კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ჩიქოვანი, ქარუმიძე ზეინაბ. ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში. “WOMAN AND 21th CENTURY” Tbilisi, 2011 (გვ.128-132) . 2011წ. ISBN 978-9941-14-951-1..

ნ. მაისურაძე. ინსტიტუციონალიზმის პოლიტიკურ-სამართლებრივი და შემოქმედებითი შედეგები.. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2009წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009.

მ. ბერუაშვილი, ე. ბარათაშვილი, თ. ლაგვილავა. ინტეგრაციული პროცესები ბიზნესის კლასტერიზაციის კონტექსტში. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია: „სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და გადაწყვეტილებები თანამედროვე ეტაპზე“ . ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი.. 2016წ. ჟ.ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა № 2, 35-38 გვ.

ე. ბარათაშვილი, თამარ ლაგვილავა, მანანა ბერუაშვილი. ინტეგრაციული პროცესები ბიზნესის კლასტერიზაციის კონტექსტში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი. 2016წ. .

მ. მიქელაძე, ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი. ინტელექტუალური ინფორმაციული ტექნოლოგიები სამედიცინო დიაგნოსტირების ამოცანებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გზა ევროინტეგრაციისაკენ”. 2014წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “გზა ევროინტეგრაციისაკენ” შრომათა კრებული, გვ.429-434.

ვ. რაძიევსკი, დ. რაძიევსკი. ინტელექტუალური საინფორმაციო ტექნოლოგიები რთული ჰუმანისტური სისტემების მართვის ამოცანებში. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2014წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული, თბილისი, გვ. 449 - 453.

რ. ოთინაშვილი, ქურდიანი გიორგი, პაპაშვილი ილია. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა ტურისტული ბიზნესის განვითარების კონტექსტში. ბათუმის საზღვაო აკადემია, რეგიონული სიმპოზიუმი თემაზე „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში. 2014წ. „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“, ბათუმი 30 აპრილი, 2014 წელი .

ზ. ძლიერიშვილი. ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციისაა (WIPO) და „საქპატენტის“ ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია „ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული სტრუქტურა“. . 2016წ. თბილისი.

დ. სეხნიაშვილი. ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტები ინტერნეტ-სივრცის ზეგავლენის პირობებში. საერთაშორისო საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია – SEU SCIENCE. 2016წ. SEU SCIENCE 2016, 3-4 ივნისი .

ა. ფრანგიშვილი. ინტელექტუალური სიტუაციური მრჩეველი სისტემის გენერატორი. международная конференция ″автоматизированные системы управления.″ Научные труды. Тбилиси. 1996წ. გვ. 5.

გ. ჩაჩანიძე, ლ. გოზალიშვილი . ინტერდისციპლინარული მეთოდოლოგიის მათემატიკური მოდელი. პირველი საერთაშორისო-სამეცნიერო პედაგოგიური სკოლა-სემინარი - "სასწავლო პროცესების მართვის ინტელექტუალური სისტემები", ლაგოდეხი. 1994წ. .

ი. ბურდული. ინტერკულტურული კომუნიკაცია პატრიკ ზიუსკინდის კინო-სცენარებში. მრავალენოვნება და უცხოური ენების სწავლების პრობლემები საქართველოში. 2009წ. საქართველოს უნივერსიტეტი.

რ. აბულაძე, ზ. კაკულაშვილი. ინტერნეტ და მობაილ ბანკინგის მომსახურების ბაზარი საქართველოში. “ინტერნეტი და საზოგადოება” (INSO2015). VII საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი. . 2015წ. 10-11 ივლისი, 2015. გვ. 40-46.

ა. ბოლქვაძე, ვასაძე მანანა. ინტერნეტის და ელექტრონული ბიზნესის როლი ტურიზმში. . 1-ი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი-ტრაპიზონი . 2010წ. გვ. 576-582.

ნ. შონია, შენგელია ნანა. ინტერნეტის და სოციალური ქსელის გამოყენების მნიშვნელობა საგანმანათლებლო პროცესში . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „უმაღლესი განათლება - ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები, HENTI 2017“, განათლებისა და მეცნიერების განვითარების სამინისტრო, ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 2017წ. ქუთაისი, საქართველო.

მ. ვასაძე. ინტერნეტისა და ელექტრონული ბიზნესის როლი ტურიზმში. ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი,. 2010წ. საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი-ტრაბზონი, მე-5-ე საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი-ტრაბზონი, მე-5-ე სექცია, ტურიზმი: ინოვაციები, საინფორმაციო ტექნოლოგიები ექცია, ტურიზმი: ინოვაციები, საინფორმაციო ტექნოლოგიები .

ნ. გამყრელიძე. ინტერსუბიექტურობა, სუბიექტურობა და სოციალური ფაქტორი.. საქართვე;ოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია " ხელისუფლება და საზოგადოება" 2011" . 2011წ. საკონფერენციო კრებული "ხელისუფლება და საზოგადოება" N 4 (20) ტომი I , გვ. 99 -103.

ც. ოშაყმაშვილი, ასაშვილი ა.დ., ხოსიტაშვილი მ.ლ, და სხვ.. ინტროდუცირებული ვაზის თეთრყურძნიანი ჯიშებიდან ღვინომასალების მიღების ტექნოლოგიური სქემების შერჩევა. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული ინტერნეტ კონფერენციის შრომების კრებული. 2014წ. ბიოუსაფხო კვების პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო (ქუთაისი) გვ. 78.

გულიაშვილი მ.. ინულინის შემცველი ზოგიერთი მცენარეული მედლეულის ზოგიერთი არომატული ამინომჟავების გარდაქმნის პროდუქტების შესწავლა ალკოჰოლური დუღილის პროცესში. რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, . 2008წ. შრომათა კრებული, გამ. აჭარა, ბათუმი, გვ. 549-554.

გულიაშვილი მ., ბაღაშვილი ი., მამარდაშვილი ნ.. ინუღინის შემცველი ზოგიერთი მცენარეული ნედლეულის ტრიპტოფანის გარდაქმნის პროცედურის შესწავლა ალკოჰოლური დუღილის პროცესში. საერთაშორისო კონფერენციის "სურსათის უვნებლობის პრობლემები",. 2009წ. შრომათა კრებული 97-99.