კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4207 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გასიტაშვილი, I. Rodonaia, A.Prangishvili. Accumilation and use of the cellular automata. Second internacional scientific podugogical seminar, “IMSEP-95”, Tbilisi. 1995წ. “Inteligense anagement systems for educational process”,.

D. Natroshvili. Acoustic Scattering by Inhomogeneous Anisotropic Obstacle. Third International Conference of Georgian Mathematical Union, Batumi, Georgia, 2-9 September, 2012. 2012წ. III International Conference of the Georgian Mathematical Union, 2-9 September, 2012, Book of Abstracts, p. 81..

ლ. ჩობანიანი. Activization the integration processes in Georgian science on the base of the system CORDIS. A.Tsereteli Kutaisi State University. წ. International Scientific Conference Modern Technologies and Materials,Kutaisi.

ო. ნამიჩეიშვილი, მ. ჭუნჭარაული. Ad hoc ქსელების მოდელირება NS2-ის საშუალებით. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია «ინფორმაციული და გამოთვლითი ტექნოლოგიები», მიძღვნილი ინფორმატიკის ქართული სამეცნიერო სკოლის თვალსაჩინო წარმომადგენლების პროფესორების ელენე დეკანოსიძის და მურმან წულაძის ხსოვნისადმი, 2010 წლის 2-6 მაისი, თბილისი, საქართველო / ნიკო მუსხელიშვილის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. 2010წ. სამუშაო პროგრამა, გვ.5.

N. Bebiashvili, A. Abesadze, ბერძენიშვილი თეიმურაზ. Adaptation of SAP Business-One software for Georgian manufacturing management systems' automation tasks. 9th Silk Road International Conference "Business, Economics, International Relations and Education" International Black Sea University 2014. 2014წ. 9th Silk Road International Conference "Business, Economics, International Relations and Education" International Black Sea University 2014, გვ. 319–322.

L. Purtseladze. Admissible norms of erosion and their role an planning some erosion-preventive measures. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 2014წ. წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ 27-30 სექტემ. გვ. 211– 214. 2014წ.

Z. Buachidze, . Z. Gasitashvili, P. Kervalishvili, A. Chirakadze, A.Gigineishvili. Advanced methods of utilization of secondary resources for energy production and accumulation. The International Scientific Conference Dedicated to Academician I. Prangishvili’s 85th Anniversary . 2015წ. Information and Computer Technologies,Modelling, Control”, Tbilisi, Georgia, Proceedings.

ნ. მერაბიშვილი. Agricultural University of Georgia, Biodiversity and Bio technologies, Tbilisi. Agricultural University of Georgia.. 2011წ. .

P. Iavichi, იავიჩი პ. ჭურაძე ლ. აბელაია მ.. Akhtala mud-a prospeqtive raw for development of medicinal and cosmetic products. TSMU I..Kutateladze Institute of Pharmacochemistry. 2015წ. 3 International conference on pharmaceutical sciences, Tbilisi, Georgia p.101.

M. Kakhetelidze, ჭურაძე ლ. გაბელია მ.. Akhtala mud-a prospeqtive raw for development of medicinal and cosmetic products. TSMU I..Kutateladze Institute of Pharmacochemistry. 2015წ. 3 International conference on pharmaceutical sciences,,p.101, Tbilisi, Georgia.

З. Чахнакия. AlGaAs-GaAs heterostructure δ-doped field-effect transistor . International Conference on Micro- and Nanoelectronics. 2003წ. .

L. Kutaladze, Chanturia G.. All Optical Switch . Modern technologies and methods of inorganic materiology. Of Ferdinand Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science Institute. 2015წ. The collection of report of the secand international conference, pp.366 - 370, 2015 ,20- 24 April .

B. Kilosanidze, G. Kakauridze, I. Mshvenieradze. All-Optical Commutator Based on a Matrix of Reprogrammable Dynamic Polarization Microholograms. First International Black Sea IEEE Conference on Communications and Networking, Batumi, Georgia . 2013წ. Technical digest.

N. BUTSKHRIKIDZE, ა.წერეთელი, ნ. ჟდანოვა, მ. გომართელი, ლ. თოფურია, თ. ბუაჩიძე. Alpha and beta-Galactosidases and beta-Fructofuranosidase of Mutant Strains. საერთაშორისო კონფერენცია “Microbial Enzymes”, საქართველო. 2007წ. საერთაშორისო კონფერენცია “Microbial Enzymes”, თბილისი, 52-55გვ..

რ. ქაცარავა, G.Tsitlanadze, T.Khosruashvili, N.Nadirashvili, Sh.Dgebuadze. Amino Acid Based Bioanalogous Polymers. Some biological studies of regular poly(ester amide)s and bioactive composites based on them.. საერთაშორისო სიმპოზიუმი “ბიოლოგიური მოძრაობის ფიზიკო-ქიმიური საფუძვლები”, თბილისი, . წ. .

J. Peradze. An accuracy of the Galerkin approximation for a nonhomogeneous Kirchhoff type wave equation. 2nd WSEAS Inter.Conf. “Finite Differences – Finite Elements – Finite Volumes -Boundary Elements” (F – and – B’ 09), Tbilisi, June 26-28. 2009წ. .

T. Tsabadze. An approach for aggregation of trapezoidal fuzzy estimates under group decision-making. Conference in Computing-. I.Javakhishvili Tbilisi State University. 2008წ. Proceedings of the Conference in Computing-. I.Javakhishvili Tbilisi State University.

K. Kachiashvili, Bagaturia G.Sh., Kachiashvili G.K. . An Approach to the Determination of the Optimal Value of the Factors Influencing the Economic Development Process.. Proceedings of 7th Silk Road International Conference, Tbilisi-Batumi, Georgia,. 2012წ. 121-124..

J. Peradze. An approximate algorithm for a Timoshenko beam equation. Internat.Confer. “Continuum mechanics and related problems of analysis” to celebrate the 70th Anniversary of the Georgian Academy of Sciences and the 120th birtday of its First President Academician Nicoloz (Niko) Muskhelishvili, September 10-14. 2011წ. .

J. Peradze, Z. Tsiklauri. An approximate algorithm for one nonlinear integro-differential equation. 3rd Intern.Conference “Education and Development”, Gori, October 1-2. 2010წ. .