კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ხორავა, კოხრეიძე გ.კ., ბახტაძე მ. გ. ფრანგიშვილი გრ.ვ., კეკელია ნ.ა., კერელეიშვილი ბ.რ.. ინვერტორული სიხშირული რეგულირების ასინქრონულ წევის ძრავიან გაერთიანებულ მართვად გარდამქმნელ სისტემაში პროცესების მათემატიკური მოდელირება და ანალიზი.. . 2017წ. მესამე ქართულ-პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია.“სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“. 24-26 ოქტომბერი 2017 წ.ქუთაისი..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. ინვესტიციები და მათი როლი ტურიზმის განვითარებაში. “საკრუიზო ტურიზმი – მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში” . 2014წ. .

მ. ჭელიძე. ინვესტიციების არსი და მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკისთვის . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016“. 2016წ. „Seu & Science“. თბილისი, გვ. 30-38.

ნ. დიდიშვილი, გ. ტყეშელაშვილი. ინვესტიციების ეკონომიკური ეფექტიანობის გამოთვლის პრობლემების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2010წ. კონფერენციის შრომები.გვ239-241..

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ინვესტიციების ეფექტიანობა ტურიზმის განვითარების საქმეში . ბათუმის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2011წ. ეკონომიკა და ბიზნესი.

გ. ტყეშელაშვილი, ლ. ბოჭოიძე. ინვესტიციების ეფექტიანობის გამოთვლის საკითხისათვის. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2010წ. ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები. 495-498 გვ..

თ. როსტიაშვილი, სოსელია მ.. ინვესტიციების მართვა საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესში. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია “პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი, თბილისი ,. 2011წ. .

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ინვესტიციების მართვა საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესში. . პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე და მისი დაბადებიდან 105-ე წლისთავისადმიი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციისმასალების კრებული. Eეკონომიკის აქტუალური პრობლემები განვითარების თანამედროვე ეტაპზე. 2010წ. .

ა. ქუთათელაძე, ა.სიჭინავა, მ. ქალიაშვილი. ინვესტიციების მოზიდვის პერსპექტივები საქართველოში. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია; „განათლების თანამედროვე გამოწვევები“; გორი. 2013წ. გვ. 290–295.

M. Vanishvili, ფარულავა დათა, ვანიშვილი ნინო. ინვესტიციების მოზიდვის ფინანსური ინსტრუმენტების შექმნის მეთოდოლოგიური პრინციპები და თავისებურებანი. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი დასოციალური პრობლემები"/აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. კონფერენციის მასალები, გვ. 105-106.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ინვესტიციების როლი ბიზნესის გააქტიურებაში. მეცნიერული შემოქმედება - გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბ., 2010, 17-18. 03. 2010წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ინვესტიციების როლი ბიზნესის გააქტიურებაში. მეცნიერული შემოქმედება - გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბ., 2010, 17-18. 03.. წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ინვესტიციური პროცესის მოდელირება ენერგეტიკაში. ქუთაისი “USAID” საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. „ენერგეტიკა, რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.

ა. აბრალავა. ინოვაცია - გლობალიზაციის მთავარი პოზიტივი. სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია "მეცნიერული შემოქმედება-გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ". 2010წ. მასალები, თბილისი. გვ. 67-72.

მ. მიქელაშვილი. ინოვაცია და ინოვაციური საქმიანობის საგადასახადო შემადგენლის ზოგიერთი თეორიული და პრაქტიკული ასპექტი “. აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2016წ. „ ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში“.

მ. ვანიშვილი, თადუმაძე ეკა. ინოვაცია როგორც საინფორმაციო საზოგადოებაზე გადასვლის გარდაუვალი პირობა . მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია: „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“/გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2011წ. მეოთხე საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, გვ. 279-282.

ნ. გალახვარიძე. ინოვაციათა სტრატეგიული მართვის აუცილებლობა და მექანიზმები. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. თანამედროვე მენეჯმენი პრობლემები ,ჰიპოთეზები, კვლევები. პიველი საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია. 2015წ. პირველი საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია 24-25.

ნ. გალახვარიძე. ინოვაციათა სტრატეგიული მართვის აუცილებლობა და მექანიზმები. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. თანამედროვე მენეჯმენი პრობლემები ,ჰიპოთეზები, კვლევები. პიველი საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია. 2015წ. თანამედროვე მენეჯმენი პრობლემები ,ჰიპოთეზები, კვლევები. პიველი საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია.

მ. ჩეჩელაშვილი. ინოვაციები და მათი როლი ადამიანური კაპიტალის განვითარებაში და ცოდნის ეკონომიკის ფორმირებაში. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, IX საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: “განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“. 2016წ. კონფერენციის შრომათა კრებული, .

ა. აბრალავა. ინოვაციები თანამედროვე ბიზნესში. ბათუმი. შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინოვაციები ბიზნესში". 2010წ. შრომების კრებული. ბათუმი, "უნივერსალი". გვ. 39-43.