კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4237 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშილი ნანული, შილაკაძე ცისანა, ბაღათურია ბექა. კახური ტიპის თეთრი ღვინისაგან დაბალალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების დამზადების ტექნოლოგია. OIV მე-8 გენერალური ასამბლეის 33-ე მსოფლიო კონგრესი. 2010წ. ვაზისა და ყურძნის შესახებ. თბილისი..

. კახური ტიპის თეთრი ღვინისაგან დაბალ–ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების დამზადების ტექნოლოგია. . წ. .

E. Alaverdovi. კეთილ სინდისიერი სწავლება. . 2014წ. 13-16 ნოემბერი.

მ. მილაშვილი. კერძო საცხოვრებელი ფონდის ადაპტირების საკითხისაქართველოს საკ. ტურისტულ რაიონებში . საერთაშორისო კონფერენცია "არქიტექტურა და ტურიზმი" UIA-ს პროგრამა II რეგიონი. /საერთაშორისო/ . წ. .

თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი, ლაფერაშვილი დავით, იმერლიშვილი ილია. კვანტურწერტილოვანი ნანოსტრუქტურების მიღება III-V ნახევარგამტარებზე III ჯგუფის მეტალების დაფენისა და თერმოდამუშავების საშუალებით. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია „ნანოქიმია - ნანოტექნოლოგიები“, ნანო 2010 / საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. 2010წ. ნანოქიმია – ნანოტექნოლოგიები, ISBN: 978-9941-416-34-7, 193-198.

ვ. ფადიურაშვილი, ქ. მახაშვილი ა. მანაგაძე თ. ძაგანია ნ. იაშვილი. კვების პროდუქტების ეკოლოგიური მონიტორინგისათვის ახალი ავტომატიზებული სისტემის შექმნის საკითხები. სტუ. 2015წ. .

ქ. მახაშვილი. კვების პროდუქტების ეკოლოგიური მონიტორინგისათვის ახალი ავტომატიზებული სისტემის შექმნის საკითხები. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები. ქუთაისი, გვ. 287-289..

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, მღებრიშვილი სოფიკო. კვების პროდუქტების ქიმიური და ბიოქიმიური ცვლილებები გაყინვის პროცესში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. 2010წ. შრომათა კრებული. გვ. 185–188.

. კვლავ "არიან-ქართლის" იდენტიფიკაციის შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპოდენტის, პროფესორ დავით ხახუტაიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი. 2009წ. .

თ. ჩუბინიშვილი, პავლოვიჩი ევა. კვლევის შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო მხარდაჭერა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”, ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2008წ. სრთაშორისო სამეცნიერო კოაენფერენციის თეზისები. გვ. 207-208..

ნ. მახვილაძე, თ.ჩუბინიშვილი, ე.პავლოვიჩი. კვლევის შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო მხარდაჭერა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2008წ. "თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები", თეზისები,გვ.207-208.

ე. პავლოვიჩი, თ. ჩუბინიშვილი, ნ.მახვილაძე. კვლევის შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო მხარდაჭერა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”. ქუთაისის ა. წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2008წ. თეზისები. გვ. 207-208.

. კიბერტერორიზმი. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. .

ი. აბულაძე, ნ. მაღლაკელიძე. კიბოს დოაგნოსტიკა ადრეულ ეტაპზე და მისი მკურნალობის მეთოდი ნანოტექნოლოგიის გამოყენებით. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: " განათლება XXI საუკუნეში", ISBN 978-9941-0-7894-1.

მ. ქუთათელაძე. კიდევ ერთხელ ერისთავის სამოხელეო ინსტიტუტის კვლევისათვის. ხელისუფლება და საზოგადოება, სტუ, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია და პრაქტიკა)". 2013წ. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება - 2013", გვ. 28.

რ. ქინქლაძე, ნინო აბესაძე. კიდევ ერთხელ ტურიზმის სტატისტიკის კვლევის ობიექტისა და ამოცანების შესახებ. . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. IV საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“ შრომების კრებული. გამომცემლობა ,,უნივერსალი“. .

ბ. გოდერძიშვილი, რ. ქუთათელაძე, ჭანტურია ნატალია. კიდევ ერთხელ შრომითი საქმიანობის მოტივირებისა და სტიმულირების საკითხიათვის. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. სტუ. . 2016წ. მე-4 საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია- IEC -2016.

მ. მჭედლიშვილი, ნ. ქადეიშვილი. კირქვასთან და პოტაშთან შეცხობის მეთოდით ტრაქიტებიდან ალუმინატური ხსნარების მიღების პროცესის გამოკვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრთა, მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. თეზისების კრებული; . 2011წ. .

მ. მჭედლიშვილი, ნ. ქადეიშვილი. კიქვასთან და პოტაშთან შეცხობის მეთოდით ტრაქიტებიდან ალუმინატური ხსნარების მიღების პროცესის გამოკვლევა. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. წ. 102 გვ.

ნ. ქაჯაია. კლასიკური გეოსინკლინური თეორია და დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა თანამედროვე მონაცემები. სამეცნიერო სესია მიძღვნილი აკად. პ. გამყრელიძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმი; ალ. ჯანელიძის სახ. გელოგიური ინსტიტუტი; საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.. წ. სამეცნიერო სესიის პროგრამა.