კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ზუბიაშვილი. კონკურენციის სახეობები სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში. პ.გუგუშვილის სახელობის ინსტიტუტი. 2010წ. ISBN 978-9941-9060-7-7; გვ. 556-560.

გ. კირცხალია, მ. კიკნაძე. კონფლიქტების შიდასახელმწიფოებრივი რეგულაციის მოდელის დამუშავება. VIII საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია “ინტერნეტი და საზოგადოება” (INSO2017. 2017წ. .

დ. ცუცქირიძე, პეტრიაშვილი ნინო. კონფლიქტი - ორგანიზაციული მენეჯმენტის გამოწვევა. საერთაშორისო კონფერენცია: თანამედროვე მენეჯმენტი:პრობლემები, ჰიპოტეზები, კვლევები",ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 24–26 ივნისი. 2015წ. .

ე. გობეჯიშვილი, მ. სამადაშვილი. კონფლიქტის მართვა ბიზნესში. . 2016წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - V.

ე. ბარათაშვილი, აბულაძე რატი, მარიდაშვილი მანანა. კონფლიქტის მენეჯმენტის თავისებურებანი. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები’’ 5-6 ივნისი. 2015 წ. 2015წ. .

Ж. Вардзелашвили, ნ. პევნაია. კონცეპტი ,,ღირსება” სამყაროს ენობრივ სურათში (ლექსიკოგრაფიული და დისკურსული აღწერა). საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”, შ. რუსთაველის სახ. ბათუმის სახ. უნივერსიტეტი. 2009წ. საერთაშორისო კონფერენციის ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” მასალები. გვ. 380-382.

მ. ნაჭყებია, ჯ.გიორგობიანი. კოოპერაციული თამაშის მოდელი ბაზრის ერთი ამოცანისათვის. საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა. წ. .

ჟ. პეტრიაშვილი, ი.მოსაშვილი, რ.ჯაფარიძე. კოორდინაციული ნაერტების მიღება, სტრუქტურა და დახასიათება ვირტუალური მეთოდით. მეცნიერება და ინოვაციური ტექნოლოგიები, ქუთაისი. 2014წ. გვ. 289-290.

გ. ამყოლაძე, ა.ართილაყვა, გ.კრავეიშვილი. კორელაციის მეთოდის როლი ენერგოკომპანიის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების პროგნოზირებაში. ა.წერეთლის სახ.უნივერსიტეტი . 2013წ. მე-2 საერთაშორისო კონფ. რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. .

ი. მამალაძე, ხათუნა ბარბაქაძე. კორპორაციის საინვესტიციო პოლიტიკის ევოლუცია გლობალურ ეკონომიკურ სივრცეში. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2009წ. ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე; პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული;226-229 გვ.

გ. მაისურაძე. კორპორაციული მართვის გამჭირვალობის სრულყოფა საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზის განვითარებით. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და სხვ.. 2017წ. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. 61-67..

ვ. ზეიკიძე, გ.მაისურაძე. კორპორაციული მართვის ინფორმაციული გამჭვირვალობის შეფასების მეთოდოლოგიური საფუძვლები . ა. წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენცია, „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“, . 2016წ. ნაწილი 2, 19-20 მაისი, 2016.

ნ. ბუთხუზი, მაისურაძე გიორგი. კორპორაციული მართვის ინფორმაციული გამჭვირვალობის შეფასების მეთოდოლოგიური საფუძლები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფორენცია . 2016წ. შრომების კრებული.

ნ. ლაზვიაშვილი. კორპორაციული მართვის მნიშვნელობა, თავისებურებები და ბაზა საქართველოში. საერთასორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, 27–28 ივნისი. 2014წ. შრომების კრებული, გვ. 243–245.

მ. ხარხელი. კორპორაციული მართვის სამართლებრივი ასპექტები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები . 2012წ. კონფერენციის მასალები.

მ. ხარხელი. კორპორაციული საინფორმაციო სისტემების დანერგვის პრობლემები ქართულ კომპანიებში. თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში. 2015წ. კონფერენციის მასალები.

გ. ჩაჩანიძე, ე. სისაური. კორპორაციული სწავლების ხელშემწყობი დიდაქტიკური საინფორმაციო სისტემის აგების კონცეფცია.. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი, ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. თბილისი, 1 – 3 ოქტომბერი. 2016წ. .

ვ. ახალაია. კორპორაციული შემოსავლების დაბეგვრა და საგადასახადო ფარი. პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადიგანვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები.სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ბიზნესის ფაკულტეტისბ კომფერენციის მასალები. 2011წ. გვ377-379.

ნ. ზაალიშვილი. კოსოვოს კონფლიქტი და ნატო. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2012წ. .

ი. რამიშვილი, ნ.გორგოძე. კოშის ამოცანის კორექტულობა ერთი კლასის ნეიტრალური კვაზიწრფივი ფუნქციონალურ- დიფერენციალური განტოლებისათვის. თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარისXXXI საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები მიძღვნილი ილია ვეკუას დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი . 2017წ. .