კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ღიბრაძე, ლ. ხუნწარია, ე. ხახუტაშვილი. თანამედროვე კავშირგაბმულობის ქსელების ორგანიზაცია, მართვა და ტექნიკური მომსახურება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქ. ქუთაისი. 2015წ. .

ნ. მახვილაძე, მ. კოპალეიშვილი. თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში. რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი, ურეკი, საქართველო. 2016წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.

N. Kilasonia, მ.კერესელიძე, ნ.თაბუაშვილი, მ.მამისეიშვილი, ნ.ენდელაძე. თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში. რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიის და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის 60-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . ურეკი, საქართველო.რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიის და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი. 2016წ. 153.

ი. ჟორდანია. თანამედროვე მასალათმცოდნეობის ტექნოლოგიები და მეთოდები საერთაშორისო . სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, აპრილი, 2015. 2015წ. .

მ. მელქაძე. თანამედროვე მასალები და კონსტრუქციები-უნიფიცირებული არქიტექტურა. ამერიკისმცოდნეობის მე-12 ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია: ამერიკა: XXI საუკუნის გამოწვევები. 2011წ. მოამბე, დამატება შრომები, 2, 206-210.

თ. ლაგვილავა. თანამედროვე მენეჯმენტი და მისი როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ,,თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები,ჰიპოთეზები, კვლევები’’. 2015წ. 24-25 ივნისი, 2015 წ. შრომების კრებული, გვ. 57-59.

ე. ბარათაშვილი, მახარაშვილი ი., null, ვასაძე მანანა. თანამედროვე მენეჯმენტის სერვისული ორიენტაცია. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია.პირველი რეგიონული სიმპოზიუმი. 30 აპრილი, ქ. ბათუმი, 2014 წ. 0წ. .

დ. სეხნიაშვილი, ზაზა სიჭინავა. თანამედროვე მიდგომები კომპანიის სტრატეგიის განსაზღვრისა და ფორმირების საკითხებისადმი. III საერთაშოპრისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2015წ. .

კ. ხოშტარია, ი. მოდებაძე. თანამედროვე ოპტიკური სატრანსპორტო ქსელი. ა.წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია . 2015წ. ენერგეტიკა“:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული, ქუთაისი.

ნ. მაისურაძე. თანამედროვე საბაზრო ურთიერთობების თავისებურებანი საქართველოში.. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2011წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2011.

თ. ქობლიანიძე, მანანა ცერცვაძე. თანამედროვე საერთაშორისო ტექნოლოგიები ტურიზმში . II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის `ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი~. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. .

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. თანამედროვე სასტუმრო ბიზნესის ზოგიერთი შტრიხები. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“-2012 წ.. 0წ. .

О. . თანამედროვე ტექნიკა და ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობაში. ბელორუსია ქ.მინსკი -საეთაშორისო გამოფენა -აგროფორუმი. 2014წ. საერთაშორისო აგროფორუმის მოხსენებათა თეზისები ქ.მინსკი. .

ნ. გამყრელიძე. თანამედროვე ტექნოლოგიები უცხოური ენების სწავლების პროცესში. ფორუმი-სემინარი თბილისი საქართველო ტექნოპარკი. საკონფერენციო "ირმოს ნახტომი", . 2016წ. მოხსენება ფორუმ-სემინარზე.

ი. ქვარაია, თ. თავაძე, ქ. ქუთათელაძე. თანამედროვე ქალაქმშენებლობის პრობლემები. თსუ. პ. გუგუშვილის სახ. ეკონ. ინსტ. პროფ. გ. პაპავას დაბ. 90წ. მიძღვნილი საერთასორისო ს/პრაქტ. კონფ. შრომების კრებული. 2013წ. .

ი. კეცხოველი. თანამედროვე ქართული საზოგადოების ეროვნულ-ფუნქციონალური მაჩვენებელი. დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია, ქ. გორი. 2017წ. .

ა. ფიცხელაური. თანამედროვეობის აქტუალური მეცნიერული საკითხები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი.. 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. გვ. 188-190..

ნ. იმნაძე. თანამედროვეობის ძირიტადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია. საქართგველოს საპატრიარქოს წმ.ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი. 2010წ. საქ. ქიმიური ჟურნალი N4.

ი. ბურდული. თარგმანის თავისებურება და იტერკულტურული კომუნიკაცია დარგობრივი ენის სწავლების პროცესში. კომპიუტინგი/ინფორმატიკა. 2014წ. მეცნ. და საზ. განვითარების ფონდი „ინტელექტი“ბათუმის უნივერსიტეტი.

ც. ოშაყმაშვილი, მ. ხოსიტაშვილი, მ. ვიბლიანი, ა. ასაშვილი. თაფლის სპირტის გამოხდის ნარჩენის (ბუყი) გამოყენება სადესერტო სასმელების წარმოებისათვის. საერთაშორისო კონფერენცია სურსათის უსაფრთხოების პრობლემები . 2009წ. საერთაშორისო კონფერენცია სურსათის უსაფრთხოების პრობლემები (თბილისი) გვ. 231.