კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. წიქარიშვილი, მ.ვარდიაშვილი, ზ. ქარუმიძე. ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებში გამოყენებული მასალების ეკომონიტორინგი. ა.წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები" ქუთაისი . 2013წ. გვ.144-146.

ზ. ქარუმიძე, მ. წიქარიშვილი. ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებში გამოყენებული მასალების ეკომონიტორინგი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 0წ. კონფერენცია.”ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”7-8 ივნისი 2013წ. გვ144-148 .

მ. წიქარიშვილი, მ.ვარდიაშვილი. ისტორიულ-კულტურული ძეგლების მონიტორინგის კომპლექსური სისტემის დამუშავება. II საერთაშორისო კონფერენცია ,,მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები". 2012წ. 351-355 გვ..

თ. მახარაშვილი. ისტორიული ქალაქების რეკონსტრუქციის პრობლემები. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი, კაიზერსლაუტერნის ტექ.უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტიუნივერსიტეტი. წ. კრებული, თბილისი - კაიზერსლაუტერნი.

მ. მელქაძე. ისტორიული ქალაქის პრობლემები ლანდშაფტური ზონის იდენტიფიცირების კონტექსტში. ამერიკის მცოდნეობის XIV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „აბრაჰამ ლინკოლნის გეტისბურგში სიტყვით გამოსვლის 150-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი“. 2015წ. თბილისი .

შ. ფაფიაშვილი. იურიდიული კადრების დასაქმებისა და კანონშემოქმედებითი საქმიანობის პრობლემა. . თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2009წ. პრობლემა. საერთასორისო კონფერენციის მასალების კრებული „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები“. გვედი 147-155 , თბილისი.

ე. ბარათაშვილი. კადრების მომზადებისა და დასაქმების პოლიტიკა მცირე და საშუალო ბიზნესში. ივანე ჯავახიშვილი სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2010წ. 3-ე საერთაშორისო კონფერენცია "გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები".

მ. ქუთათელაძე. კავკასიის პოსტსაბჭოთა კონფლიქტების მიზეზები. V საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,ევროპა და სამხრეთ კავკასია", სტუ, ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი კვლევითი ცენტრი. 2016წ. V საერთაშორისო სიმპოზიუმის ,,ევროპა და სამხრეთ კავკასია" პროგრამა, სექცია: ისტორია და საერთაშორისო ურთიერთობები.

დ. ცუცქირიძე, პეტრიაშვილი ნინო. კავკასიური მშვიდობა: პატარა ერები და დიდი სახელმწიფოები.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ,,ძირითადი რელიგიური კონფენსიები და კავკასიის რეგოონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები", თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 15–16 დეკემბერი. 2014წ. .

რ. ბიწაძე. კავშირგაბმულობის და ენერგეტიკის ფაკულტეტებზე ოპერაციული აღრიცხვის ელემენტების სწავლების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია, პროგრამა და თეზისები, თბილისი, . 1996წ. .

მ. პაპაშვილი. კათოლიკობა და ეკლესიათა უნიის საკითხი საქართველოში XIII-XVIII საუკუნეებში. საერთაშორისო სიმპოზიუმი: "ქრისტიანობა:წარსული, აწმყო, მომავალი". ივ.ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2000წ. მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, გვ.66-67.

ვ. კვესელავა, თ. ლეჟავა, ა. შარაჩიანი, ი. კანდელაკი. კალიუმის პერმანგანატის ნახევრადელექტროქიმიური მეთოდის ოპტიმიზაცია. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ. წ. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ–ს 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ქიმიაში.

გ. გრიგორაშვილი, კვერენჩხილაძე ს., ფილია ნ.. კალცილატის ცხოველურ ორგანიზმზე გავლენის შესწავლა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბიოლოგიისა და მედიცინის აქტუალური პრობლემები შრომათა კრებული, თბილისი. 2004წ. .

თ. წივწივაძე, თ.ბერიშვილი, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი. კანის კიბოს სამკურნალო პრეპარატების- ახალი ფორმის მალამოების მიღება ქართული ბენტონიტების საფუძველზე. სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. თეზისების კრებული, გვ.125.

მ. მელქაძე. კანონებისა და დადგენილებების როლი არქიტექტურულ შემოქმედებაში. ამერიკის მცოდნეობის XIV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „აბრაჰამ ლინკოლნის გეტისბურგში სიტყვით გამოსვლის 150-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი“. 2016წ. თბილისი .

გ. მჭედლიშვილი, დ. ჩხუბიანიშვილი,, ნ. ბიბილური,, ქ. მახაშვილი,, ნ. ჩხუბიანიშვილი. კარიერული წყლების მძიმე ლითონებისაგან გაწმენდისა და უტილიზაციის ტექნოლოგია.. სტუ.შრომებისაერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიური კონფერენციის ,,ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”. 2010წ. თბილისი. 2 გვ..

გ. მჭედლიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი,, ნ. ბიბილური,, მ. ქავთარაძე. კარიერული წყლის რკინის იონებისაგან გაწმენდის გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის ,,გარემოს დაცვა მდგრადი განვითარება”. შრომები ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2010წ. თბილისი. 2 გვ. .

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ბიბილური ნ., მჭედლიშვილი გ., ქავთარაძე მ.. კარიეურლი წყლის რკინის იონისაგან გაწმენდის გამოკვლევა. საერთაშორისო-სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" შრომები. წ. 978-9941-14-868-2.

თ. კაჭარავა. კატაბალახას Valeriana officinalis L განვითარების ფენოლოგიური ფაზები. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 1998წ. თბილისი, გ.38-41.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. კატასროფული ზვავების ფორმირების თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. წ. გარემო და გლობალური დათბობა,, 207-211.