კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კოტრიკაძე, ხელმძღვანელი, სტ. მ.ქევხიშვილი, მ.ჭიღლაძე. ინფორმაციის დაცვა RGB ფერთა კოდების გამოყენებით. წმინდა გრიგოლ ფერაძის სასწ. უნ. სტუდენტთა სამეცნიერო კონფ. . 2016წ. I ადგილი. .

გ. კოტრიკაძე, ხელმძღვანელი, სტ. ნ.დარჩია. ინფორმაციის დაცვა RGB ფერთა კოდების გამოყენებით. ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი, სტუდენტთა II რესპუბლიკური კონფერენცია, სერთიფიკატი - №008. 2016წ. I ადგილი.

გ. კოტრიკაძე, ხელმძღვანელი, სტ. თ.ჩოჩიშვილი, თ.ადუაშვილი. ინფორმაციის დაცვა ფერთა კოდების გამოყენებით . საქ. ეროვნული უნ, სეუ, საერთაშორისო კონფერენცია, . 2017წ. .

გ. კოტრიკაძე, თანამომხსენებელი, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ლაურა შავერდაშვილი. ინფორმაციის დაცვის ზოგიერთი მეთოდის მიკროპროგრამული სახით წარმოდგენა. საქ. ეროვნული უნ, სეუ, გაერთ. სამეცნ. კონფ.. 2017წ. .

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დაცვის მატრიცული მეთოდი. . თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი. . 2009წ. თდასუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, # XVI, გვ:57-61. .

გ. კოტრიკაძე, მომხსენებელი. ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება, 33 განზომილებიანი კვადრატული მატრიცის გამოყენებით . სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტი, სეუ, „საერთ. სამცნ. კონფ.“ . 2015წ. .

გ. კოტრიკაძე, მომხსენებელი. ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება, ნატურალურ რიცხვთა გამოყენებით. სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტი, სეუ, „საერთ. სამცნ. კონფ.“ . 2015წ. .

ტ. ბურკაძე, ბასილაშვილი გ.. ინფორმაციის პაკეტური მიმოცვლის თავისებურებები მობილური კავშირის ახალი თაობების ტექნოლოგიებში. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. 2016წ. ქუთაისი, გვ. 131-134.

ზ. ყიფშიძე. ინფორმაციის ფიზიკური არსის შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია “ინფორმაციული და გამოთვლითი ტექნოლოგიები”. თბილისი. წ. კონფერენციის თეზისები.

გ. კოტრიკაძე, მომხსენებელი. ინფორმაციის შენახვის ზოგიერთი პრობლემები. თბ. დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი, ტურიზმის აკადემია, სამეცნიერო ძიებანი, სამეცნ. კონფ. IX ტომი, . 2013წ. გვ. 95.

რ. სვანიძე, თ. ციხისთავი. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების მზადყოფნის ინდექსის გაანგარიშების პრინციპები. ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2015წ. .

მ. ვანიშვილი, თადუმაძე ეკა. ინფორმაციული ბაზრის ორგანიზაციისა და განვითარების თეორიული ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“/შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, გვ.233-239.

ბ. გვასალია. ინფორმაციული და გამოთვლითი ტექნოლოგიები. ნ.მუსხელიშვილის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი. 2010წ. თეზისების კრებული,.

მ. ლომიძე, ლია მეტრეველი. ინფორმაციული ომი: ინფორმაციულ-ფსიქოლოგიური ზემოქმედების პარამეტრები.. .თსუ-ს საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი. სამეცნიერო კონფერენცია-,,ვილნიუსის სამიტიდან ბუქარესტის სამიტამდე“. 15-16 დეკემბერი,2015. . 0წ. .

ა. ქუთათელაძე, ლ. ქუთათელაძე. ინფორმაციული საფრთხეების კლასიფიკაცია და უსაფრთხოების მეთოდები საფინანსო-საბანკო დაწესებულებაში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი. 2011წ. გვ.274-276.

ანა ბოლქვაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მათი როლი ტურიზმის ბიზნესში. საერთაშორისო-სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია "ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი"შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. გამომცემლობა"უნივერსალი".

ა. ბოლქვაძე, რ. ქუთათელაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მათი როლი ტურიზმის ბიზნესში. . 1-ი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი-ტრაპიზონი 2010, გვ. 652-658.. 2010წ. გვ.652-658.

ჰ. კუპრაშვილი. ინფორმაციული ფაქტორების ზრდა ეროვნული უშიშროების უზრუნველყოფაში. ”გლობალური საინფორმაციო საზოგადოების ჩამოყალიბება”. . 2000წ. თბილისი, 2000 წ. .

ვ. მუჯირი. იო მინ პეი და მისი შედევრი - ისლამური ხელოვნების მუზეუმი დოჰაში. ამერიკისმცოდნეობის XVIII ყოველწლიური საერთაშორისო კომფერენცია . 2018წ. .

. იოანე ნათლისმცემელი და საქართველო. საქერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი, მასალები I. 2015წ. .