კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ბურდული. ვინ არის რაინდი?(ვეფხისტყაოსნისა და გერმანული ეპოსის მოტივები). ვეფხისტყაოსანი და მისი ადგილი მსოფლიო მწერლობაში. 2016წ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

ს. ხიზანიშვილი. ვინ არის „მომავლის ადამიანი“. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწირფო უნივესიტეტი (პედგოგიური ფაკულტეტი), ქუთაისის უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ ქელბაქიანის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი, შრომები. 2013წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი, გვ. 6.

ნ. კეჟერაძე, ჩხიკვაძე თენგიზი. ვირტუალური ამოცანა–ნამწვი აირების ანალიზი ორსა– ფიშერის ანალიზატორით. ენერგეტიკა,რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.. 2015წ. 24. 10. 2015.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი. ვირტუალური გარემოს უსაფრთხოება Stonesoft-ის გადაწყვეტებით. სეუ, სამეცნიერო კონფერენცია, №1. 2013წ. .

გ. კოტრიკაძე. ვირტუალური გარემოს უსაფრთხოება Stonesoft-ის გადაწყვეტებით. ილია ჭავჭავაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი "სეუ". 2012წ. საქ. ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა მე–9 გაერთიანებული სამეცნიერო კონფერენცია..

ზ. ქარუმიძე, მ. წიქარიშვილი. ვულკანური წარმოშობის ბუნებრივი ფორიანი შემვსებები ენერგოდამზოგ ტექნოლოგიებში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 0წ. ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემებიდა განვითარების პერსპექტივე ბი 3 საერთაშორისო კონფერენცია, 24-25,10.2015წ. გვ284-288ვ.

დ. კოხრეიძე, გ. ბუჭველაშვილი. ზეგამტარი ელექტროსისტემის მათემატიკური მოდელი . ქუთაისი, საქართველო IV საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკა და რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. 2016წ. მოხსენებების კრებული გვ.4.

თ. კოხრეიძე, ფ. კენჭოშვილი. ზეგამტარული ელექტრომოწყობილობების მოკლე შერთვის დენმების შეზღუდვა ზეგამტარული დენსაზღუდით და მისი ანგარიში დროში ინტერვალების მიხედვით. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2016წ. მოხსენების კრებული ქუთაისი, საქართველო 2016 გვ. 93-98.

გ.ჯინჭარაძე. ზვავების გავრცელება საქართველოში და მათ მიერ გამოწვეული კატასტროფები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. წ. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები,187-192.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. ზვავების გავრცელება საქართველოში და მათ მიერ გამოწვეული კატასტროფები. საქართველოს ალ.ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოება, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ.უნივერსიტეტი. წ. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემების მასალები # 3(82), გვ.207-211.

ხ. თოდაძე. ზნეობრივი მოძღვრების ისტორია და ქართული ბიზანტიური სამონასტრო ცხოვრება VIII ს-ში . საერთაშორისო კონფერენცია ბიზანტინოლოგია საქართველოში-3. 2009წ. .

ჯ. ნიკურაძე, ქ.ჩუბინიძე ქ. ცერცვაძე. ზოგადი დასკვნები პერსონალური კომპიუტერის სწავლებაში გამოყენების შესახებ. მოხსენების თეზისები საერთაშორისო სამეცნიერო პედაგოგიურ კონფერენციაზე „ აღზრდა და სწავლების აქტუალური პრობლემები“ პედაგოგიურ მეცნიოერებათა აკადემია“ თბილისი 1997. 1997წ. .

გ. ანანიაშვილი. ზოგი მოსაზრება სისტემისა და სისტემური ანალიზის ცნებების შესახებ. III საერთაშორისო კონფერენცია კომპიუტერინგი/ინფორმატიკა (ინფორმატიკის დიდაქტიკა), ბათუმი. 2014წ. თეზისების კრებული, გვ. 75.

გ. ანანიაშვილი. ზოგი მოსაზრება სისტემისა და სისტემური ანალიზის ცნებების შესახებ. III საერთაშორისო კონფერენციის "კომპიუტერინგი / ინფორმატიკა" (ინფორ-მატიკის დიდაქტიკა), ბათუმი-თბილისი. 2015წ. შრომების კრებული .

გ. ყირმელაშვილი, ნ. მუქერია, ე. გვაზავა. ზოგიერთი პრაქტიკული და არასტანდარტული მაგალითებისა და ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა კლასგარეშე მეცადინეობებზე . რესპუბლიკური სამეცნიერო პედაგოგიური კონფერენცია “საშუალო სკოლაში ფიზიკა-მათემატიკური და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების მეთოდიკის საკითხები” 8-10 ოქტომბერი 1993, ქ. ხაშური, თბილისი, (ჩატარდა ხაშურში). 1993წ. გვ. 32-33.

მ. კუბლაშვილი, მ. ზაქრაძე, ზ. სანიკიძე. ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანის რიცხვითი ამოხსნა დიფუზიური პროცესების კომპიუტერული მოდელირების გამოყენებით. ბათუმი, საქართველო. 2015წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენცია .

რ. გოგიბერიძე. ზოგიერთი სტატისტიკური მონაცემი სამასწავლებლო კურსებისა და ინსტიტუტების შესახებ XIX საუკუნის საქართველოში. საქართველოს მათემატიკოსთა მეხუთე ყრილობა. . 2009წ. გვ. 50 .

ს. მებონია, ჯ.ჩაგელიშვილი, ე.ბროლაძე. ზომაგრძელ ნაკეთობათა რადიალური ჭედვის ელექტროამძრავიანი მანქანა. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. წ. №1.

ნ. მაისურაძე. ზრუნვამოკლებულ მოზარდთა სამართლებრივ-ეკონომიკური პრობლემები საქართველოში.. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 0წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2011.

შ. ბოსტანაშვილი. ზღვაოსანი პილიგრიმები (ზღვის სემიოტიკა არქიტექტურაში). ”ზღვის სემიოტიკა”, საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი. წ. სემიოტიკა, 8.