კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ფიცხელაური. თანამედროვეობის აქტუალური მეცნიერული საკითხები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი.. 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. გვ. 188-190..

ნ. იმნაძე. თანამედროვეობის ძირიტადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია. საქართგველოს საპატრიარქოს წმ.ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი. 2010წ. საქ. ქიმიური ჟურნალი N4.

ი. ბურდული. თარგმანის თავისებურება და იტერკულტურული კომუნიკაცია დარგობრივი ენის სწავლების პროცესში. კომპიუტინგი/ინფორმატიკა. 2014წ. მეცნ. და საზ. განვითარების ფონდი „ინტელექტი“ბათუმის უნივერსიტეტი.

ც. ოშაყმაშვილი, მ. ხოსიტაშვილი, მ. ვიბლიანი, ა. ასაშვილი. თაფლის სპირტის გამოხდის ნარჩენის (ბუყი) გამოყენება სადესერტო სასმელების წარმოებისათვის. საერთაშორისო კონფერენცია სურსათის უსაფრთხოების პრობლემები . 2009წ. საერთაშორისო კონფერენცია სურსათის უსაფრთხოების პრობლემები (თბილისი) გვ. 231.

მ. კუბლაშვილი. თაღოვანი კაშხალების ოპტიმიზაციის ამოცანა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. II საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები". 284–288..

თ. ქამხაძე. თბილისის საქალაქო ტრანსპორტის ფუნქციონირების ნაკლოვანებების პრაქტიკული ასპექტები და მათი გაუმჯობესების გზები . . 2009წ. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. შრომების კრებული # 4 გვ.53-58.

ნ. ქოჩლაძე. თბილისში გარე ვაჭრობის განვითარების პერსპექტივა. ამერიკისმცოდნეობის XV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, თსუ. 2014წ. .

ლ. შატაკიშვილი, გ. ხელიძე; ნ. კიკაჩეიშვილი. თევზსავალით გატარებული წყლის ხარჯის გაანგარიშება ზედა ბიეფის ცვალებადი დონის დროს. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ ენერგე-ტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”.. 2016წ. 299-302.

ზ. სანიკიძე, მ. ზაქრაძე, მ. კუბლაშვილი. თეთრი ხმაურის კომპიუტერული მოდელირება და მისი გამოყენებები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის II საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი. 2011წ. კონფერენციის თეზისების კრებული, გვ. 126.

ჰ. კუპრაშვილი. თეირანში დაკრძალული ალექსანდრე ბატონიშვილის საფლავის მოძიებისა და საქართველოში გადმოსვენების საკითხისათვის. საერთაშორის კონფერენცია თემაზე: „ირან - საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები“. თსუ-ს საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი. 2016წ. .

ლ. ქრისტესაშვილი, ვ. ხიზანიშვილი, ა. კაპანაძე, ლ.ვ. ქრისტესაშვილი. თვალის სამკურნალწამლო ფორმები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 78–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული. . 2010წ. თბილისი. გვ.46. II ადგილი. სიგელი.

მ. ქუთათელაძე. თვითმხილველის პოზიციიდან დანახული I მსოფლიო ომი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,პირველი მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია", სტუ, ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი კვლევითი ცენტრი. 2014წ. საერთაშორისო სიმპოზიუმის ,,პირველი მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია" პროგრამა, სექცია: ისტორია და საშინაო პოლიტიკა.

რ. ქუთათელაძე, ყურაშვილი გუგული. თვისუფალი ფულადი ნაკადები საკუთრ კაპიტალზე . ქუთაისის ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის1 საერთაშ. კონფერენცია " თაბნამედროვე განვითარების ეკონომიკური , სმართლებრივი და სოციალური პრობლემები" . 2015წ. გვ. 95-97.

მ. მშვილდაძე. თიხაფიქლიდან მიღებული ფოროვანი მასალების წყალმედეგობის და სიმტკიცის დადგენა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საიჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი. 2018წ. თანამედროვე მეცნიერება და ინოვაციური პრაქტიკა, ტომი 1,119-121.

ე. კალატოზიშვილი. თუთის ნაყოფის გადამუშავების პერსპექტიული მიმართულებები. სურსათის უვნებლობის პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული. 2009წ. .

ე. კალატოზიშვილი, ორმოცაძე მ., ხომასურიძე მ., მუჯირი ლ.. თუთის ნაყოფის გადამუშავების პერსპექტიული მიმართულებები. საერთაშირსო კონფერენციის `სურსათის უვნებლობის პრობლემები”, შრომათა კრებული.. 2009წ. გვ. 106-109.

ე. კალატოზიშვილი, ორმოცაძე მ., ხომასურიძე მ., მუჯირი ლ.. თუთის ნაყოფის გადამუშავების პერსპექტიული მიმართულებები. საერთაშირსო კონფერენციის `სურსათის უვნებლობის პრობლემები”, შრომათა კრებული. 2009წ. გვ. 106-109.

კალატოზიშვილი ე., ორმოცაძე მ., ხომასურიძე მ.. თუთის ნაყოფის გადამუშავების პერსპექტიული მიმართულებები. საერთაშორისო კონფერენციის "სურსათის უვნებლობის პრობლემები", . 2009წ. შრომათა კრებული 204-207.

ე. კალატოზიშვილი. თუთის ნაყოფის ქიმიურ-ტექნოლოგიური დახასიათება. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2007წ. ტ.XXXIX გვ.97-99.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. თხრობითი წინადადებების სინტაქსი ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიხედვით და ქართული გრამატიკული მართლმწერი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2013წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად),146-147.