კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ბერძენიშვილი, კ. კამკამიძე, მ. ზაკუტაშვილი. მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდები კოროზიულ კვლევებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“. 2016წ. შრომების კრებული, II ნაწილი. ქუთაისი, 19-20 მაისი, - გვ. 555-557.

ტ. ბუაძე, ნ. ბურდული, ს. გველესიანი, მ. ნადარეიშვილი. მათემატიკური სტატისტიკის სწავლების შესახებ მექანიკა-მანქანათმშენებლობის, სამშენებლო და სატრანსპორტო ფაკულტეტებზე . საქართველოს სსრ უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა XI სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი . 1986წ. 28-30 მაისი, 1986, 11.

გ. ტყეშელაშვილი. მაკროეკონომიკურ მაჩვენებელთა გამოყენების თავისებურებები საბაზრო ურთიერთობებზე გარდამავალ პერიოდში. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2003წ. საბაზრო ეკონომიკის განვითარების პრობლემები. ტ.111. 56-59 გვ..

ტ. ბუაძე, გ. ყირმელაშვილი. მაკროსკოპული სხეულის ნაწილაკების მდგომარეობისა და სტატისტიკური მდგომარეობის შესწავლა ალბათობის თეორიის მეთოდებით . საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკის აქტუალური პრობლემები“, თბილისი, 27-28 ნოემბერი, 1996, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1996წ. 1996, 15.

გ. ყირმელაშვილი, ტ. ბუაძე, თ. ბიბილაშვილი. მაკროსკოპული სხეულის ნაწილაკების მდგომარეობისა და სტატისტიკური წონასწორობის შესწავლა ალბათობის თეორიის მეთოდებით . საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკის აქტუალური პრობლემები”. 27-28 ნოემბერი, თბილისი. 1996წ. გვ. 15.

გ. გაფრინდაშვილი, მ.ჯოლოგუა. მალამოთა ფუძე ვანისქედის ბენტონიტების გამოყენებით. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ფარმაცევტულ მეცნიერებებში, თბილისი. 2015წ. კონფერენციი შრომების თეზისები.გვ.17.

ე. კაკაბაძე. მანგანუმის (II) პირიდინული აზოსაღებავების კომპლექსთა გამოკვლევა არაწყალხსნა-რებში და მათი გამოყენება. მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. . წ. გვ 91.

ქ. წერეთელი, წერეთელი ნუგზარი, ნანობაშვილი დომნა. მანგანუმის მადნის გამდიდრების მაღალკაჟმიწაშემცველი ნარჩენებიდან სილიკომანგანუმის გამოდნობის თერმოდინამიკური და ექსპერიმენტული გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები"ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში"თბილისი. 2010წ. .

ნ. წერეთელი, წერეთელი ქეთევანი, ნანობაშვილი დომნა. მანგანუმის მადნის გამდიდრების მაღალკაჟმიწაშემცველი ნარჩენებიდან სილიკომანგანუმის გამოდნობის თერმოდინამიკური და ექსპერიმენტული გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები "ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში"თბილისი. 2010წ. .

თ. ჭეიშვილი, მ.შავლაყაძე. მანგანუმის მადნის საფუძველზე კალიუმშემცველი წყალხსნადი მასალების მიღება და შესწავლა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, ქუთაისი. 2012წ. შრომე-ბის კრებული. ქუთაისი, გვ. 321-323.

თ. ჭეიშვილი, მ. შავლაყაძე, მ.მშვილდაძე. მანგანუმის ოქსიდების საფუძველზე შედგენილ კომპოზიციებში ხსნადი მასალების მიღების შესაძლებლობების შესწავლა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. შრომები, თბილისი, გვ.32-35.

ვ. გორდელაძე, გ. ლოლაძე, ნ. რაჭველიშვილი. მანგანუმშემცველი მინანქრების შედგენილობის გავლენა უთიხო შლიკერის რეოლოგიურ თვისებებზე. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია’’ინოვაციური ტექნოლოგიები თანამედროვე მასალები’’. შრომების კრებული, . 2013წ. ქუთაისი, გვ. 138–140.

გ. ლოლაძე, ვ.გორდელაძე, ნ.რაჭველიშვილი. მანგანუმშემცველი მინანქრის შედგენილობის გავლენა უთიხო შლიკერის რეოლოგიურ თვისებებზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, . 2013წ. შრომები, ქუთაისი, გვ.138-140.

მ. კაპანაძე, მ.მშვილდაძე, თ.ჭეიშვილი. მანგანუმშემცველი ტუტესილიკატური მოდელური მინების მჟავა გარემოში მდგრადობა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა". 2012წ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის შრომების კრებული, 3 გვ..

მ. მშვილდაძე, მ.კაპანაძე, თ. ჭეიშვილი. მანგანუმშემცველი ტუტესილიკატური მოდელური მინების მჟავა გარემოში მდგრადობა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა. 2012წ. შრომების კრებული 2012.

თ. ჭეიშვილი, მ.მშვილდაძე, მ.კაპანაძე. მანგანუმშემცველი ტუტესილიკატური მოდელური მინების მჟავა გარემოში მდგრადობა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, ქუთაისი. 2012წ. შრომების კრებული. ქუთაისი, გვ. 305-308.

თ. ჭეიშვილი, მ.ხუციანიძე. მანგანუმშემცველი წიდების და მადნების წყალში ხსნადობის აქტივაციის შესაძლებლობების შესწავლა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები” .ქუთაისი, 19-21 მაისი. 2008წ. თეზისები. გვ.196.

ქ. ჯიჯეიშვილი. მარგარეთ თეთჩერი მე-20 საუკუნის უდიდესი ქალი-პოლიტიკოსი. საერთაშორისო კონფერენციის ,,გენდერი და მსოფლიოს” მასალები. 2013წ. .

ნ. ბებიაშვილი. მართვა პროცესების მეშვეობით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სახელმწიფო მართვა: პრობლემები და პრესპექტივები“. 2015წ. სახელმწიფო მართვა: პრობლემები და პრესპექტივები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები 2015,გვ.59–61.

თ. სუხიაშვილი. მართვის ნაკადების სტრუქტურის დაპროექტება მართვის განაწილებულ სისტემებში. მოხსენების თეზისები. . 111-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. ბათუმი 17, 18, 19 ოქტომბერი, 2014, გვ. 53.. 0წ. .