კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გოგია, გ. გოგია. ვიბრაციული მანქანა-არასტანდარტული სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური საშუალება. საერთაშორიო კონფერენცია . წ. ``ინეკოსპეცტრანსი``.

ე. გვენეტაძე. ვილნიუსის სამიტიდან ბუქარესტის სამიტამდე. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს განვითარების კომლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი . 2013წ. ვილნიუსის სამიტი - შედეგები და პერსპექტივებუ. მასალები.გვ. 99-106.

ლ. ოსიძე. ვილნიუსის სამიტის პოლიტიკურ შეფასებათა ანალიზი. თსუ, საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი. 2013წ. "ვილნიუსის სამიტი - შედეგები და პერსპექტივები"., 12-13/12/2013.

ი. ბურდული. ვინ არის რაინდი?(ვეფხისტყაოსნისა და გერმანული ეპოსის მოტივები). ვეფხისტყაოსანი და მისი ადგილი მსოფლიო მწერლობაში. 2016წ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

ს. ხიზანიშვილი. ვინ არის „მომავლის ადამიანი“. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწირფო უნივესიტეტი (პედგოგიური ფაკულტეტი), ქუთაისის უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ ქელბაქიანის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი, შრომები. 2013წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი, გვ. 6.

ნ. კეჟერაძე, ჩხიკვაძე თენგიზი. ვირტუალური ამოცანა–ნამწვი აირების ანალიზი ორსა– ფიშერის ანალიზატორით. ენერგეტიკა,რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.. 2015წ. 24. 10. 2015.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი. ვირტუალური გარემოს უსაფრთხოება Stonesoft-ის გადაწყვეტებით. სეუ, სამეცნიერო კონფერენცია, №1. 2013წ. .

გ. კოტრიკაძე. ვირტუალური გარემოს უსაფრთხოება Stonesoft-ის გადაწყვეტებით. ილია ჭავჭავაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი "სეუ". 2012წ. საქ. ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა მე–9 გაერთიანებული სამეცნიერო კონფერენცია..

ზ. ქარუმიძე, მ. წიქარიშვილი. ვულკანური წარმოშობის ბუნებრივი ფორიანი შემვსებები ენერგოდამზოგ ტექნოლოგიებში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 0წ. ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემებიდა განვითარების პერსპექტივე ბი 3 საერთაშორისო კონფერენცია, 24-25,10.2015წ. გვ284-288ვ.

დ. კოხრეიძე, გ. ბუჭველაშვილი. ზეგამტარი ელექტროსისტემის მათემატიკური მოდელი . ქუთაისი, საქართველო IV საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკა და რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. 2016წ. მოხსენებების კრებული გვ.4.

თ. კოხრეიძე, ფ. კენჭოშვილი. ზეგამტარული ელექტრომოწყობილობების მოკლე შერთვის დენმების შეზღუდვა ზეგამტარული დენსაზღუდით და მისი ანგარიში დროში ინტერვალების მიხედვით. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2016წ. მოხსენების კრებული ქუთაისი, საქართველო 2016 გვ. 93-98.

გ.ჯინჭარაძე. ზვავების გავრცელება საქართველოში და მათ მიერ გამოწვეული კატასტროფები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. წ. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები,187-192.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. ზვავების გავრცელება საქართველოში და მათ მიერ გამოწვეული კატასტროფები. საქართველოს ალ.ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოება, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ.უნივერსიტეტი. წ. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემების მასალები # 3(82), გვ.207-211.

ხ. თოდაძე. ზნეობრივი მოძღვრების ისტორია და ქართული ბიზანტიური სამონასტრო ცხოვრება VIII ს-ში . საერთაშორისო კონფერენცია ბიზანტინოლოგია საქართველოში-3. 2009წ. .

ჯ. ნიკურაძე, ქ.ჩუბინიძე ქ. ცერცვაძე. ზოგადი დასკვნები პერსონალური კომპიუტერის სწავლებაში გამოყენების შესახებ. მოხსენების თეზისები საერთაშორისო სამეცნიერო პედაგოგიურ კონფერენციაზე „ აღზრდა და სწავლების აქტუალური პრობლემები“ პედაგოგიურ მეცნიოერებათა აკადემია“ თბილისი 1997. 1997წ. .

გ. ანანიაშვილი. ზოგი მოსაზრება სისტემისა და სისტემური ანალიზის ცნებების შესახებ. III საერთაშორისო კონფერენცია კომპიუტერინგი/ინფორმატიკა (ინფორმატიკის დიდაქტიკა), ბათუმი. 2014წ. თეზისების კრებული, გვ. 75.

გ. ანანიაშვილი. ზოგი მოსაზრება სისტემისა და სისტემური ანალიზის ცნებების შესახებ. III საერთაშორისო კონფერენციის "კომპიუტერინგი / ინფორმატიკა" (ინფორ-მატიკის დიდაქტიკა), ბათუმი-თბილისი. 2015წ. შრომების კრებული .

გ. ყირმელაშვილი, ნ. მუქერია, ე. გვაზავა. ზოგიერთი პრაქტიკული და არასტანდარტული მაგალითებისა და ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა კლასგარეშე მეცადინეობებზე . რესპუბლიკური სამეცნიერო პედაგოგიური კონფერენცია “საშუალო სკოლაში ფიზიკა-მათემატიკური და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების მეთოდიკის საკითხები” 8-10 ოქტომბერი 1993, ქ. ხაშური, თბილისი, (ჩატარდა ხაშურში). 1993წ. გვ. 32-33.

ლ. ჯიქიძე, ვ.ცუცქირიძე, ე.ელერდაშვილი. ზოგიერთი საკითხი გამტარი სითხის არასტაციონარული დინებისა წრიულ მილში. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის X საერთაშორისო კონფერენცია. . 2019წ. 2019 წლის 2 -6 სექტემბერი. საქართველო, ქ.ბათუმი(მოხსენებათა თეზისები) .

მ. კუბლაშვილი, მ. ზაქრაძე, ზ. სანიკიძე. ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანის რიცხვითი ამოხსნა დიფუზიური პროცესების კომპიუტერული მოდელირების გამოყენებით. ბათუმი, საქართველო. 2015წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენცია .