კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4197 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. ჯიჯეიშვილი. მასების ფსიქოლოგია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია _ ხელისუფლება და საზოგადოება . 2011წ. .

მ. ტატიშვილი, რ.მესხია, შ.ელიზბარაშვილი. მაღალი რეზოლუციის თვიური ნალექების და ტემპერატურის მონაცემთა მასივის შექმნა საქართველოს ტერიტორიაზე კლიმატის გლობალური ცვლილების შეფასებისთვის. გარემო და გლობალური დათბობა/ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. წ. შრომათა კრებული #3(82).

თ. კოხრეიძე, შ. ნემსაძე, კ. კოხრეიძე. მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზებში სიმძლავრის დანაკარგების ანგარიშის მათემატიკური მოდელი. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო-კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2015წ. მოხსენების კრებული ქუთაისი, საქართველო 2015.

შ. ნემსაძე, კოხრეიძე კლიმენტი, კოხრეიძე თამაზი. მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზებში სიმძლავრის დანაკარგების ანგარიშის მათემატიკური მოდელი. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2015წ. ქუთაისი, 24-25 ოქტომბერი.

მ. მელაძე. მაღალმთიან აგროკლიმატურ ზონაში ორგანული (ეკოლოგიური) მიწათმოქმედების ძირითადი ასპექტები. საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოება. წ. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები და საკითხები..

ჯ. მაჭავარიანი. მაღალმთიანი რეგიონების სათიბ-საძოვრების რეაბილიტაცია. . წ. ილიას სახ. უნივერსიტეტი.

გ. მელაძე. მაღალმთის აგროეკოლოგიური ზონების ცვლილება კლიმატის დათბობის გათვალისწინებით . ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. `კლიმატის ცვლილება და ეკოლოგიური პრობლემები”.

თ. კოხრეიძე, გ. ქადაგიშვილი. მაღალტემპერატურული სამფაზა კრიოტრონული გამმართველი ნახევრადგამტარული მართვით. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2016წ. მოხსენების კრებული ქუთაისი, საქართველო 2016.

ი. სარჯველაძე. მაღალხარისხოვანი თივის დამზადების ტექნოლოგია. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. . 2016წ. „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“. სექცია 6. გამოყენებითი ეკოლოგია და აგროეკოლოგია. ქუთაისი. გვ.543-546. 19-20.05.2016.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, შ. ანდღულაძე. მდ. არაგვის აუზის ეროზიულ–ღვარცოფული მოვლენები და მათგან დაცვის ღონისძიებები . საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის შრომები. ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 17–18 ივნისი. 2010წ. გვ. 141–143.

გ. კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე, კ.ბილაშვილი, ლ.ინწკირველი, გე.ბაქრაძე, ნ.ბეგლარაშვილი, ლ.შავლიაშვილი. მდ.ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი. ”გარემო და გლობალური დათბობა” საერთაშორისო კონფერენცია. 2011წ. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ.გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია №3(82), გვ.330–334.

გ.კუჭავა, მ.მჭედლიშვილი. მდ.მტკვრის დაჭუჭყიანება არაორგანული კომპონენტებით. სოროსის საერთაშორისო კონფერენცია. წ. სოროსის საგანმანათლებლო ჟურნალი #1, «ეკოლოგია», გვ.33-43, თბილისი.

ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა, მ.მჭედლიშვილი. მდ.მტკვრის დაჭუჭყიანება არაორგანული კომპონენტებით. სოროსის საერთაშორისო კონფერენცია. წ. სოროსის საგანმანათლებლო ჟურნალი #1, «ეკოლოგია», გვ.33-43, თბილისი.

ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა, მ.მჭედლიშვილი. მდ.მტკვრის დაჭუჭყიანება არაორგანული კომპონენტებით. სოროსის საერთაშორისო კონფერენცია. წ. სოროსის საგანმანათლებლო ჟურნალი #1, «ეკოლოგია», გვ.33-43, თბილისი.

ნ. ქოჩლაძე. მდგრადი ავეჯის დიზაინი - როგორც ეკოლოგიური მდგრადობის შენარჩუნების ფაქტორი(ამერიკული გამოცდილება). ამერიკისმცოდნეობის XVIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, თსუ. 2017წ. .

ზ. სვანიძე. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქართველოს ბუნებრივი გარემოს დაცვის სფეროში. საერთაშორისო კონფერენცია ”ხელისუფლება და საზოგადოება”.. 2012წ. ეკონომიკის განყოფილება, თბილისი, 1.

მ. ცინცაძე, ა.ლეჟავა. მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლების შესახებ კონვეციათა როლი ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება საერთ. სამეც.ტექ. კონფერენცია შრომები. თბილისი. 2010წ. გვ.149.

გ. წურწუმია, გ.გორელიშვილი, პ.ნიკოლეიშვილი. მდგრადი ორგანული მინარევებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მემბრანული ელექტროქიმიური ტექნოლოგია. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენცია –გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, 35-37 .

გ. წურწუმია, გ.გორელიშვილი, პ.ნიკოლეიშვილი, დ.გოგოლი. მდგრადი ორგანული მინარევებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მემბრანული ელექტროქიმიური ტექნოლოგია. . ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენცია –გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, 35-37 .

ნ. გალახვარიძე, ქ.მუმლაძე(დოქტორანტი). მდგრადი სოციალურ-ეკოლოგიურ-ეკონომიკური სისტემის ინსტიტუციური ასპექტები.. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საეთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 77-80.