კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4197 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ბერძენიშვილი. მაგისტრალური მილსადენების დაცვა ანტკოროზიული საფარებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "თანამედროვე თექნოლოგიები და მასალები/საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2008წ. კონფერენციის მასალები, გვ.178-179.

თ. ძაძამია, ზვიადაძე უ, მარდაშოვა მ.. მადნეულის კარიერის მიმდებარე ტერიტორიების ნიადაგებისა და წყლების დაბინძურების ხარისხის მიკრობიოლოგიური შეფასება. "აგრარული პრობლემები". საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2007წ. თეზისები, გვ.400-404.

გ. მჭედლიშვილი, შ. ანდღულაძე,, დ. ერისთავი,, ხ. წეროძე,, თ. კვინიკაძე,, თ. ბუტულაშვილი,, მ. ქავთარაძე. მადნეულის საბადოს მჟავე კარიერული წყლების ზოგიერთი მახასიათებელი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნ კონფერენციის ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. შრომები. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2010წ. თბილისი. 2 გვ..

გ. აგლაძე, ჯ. შენგელია. მადნეულის ქალკოპირიტის კონცენტრატის ელექტროქიმიური გადამუშავება მჟავა ხსნარებში. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ. წ. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ–ს 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ქიმიაში .

ჯ. კაკულია, ლ. ჩოჩია, ლ.ქართველიშვილი, ს.ჯალაღანია. მადნეულის ჩამდინარე წყლების გაწმენდა სორბციული მეთოდით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 21-23 სექტემბერი, ურეკი, საქართველო. 2016წ. .

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. მადნის გადასაზიდად სატვირთო ავტომობილების ოპტიმალური განაწილების სატრანსპორტო ამოცანა . საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის საერტაშორისო კონფერენცია. . 2014წ. .

ტ. ბუაძე, გ. ფიფია, ი. წერეთელი. მათემატიკის მიზნობრივ დიფერენცირებული სწავლების საკითხები ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის მაგალითზე . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია "სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები“, თბილისი, 10-12 ნოემბერი, 1994, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1994წ. 1994, 19.

ზ. ნაცვლიშვილი, რ. დანელია. მათემატიკის როლი ეკონომიკაში . კორპორაცია “ლეგია და კომპანიის” უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა პირველი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. აბასთუმანი, 18-20 მაისი . 1995წ. 11 გვ.

კ. ფხაკაძე, 5. ს. შინჯიკაშვილი. მათემატიკური მეთოდებით აგებული ქართული - ფრანგულ - ინგლისური შინაარსულად მთარგმნელი სისტემის პირველი საცდელი ვერსია. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია . 2018წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები http://www.gmu.ge/index_Geo.html (იბეჭდება), 2018.

ნ. ყავლაშვილი, ნ. კილასონია. მათემატიკური მოდელი ჰაერის ეკოლოგიური ანალიზისა და პროგნოზისათვის. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია“. 2010წ. ქ. თბილისი. გვ. 42.

გ. ყირმელაშვილი, გ. ჯავახიშვილი, გ. რობაქიძე. მათემატიკური მოდელირება ეკონომიკაში. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია "საგანთა სწავლების პროფესიული მიმართულების პედაგოგიური საფუძვლები", თბილისი. 1996წ. გვ. 40.

ი. ბერძენიშვილი, კ. კამკამიძე, მ. ზაკუტაშვილი. მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდები კოროზიულ კვლევებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“. 2016წ. შრომების კრებული, II ნაწილი. ქუთაისი, 19-20 მაისი, - გვ. 555-557.

ტ. ბუაძე, ნ. ბურდული, ს. გველესიანი, მ. ნადარეიშვილი. მათემატიკური სტატისტიკის სწავლების შესახებ მექანიკა-მანქანათმშენებლობის, სამშენებლო და სატრანსპორტო ფაკულტეტებზე . საქართველოს სსრ უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა XI სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი . 1986წ. 28-30 მაისი, 1986, 11.

გ. ტყეშელაშვილი. მაკროეკონომიკურ მაჩვენებელთა გამოყენების თავისებურებები საბაზრო ურთიერთობებზე გარდამავალ პერიოდში. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2003წ. საბაზრო ეკონომიკის განვითარების პრობლემები. ტ.111. 56-59 გვ..

ტ. ბუაძე, გ. ყირმელაშვილი. მაკროსკოპული სხეულის ნაწილაკების მდგომარეობისა და სტატისტიკური მდგომარეობის შესწავლა ალბათობის თეორიის მეთოდებით . საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკის აქტუალური პრობლემები“, თბილისი, 27-28 ნოემბერი, 1996, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1996წ. 1996, 15.

გ. ყირმელაშვილი, ტ. ბუაძე, თ. ბიბილაშვილი. მაკროსკოპული სხეულის ნაწილაკების მდგომარეობისა და სტატისტიკური წონასწორობის შესწავლა ალბათობის თეორიის მეთოდებით . საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკის აქტუალური პრობლემები”. 27-28 ნოემბერი, თბილისი. 1996წ. გვ. 15.

გ. გაფრინდაშვილი, მ.ჯოლოგუა. მალამოთა ფუძე ვანისქედის ბენტონიტების გამოყენებით. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ფარმაცევტულ მეცნიერებებში, თბილისი. 2015წ. კონფერენციი შრომების თეზისები.გვ.17.

ე. კაკაბაძე. მანგანუმის (II) პირიდინული აზოსაღებავების კომპლექსთა გამოკვლევა არაწყალხსნა-რებში და მათი გამოყენება. მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. . წ. გვ 91.

ქ. წერეთელი, წერეთელი ნუგზარი, ნანობაშვილი დომნა. მანგანუმის მადნის გამდიდრების მაღალკაჟმიწაშემცველი ნარჩენებიდან სილიკომანგანუმის გამოდნობის თერმოდინამიკური და ექსპერიმენტული გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები"ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში"თბილისი. 2010წ. .

ნ. წერეთელი, წერეთელი ქეთევანი, ნანობაშვილი დომნა. მანგანუმის მადნის გამდიდრების მაღალკაჟმიწაშემცველი ნარჩენებიდან სილიკომანგანუმის გამოდნობის თერმოდინამიკური და ექსპერიმენტული გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები "ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში"თბილისი. 2010წ. .