კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ღვინეფაძე. კრეატიული აზროვნების განვითარების საკითხისათვის. II International-Science Conference. Georgian Science and Society Development Fund "Intellect". 2012წ. მოხსენებების თეზისები. ბათუმი. 172-173.

გ. ჯოლია. კრეატიული ეკონომიკის ფენომენის შემეცნებითი გააზრებისათვის. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 1-ლი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები". 2015წ. .

გ. ყურაშვილი, ე. ბარათაშვილი,, ი. მახარაშვილი. კრეატიული მენეჯმენტის მნიშვნელობა თანამედროვე მმართველობით საქმიანობაში. თსუ, პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი"ეკონომიკისა და მეცნიერების თანამედროვე გამოწვევები". 2018წ. .

ზ. ქვათაძე, ი. ბოკუჩავა. კრებადობის სიჩქარე ცენტრალურ ზღვარით თეორემაში მარკოვის ჯაჭვით მართვადი მიმდევრობებისათვის . საქ. უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა X რესპუბლიკური კონფერენცია. თელავი. 1983. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ. 30. 1983წ. .

ე. ხახუტაშვილი. კრიზისული სიტუაციები და პიარი საქართველოში. თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის აკ-ის . წ. 165-169გვ.ISBN 978-9941-12-577-5.

ჯ. გახოკიძე. კრიმინოლოგიის სწავლების პროცესი და მისი განვითარების ტენდენციები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის დეპარტამენტში. ჟურნალ „კრიმინოლოგიის" 5 წლის იუბილესთან მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. წ. .

გ. კოტრიკაძე, მომხსენებელი. კრიპტოგრაფიაში ცნობილი დიფი–ჰელმანის ალგორითმის გატეხვის მცდელობა (ნაწილი I). თბილისის დამოუკიდებელი სასწ. უნივერსიტეტი, სამეცნ. კონფ. . 2012წ. №3, გვ.134..

გ. კოტრიკაძე, ვალერიანი კეკელია. კრიპტოგრაფიის სიმეტრიული სისტემის ზოგიერთი მეთოდის რეალიზაციის საკიტხების შესახებ. სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტი, სეუ, „საერთ. სამცნ. კონფ.“ . 2015წ. .

გ. კოტრიკაძე, ვალერიანი კეკელია, ირაკლი ბოჭორიშვილი. კრიპტოგრაფიის სიმეტრიული სისტემის მეთოდების მიკროპროგრამული სახით წარმოდგენისა და მათი სქემური რეალიზაციის შესახებ. . საქ. ეროვნული უნივერსიტეტი, სეუ, „საერთ. სამეცნ. კონფ.“ . 2016წ. .

გ. კოტრიკაძე, ხელმძღვანელი, სტ. თ.მაღრაძე. კრიპტოგრაფიის სიმეტრიული სისტემის მეთოდის მიკროპროგრამული სახით წარმოდგენისა და სქემური რეალიზაციის საკიტხების შესახებ. . ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი, სტუდენტთა II რესპუბლიკური კონფერენცია, სერთიფიკატი - №001. 10.06.2016. 0წ. .

ე. ბარათაშვილი. კულტურების კლასტერიზაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. საერთაშორისო ბიზნესის სოციოკულტურული გარემო. თბილისი.

ნ. გალახვარიძე. კულტურის დარგი სოციალურ-კულტურული სფეროს შემადგენლობაში და სოციალურ-კულტურული საქმიანობის პროდუქტების კლასიფიკაცია. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. ISBN 978-9941-9522-3-4.

ნ. გალახვარიძე. კულტურის დარგი სოციალურ-კულტურული სფეროს შემადგენლობაში და სოციალურ-კულტურული საქმიანობის პროდუქტების კლასიფიკაცია. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. ISBN 978-9941-9522-3-4.

ნ. გალახვარიძე. კულტურული ტურიზმი და მსოფლიო მემკვიდრეობის ღირშესანიშნავი ადგილების მართვის აქტუალური საკითხები. ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი საერთაშორისო კონფერენცია. ცოდნის ეკონომიკის აქტუალური პრობლები გლობალიზაციის პირობებში. . 2017წ. .

გ. გიგინეიშვილი, ე. მაჭავარიანი. კუმშვის პროცესების და წნევის სწავლების ეფექტური მეთოდიკა. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"/აწსუ. 2015წ. საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებების კრებული. გვ. 327-329.

ლ. რობაქიძე, ე. მაჭავარიანი. კუმშვის პროცესებისა და წნევის სწავლების ეფექტური მეთოდიკა. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"/აწსუ. 2015წ. საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებების კრებული. გვ. 327-329.

ნ. შაშიაშვილი. კუსტარული ნარკოტიკული საშუალებები და სააფთიაქო ნარკომანიის პრობლემის გადაჭრის გზები . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ . 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული, 6 გვ.

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. ლ.კოჭლამაზაშვილი. საქართველო - აზერბაიჯანის ეკონომიკური ურთიერთობები და განვითარების პერსპექტივები.. პერსპექტივები.გორის უნივერსიტეტი. 2010წ. გამომცემლობა უნივერსალი, 69-73. .

ე. კალატოზიშვილი, ლ. მუჯირი, მ. ორმოცაძე. ლაზერული გამოსხივების გავლენა სუფრის ღვინოების ხარისხზე. საერთაშირსო კონფერენცია. 2010წ. ქ. ბათუმი..

ე. კალატოზიშვილი, მ. ორმოცაძე, ლ. მუჯირი. ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენება მეღვინეობაში. გამომცემლობა `აჭარა” მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში. ბათუმი, . 0წ. გვ. 455-459.