტიკური თვისებების საფუძველზე დამზადებული ფარმაცევტული პრეპარატები და სამედიცინო კოსმეტიკური საშუალებები. სტუ 78-ე ღია საერთაშორისო კონფერენციის თეზისების კრებული. 2010წ. .

თ. წივწივაძე, ნ.მემარნიშვილი, ნ.შავლიაშვილი, თ.ივანიშვილი, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, ნ.ჩიგოგიძე. ვერცხლის ანტისეპტიკური თვისებების საფუძველზე დამზადებული ფარმაცევტული პრეპარატები და სამედიცინო კოსმეტიკური საშუალებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული გვ.20-21.

თ. წივწივაძე, ნ.შავლიაშვილი, ნ.მემარნიშვილი, თ.ივანიშვილი, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი. ვერცხლის ანტისეპტიკური თვისებების საფუძველზე დამზადებული ფარმაცევტული პრეპარატები და სამედიცინო კოსმეტიკური საშუალებები. 78-ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ბიბილური ნ., ანდღულაძე შ., ერისთავი დ., ქავთარაძე მ.. ვერცხლის იონებით სასმელი წყლის გაუსნევლობის ხელსაწყოების დამუშავება და კოლოიდური ვერცხლის ზემოქმედების განსაზღვრა ქ. თბილისის სასმელ წყალში არსებულ ძირითად არაორგანულ ანიონებზე. სტუ . წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები გვ.48ს შრომები.

ლ. ოსიძე. ვესტერნიზაცია საქართველოსათვის?. . 2012წ. "გლობალიზაცია და საგარეო ორიენტირები"., თბ., 2012.