კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. იაშვილი, იაშვილი ირინა. იაპონური ინოვაციური ტექნოლოგიები და მათი გავლენა გარე გარემოზე. შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები ,,ინოვაციები ბიზნესში" გამომცემლობა ,,უნივერსალი" გვ. 92-95.

თ. იაშვილი, ი. იაშვილი. იაპონური კორპორატიული მართვა. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. ქუთაისი რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები, საერტაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები გამომცემლობა ,,ინოვაცია" გვ. 156-162 .

ნ. მაზიაშვილი. იაპონურიბიზნესისინოვაციურისახელმწიფომენეჯმენტიდასაქართველოშიმისიტრანსფერისშესაძლებლობანი.. საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტი SEU . 2016წ. ქ. თბილისი – 3-4 ივნისი 2016..

ზ. ბაიაშვილი, მაჭარაძე თ., , უთურგაიძე ც., , ცისკარიშვილი ნ.. იერარქიათა ანალიზის საფუძველზე მმართველობით გადაწყვეტილებათა სინთეზის ინფორმაციული ტექნოლოგია.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორ-მაციული ტექნოლოგიები 2008”. თბილისი, . 2008წ. 6 გვ..

ა. სონღულაშვილი. ივანე ჯავახიშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა შემადგენლობა 1918-1921 წლებში . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2016წ. .

შ. ვეშაპიძე. ილია ჭავჭავაძე გლობალიზაციისა და ეროვნული ღირებულებების შესახებ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.

ვ. ბახტაძე, ნ. გძელიშვილი, მ.ლორია, მ.ჯიხვაძე. იმერეთის რეგიონში გეოთერმული წყლების გამოყენების პერსპექტივები . ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. 2015წ. მოხსენებების კრებული, გვ.115-119.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ. ჟორდანია. იმერეთის რეგიონში გეოთერმული წყლების გამოყენების პერსპექტივები. III საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენციის „ენერგეტიკა რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“ . 0წ. მოხსენებათა კრებული, 24 ოქტომბერი, 2015, ქუთაისი გგვ.115–119.

ი. ჟორდანია, ნ. გძელიშვილი. იმერეთის რეგიონში გეოთერმული წყლების გამოყენების პრესპექტივები. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ,ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პრესპექტივები”. ქუთაისი, 2015 წ. 24-25 ოქტომბერი ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი.. 2015წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. ინგლისურად- The Types of Risks and Hedging Techniques. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია . 2015წ. .

ე. ბარათაშვილი. ინვაციური ბიზნესის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი.

ვ. ხორავა, კოხრეიძე გ.კ., ბახტაძე მ. გ. ფრანგიშვილი გრ.ვ., კეკელია ნ.ა., კერელეიშვილი ბ.რ.. ინვერტორული სიხშირული რეგულირების ასინქრონულ წევის ძრავიან გაერთიანებულ მართვად გარდამქმნელ სისტემაში პროცესების მათემატიკური მოდელირება და ანალიზი.. . 2017წ. მესამე ქართულ-პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია.“სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“. 24-26 ოქტომბერი 2017 წ.ქუთაისი..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. ინვესტიციები და მათი როლი ტურიზმის განვითარებაში. “საკრუიზო ტურიზმი – მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში” . 2014წ. .

მ. ჭელიძე. ინვესტიციების არსი და მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკისთვის . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016“. 2016წ. „Seu & Science“. თბილისი, გვ. 30-38.

ნ. დიდიშვილი, გ. ტყეშელაშვილი. ინვესტიციების ეკონომიკური ეფექტიანობის გამოთვლის პრობლემების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2010წ. კონფერენციის შრომები.გვ239-241..

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ინვესტიციების ეფექტიანობა ტურიზმის განვითარების საქმეში . ბათუმის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2011წ. ეკონომიკა და ბიზნესი.

გ. ტყეშელაშვილი, ლ. ბოჭოიძე. ინვესტიციების ეფექტიანობის გამოთვლის საკითხისათვის. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2010წ. ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები. 495-498 გვ..

თ. როსტიაშვილი, სოსელია მ.. ინვესტიციების მართვა საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესში. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია “პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი, თბილისი ,. 2011წ. .

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ინვესტიციების მართვა საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესში. . პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე და მისი დაბადებიდან 105-ე წლისთავისადმიი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციისმასალების კრებული. Eეკონომიკის აქტუალური პრობლემები განვითარების თანამედროვე ეტაპზე. 2010წ. .

ა. ქუთათელაძე, ა.სიჭინავა, მ. ქალიაშვილი. ინვესტიციების მოზიდვის პერსპექტივები საქართველოში. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია; „განათლების თანამედროვე გამოწვევები“; გორი. 2013წ. გვ. 290–295.