კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4237 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ცომაია. ირან-საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016წ. სახელმწიფოებრივი საერთაშორისო ურთიერთობების მთავარი პრინციპები და გამოძახილები .

. ირან-საქართველოს ურთიერთობების შესაძლო პერსპექტივები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს განვითარების კომპლექსური კვლევის ცენტრი, "ირან-საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები". 2016წ. .

ლ. ოსიძე, მანანა ჯუგაშვილი. ირანი მონდიალისტური მოძრაობის საპირწონეთა რიგებში. თსუ, საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი. 0წ. "ახლო აღმოსავლეთის კრიზისი და კავკასია"., 23/02/2016.

ლ. ოსიძე, ჯუგაშვილი მანანა. ირანის ფაქტორი ბიპოლარული სამყაროსათვის ბრძოლაში. თსუ, საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი. 0წ. "ირან-საქართველოს ურთიერთობა თანამედროვე ეტაპზე"., 29/10/2016.

. ირანისა და აშშ-ს თანამშრომლობის საკითხი ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში. თბილისის საერთაშორისო აკადემია; ეკონომიკა და პოლიტიკა. 2016წ. .

G. Mikiashvili. ისტორიულ ქალაქ სიღნაღის ინტეგრირებული რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია. თბილისი სახელწიფო სამხატვრო აკადემია.საერთაშორისო კონფერენცია “ცხოვრება ტურიზმის მიღმა-ქვეყნები, ისტორია, კულტურული ტურიზმი”, თბილისი, საქართველო. 2010წ. კონფერენციის მასალები.

. ისტორიულ ქალაქ სიღნაღის ინტეგრირებული რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია. . Life beyond tourism-countries, history, cultural tourism. Tbilisi regional festival. რომუალდო დელ ბიანკოს სახელობის საერთაშორისო ხელოვნების ფონდი.. 2010წ. .

მ. წიქარიშვილი, მ.ვარდიაშვილი, ზ. ქარუმიძე. ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებში გამოყენებული მასალების ეკომონიტორინგი. ა.წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები" ქუთაისი . 2013წ. გვ.144-146.

ზ. ქარუმიძე, მ. წიქარიშვილი. ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებში გამოყენებული მასალების ეკომონიტორინგი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 0წ. კონფერენცია.”ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”7-8 ივნისი 2013წ. გვ144-148 .

მ. წიქარიშვილი, მ.ვარდიაშვილი. ისტორიულ-კულტურული ძეგლების მონიტორინგის კომპლექსური სისტემის დამუშავება. II საერთაშორისო კონფერენცია ,,მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები". 2012წ. 351-355 გვ..

თ. მახარაშვილი. ისტორიული ქალაქების რეკონსტრუქციის პრობლემები. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი, კაიზერსლაუტერნის ტექ.უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტიუნივერსიტეტი. წ. კრებული, თბილისი - კაიზერსლაუტერნი.

მ. მელქაძე. ისტორიული ქალაქის პრობლემები ლანდშაფტური ზონის იდენტიფიცირების კონტექსტში. ამერიკის მცოდნეობის XIV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „აბრაჰამ ლინკოლნის გეტისბურგში სიტყვით გამოსვლის 150-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი“. 2015წ. თბილისი .

შ. ფაფიაშვილი. იურიდიული კადრების დასაქმებისა და კანონშემოქმედებითი საქმიანობის პრობლემა. . თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2009წ. პრობლემა. საერთასორისო კონფერენციის მასალების კრებული „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები“. გვედი 147-155 , თბილისი.

ე. ბარათაშვილი. კადრების მომზადებისა და დასაქმების პოლიტიკა მცირე და საშუალო ბიზნესში. ივანე ჯავახიშვილი სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2010წ. 3-ე საერთაშორისო კონფერენცია "გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები".

მ. ქუთათელაძე. კავკასიის პოსტსაბჭოთა კონფლიქტების მიზეზები. V საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,ევროპა და სამხრეთ კავკასია", სტუ, ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი კვლევითი ცენტრი. 2016წ. V საერთაშორისო სიმპოზიუმის ,,ევროპა და სამხრეთ კავკასია" პროგრამა, სექცია: ისტორია და საერთაშორისო ურთიერთობები.

დ. ცუცქირიძე, პეტრიაშვილი ნინო. კავკასიური მშვიდობა: პატარა ერები და დიდი სახელმწიფოები.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ,,ძირითადი რელიგიური კონფენსიები და კავკასიის რეგოონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები", თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 15–16 დეკემბერი. 2014წ. .

რ. ბიწაძე. კავშირგაბმულობის და ენერგეტიკის ფაკულტეტებზე ოპერაციული აღრიცხვის ელემენტების სწავლების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია, პროგრამა და თეზისები, თბილისი, . 1996წ. .

მ. პაპაშვილი. კათოლიკობა და ეკლესიათა უნიის საკითხი საქართველოში XIII-XVIII საუკუნეებში. საერთაშორისო სიმპოზიუმი: "ქრისტიანობა:წარსული, აწმყო, მომავალი". ივ.ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2000წ. მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, გვ.66-67.

ვ. კვესელავა, თ. ლეჟავა, ა. შარაჩიანი, ი. კანდელაკი. კალიუმის პერმანგანატის ნახევრადელექტროქიმიური მეთოდის ოპტიმიზაცია. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ. წ. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ–ს 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ქიმიაში.

გ. გრიგორაშვილი, კვერენჩხილაძე ს., ფილია ნ.. კალცილატის ცხოველურ ორგანიზმზე გავლენის შესწავლა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბიოლოგიისა და მედიცინის აქტუალური პრობლემები შრომათა კრებული, თბილისი. 2004წ. .