კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ბერეჟიანი, ა. თურმანიძე. მართვის სისტემების დამუშავება კომპანიის GE Intelligent Platforms პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების გამოყენებით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა” მოხსენება, თბილისი, 2010 წლის 1-4 ნოემბერი, გვ. 12-13..

გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე, ო. შონია. მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკედემია, მართვის სისტემების ინსტიტუტი ქ. თბილისი. 2004წ. ; 108-112 გვ..

მ. ხოსიტაშვილი. მარკეტინგის სტრატეგიები ბიბლიოთეკაში. . ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. 2013წ. წელიწდეული. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. გვ. 452-55 .

მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი, ნეფარიძე მ.. მარკეტინგული ბიზნეს-პროცესების პროგრამული რეალიზაცია ახალი ტექნოლოგიებით.. ბათუმი მე 3 საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენცია კომპიუტინგი/ინფორმატიკა მასწ.განათლება. 2014წ. გვ.22.

ე. ბარათაშვილი, თ. როსტიაშვილი. მარკეტინგული კვლევის პრინციპები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება’’ . 2010წ. .

ე. ბარათაშვილი. მარკეტინგული კვლევის პრინციპები. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია..

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე. მარკეტინგული შესაძლებლობა თუ საფრთხე ენერგოკომპანიებისათვის? . ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2012წ. .

ნ. როსეფაშვილი, თ.ჯავახიშვილი. მარტოხელა დედების უფლებები . სტუდენტთა მეოთხე საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2014წ. გორი, 2014 წელი,192–196 .

ა. ჩიქოვანი, ქარუმიძე ზეინაბ. მასალების ბიოლოგიური კოროზია და დაცვის მეთოდები. საერთაშრისო კონფერენცია „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ძირიტადი პარადიგმები“ თბილისი, 2012 (გვ. 112-116). 2012წ. .

ა. ჩიქოვანი, თევზაძე დიანა. მასალების ფიზიკური კოროზია და დაცვის მეთოდები. საერთაშრისო კონფერენცია „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ძირითადი პარადიგმები“ თბილისი, 2012 (გვ. 139-143). 2012წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. მასების ფსიქოლოგია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია _ ხელისუფლება და საზოგადოება . 2011წ. .

მ. ტატიშვილი, რ.მესხია, შ.ელიზბარაშვილი. მაღალი რეზოლუციის თვიური ნალექების და ტემპერატურის მონაცემთა მასივის შექმნა საქართველოს ტერიტორიაზე კლიმატის გლობალური ცვლილების შეფასებისთვის. გარემო და გლობალური დათბობა/ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. წ. შრომათა კრებული #3(82).

თ. კოხრეიძე, შ. ნემსაძე, კ. კოხრეიძე. მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზებში სიმძლავრის დანაკარგების ანგარიშის მათემატიკური მოდელი. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო-კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2015წ. მოხსენების კრებული ქუთაისი, საქართველო 2015.

შ. ნემსაძე, კოხრეიძე კლიმენტი, კოხრეიძე თამაზი. მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზებში სიმძლავრის დანაკარგების ანგარიშის მათემატიკური მოდელი. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2015წ. ქუთაისი, 24-25 ოქტომბერი.

მ. მელაძე. მაღალმთიან აგროკლიმატურ ზონაში ორგანული (ეკოლოგიური) მიწათმოქმედების ძირითადი ასპექტები. საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოება. 2004წ. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები და საკითხები..

ჯ. მაჭავარიანი. მაღალმთიანი რეგიონების სათიბ-საძოვრების რეაბილიტაცია. . წ. ილიას სახ. უნივერსიტეტი.

გ. მელაძე. მაღალმთის აგროეკოლოგიური ზონების ცვლილება კლიმატის დათბობის გათვალისწინებით . ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. `კლიმატის ცვლილება და ეკოლოგიური პრობლემები”.

თ. კოხრეიძე, გ. ქადაგიშვილი. მაღალტემპერატურული სამფაზა კრიოტრონული გამმართველი ნახევრადგამტარული მართვით. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2016წ. მოხსენების კრებული ქუთაისი, საქართველო 2016.

ი. სარჯველაძე. მაღალხარისხოვანი თივის დამზადების ტექნოლოგია. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. . 2016წ. „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“. სექცია 6. გამოყენებითი ეკოლოგია და აგროეკოლოგია. ქუთაისი. გვ.543-546. 19-20.05.2016.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, შ. ანდღულაძე. მდ. არაგვის აუზის ეროზიულ–ღვარცოფული მოვლენები და მათგან დაცვის ღონისძიებები . საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის შრომები. ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 17–18 ივნისი. 2010წ. გვ. 141–143.