კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ჩხენკელი. ლინგვოქვეყანათმცოდნეობითი ასპექტის შესახებ რუსულის, როგორც უცხო ენის სწავლების პროცესში. ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, ბათუმი/ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, I; 484–486.

ი. რამიშვილი, თ. ვეკუა, თ. მაქაცარია. ლიუვილის ტიპის თეორემები I რიგის ორგანზომილებიანი სინგულარული დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისათვის . თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარისXXXI საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები მიძღვნილი ილია ვეკუას დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი . 2017წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ლოგისტიკური სისტემები და მათი დანერგვის მდგომარეობა საქართველოს სამრეწველო ბიზნესში. ქუთაისი, მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია. 2016წ. .

ვ. ხოჭოლავა. ლოკალიზაციის პრინციპი ფურიე-ლაპლასის მწკრივების (С,α) მეთოდით შეჯამებადობისათვის . საქართველოს მათემატიკოსთა II საერთაშორისო კონფერენცია. ბათუმი . 2011წ. 15-19 სექტემბერი.

ნ. ხაბეიშვილი. ლოფტ–ინტერიერი. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი. ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია.. 2009წ. ამერიკისმცოდნეობის X ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია .

მ. ვანიშვილი, ნინო ვანიშვილი. მ.ვანიშვილი,. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016"/საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ. 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება", #4 (4), გვ.65-75.. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016"/საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ. 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება", #4 (4), გვ.65-75..

ი. ბერძენიშვილი. მაგისტრალური მილსადენების დაცვა ანტკოროზიული საფარებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "თანამედროვე თექნოლოგიები და მასალები/საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2008წ. კონფერენციის მასალები, გვ.178-179.

თ. ძაძამია, ზვიადაძე უ, მარდაშოვა მ.. მადნეულის კარიერის მიმდებარე ტერიტორიების ნიადაგებისა და წყლების დაბინძურების ხარისხის მიკრობიოლოგიური შეფასება. "აგრარული პრობლემები". საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2007წ. თეზისები, გვ.400-404.

გ. მჭედლიშვილი, შ. ანდღულაძე,, დ. ერისთავი,, ხ. წეროძე,, თ. კვინიკაძე,, თ. ბუტულაშვილი,, მ. ქავთარაძე. მადნეულის საბადოს მჟავე კარიერული წყლების ზოგიერთი მახასიათებელი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნ კონფერენციის ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. შრომები. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2010წ. თბილისი. 2 გვ..

გ. აგლაძე, ჯ. შენგელია. მადნეულის ქალკოპირიტის კონცენტრატის ელექტროქიმიური გადამუშავება მჟავა ხსნარებში. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ. წ. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ–ს 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ქიმიაში .

ჯ. კაკულია, ლ. ჩოჩია, ლ.ქართველიშვილი, ს.ჯალაღანია. მადნეულის ჩამდინარე წყლების გაწმენდა სორბციული მეთოდით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 21-23 სექტემბერი, ურეკი, საქართველო. 2016წ. .

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. მადნის გადასაზიდად სატვირთო ავტომობილების ოპტიმალური განაწილების სატრანსპორტო ამოცანა . საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის საერტაშორისო კონფერენცია. . 2014წ. .

ტ. ბუაძე, გ. ფიფია, ი. წერეთელი. მათემატიკის მიზნობრივ დიფერენცირებული სწავლების საკითხები ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის მაგალითზე . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია "სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები“, თბილისი, 10-12 ნოემბერი, 1994, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1994წ. 1994, 19.

ზ. ნაცვლიშვილი, რ. დანელია. მათემატიკის როლი ეკონომიკაში . კორპორაცია “ლეგია და კომპანიის” უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა პირველი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. აბასთუმანი, 18-20 მაისი . 1995წ. 11 გვ.

გ. ყირმელაშვილი, გ. ჯავახიშვილი, გ. რობაქიძე. მათემატიკური მოდელირება ეკონომიკაში. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია "საგანთა სწავლების პროფესიული მიმართულების პედაგოგიური საფუძვლები", თბილისი. 1996წ. გვ. 40.

ი. ბერძენიშვილი, კ. კამკამიძე, მ. ზაკუტაშვილი. მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდები კოროზიულ კვლევებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“. 2016წ. შრომების კრებული, II ნაწილი. ქუთაისი, 19-20 მაისი, - გვ. 555-557.

ტ. ბუაძე, ნ. ბურდული, ს. გველესიანი, მ. ნადარეიშვილი. მათემატიკური სტატისტიკის სწავლების შესახებ მექანიკა-მანქანათმშენებლობის, სამშენებლო და სატრანსპორტო ფაკულტეტებზე . საქართველოს სსრ უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა XI სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი . 1986წ. 28-30 მაისი, 1986, 11.

გ. ტყეშელაშვილი. მაკროეკონომიკურ მაჩვენებელთა გამოყენების თავისებურებები საბაზრო ურთიერთობებზე გარდამავალ პერიოდში. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2003წ. საბაზრო ეკონომიკის განვითარების პრობლემები. ტ.111. 56-59 გვ..

ტ. ბუაძე, გ. ყირმელაშვილი. მაკროსკოპული სხეულის ნაწილაკების მდგომარეობისა და სტატისტიკური მდგომარეობის შესწავლა ალბათობის თეორიის მეთოდებით . საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკის აქტუალური პრობლემები“, თბილისი, 27-28 ნოემბერი, 1996, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1996წ. 1996, 15.

გ. ყირმელაშვილი, ტ. ბუაძე, თ. ბიბილაშვილი. მაკროსკოპული სხეულის ნაწილაკების მდგომარეობისა და სტატისტიკური წონასწორობის შესწავლა ალბათობის თეორიის მეთოდებით . საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკის აქტუალური პრობლემები”. 27-28 ნოემბერი, თბილისი. 1996წ. გვ. 15.