კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ლოლაძე, ვ.გორდელაძე, ნ.რაჭველიშვილი. მანგანუმშემცველი მინანქრის შედგენილობის გავლენა უთიხო შლიკერის რეოლოგიურ თვისებებზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, . 2013წ. შრომები, ქუთაისი, გვ.138-140.

მ. კაპანაძე, მ.მშვილდაძე, თ.ჭეიშვილი. მანგანუმშემცველი ტუტესილიკატური მოდელური მინების მჟავა გარემოში მდგრადობა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა". 2012წ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის შრომების კრებული, 3 გვ..

მ. მშვილდაძე, მ.კაპანაძე, თ. ჭეიშვილი. მანგანუმშემცველი ტუტესილიკატური მოდელური მინების მჟავა გარემოში მდგრადობა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა. 2012წ. შრომების კრებული 2012.

თ. ჭეიშვილი, მ.მშვილდაძე, მ.კაპანაძე. მანგანუმშემცველი ტუტესილიკატური მოდელური მინების მჟავა გარემოში მდგრადობა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, ქუთაისი. 2012წ. შრომების კრებული. ქუთაისი, გვ. 305-308.

თ. ჭეიშვილი, მ.ხუციანიძე. მანგანუმშემცველი წიდების და მადნების წყალში ხსნადობის აქტივაციის შესაძლებლობების შესწავლა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები” .ქუთაისი, 19-21 მაისი. 2008წ. თეზისები. გვ.196.

ქ. ჯიჯეიშვილი. მარგარეთ თეთჩერი მე-20 საუკუნის უდიდესი ქალი-პოლიტიკოსი. საერთაშორისო კონფერენციის ,,გენდერი და მსოფლიოს” მასალები. 2013წ. .

ნ. ბებიაშვილი. მართვა პროცესების მეშვეობით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სახელმწიფო მართვა: პრობლემები და პრესპექტივები“. 2015წ. სახელმწიფო მართვა: პრობლემები და პრესპექტივები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები 2015,გვ.59–61.

თ. სუხიაშვილი. მართვის ნაკადების სტრუქტურის დაპროექტება მართვის განაწილებულ სისტემებში. მოხსენების თეზისები. . 111-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. ბათუმი 17, 18, 19 ოქტომბერი, 2014, გვ. 53.. 0წ. .

მ. ბერეჟიანი, ა. თურმანიძე. მართვის სისტემების დამუშავება კომპანიის GE Intelligent Platforms პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების გამოყენებით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა” მოხსენება, თბილისი, 2010 წლის 1-4 ნოემბერი, გვ. 12-13..

გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე, ო. შონია. მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკედემია, მართვის სისტემების ინსტიტუტი ქ. თბილისი. 2004წ. ; 108-112 გვ..

მ. ხოსიტაშვილი. მარკეტინგის სტრატეგიები ბიბლიოთეკაში. . ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. 2013წ. წელიწდეული. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. გვ. 452-55 .

მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი, ნეფარიძე მ.. მარკეტინგული ბიზნეს-პროცესების პროგრამული რეალიზაცია ახალი ტექნოლოგიებით.. ბათუმი მე 3 საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენცია კომპიუტინგი/ინფორმატიკა მასწ.განათლება. 2014წ. გვ.22.

ე. ბარათაშვილი, თ. როსტიაშვილი. მარკეტინგული კვლევის პრინციპები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება’’ . 2010წ. .

ე. ბარათაშვილი. მარკეტინგული კვლევის პრინციპები. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია..

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე. მარკეტინგული შესაძლებლობა თუ საფრთხე ენერგოკომპანიებისათვის? . ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2012წ. .

ნ. როსეფაშვილი, თ.ჯავახიშვილი. მარტოხელა დედების უფლებები . სტუდენტთა მეოთხე საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2014წ. გორი, 2014 წელი,192–196 .

ა. ჩიქოვანი, ქარუმიძე ზეინაბ. მასალების ბიოლოგიური კოროზია და დაცვის მეთოდები. საერთაშრისო კონფერენცია „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ძირიტადი პარადიგმები“ თბილისი, 2012 (გვ. 112-116). 2012წ. .

ა. ჩიქოვანი, თევზაძე დიანა. მასალების ფიზიკური კოროზია და დაცვის მეთოდები. საერთაშრისო კონფერენცია „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ძირითადი პარადიგმები“ თბილისი, 2012 (გვ. 139-143). 2012წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. მასების ფსიქოლოგია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია _ ხელისუფლება და საზოგადოება . 2011წ. .

მ. ტატიშვილი, რ.მესხია, შ.ელიზბარაშვილი. მაღალი რეზოლუციის თვიური ნალექების და ტემპერატურის მონაცემთა მასივის შექმნა საქართველოს ტერიტორიაზე კლიმატის გლობალური ცვლილების შეფასებისთვის. გარემო და გლობალური დათბობა/ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. წ. შრომათა კრებული #3(82).