კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ბურდული. ინტერკულტურული კომუნიკაცია პატრიკ ზიუსკინდის კინო-სცენარებში. მრავალენოვნება და უცხოური ენების სწავლების პრობლემები საქართველოში. 2009წ. საქართველოს უნივერსიტეტი.

რ. აბულაძე, ზ. კაკულაშვილი. ინტერნეტ და მობაილ ბანკინგის მომსახურების ბაზარი საქართველოში. “ინტერნეტი და საზოგადოება” (INSO2015). VII საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი. . 2015წ. 10-11 ივლისი, 2015. გვ. 40-46.

ა. ბოლქვაძე, ვასაძე მანანა. ინტერნეტის და ელექტრონული ბიზნესის როლი ტურიზმში. . 1-ი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი-ტრაპიზონი . 2010წ. გვ. 576-582.

ნ. შონია, შენგელია ნანა. ინტერნეტის და სოციალური ქსელის გამოყენების მნიშვნელობა საგანმანათლებლო პროცესში . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „უმაღლესი განათლება - ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები, HENTI 2017“, განათლებისა და მეცნიერების განვითარების სამინისტრო, ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 2017წ. ქუთაისი, საქართველო.

მ. ვასაძე. ინტერნეტისა და ელექტრონული ბიზნესის როლი ტურიზმში. ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი,. 2010წ. საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი-ტრაბზონი, მე-5-ე საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი-ტრაბზონი, მე-5-ე სექცია, ტურიზმი: ინოვაციები, საინფორმაციო ტექნოლოგიები ექცია, ტურიზმი: ინოვაციები, საინფორმაციო ტექნოლოგიები .

ნ. გამყრელიძე. ინტერსუბიექტურობა, სუბიექტურობა და სოციალური ფაქტორი.. საქართვე;ოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია " ხელისუფლება და საზოგადოება" 2011" . 2011წ. საკონფერენციო კრებული "ხელისუფლება და საზოგადოება" N 4 (20) ტომი I , გვ. 99 -103.

ც. ოშაყმაშვილი, ასაშვილი ა.დ., ხოსიტაშვილი მ.ლ, და სხვ.. ინტროდუცირებული ვაზის თეთრყურძნიანი ჯიშებიდან ღვინომასალების მიღების ტექნოლოგიური სქემების შერჩევა. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული ინტერნეტ კონფერენციის შრომების კრებული. 2014წ. ბიოუსაფხო კვების პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო (ქუთაისი) გვ. 78.

გულიაშვილი მ.. ინულინის შემცველი ზოგიერთი მცენარეული მედლეულის ზოგიერთი არომატული ამინომჟავების გარდაქმნის პროდუქტების შესწავლა ალკოჰოლური დუღილის პროცესში. რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, . 2008წ. შრომათა კრებული, გამ. აჭარა, ბათუმი, გვ. 549-554.

გულიაშვილი მ., ბაღაშვილი ი., მამარდაშვილი ნ.. ინუღინის შემცველი ზოგიერთი მცენარეული ნედლეულის ტრიპტოფანის გარდაქმნის პროცედურის შესწავლა ალკოჰოლური დუღილის პროცესში. საერთაშორისო კონფერენციის "სურსათის უვნებლობის პრობლემები",. 2009წ. შრომათა კრებული 97-99.

გ. ჩაჩანიძე, ნ. ზოიძე. ინფორმატიკისა და განათლების მეცნიერების ინტერდისციპლინარული კავშირები. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი, ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. ბათუმი. 2014წ. .

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დამუშავებისა და დაცვის სისტემები. . თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი. . 2008წ. თდასუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, # XV, გვ:24-28. .

გ. კოტრიკაძე, თანამომხსენებელი, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ლევანი ჭოლიკიძე. ინფორმაციის დაშიფვრა თექვსმეტობითი კოდის გამოყენებით. წმ.გრიგოლ ფერაძის თბ. სასწ. უნ. . 2017წ. 29-30 სექტემბერი,.

ლ. ჭოლიკიძე, თ. ჩოჩიშვილი. ინფორმაციის დაშიფრვა თექვსმეტობითი კოდის გამოყენებით. International scientific conference SEU. 2017წ. .

გ. კოტრიკაძე, ხელმძღვანელი, სტ. მ.ქევხიშვილი, მ.ჭიღლაძე. ინფორმაციის დაცვა RGB ფერთა კოდების გამოყენებით. წმინდა გრიგოლ ფერაძის სასწ. უნ. სტუდენტთა სამეცნიერო კონფ. . 2016წ. I ადგილი. .

გ. კოტრიკაძე, ხელმძღვანელი, სტ. ნ.დარჩია. ინფორმაციის დაცვა RGB ფერთა კოდების გამოყენებით. ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი, სტუდენტთა II რესპუბლიკური კონფერენცია, სერთიფიკატი - №008. 2016წ. I ადგილი.

გ. კოტრიკაძე, ხელმძღვანელი, სტ. თ.ჩოჩიშვილი, თ.ადუაშვილი. ინფორმაციის დაცვა ფერთა კოდების გამოყენებით . საქ. ეროვნული უნ, სეუ, საერთაშორისო კონფერენცია, . 2017წ. .

გ. კოტრიკაძე, თანამომხსენებელი, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ლაურა შავერდაშვილი. ინფორმაციის დაცვის ზოგიერთი მეთოდის მიკროპროგრამული სახით წარმოდგენა. საქ. ეროვნული უნ, სეუ, გაერთ. სამეცნ. კონფ.. 2017წ. .

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დაცვის მატრიცული მეთოდი. . თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი. . 2009წ. თდასუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, # XVI, გვ:57-61. .

გ. კოტრიკაძე, მომხსენებელი. ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება, 33 განზომილებიანი კვადრატული მატრიცის გამოყენებით . სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტი, სეუ, „საერთ. სამცნ. კონფ.“ . 2015წ. .

გ. კოტრიკაძე, მომხსენებელი. ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება, ნატურალურ რიცხვთა გამოყენებით. სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტი, სეუ, „საერთ. სამცნ. კონფ.“ . 2015წ. .