კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. პავლოვიჩი, თ. ჩუბინიშვილი, ნ.მახვილაძე. კვლევის შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო მხარდაჭერა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”. ქუთაისის ა. წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2008წ. თეზისები. გვ. 207-208.

ს. ჩქოფოია. კიბერტერორიზმი. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. .

ი. აბულაძე. კიბოს დოაგნოსტიკა ადრეულ ეტაპზე და მისი მკურნალობის მეთოდი ნანოტექნოლოგიის გამოყენებით. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: " განათლება XXI საუკუნეში", ISBN 978-9941-0-7894-1.

მ. ქუთათელაძე. კიდევ ერთხელ ერისთავის სამოხელეო ინსტიტუტის კვლევისათვის. ხელისუფლება და საზოგადოება, სტუ, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია და პრაქტიკა)". 2013წ. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება - 2013", გვ. 28.

რ. ქინქლაძე, ნინო აბესაძე. კიდევ ერთხელ ტურიზმის სტატისტიკის კვლევის ობიექტისა და ამოცანების შესახებ. . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. IV საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“ შრომების კრებული. გამომცემლობა ,,უნივერსალი“. .

ბ. გოდერძიშვილი, რ. ქუთათელაძე, ჭანტურია ნატალია. კიდევ ერთხელ შრომითი საქმიანობის მოტივირებისა და სტიმულირების საკითხიათვის. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. სტუ. . 2016წ. მე-4 საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია- IEC -2016.

მ. მჭედლიშვილი, ნ. ქადეიშვილი. კირქვასთან და პოტაშთან შეცხობის მეთოდით ტრაქიტებიდან ალუმინატური ხსნარების მიღების პროცესის გამოკვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრთა, მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. თეზისების კრებული; . 2011წ. .

მ. მჭედლიშვილი, ნ. ქადეიშვილი. კიქვასთან და პოტაშთან შეცხობის მეთოდით ტრაქიტებიდან ალუმინატური ხსნარების მიღების პროცესის გამოკვლევა. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. წ. 102 გვ.

ნ. ქაჯაია. კლასიკური გეოსინკლინური თეორია და დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა თანამედროვე მონაცემები. სამეცნიერო სესია მიძღვნილი აკად. პ. გამყრელიძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმი; ალ. ჯანელიძის სახ. გელოგიური ინსტიტუტი; საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.. წ. სამეცნიერო სესიის პროგრამა.

ნ. ჭანტურია, მ. თოფჩიშვილი. კლასტერიზაცია, როგორც ქართული ბიზნესის განვითარების სტრატეგია ( უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების წარმოების მაგალითზე). გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია"განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები” 18-19 ნოემბერი, 2016. 2016წ. .

გ. მელაძე, მელაძე მ.. კლიმატის გლობალური დათბობის გავლენა აგროკლიმატური ზონების ცვლილებაზე . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. წ. კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში. ტ.115, გვ.94-104 .

გ. მელაძე. კლიმატის გლობალური ცვლილების გავლენა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გავრცელების არეალზე საქართველოს მაღალმთის რეგიონებში . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. წ. `აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება”, გვ. 286-289.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, ნ.ნასყიდაშვილი. კლიმატის ცვლილების გავლენა მიწის რესურსების დეგრადაციაზე სიღნაღის დამლაშებული ნიადაგების მაგალითზე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2014წ. გვ.262-266.

გ. სოსელია. კლიმატის ცვლილების სასწავლო პროგრამები უმაღლესი სასწავლებლებისთვის. CRDF, NCSE,CLRAM,GNSF,GRDF. 2010წ. .

. კლიმატის ცვლილების ფონზე წყლის რესურსების გაანგარიშების გაუმჯობესების შესაძლებლობა ტენ. ბრუნვის პარამეტრების გამოყენების საფუძველზე. საქრთველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. წ. თბილისი.

ზ. სვანიძე. კლიმატის ცვლილებისა და ბუნებრივი გარემოს ტექნო გენური დატვირთვის ფაქტო რების მონიტორინგის მონა ცემთა ბაზის საიმედობისა და ერთგვაროვნების ძირითა დი საკითხების შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია ”გარემო და გლობალური დათბობა”. 2011წ. თსუ. თბილისი. 8.

გ. დოხნაძე, ლ.ლაღიძე ნ. მოწონელიძე. კლიმატური ფაქტორების ალბათური შეფასება სამხედრო მიზნებისათვის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,. გარემო და გლობალური დათბობა ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგაფიის ინსტიტუტი. 0წ. თბ. გვ.გვ. 53-59 2011..

ხ. მიშელაშვილი, გაბელაია მარგარიტა, ღვინჯილია სალომე. კოლდკრემების რეოლოგიური თვისებები. I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია თანამედროვე ფარმაცია – მეცნიერება და პრაქტიკა. 2017წ. შრომათა კრებული. გვ.115-118.

მ. ვართანოვი. კოლხეთის დამშრობი სისტემების ექსპლუატაციის ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების ძირითადი გზები. I საერთ. კონფერენცია "კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები". 2013წ. თსუ, გვ.182-187.

. კოლხეთის დამშრობი სისტემების ექსპლუატაციის ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების ძირითადი გზები . I საერთ. კონფერენცია "კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები". 2013წ. თსუ, გვ.182-187.