კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ნაცვლიშვილი, რ. დანელია. მათემატიკის როლი ეკონომიკაში . კორპორაცია “ლეგია და კომპანიის” უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა პირველი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. აბასთუმანი, 18-20 მაისი . 1995წ. 11 გვ.

კ. ფხაკაძე, 5. ს. შინჯიკაშვილი. მათემატიკური მეთოდებით აგებული ქართული - ფრანგულ - ინგლისური შინაარსულად მთარგმნელი სისტემის პირველი საცდელი ვერსია. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია . 2018წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები http://www.gmu.ge/index_Geo.html (იბეჭდება), 2018.

ნ. ყავლაშვილი, ნ. კილასონია. მათემატიკური მოდელი ჰაერის ეკოლოგიური ანალიზისა და პროგნოზისათვის. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია“. 2010წ. ქ. თბილისი. გვ. 42.

გ. ყირმელაშვილი, გ. ჯავახიშვილი, გ. რობაქიძე. მათემატიკური მოდელირება ეკონომიკაში. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია "საგანთა სწავლების პროფესიული მიმართულების პედაგოგიური საფუძვლები", თბილისი. 1996წ. გვ. 40.

ი. ბერძენიშვილი, კ. კამკამიძე, მ. ზაკუტაშვილი. მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდები კოროზიულ კვლევებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“. 2016წ. შრომების კრებული, II ნაწილი. ქუთაისი, 19-20 მაისი, - გვ. 555-557.

ტ. ბუაძე, ნ. ბურდული, ს. გველესიანი, მ. ნადარეიშვილი. მათემატიკური სტატისტიკის სწავლების შესახებ მექანიკა-მანქანათმშენებლობის, სამშენებლო და სატრანსპორტო ფაკულტეტებზე . საქართველოს სსრ უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა XI სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი . 1986წ. 28-30 მაისი, 1986, 11.

გ. ტყეშელაშვილი. მაკროეკონომიკურ მაჩვენებელთა გამოყენების თავისებურებები საბაზრო ურთიერთობებზე გარდამავალ პერიოდში. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2003წ. საბაზრო ეკონომიკის განვითარების პრობლემები. ტ.111. 56-59 გვ..

ტ. ბუაძე, გ. ყირმელაშვილი. მაკროსკოპული სხეულის ნაწილაკების მდგომარეობისა და სტატისტიკური მდგომარეობის შესწავლა ალბათობის თეორიის მეთოდებით . საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკის აქტუალური პრობლემები“, თბილისი, 27-28 ნოემბერი, 1996, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1996წ. 1996, 15.

გ. ყირმელაშვილი, ტ. ბუაძე, თ. ბიბილაშვილი. მაკროსკოპული სხეულის ნაწილაკების მდგომარეობისა და სტატისტიკური წონასწორობის შესწავლა ალბათობის თეორიის მეთოდებით . საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკის აქტუალური პრობლემები”. 27-28 ნოემბერი, თბილისი. 1996წ. გვ. 15.

გ. გაფრინდაშვილი, მ.ჯოლოგუა. მალამოთა ფუძე ვანისქედის ბენტონიტების გამოყენებით. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ფარმაცევტულ მეცნიერებებში, თბილისი. 2015წ. კონფერენციი შრომების თეზისები.გვ.17.

ე. კაკაბაძე. მანგანუმის (II) პირიდინული აზოსაღებავების კომპლექსთა გამოკვლევა არაწყალხსნა-რებში და მათი გამოყენება. მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. . წ. გვ 91.

ქ. წერეთელი, წერეთელი ნუგზარი, ნანობაშვილი დომნა. მანგანუმის მადნის გამდიდრების მაღალკაჟმიწაშემცველი ნარჩენებიდან სილიკომანგანუმის გამოდნობის თერმოდინამიკური და ექსპერიმენტული გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები"ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში"თბილისი. 2010წ. .

ნ. წერეთელი, წერეთელი ქეთევანი, ნანობაშვილი დომნა. მანგანუმის მადნის გამდიდრების მაღალკაჟმიწაშემცველი ნარჩენებიდან სილიკომანგანუმის გამოდნობის თერმოდინამიკური და ექსპერიმენტული გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები "ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში"თბილისი. 2010წ. .

თ. ჭეიშვილი, მ.შავლაყაძე. მანგანუმის მადნის საფუძველზე კალიუმშემცველი წყალხსნადი მასალების მიღება და შესწავლა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, ქუთაისი. 2012წ. შრომე-ბის კრებული. ქუთაისი, გვ. 321-323.

თ. ჭეიშვილი, მ. შავლაყაძე, მ.მშვილდაძე. მანგანუმის ოქსიდების საფუძველზე შედგენილ კომპოზიციებში ხსნადი მასალების მიღების შესაძლებლობების შესწავლა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. შრომები, თბილისი, გვ.32-35.

ვ. გორდელაძე, გ. ლოლაძე, ნ. რაჭველიშვილი. მანგანუმშემცველი მინანქრების შედგენილობის გავლენა უთიხო შლიკერის რეოლოგიურ თვისებებზე. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია’’ინოვაციური ტექნოლოგიები თანამედროვე მასალები’’. შრომების კრებული, . 2013წ. ქუთაისი, გვ. 138–140.

გ. ლოლაძე, ვ.გორდელაძე, ნ.რაჭველიშვილი. მანგანუმშემცველი მინანქრის შედგენილობის გავლენა უთიხო შლიკერის რეოლოგიურ თვისებებზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, . 2013წ. შრომები, ქუთაისი, გვ.138-140.

მ. კაპანაძე, მ.მშვილდაძე, თ.ჭეიშვილი. მანგანუმშემცველი ტუტესილიკატური მოდელური მინების მჟავა გარემოში მდგრადობა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა". 2012წ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის შრომების კრებული, 3 გვ..

მ. მშვილდაძე, მ.კაპანაძე, თ. ჭეიშვილი. მანგანუმშემცველი ტუტესილიკატური მოდელური მინების მჟავა გარემოში მდგრადობა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა. 2012წ. შრომების კრებული 2012.

თ. ჭეიშვილი, მ.მშვილდაძე, მ.კაპანაძე. მანგანუმშემცველი ტუტესილიკატური მოდელური მინების მჟავა გარემოში მდგრადობა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, ქუთაისი. 2012წ. შრომების კრებული. ქუთაისი, გვ. 305-308.