კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, მღებრიშვილი სოფიკო. კვების პროდუქტების ქიმიური და ბიოქიმიური ცვლილებები გაყინვის პროცესში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. 2010წ. შრომათა კრებული. გვ. 185–188.

ნ. ხაზარაძე. კვლავ "არიან-ქართლის" იდენტიფიკაციის შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპოდენტის, პროფესორ დავით ხახუტაიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი. 2009წ. .

თ. ჩუბინიშვილი, პავლოვიჩი ევა. კვლევის შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო მხარდაჭერა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”, ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2008წ. სრთაშორისო სამეცნიერო კოაენფერენციის თეზისები. გვ. 207-208..

ნ. მახვილაძე, თ.ჩუბინიშვილი, ე.პავლოვიჩი. კვლევის შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო მხარდაჭერა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2008წ. "თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები", თეზისები,გვ.207-208.

ე. პავლოვიჩი, თ. ჩუბინიშვილი, ნ.მახვილაძე. კვლევის შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო მხარდაჭერა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”. ქუთაისის ა. წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2008წ. თეზისები. გვ. 207-208.

. კიბერტერორიზმი. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. .

ი. აბულაძე, ნ. მაღლაკელიძე. კიბოს დოაგნოსტიკა ადრეულ ეტაპზე და მისი მკურნალობის მეთოდი ნანოტექნოლოგიის გამოყენებით. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: " განათლება XXI საუკუნეში", ISBN 978-9941-0-7894-1.

მ. ქუთათელაძე. კიდევ ერთხელ ერისთავის სამოხელეო ინსტიტუტის კვლევისათვის. ხელისუფლება და საზოგადოება, სტუ, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია და პრაქტიკა)". 2013წ. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება - 2013", გვ. 28.

რ. ქინქლაძე, ნინო აბესაძე. კიდევ ერთხელ ტურიზმის სტატისტიკის კვლევის ობიექტისა და ამოცანების შესახებ. . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. IV საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“ შრომების კრებული. გამომცემლობა ,,უნივერსალი“. .

ბ. გოდერძიშვილი, რ. ქუთათელაძე, ჭანტურია ნატალია. კიდევ ერთხელ შრომითი საქმიანობის მოტივირებისა და სტიმულირების საკითხიათვის. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. სტუ. . 2016წ. მე-4 საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია- IEC -2016.

მ. მჭედლიშვილი, ნ. ქადეიშვილი. კირქვასთან და პოტაშთან შეცხობის მეთოდით ტრაქიტებიდან ალუმინატური ხსნარების მიღების პროცესის გამოკვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრთა, მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. თეზისების კრებული; . 2011წ. .

მ. მჭედლიშვილი, ნ. ქადეიშვილი. კიქვასთან და პოტაშთან შეცხობის მეთოდით ტრაქიტებიდან ალუმინატური ხსნარების მიღების პროცესის გამოკვლევა. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. წ. 102 გვ.

ნ. ქაჯაია. კლასიკური გეოსინკლინური თეორია და დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა თანამედროვე მონაცემები. სამეცნიერო სესია მიძღვნილი აკად. პ. გამყრელიძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმი; ალ. ჯანელიძის სახ. გელოგიური ინსტიტუტი; საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.. წ. სამეცნიერო სესიის პროგრამა.

ნ. ჭანტურია, მ. თოფჩიშვილი. კლასტერიზაცია, როგორც ქართული ბიზნესის განვითარების სტრატეგია ( უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების წარმოების მაგალითზე). გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია"განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები” 18-19 ნოემბერი, 2016. 2016წ. .

გ. მელაძე, მელაძე მ.. კლიმატის გლობალური დათბობის გავლენა აგროკლიმატური ზონების ცვლილებაზე . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. წ. კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში. ტ.115, გვ.94-104 .

გ. მელაძე. კლიმატის გლობალური ცვლილების გავლენა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გავრცელების არეალზე საქართველოს მაღალმთის რეგიონებში . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. წ. `აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება”, გვ. 286-289.

დ. კერესელიძე, გურამ გრიგოლია, კახა ბილაშვილი, ვაჟა ტრაპაიძე, გიორგი ბრეგვაძე. კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით მდინარეთა დელტაში წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების რისკების შეფასება მდ.რიონის მაგალითზე. თსუ. 2013წ. პირველი საერთაშორისო კონფერენციის: :კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები- დაცვა და რაციონალური გამოყენება:, შრომების კრებული გვ.11-15 .

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, ნ.ნასყიდაშვილი. კლიმატის ცვლილების გავლენა მიწის რესურსების დეგრადაციაზე სიღნაღის დამლაშებული ნიადაგების მაგალითზე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2014წ. გვ.262-266.

გ. სოსელია. კლიმატის ცვლილების სასწავლო პროგრამები უმაღლესი სასწავლებლებისთვის. CRDF, NCSE,CLRAM,GNSF,GRDF. 2010წ. .

. კლიმატის ცვლილების ფონზე წყლის რესურსების გაანგარიშების გაუმჯობესების შესაძლებლობა ტენ. ბრუნვის პარამეტრების გამოყენების საფუძველზე. საქრთველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. წ. თბილისი.