კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჩიკოიძე. ლექსიკური ინფორმაცია ენობრივი მოდელის ლექსიკონში. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. 2012წ. ბათუმი, გვ.78-79.

გ. ჩიკოიძე, ე. დოკვაძე, ა. ჩუტკერაშვილი. ლექსიკური ფუნქციები როგორც კვაზისინონიმური გარდაქმნების საშუალება. სსიპ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2011წ. “ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები _ 2011”, გვ. 144-149..

გ. ტყეშელაშვილი. ლიბერალური საგადასახადო პოლიტიკა–მრეწველობის ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის საფუძველი. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2002წ. გარდამავალი ეკონომიკის სოციალურ–ეკონომიკური პრიორიტეტები. 45-48 გვ..

ლ. ჩხენკელი. ლინგვოქვეყანათმცოდნეობითი ასპექტის შესახებ რუსულის, როგორც უცხო ენის სწავლების პროცესში. ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, ბათუმი/ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, I; 484–486.

ი. რამიშვილი, თ. ვეკუა, თ. მაქაცარია. ლიუვილის ტიპის თეორემები I რიგის ორგანზომილებიანი სინგულარული დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისათვის . თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარისXXXI საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები მიძღვნილი ილია ვეკუას დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი . 2017წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ლოგისტიკური სისტემები და მათი დანერგვის მდგომარეობა საქართველოს სამრეწველო ბიზნესში. ქუთაისი, მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია. 2016წ. .

ვ. ხოჭოლავა. ლოკალიზაციის პრინციპი ფურიე-ლაპლასის მწკრივების (С,α) მეთოდით შეჯამებადობისათვის . საქართველოს მათემატიკოსთა II საერთაშორისო კონფერენცია. ბათუმი . 2011წ. 15-19 სექტემბერი.

ნ. ხაბეიშვილი. ლოფტ–ინტერიერი. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი. ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია.. 2009წ. ამერიკისმცოდნეობის X ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია .

მ. ვანიშვილი, ნინო ვანიშვილი. მ.ვანიშვილი,. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016"/საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ. 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება", #4 (4), გვ.65-75.. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016"/საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ. 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება", #4 (4), გვ.65-75..

ი. ბერძენიშვილი. მაგისტრალური მილსადენების დაცვა ანტკოროზიული საფარებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "თანამედროვე თექნოლოგიები და მასალები/საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2008წ. კონფერენციის მასალები, გვ.178-179.

თ. ძაძამია, ზვიადაძე უ, მარდაშოვა მ.. მადნეულის კარიერის მიმდებარე ტერიტორიების ნიადაგებისა და წყლების დაბინძურების ხარისხის მიკრობიოლოგიური შეფასება. "აგრარული პრობლემები". საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2007წ. თეზისები, გვ.400-404.

გ. მჭედლიშვილი, შ. ანდღულაძე,, დ. ერისთავი,, ხ. წეროძე,, თ. კვინიკაძე,, თ. ბუტულაშვილი,, მ. ქავთარაძე. მადნეულის საბადოს მჟავე კარიერული წყლების ზოგიერთი მახასიათებელი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნ კონფერენციის ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. შრომები. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2010წ. თბილისი. 2 გვ..

ჯ. შენგელია. მადნეულის ქალკოპირიტის კონცენტრატის ელექტროქიმიური გადამუშავება მჟავა ხსნარებში. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ. წ. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ–ს 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ქიმიაში .

ჯ. კაკულია, ლ. ჩოჩია, ლ.ქართველიშვილი, ს.ჯალაღანია. მადნეულის ჩამდინარე წყლების გაწმენდა სორბციული მეთოდით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 21-23 სექტემბერი, ურეკი, საქართველო. 2016წ. .

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. მადნის გადასაზიდად სატვირთო ავტომობილების ოპტიმალური განაწილების სატრანსპორტო ამოცანა . საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის საერტაშორისო კონფერენცია. . 2014წ. .

ტ. ბუაძე, გ. ფიფია, ი. წერეთელი. მათემატიკის მიზნობრივ დიფერენცირებული სწავლების საკითხები ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის მაგალითზე . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია "სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები“, თბილისი, 10-12 ნოემბერი, 1994, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1994წ. 1994, 19.

ზ. ნაცვლიშვილი, რ. დანელია. მათემატიკის როლი ეკონომიკაში . კორპორაცია “ლეგია და კომპანიის” უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა პირველი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. აბასთუმანი, 18-20 მაისი . 1995წ. 11 გვ.

კ. ფხაკაძე, 5. ს. შინჯიკაშვილი. მათემატიკური მეთოდებით აგებული ქართული - ფრანგულ - ინგლისური შინაარსულად მთარგმნელი სისტემის პირველი საცდელი ვერსია. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია . 2018წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები http://www.gmu.ge/index_Geo.html (იბეჭდება), 2018.

ნ. ყავლაშვილი, ნ. კილასონია. მათემატიკური მოდელი ჰაერის ეკოლოგიური ანალიზისა და პროგნოზისათვის. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია“. 2010წ. ქ. თბილისი. გვ. 42.

გ. ყირმელაშვილი, გ. ჯავახიშვილი, გ. რობაქიძე. მათემატიკური მოდელირება ეკონომიკაში. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია "საგანთა სწავლების პროფესიული მიმართულების პედაგოგიური საფუძვლები", თბილისი. 1996წ. გვ. 40.