კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ხარხელი. კორპორაციული საინფორმაციო სისტემების დანერგვის პრობლემები ქართულ კომპანიებში. თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში. 2015წ. კონფერენციის მასალები.

გ. ჩაჩანიძე, ე. სისაური. კორპორაციული სწავლების ხელშემწყობი დიდაქტიკური საინფორმაციო სისტემის აგების კონცეფცია.. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი, ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. თბილისი, 1 – 3 ოქტომბერი. 2016წ. .

ვ. ახალაია. კორპორაციული შემოსავლების დაბეგვრა და საგადასახადო ფარი. პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადიგანვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები.სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ბიზნესის ფაკულტეტისბ კომფერენციის მასალები. 2011წ. გვ377-379.

ნ. ზაალიშვილი. კოსოვოს კონფლიქტი და ნატო. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2012წ. .

ი. რამიშვილი, ნ.გორგოძე. კოშის ამოცანის კორექტულობა ერთი კლასის ნეიტრალური კვაზიწრფივი ფუნქციონალურ- დიფერენციალური განტოლებისათვის. თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარისXXXI საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები მიძღვნილი ილია ვეკუას დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი . 2017წ. .

გ. ღვინეფაძე. კრეატიული აზროვნების განვითარების საკითხისათვის. II International-Science Conference. Georgian Science and Society Development Fund "Intellect". 2012წ. მოხსენებების თეზისები. ბათუმი. 172-173.

გ. ჯოლია. კრეატიული ეკონომიკის ფენომენის შემეცნებითი გააზრებისათვის. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 1-ლი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები". 2015წ. .

ზ. ქვათაძე, ი. ბოკუჩავა. კრებადობის სიჩქარე ცენტრალურ ზღვარით თეორემაში მარკოვის ჯაჭვით მართვადი მიმდევრობებისათვის . საქ. უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა X რესპუბლიკური კონფერენცია. თელავი. 1983. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ. 30. 1983წ. .

ე. ხახუტაშვილი. კრიზისული სიტუაციები და პიარი საქართველოში. თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის აკ-ის . წ. 165-169გვ.ISBN 978-9941-12-577-5.

ჯ. გახოკიძე. კრიმინოლოგიის სწავლების პროცესი და მისი განვითარების ტენდენციები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის დეპარტამენტში. ჟურნალ „კრიმინოლოგიის" 5 წლის იუბილესთან მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. წ. .

გ. კოტრიკაძე, მომხსენებელი. კრიპტოგრაფიაში ცნობილი დიფი–ჰელმანის ალგორითმის გატეხვის მცდელობა (ნაწილი I). თბილისის დამოუკიდებელი სასწ. უნივერსიტეტი, სამეცნ. კონფ. . 2012წ. №3, გვ.134..

გ. კოტრიკაძე, ვალერიანი კეკელია. კრიპტოგრაფიის სიმეტრიული სისტემის ზოგიერთი მეთოდის რეალიზაციის საკიტხების შესახებ. სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტი, სეუ, „საერთ. სამცნ. კონფ.“ . 2015წ. .

გ. კოტრიკაძე, ვალერიანი კეკელია, ირაკლი ბოჭორიშვილი. კრიპტოგრაფიის სიმეტრიული სისტემის მეთოდების მიკროპროგრამული სახით წარმოდგენისა და მათი სქემური რეალიზაციის შესახებ. . საქ. ეროვნული უნივერსიტეტი, სეუ, „საერთ. სამეცნ. კონფ.“ . 2016წ. .

გ. კოტრიკაძე, ხელმძღვანელი, სტ. თ.მაღრაძე. კრიპტოგრაფიის სიმეტრიული სისტემის მეთოდის მიკროპროგრამული სახით წარმოდგენისა და სქემური რეალიზაციის საკიტხების შესახებ. . ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი, სტუდენტთა II რესპუბლიკური კონფერენცია, სერთიფიკატი - №001. 10.06.2016. 0წ. .

ე. ბარათაშვილი. კულტურების კლასტერიზაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. საერთაშორისო ბიზნესის სოციოკულტურული გარემო. თბილისი.

ნ. გალახვარიძე. კულტურის დარგი სოციალურ-კულტურული სფეროს შემადგენლობაში და სოციალურ-კულტურული საქმიანობის პროდუქტების კლასიფიკაცია. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. ISBN 978-9941-9522-3-4.

ნ. გალახვარიძე. კულტურის დარგი სოციალურ-კულტურული სფეროს შემადგენლობაში და სოციალურ-კულტურული საქმიანობის პროდუქტების კლასიფიკაცია. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. ISBN 978-9941-9522-3-4.

ნ. გალახვარიძე. კულტურული ტურიზმი და მსოფლიო მემკვიდრეობის ღირშესანიშნავი ადგილების მართვის აქტუალური საკითხები. ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი საერთაშორისო კონფერენცია. ცოდნის ეკონომიკის აქტუალური პრობლები გლობალიზაციის პირობებში. . 2017წ. .

გ. გიგინეიშვილი, ე. მაჭავარიანი. კუმშვის პროცესების და წნევის სწავლების ეფექტური მეთოდიკა. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"/აწსუ. 2015წ. საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებების კრებული. გვ. 327-329.

ლ. რობაქიძე, ე. მაჭავარიანი. კუმშვის პროცესებისა და წნევის სწავლების ეფექტური მეთოდიკა. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"/აწსუ. 2015წ. საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებების კრებული. გვ. 327-329.