კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ქუთათელაძე, ყურაშვილი გუგული. თვისუფალი ფულადი ნაკადები საკუთრ კაპიტალზე . ქუთაისის ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის1 საერთაშ. კონფერენცია " თაბნამედროვე განვითარების ეკონომიკური , სმართლებრივი და სოციალური პრობლემები" . 2015წ. გვ. 95-97.

მ. მშვილდაძე. თიხაფიქლიდან მიღებული ფოროვანი მასალების წყალმედეგობის და სიმტკიცის დადგენა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საიჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი. 2018წ. თანამედროვე მეცნიერება და ინოვაციური პრაქტიკა, ტომი 1,119-121.

ე. კალატოზიშვილი. თუთის ნაყოფის გადამუშავების პერსპექტიული მიმართულებები. სურსათის უვნებლობის პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული. 2009წ. .

ე. კალატოზიშვილი, ორმოცაძე მ., ხომასურიძე მ., მუჯირი ლ.. თუთის ნაყოფის გადამუშავების პერსპექტიული მიმართულებები. საერთაშირსო კონფერენციის `სურსათის უვნებლობის პრობლემები”, შრომათა კრებული.. 2009წ. გვ. 106-109.

ე. კალატოზიშვილი, ორმოცაძე მ., ხომასურიძე მ., მუჯირი ლ.. თუთის ნაყოფის გადამუშავების პერსპექტიული მიმართულებები. საერთაშირსო კონფერენციის `სურსათის უვნებლობის პრობლემები”, შრომათა კრებული. 2009წ. გვ. 106-109.

კალატოზიშვილი ე., ორმოცაძე მ., ხომასურიძე მ.. თუთის ნაყოფის გადამუშავების პერსპექტიული მიმართულებები. საერთაშორისო კონფერენციის "სურსათის უვნებლობის პრობლემები", . 2009წ. შრომათა კრებული 204-207.

ე. კალატოზიშვილი. თუთის ნაყოფის ქიმიურ-ტექნოლოგიური დახასიათება. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2007წ. ტ.XXXIX გვ.97-99.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. თხრობითი წინადადებების სინტაქსი ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიხედვით და ქართული გრამატიკული მართლმწერი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2013წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად),146-147.

თ. იაშვილი, იაშვილი ირინა. იაპონური ინოვაციური ტექნოლოგიები და მათი გავლენა გარე გარემოზე. შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები ,,ინოვაციები ბიზნესში" გამომცემლობა ,,უნივერსალი" გვ. 92-95.

თ. იაშვილი, ი. იაშვილი. იაპონური კორპორატიული მართვა. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. ქუთაისი რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები, საერტაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები გამომცემლობა ,,ინოვაცია" გვ. 156-162 .

ნ. მაზიაშვილი. იაპონურიბიზნესისინოვაციურისახელმწიფომენეჯმენტიდასაქართველოშიმისიტრანსფერისშესაძლებლობანი.. საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტი SEU . 2016წ. ქ. თბილისი – 3-4 ივნისი 2016..

ზ. ბაიაშვილი, მაჭარაძე თ., , უთურგაიძე ც., , ცისკარიშვილი ნ.. იერარქიათა ანალიზის საფუძველზე მმართველობით გადაწყვეტილებათა სინთეზის ინფორმაციული ტექნოლოგია.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორ-მაციული ტექნოლოგიები 2008”. თბილისი, . 2008წ. 6 გვ..

ა. სონღულაშვილი. ივანე ჯავახიშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა შემადგენლობა 1918-1921 წლებში . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2016წ. .

შ. ვეშაპიძე. ილია ჭავჭავაძე გლობალიზაციისა და ეროვნული ღირებულებების შესახებ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.

ვ. ბახტაძე, ნ. გძელიშვილი, მ.ლორია, მ.ჯიხვაძე. იმერეთის რეგიონში გეოთერმული წყლების გამოყენების პერსპექტივები . ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. 2015წ. მოხსენებების კრებული, გვ.115-119.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ. ჟორდანია. იმერეთის რეგიონში გეოთერმული წყლების გამოყენების პერსპექტივები. III საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენციის „ენერგეტიკა რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“ . 0წ. მოხსენებათა კრებული, 24 ოქტომბერი, 2015, ქუთაისი გგვ.115–119.

ი. ჟორდანია, ნ. გძელიშვილი. იმერეთის რეგიონში გეოთერმული წყლების გამოყენების პრესპექტივები. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ,ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პრესპექტივები”. ქუთაისი, 2015 წ. 24-25 ოქტომბერი ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი.. 2015წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. ინგლისურად- The Types of Risks and Hedging Techniques. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია . 2015წ. .

ე. ბარათაშვილი. ინვაციური ბიზნესის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი.

ვ. ხორავა, კოხრეიძე გ.კ., ბახტაძე მ. გ. ფრანგიშვილი გრ.ვ., კეკელია ნ.ა., კერელეიშვილი ბ.რ.. ინვერტორული სიხშირული რეგულირების ასინქრონულ წევის ძრავიან გაერთიანებულ მართვად გარდამქმნელ სისტემაში პროცესების მათემატიკური მოდელირება და ანალიზი.. . 2017წ. მესამე ქართულ-პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია.“სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“. 24-26 ოქტომბერი 2017 წ.ქუთაისი..