კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გაფრინდაშვილი, მ.ჯოლოგუა. მალამოთა ფუძე ვანისქედის ბენტონიტების გამოყენებით. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ფარმაცევტულ მეცნიერებებში, თბილისი. 2015წ. კონფერენციი შრომების თეზისები.გვ.17.

ე. კაკაბაძე. მანგანუმის (II) პირიდინული აზოსაღებავების კომპლექსთა გამოკვლევა არაწყალხსნა-რებში და მათი გამოყენება. მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. . წ. გვ 91.

ქ. წერეთელი, წერეთელი ნუგზარი, ნანობაშვილი დომნა. მანგანუმის მადნის გამდიდრების მაღალკაჟმიწაშემცველი ნარჩენებიდან სილიკომანგანუმის გამოდნობის თერმოდინამიკური და ექსპერიმენტული გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები"ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში"თბილისი. 2010წ. .

ნ. წერეთელი, წერეთელი ქეთევანი, ნანობაშვილი დომნა. მანგანუმის მადნის გამდიდრების მაღალკაჟმიწაშემცველი ნარჩენებიდან სილიკომანგანუმის გამოდნობის თერმოდინამიკური და ექსპერიმენტული გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები "ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში"თბილისი. 2010წ. .

თ. ჭეიშვილი, მ.შავლაყაძე. მანგანუმის მადნის საფუძველზე კალიუმშემცველი წყალხსნადი მასალების მიღება და შესწავლა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, ქუთაისი. 2012წ. შრომე-ბის კრებული. ქუთაისი, გვ. 321-323.

თ. ჭეიშვილი, მ. შავლაყაძე, მ.მშვილდაძე. მანგანუმის ოქსიდების საფუძველზე შედგენილ კომპოზიციებში ხსნადი მასალების მიღების შესაძლებლობების შესწავლა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. შრომები, თბილისი, გვ.32-35.

ვ. გორდელაძე, გ. ლოლაძე, ნ. რაჭველიშვილი. მანგანუმშემცველი მინანქრების შედგენილობის გავლენა უთიხო შლიკერის რეოლოგიურ თვისებებზე. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია’’ინოვაციური ტექნოლოგიები თანამედროვე მასალები’’. შრომების კრებული, . 2013წ. ქუთაისი, გვ. 138–140.

გ. ლოლაძე, ვ.გორდელაძე, ნ.რაჭველიშვილი. მანგანუმშემცველი მინანქრის შედგენილობის გავლენა უთიხო შლიკერის რეოლოგიურ თვისებებზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, . 2013წ. შრომები, ქუთაისი, გვ.138-140.

მ. მშვილდაძე, მ.კაპანაძე, თ. ჭეიშვილი. მანგანუმშემცველი ტუტესილიკატური მოდელური მინების მჟავა გარემოში მდგრადობა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა. 2012წ. შრომების კრებული 2012.

თ. ჭეიშვილი, მ.მშვილდაძე, მ.კაპანაძე. მანგანუმშემცველი ტუტესილიკატური მოდელური მინების მჟავა გარემოში მდგრადობა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, ქუთაისი. 2012წ. შრომების კრებული. ქუთაისი, გვ. 305-308.

თ. ჭეიშვილი, მ.ხუციანიძე. მანგანუმშემცველი წიდების და მადნების წყალში ხსნადობის აქტივაციის შესაძლებლობების შესწავლა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები” .ქუთაისი, 19-21 მაისი. 2008წ. თეზისები. გვ.196.

ქ. ჯიჯეიშვილი. მარგარეთ თეთჩერი მე-20 საუკუნის უდიდესი ქალი-პოლიტიკოსი. საერთაშორისო კონფერენციის ,,გენდერი და მსოფლიოს” მასალები. 2013წ. .

ნ. ბებიაშვილი. მართვა პროცესების მეშვეობით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სახელმწიფო მართვა: პრობლემები და პრესპექტივები“. 2015წ. სახელმწიფო მართვა: პრობლემები და პრესპექტივები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები 2015,გვ.59–61.

თ. სუხიაშვილი. მართვის ნაკადების სტრუქტურის დაპროექტება მართვის განაწილებულ სისტემებში. მოხსენების თეზისები. . 111-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. ბათუმი 17, 18, 19 ოქტომბერი, 2014, გვ. 53.. 0წ. .

მ. ბერეჟიანი, ა. თურმანიძე. მართვის სისტემების დამუშავება კომპანიის GE Intelligent Platforms პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების გამოყენებით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა” მოხსენება, თბილისი, 2010 წლის 1-4 ნოემბერი, გვ. 12-13..

გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე, ო. შონია. მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკედემია, მართვის სისტემების ინსტიტუტი ქ. თბილისი. 2004წ. ; 108-112 გვ..

მ. ხოსიტაშვილი. მარკეტინგის სტრატეგიები ბიბლიოთეკაში. . ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. 2013წ. წელიწდეული. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. გვ. 452-55 .

მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი, ნეფარიძე მ.. მარკეტინგული ბიზნეს-პროცესების პროგრამული რეალიზაცია ახალი ტექნოლოგიებით.. ბათუმი მე 3 საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენცია კომპიუტინგი/ინფორმატიკა მასწ.განათლება. 2014წ. გვ.22.

ე. ბარათაშვილი, თ. როსტიაშვილი. მარკეტინგული კვლევის პრინციპები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება’’ . 2010წ. .

ე. ბარათაშვილი. მარკეტინგული კვლევის პრინციპები. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია..