კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ხოშტარია, ი. მოდებაძე. თანამედროვე ოპტიკური სატრანსპორტო ქსელი. ა.წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია . 2015წ. ენერგეტიკა“:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული, ქუთაისი.

ნ. მაისურაძე. თანამედროვე საბაზრო ურთიერთობების თავისებურებანი საქართველოში.. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2011წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2011.

თ. ქობლიანიძე, მანანა ცერცვაძე. თანამედროვე საერთაშორისო ტექნოლოგიები ტურიზმში . II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის `ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი~. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. .

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. თანამედროვე სასტუმრო ბიზნესის ზოგიერთი შტრიხები. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“-2012 წ.. 0წ. .

О. . თანამედროვე ტექნიკა და ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობაში. ბელორუსია ქ.მინსკი -საეთაშორისო გამოფენა -აგროფორუმი. 2014წ. საერთაშორისო აგროფორუმის მოხსენებათა თეზისები ქ.მინსკი. .

ნ. გამყრელიძე. თანამედროვე ტექნოლოგიები უცხოური ენების სწავლების პროცესში. ფორუმი-სემინარი თბილისი საქართველო ტექნოპარკი. საკონფერენციო "ირმოს ნახტომი", . 2016წ. მოხსენება ფორუმ-სემინარზე.

ი. ქვარაია, თ. თავაძე, ქ. ქუთათელაძე. თანამედროვე ქალაქმშენებლობის პრობლემები. თსუ. პ. გუგუშვილის სახ. ეკონ. ინსტ. პროფ. გ. პაპავას დაბ. 90წ. მიძღვნილი საერთასორისო ს/პრაქტ. კონფ. შრომების კრებული. 2013წ. .

ი. კეცხოველი. თანამედროვე ქართული საზოგადოების ეროვნულ-ფუნქციონალური მაჩვენებელი. დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია, ქ. გორი. 2017წ. .

ა. ფიცხელაური. თანამედროვეობის აქტუალური მეცნიერული საკითხები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი.. 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. გვ. 188-190..

ნ. იმნაძე. თანამედროვეობის ძირიტადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია. საქართგველოს საპატრიარქოს წმ.ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი. 2010წ. საქ. ქიმიური ჟურნალი N4.

ი. ბურდული. თარგმანის თავისებურება და იტერკულტურული კომუნიკაცია დარგობრივი ენის სწავლების პროცესში. კომპიუტინგი/ინფორმატიკა. 2014წ. მეცნ. და საზ. განვითარების ფონდი „ინტელექტი“ბათუმის უნივერსიტეტი.

ც. ოშაყმაშვილი, მ. ხოსიტაშვილი, მ. ვიბლიანი, ა. ასაშვილი. თაფლის სპირტის გამოხდის ნარჩენის (ბუყი) გამოყენება სადესერტო სასმელების წარმოებისათვის. საერთაშორისო კონფერენცია სურსათის უსაფრთხოების პრობლემები . 2009წ. საერთაშორისო კონფერენცია სურსათის უსაფრთხოების პრობლემები (თბილისი) გვ. 231.

მ. კუბლაშვილი. თაღოვანი კაშხალების ოპტიმიზაციის ამოცანა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. II საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები". 284–288..

თ. ქამხაძე. თბილისის საქალაქო ტრანსპორტის ფუნქციონირების ნაკლოვანებების პრაქტიკული ასპექტები და მათი გაუმჯობესების გზები . . 2009წ. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. შრომების კრებული # 4 გვ.53-58.

ნ. ქოჩლაძე. თბილისში გარე ვაჭრობის განვითარების პერსპექტივა. ამერიკისმცოდნეობის XV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, თსუ. 2014წ. .

ლ. შატაკიშვილი, გ. ხელიძე; ნ. კიკაჩეიშვილი. თევზსავალით გატარებული წყლის ხარჯის გაანგარიშება ზედა ბიეფის ცვალებადი დონის დროს. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ ენერგე-ტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”.. 2016წ. 299-302.

ზ. სანიკიძე, მ. ზაქრაძე, მ. კუბლაშვილი. თეთრი ხმაურის კომპიუტერული მოდელირება და მისი გამოყენებები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის II საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი. 2011წ. კონფერენციის თეზისების კრებული, გვ. 126.

ჰ. კუპრაშვილი. თეირანში დაკრძალული ალექსანდრე ბატონიშვილის საფლავის მოძიებისა და საქართველოში გადმოსვენების საკითხისათვის. საერთაშორის კონფერენცია თემაზე: „ირან - საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები“. თსუ-ს საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი. 2016წ. .

ლ. ქრისტესაშვილი, ვ. ხიზანიშვილი, ა. კაპანაძე, ლ.ვ. ქრისტესაშვილი. თვალის სამკურნალწამლო ფორმები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 78–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული. . 2010წ. თბილისი. გვ.46. II ადგილი. სიგელი.

მ. ქუთათელაძე. თვითმხილველის პოზიციიდან დანახული I მსოფლიო ომი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,პირველი მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია", სტუ, ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი კვლევითი ცენტრი. 2014წ. საერთაშორისო სიმპოზიუმის ,,პირველი მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია" პროგრამა, სექცია: ისტორია და საშინაო პოლიტიკა.