კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. წიკლაური-შენგელია. თავისუფალი კონკურენცია - მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარებისა და ბიზნესის განვითარების სტიმულატორი. მეცნიერული შემოქმედება - გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბ., 2010, 17-18. 03.. . 2010წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. თავისუფალი კონკურენცია - მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარებისა და ბიზნესის განვითარების სტიმულატორი. მეცნიერული შემოქმედება - გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბ., 2010, 17-18. 03.. წ. .

გ. ყურაშვილი, რ.ქუთათელაზე. თავისუფალი ფულადი ნაკადები საკუთარ კაპიტალზე. აკ. წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2015წ. საერტაშორისო კონფერენცია " თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები.

რ.ქუთათელაძე. თავისუფალი ფულადი ნაკადები საკუთარ კაპიტალზე. აკ. წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2015წ. საერტაშორისო კონფერენცია " თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები.

ე. ბარათაშვილი, ი.მახარაშვილი. თაიმ-მენეჯმნეტის მნიშვნელობა ბიზნესში . ქუთაისის უნივერსიტეტის საერთაშორისო-პრაქტიკული სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ეკონომიკა,ტურიზმი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქვეყნის განვითარებაში: გამოწვევები და პერსპექტივები’’. 8–9 ნოემბერი, 2014 წ, ქუთაისი. 2014წ. .

ი. ქართველიშვილი. თამაშები უნაგირა წერტილით და თამაშის ამონახსნი შერეული სტრატეგიის არეში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია `ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო~. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი `გლობალიზაცია და ბიზნესი~, სპეციალური გამოშვება #1. 2016წ. .

მ. თოფჩიშვილი, ემზარ კაკულია. თანამედროვე ბიზნეს ტექნოლოგიები და მერკეტინგული გადაწყვეტილებები. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. 2017წ. შრომების კრებული, გვ. 72-75.

ს. ხიზანიშვილი. თანამედროვე განათლების სამომავლო ტენდენციები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი . 2012წ. III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები, პ რ ო გ რ ა მ ა, ქუთაისი .

. თანამედროვე განათლების სამომავლო ტენდენციები. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სეხელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური დაკულტეტი . 2წ. გადაცემულია დასაბეჭდად.

ნ. ცანავა. თანამედროვე გლობალურ სამყაროში საქართველოს რეგიონალური ეკონომიკური უსაფრთხოების არსებული მდგომარეობა და მისი გაუმობესების პერსპექტივები. ყოფილი აიბი- ევროკავკასიური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "სამხრეთკავკასიური გეოპოლიტიკური კვანძი:ხანგძლივი მშვიდობის პერსპექტივა", თბილისი. 2012წ. კონფერენციის პროგრამა.

ი. აქუბარდია. თანამედროვე ევროპული სამართალი. თსუ საერთაშორისო თანამშრომლობის გერმანული ფონდის მხარდაჭერით,25.11.2009. წ. .

გ. ჩაჩანიძე, შ. გელაშვილი. თანამედროვე ელექტრონული საგანმანათლებლო რესურსებისს სტრუქტურის შემუშავებისა და გამოყენების თეორიული ასპექტები. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი, ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. ბათუმი. 2014წ. .

ნ. ღიბრაძე, ლ. ხუნწარია, ე. ხახუტაშვილი. თანამედროვე კავშირგაბმულობის ქსელების ორგანიზაცია, მართვა და ტექნიკური მომსახურება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქ. ქუთაისი. 2015წ. .

ნ. მახვილაძე, მ. კოპალეიშვილი. თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში. რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი, ურეკი, საქართველო. 2016წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.

N. Kilasonia, მ.კერესელიძე, ნ.თაბუაშვილი, მ.მამისეიშვილი, ნ.ენდელაძე. თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში. რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიის და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის 60-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . ურეკი, საქართველო.რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიის და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი. 2016წ. 153.

ი. ჟორდანია. თანამედროვე მასალათმცოდნეობის ტექნოლოგიები და მეთოდები საერთაშორისო . სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, აპრილი, 2015. 2015წ. .

მ. მელქაძე. თანამედროვე მასალები და კონსტრუქციები-უნიფიცირებული არქიტექტურა. ამერიკისმცოდნეობის მე-12 ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია: ამერიკა: XXI საუკუნის გამოწვევები. 2011წ. მოამბე, დამატება შრომები, 2, 206-210.

თ. ლაგვილავა. თანამედროვე მენეჯმენტი და მისი როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ,,თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები,ჰიპოთეზები, კვლევები’’. 2015წ. 24-25 ივნისი, 2015 წ. შრომების კრებული, გვ. 57-59.

ე. ბარათაშვილი, მახარაშვილი ი., null, ვასაძე მანანა. თანამედროვე მენეჯმენტის სერვისული ორიენტაცია. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია.პირველი რეგიონული სიმპოზიუმი. 30 აპრილი, ქ. ბათუმი, 2014 წ. 0წ. .

დ. სეხნიაშვილი, ზაზა სიჭინავა. თანამედროვე მიდგომები კომპანიის სტრატეგიის განსაზღვრისა და ფორმირების საკითხებისადმი. III საერთაშოპრისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2015წ. .