კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ყირმელაშვილი. კომბინირებული ტიპის ამოცანების როლი მოსწავლეთა მათემატიკური მომზადების ამაღლებაში . პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო სკოლა-სემინარი (ჩატარდა ქ. ლაგოდეხში), 6-9 ოქტომბერი, 1994, თბილისი. 1994წ. გვ. 53-54.

მ. ვანიშვილი, ნინო ვანიშვილი. კომერციული ბანკის ფინანსური მდგრადობის მართვაზე მოქმედი ფაქტორები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016"/საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ. . 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება", #4 (4), გვ.233-241.

მ. ვანიშვილი, კალატოზიშვილი ლევან, ვანიშვილი ნინო. კომერციული ბანკის ფინანსური მდგრადობის მართვაზე მოქმედი ფაქტორები საქართველოში. II საერთაშორისო კონფერენცია „საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები: საზღვაო ტრანსპორტი, საინჟინრო ტექნოლოგიები, ლოჯისტიკა, ტურიზმი"/ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. 2016წ. II საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, გვ.126-132.

რ. ოთინაშვილი, ლობჟანიძე გიორგი. კომერციული ინფორმაციის დაცვის პრობლემები. წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. .

გ. ჯანელიძე, თ. მეფარიშვილი. კომპანიაში ბიზნეს-პროცესების ორგანიზების და მართვის ზოგიერთი საკითხი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „სეუ 2016“, თბილისი . 2016წ. 3-4 ივნისი 2016წ..

ზ. ნაცვლიშვილი, ლ. რუხაძე. კომპაქტურ ჯგუფთა პირდაპირი სპექტრის შესახებ . ა.ს. პუშკინის სახ. თბ. პედინსტიტუტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი დიდი ოქტომბრის რევოლუციის 50-ე წლისთავისადმი . 1967წ. .

რ. სამხარაძე, გ. კობახიძე. კომპიუტერულ ქსელებში სისტემის რხევების პრობლემის გადაწყვეტის ერთი საკითხის შესახებ. ინტერნეტი და საზოგადოება. ინსო-2011. ქუთაისი. 2011წ. მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. გვ. 153-155.

გ. კოტრიკაძე. კომპიუტერული ტექნოლოგიები. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, ქ.ბათუმის უნივერსიტეტი. 2008წ. .

მამარდაშვილი ნ., გულიაშვილი მ., გიგილაშვილი ი., ხოსიტაშვილი მ.. კომპლექსური ბიოპოლიმერების იდენტიფიკაცია წითელი ღვინის სტაბილიზაციის მიზნით. საერთაშორისო კონფერენციის "სურსათის უვნებლობის პრობლემები",. 2009წ. შრომათა კრებული 106-109.

ნ. გამყრელიძე. კომუნიკაცია - მულტიდისციპლინარული პარადიგმა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება" .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. საკონფერენციო მოხსენებათა კრებული . გვ 34-37.

თ. ყურაშვილი, ლ. გამხიტაშვილი. კონვენტიური ღრუბლების ელექტრიზაციის პროცესების გამოკვლევის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნა. უმაღლეს სასწ. მათემატიკისა და ბათუმის კონფერენციის თეზისები. 1988წ. .

მ. ტატიშვილი. კონვექციური ღრუბლის ნალექწარმოქმნის ეფექტურობის გამოკვლევის ზოგიერთი შედეგები. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები/საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოება.ივანე ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 164-170.

ტ. ბუაძე, ნ. ბურდული, გ. მირზიაშვილი. კონკრეტული ტექნიკური ამოცანის როლის შესახებ ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის სწავლების პროცესში . საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა X რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია. თელავი, 9-12 ნოემბერი, 1983, მოხსენებათა თეზისები . 1983წ. 31-32.

Kh. Bardavelidze, ა. ბარდაველიძე. კონკურენტუნარიანი ბაზრის წონასწორობის იმიტაციური მოდელირება. VI International Conference on ″Application of Information and Communication Technologies″ - AICT2012, Conference Proceedings, Tbilisi, Georgia. 2012წ. pp.470-473.

M. Vanishvili, კალატოზიშვილი ლევან. კონკურენციის დონის შეფასება საქართველოს საბანკო სექტორში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“/ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტი. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცის მოხსენებათა ანოტაციების კრებული, გვ. 21.

მ. ზუბიაშვილი. კონკურენციის სახეობები სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში. პ.გუგუშვილის სახელობის ინსტიტუტი. 2010წ. ISBN 978-9941-9060-7-7; გვ. 556-560.

დ. ცუცქირიძე, პეტრიაშვილი ნინო. კონფლიქტი - ორგანიზაციული მენეჯმენტის გამოწვევა. საერთაშორისო კონფერენცია: თანამედროვე მენეჯმენტი:პრობლემები, ჰიპოტეზები, კვლევები",ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 24–26 ივნისი. 2015წ. .

ე. გობეჯიშვილი, მ. სამადაშვილი. კონფლიქტის მართვა ბიზნესში. . 2016წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - V.

ე. ბარათაშვილი, აბულაძე რატი, მარიდაშვილი მანანა. კონფლიქტის მენეჯმენტის თავისებურებანი. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები’’ 5-6 ივნისი. 2015 წ. 2015წ. .