კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ვანიშვილი, ნინო ვანიშვილი. კომერციული ბანკის ფინანსური მდგრადობის მართვაზე მოქმედი ფაქტორები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016"/საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ. . 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება", #4 (4), გვ.233-241.

მ. ვანიშვილი, კალატოზიშვილი ლევან, ვანიშვილი ნინო. კომერციული ბანკის ფინანსური მდგრადობის მართვაზე მოქმედი ფაქტორები საქართველოში. II საერთაშორისო კონფერენცია „საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები: საზღვაო ტრანსპორტი, საინჟინრო ტექნოლოგიები, ლოჯისტიკა, ტურიზმი"/ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. 2016წ. II საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, გვ.126-132.

რ. ოთინაშვილი, ლობჟანიძე გიორგი. კომერციული ინფორმაციის დაცვის პრობლემები. წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. .

გ. ჯანელიძე, თ. მეფარიშვილი. კომპანიაში ბიზნეს-პროცესების ორგანიზების და მართვის ზოგიერთი საკითხი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „სეუ 2016“, თბილისი . 2016წ. 3-4 ივნისი 2016წ..

ზ. ნაცვლიშვილი, ლ. რუხაძე. კომპაქტურ ჯგუფთა პირდაპირი სპექტრის შესახებ . ა.ს. პუშკინის სახ. თბ. პედინსტიტუტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი დიდი ოქტომბრის რევოლუციის 50-ე წლისთავისადმი . 1967წ. .

კ. ფხაკაძე, თ. ჩიჩუა, გ. ჩიჩუა, ლ. ალთუნაშვილი, ზ. ცირამუა, რ. ბახტაძე. კომპიუტერი ქართული ტექსტების წაკითხვას შეძლებს. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V რესპუბლიკური კონფერენცია ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი . 2007წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები (ქართულად/ინგლისურად https://geoanbani.com/other/gllc.ge/publications/articles/NLP_6.pdf ), გვ.25-27/36-37.

რ. სამხარაძე, გ. კობახიძე. კომპიუტერულ ქსელებში სისტემის რხევების პრობლემის გადაწყვეტის ერთი საკითხის შესახებ. ინტერნეტი და საზოგადოება. ინსო-2011. ქუთაისი. 2011წ. მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. გვ. 153-155.

ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე. კომპიუტერული ლინგვისტიკა მართვის სისტემების ინსტიტუტში (ისტორია და პერსპექტივა). საქართველოს პარლამენტი, კონფერენცია “ქართული ენა - 21-ე საუკუნის გამოწვევები” . 2013წ. .

გ. კოტრიკაძე. კომპიუტერული ტექნოლოგიები. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, ქ.ბათუმის უნივერსიტეტი. 2008წ. .

მამარდაშვილი ნ., გულიაშვილი მ., გიგილაშვილი ი., ხოსიტაშვილი მ.. კომპლექსური ბიოპოლიმერების იდენტიფიკაცია წითელი ღვინის სტაბილიზაციის მიზნით. საერთაშორისო კონფერენციის "სურსათის უვნებლობის პრობლემები",. 2009წ. შრომათა კრებული 106-109.

ე. ქრისტესიაშვილი, თამაზ ხმელიზე. კომპოზიტური სამშენებლო კონსტრუქციები და მათი გაანგარიშების თავისებურებანი ანიზოტროპიის გათვალისწინებით. უწყვეტ გარემოთა მექანიკის მონათესავე პრობლემები. 2018წ. შრომების კრებული.

თამაზ ხმელიძე. კომპოზიტური სამშენებლო კონსტრუქციები და მათი გაანგარიშების თავისებურებანი ანიზოტროპიის გათვალისწინებით. უწყვეტ გარემოთა მექანიკის მონათესავე პრობლემები. 2018წ. შრომების კრებული.

ნ. გამყრელიძე. კომუნიკაცია - მულტიდისციპლინარული პარადიგმა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება" .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. საკონფერენციო მოხსენებათა კრებული . გვ 34-37.

ნ. ხაბეიშვილი. კომფორტული და მყუდრო ამერიკული ქანთრი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამერიკის შესწავლის ცენტრი, ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. 2010წ. ამერიკისმცოდნეობის XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია.

თ. ყურაშვილი, ლ. გამხიტაშვილი. კონვენტიური ღრუბლების ელექტრიზაციის პროცესების გამოკვლევის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნა. უმაღლეს სასწ. მათემატიკისა და ბათუმის კონფერენციის თეზისები. 1988წ. .

მ. ტატიშვილი. კონვექციური ღრუბლის ნალექწარმოქმნის ეფექტურობის გამოკვლევის ზოგიერთი შედეგები. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები/საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოება.ივანე ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 164-170.

ტ. ბუაძე, ნ. ბურდული, გ. მირზიაშვილი. კონკრეტული ტექნიკური ამოცანის როლის შესახებ ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის სწავლების პროცესში . საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა X რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია. თელავი, 9-12 ნოემბერი, 1983, მოხსენებათა თეზისები . 1983წ. 31-32.

Kh. Bardavelidze, ა. ბარდაველიძე. კონკურენტუნარიანი ბაზრის წონასწორობის იმიტაციური მოდელირება. VI International Conference on ″Application of Information and Communication Technologies″ - AICT2012, Conference Proceedings, Tbilisi, Georgia. 2012წ. pp.470-473.

გ. ყურაშვილი, ე. ბარათაშვილი,, ი. მახარაშვილი. კონკურენტუნარიანი მენეჯმენტი ქართული მევინეობის კლასტერის ჩამოყალიბებაში. თსუ, III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია " გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკას და ბიზნესში". 2018წ. შრომების კრებული გვ. 51-54.

M. Vanishvili, კალატოზიშვილი ლევან. კონკურენციის დონის შეფასება საქართველოს საბანკო სექტორში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“/ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტი. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცის მოხსენებათა ანოტაციების კრებული, გვ. 21.