კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გალახვარიძე. კულტურის დარგი სოციალურ-კულტურული სფეროს შემადგენლობაში და სოციალურ-კულტურული საქმიანობის პროდუქტების კლასიფიკაცია. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. ISBN 978-9941-9522-3-4.

ნ. გალახვარიძე. კულტურის დარგი სოციალურ-კულტურული სფეროს შემადგენლობაში და სოციალურ-კულტურული საქმიანობის პროდუქტების კლასიფიკაცია. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. ISBN 978-9941-9522-3-4.

ნ. გალახვარიძე. კულტურული ტურიზმი და მსოფლიო მემკვიდრეობის ღირშესანიშნავი ადგილების მართვის აქტუალური საკითხები. ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი საერთაშორისო კონფერენცია. ცოდნის ეკონომიკის აქტუალური პრობლები გლობალიზაციის პირობებში. . 2017წ. .

გ. გიგინეიშვილი, ე. მაჭავარიანი. კუმშვის პროცესების და წნევის სწავლების ეფექტური მეთოდიკა. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"/აწსუ. 2015წ. საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებების კრებული. გვ. 327-329.

ლ. რობაქიძე, ე. მაჭავარიანი. კუმშვის პროცესებისა და წნევის სწავლების ეფექტური მეთოდიკა. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"/აწსუ. 2015წ. საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებების კრებული. გვ. 327-329.

ნ. შაშიაშვილი. კუსტარული ნარკოტიკული საშუალებები და სააფთიაქო ნარკომანიის პრობლემის გადაჭრის გზები . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ . 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული, 6 გვ.

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. ლ.კოჭლამაზაშვილი. საქართველო - აზერბაიჯანის ეკონომიკური ურთიერთობები და განვითარების პერსპექტივები.. პერსპექტივები.გორის უნივერსიტეტი. 2010წ. გამომცემლობა უნივერსალი, 69-73. .

ე. კალატოზიშვილი, ლ. მუჯირი, მ. ორმოცაძე. ლაზერული გამოსხივების გავლენა სუფრის ღვინოების ხარისხზე. საერთაშირსო კონფერენცია. 2010წ. ქ. ბათუმი..

ე. კალატოზიშვილი, მ. ორმოცაძე, ლ. მუჯირი. ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენება მეღვინეობაში. გამომცემლობა `აჭარა” მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში. ბათუმი, . 0წ. გვ. 455-459.

მ. ორმოცაძე, მუჯირი კევან, კალატოზიშვილი დოდო. ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენება მეღვინეობაში. კონფერენცია. აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატა. 2007წ. რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა .

. ლათინური ამერიკის ეთნოკულტურის ზოგიერთი საკითხი. . ნაწ. I, ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი, ამერიკათმცოდნეობის XII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. თბ., 2011 23-25 მაისი. . წ. .

ნ. ფოფორაძე. ლამელარული გამონაყოფები ანტოფილიტის მიკროკრისტალებში. აკად. ალ. ჯანელიძის 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია/თბილისი, ალ. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი. 2002წ. .

ნ. ხაზარაძე. ლემი - მგლის კულტის კონტექსტში. საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული სამეცნიერო კონფერენცია, მესტია. 2008წ. .

გ. ჩიკოიძე. ლექსიკური ინფორმაცია ენობრივი მოდელის ლექსიკონში. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. 2012წ. ბათუმი, გვ.78-79.

გ. ჩიკოიძე, ე. დოკვაძე, ა. ჩუტკერაშვილი. ლექსიკური ფუნქციები როგორც კვაზისინონიმური გარდაქმნების საშუალება. სსიპ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2011წ. “ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები _ 2011”, გვ. 144-149..

გ. ტყეშელაშვილი. ლიბერალური საგადასახადო პოლიტიკა–მრეწველობის ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის საფუძველი. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2002წ. გარდამავალი ეკონომიკის სოციალურ–ეკონომიკური პრიორიტეტები. 45-48 გვ..

ლ. ჩხენკელი. ლინგვოქვეყანათმცოდნეობითი ასპექტის შესახებ რუსულის, როგორც უცხო ენის სწავლების პროცესში. ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, ბათუმი/ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, I; 484–486.

ი. რამიშვილი, თ. ვეკუა, თ. მაქაცარია. ლიუვილის ტიპის თეორემები I რიგის ორგანზომილებიანი სინგულარული დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისათვის . თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარისXXXI საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები მიძღვნილი ილია ვეკუას დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი . 2017წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ლოგისტიკური სისტემები და მათი დანერგვის მდგომარეობა საქართველოს სამრეწველო ბიზნესში. ქუთაისი, მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია. 2016წ. .

ვ. ხოჭოლავა. ლოკალიზაციის პრინციპი ფურიე-ლაპლასის მწკრივების (С,α) მეთოდით შეჯამებადობისათვის . საქართველოს მათემატიკოსთა II საერთაშორისო კონფერენცია. ბათუმი . 2011წ. 15-19 სექტემბერი.