კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ორმოცაძე, მუჯირი კევან, კალატოზიშვილი დოდო. ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენება მეღვინეობაში. კონფერენცია. აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატა. 2007წ. რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა .

. ლათინური ამერიკის ეთნოკულტურის ზოგიერთი საკითხი. . ნაწ. I, ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი, ამერიკათმცოდნეობის XII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. თბ., 2011 23-25 მაისი. . წ. .

ნ. ფოფორაძე. ლამელარული გამონაყოფები ანტოფილიტის მიკროკრისტალებში. აკად. ალ. ჯანელიძის 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია/თბილისი, ალ. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი. 2002წ. .

. ლემი - მგლის კულტის კონტექსტში. საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული სამეცნიერო კონფერენცია, მესტია. 2008წ. .

გ. ჩიკოიძე. ლექსიკური ინფორმაცია ენობრივი მოდელის ლექსიკონში. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. 2012წ. ბათუმი, გვ.78-79.

გ. ჩიკოიძე, ე. დოკვაძე, ა. ჩუტკერაშვილი. ლექსიკური ფუნქციები როგორც კვაზისინონიმური გარდაქმნების საშუალება. სსიპ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2011წ. “ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები _ 2011”, გვ. 144-149..

გ. ტყეშელაშვილი. ლიბერალური საგადასახადო პოლიტიკა–მრეწველობის ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის საფუძველი. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2002წ. გარდამავალი ეკონომიკის სოციალურ–ეკონომიკური პრიორიტეტები. 45-48 გვ..

ლ. ჩხენკელი. ლინგვოქვეყანათმცოდნეობითი ასპექტის შესახებ რუსულის, როგორც უცხო ენის სწავლების პროცესში. ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, ბათუმი/ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, I; 484–486.

ი. რამიშვილი, თ. ვეკუა, თ. მაქაცარია. ლიუვილის ტიპის თეორემები I რიგის ორგანზომილებიანი სინგულარული დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისათვის . თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარისXXXI საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები მიძღვნილი ილია ვეკუას დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი . 2017წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ლოგისტიკური სისტემები და მათი დანერგვის მდგომარეობა საქართველოს სამრეწველო ბიზნესში. ქუთაისი, მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია. 2016წ. .

ვ. ხოჭოლავა. ლოკალიზაციის პრინციპი ფურიე-ლაპლასის მწკრივების (С,α) მეთოდით შეჯამებადობისათვის . საქართველოს მათემატიკოსთა II საერთაშორისო კონფერენცია. ბათუმი . 2011წ. 15-19 სექტემბერი.

ნ. ხაბეიშვილი. ლოფტ–ინტერიერი. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი. ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია.. 2009წ. ამერიკისმცოდნეობის X ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია .

მ. ვანიშვილი, ნინო ვანიშვილი. მ.ვანიშვილი,. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016"/საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ. 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება", #4 (4), გვ.65-75.. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016"/საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ. 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება", #4 (4), გვ.65-75..

ი. ბერძენიშვილი. მაგისტრალური მილსადენების დაცვა ანტკოროზიული საფარებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "თანამედროვე თექნოლოგიები და მასალები/საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2008წ. კონფერენციის მასალები, გვ.178-179.

თ. ძაძამია, ზვიადაძე უ, მარდაშოვა მ.. მადნეულის კარიერის მიმდებარე ტერიტორიების ნიადაგებისა და წყლების დაბინძურების ხარისხის მიკრობიოლოგიური შეფასება. "აგრარული პრობლემები". საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2007წ. თეზისები, გვ.400-404.

გ. მჭედლიშვილი, შ. ანდღულაძე,, დ. ერისთავი,, ხ. წეროძე,, თ. კვინიკაძე,, თ. ბუტულაშვილი,, მ. ქავთარაძე. მადნეულის საბადოს მჟავე კარიერული წყლების ზოგიერთი მახასიათებელი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნ კონფერენციის ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. შრომები. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2010წ. თბილისი. 2 გვ..

ჯ. შენგელია. მადნეულის ქალკოპირიტის კონცენტრატის ელექტროქიმიური გადამუშავება მჟავა ხსნარებში. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ. წ. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ–ს 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ქიმიაში .

ჯ. კაკულია, ლ. ჩოჩია, ლ.ქართველიშვილი, ს.ჯალაღანია. მადნეულის ჩამდინარე წყლების გაწმენდა სორბციული მეთოდით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 21-23 სექტემბერი, ურეკი, საქართველო. 2016წ. .

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. მადნის გადასაზიდად სატვირთო ავტომობილების ოპტიმალური განაწილების სატრანსპორტო ამოცანა . საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის საერტაშორისო კონფერენცია. . 2014წ. .

ტ. ბუაძე, გ. ფიფია, ი. წერეთელი. მათემატიკის მიზნობრივ დიფერენცირებული სწავლების საკითხები ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის მაგალითზე . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია "სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები“, თბილისი, 10-12 ნოემბერი, 1994, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1994წ. 1994, 19.