კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. გურამიშვილი. ირან საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები. ივ.ჯავახიშვილის სახ.სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016წ. .

თ. ცომაია. ირან-საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016წ. სახელმწიფოებრივი საერთაშორისო ურთიერთობების მთავარი პრინციპები და გამოძახილები .

. ირან-საქართველოს ურთიერთობების შესაძლო პერსპექტივები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს განვითარების კომპლექსური კვლევის ცენტრი, "ირან-საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები". 2016წ. .

ლ. ოსიძე, მანანა ჯუგაშვილი. ირანი მონდიალისტური მოძრაობის საპირწონეთა რიგებში. თსუ, საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი. 0წ. "ახლო აღმოსავლეთის კრიზისი და კავკასია"., 23/02/2016.

ლ. ოსიძე, ჯუგაშვილი მანანა. ირანის ფაქტორი ბიპოლარული სამყაროსათვის ბრძოლაში. თსუ, საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი. 0წ. "ირან-საქართველოს ურთიერთობა თანამედროვე ეტაპზე"., 29/10/2016.

. ირანისა და აშშ-ს თანამშრომლობის საკითხი ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში. თბილისის საერთაშორისო აკადემია; ეკონომიკა და პოლიტიკა. 2016წ. .

G. Mikiashvili. ისტორიულ ქალაქ სიღნაღის ინტეგრირებული რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია. თბილისი სახელწიფო სამხატვრო აკადემია.საერთაშორისო კონფერენცია “ცხოვრება ტურიზმის მიღმა-ქვეყნები, ისტორია, კულტურული ტურიზმი”, თბილისი, საქართველო. 2010წ. კონფერენციის მასალები.

. ისტორიულ ქალაქ სიღნაღის ინტეგრირებული რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია. . Life beyond tourism-countries, history, cultural tourism. Tbilisi regional festival. რომუალდო დელ ბიანკოს სახელობის საერთაშორისო ხელოვნების ფონდი.. 2010წ. .

მ. წიქარიშვილი, მ.ვარდიაშვილი, ზ. ქარუმიძე. ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებში გამოყენებული მასალების ეკომონიტორინგი. ა.წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები" ქუთაისი . 2013წ. გვ.144-146.

ზ. ქარუმიძე, მ. წიქარიშვილი. ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებში გამოყენებული მასალების ეკომონიტორინგი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 0წ. კონფერენცია.”ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”7-8 ივნისი 2013წ. გვ144-148 .

მ. წიქარიშვილი, მ.ვარდიაშვილი. ისტორიულ-კულტურული ძეგლების მონიტორინგის კომპლექსური სისტემის დამუშავება. II საერთაშორისო კონფერენცია ,,მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები". 2012წ. 351-355 გვ..

თ. მახარაშვილი. ისტორიული ქალაქების რეკონსტრუქციის პრობლემები. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი, კაიზერსლაუტერნის ტექ.უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტიუნივერსიტეტი. წ. კრებული, თბილისი - კაიზერსლაუტერნი.

მ. მელქაძე. ისტორიული ქალაქის პრობლემები ლანდშაფტური ზონის იდენტიფიცირების კონტექსტში. ამერიკის მცოდნეობის XIV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „აბრაჰამ ლინკოლნის გეტისბურგში სიტყვით გამოსვლის 150-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი“. 2015წ. თბილისი .

შ. ფაფიაშვილი. იურიდიული კადრების დასაქმებისა და კანონშემოქმედებითი საქმიანობის პრობლემა. . თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2009წ. პრობლემა. საერთასორისო კონფერენციის მასალების კრებული „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები“. გვედი 147-155 , თბილისი.

ე. ბარათაშვილი. კადრების მომზადებისა და დასაქმების პოლიტიკა მცირე და საშუალო ბიზნესში. ივანე ჯავახიშვილი სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2010წ. 3-ე საერთაშორისო კონფერენცია "გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები".

მ. ქუთათელაძე. კავკასიის პოსტსაბჭოთა კონფლიქტების მიზეზები. V საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,ევროპა და სამხრეთ კავკასია", სტუ, ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი კვლევითი ცენტრი. 2016წ. V საერთაშორისო სიმპოზიუმის ,,ევროპა და სამხრეთ კავკასია" პროგრამა, სექცია: ისტორია და საერთაშორისო ურთიერთობები.

დ. ცუცქირიძე, პეტრიაშვილი ნინო. კავკასიური მშვიდობა: პატარა ერები და დიდი სახელმწიფოები.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ,,ძირითადი რელიგიური კონფენსიები და კავკასიის რეგოონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები", თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 15–16 დეკემბერი. 2014წ. .

რ. ბიწაძე. კავშირგაბმულობის და ენერგეტიკის ფაკულტეტებზე ოპერაციული აღრიცხვის ელემენტების სწავლების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია, პროგრამა და თეზისები, თბილისი, . 1996წ. .

მ. პაპაშვილი. კათოლიკობა და ეკლესიათა უნიის საკითხი საქართველოში XIII-XVIII საუკუნეებში. საერთაშორისო სიმპოზიუმი: "ქრისტიანობა:წარსული, აწმყო, მომავალი". ივ.ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2000წ. მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, გვ.66-67.

ვ. კვესელავა, თ. ლეჟავა, ა. შარაჩიანი, ი. კანდელაკი. კალიუმის პერმანგანატის ნახევრადელექტროქიმიური მეთოდის ოპტიმიზაცია. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ. წ. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ–ს 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ქიმიაში.