კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე, კ.ბილაშვილი, ლ.ინწკირველი, გე.ბაქრაძე, ნ.ბეგლარაშვილი, ლ.შავლიაშვილი. მდ.ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი. ”გარემო და გლობალური დათბობა” საერთაშორისო კონფერენცია. 2011წ. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ.გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია №3(82), გვ.330–334.

გ.კუჭავა, მ.მჭედლიშვილი. მდ.მტკვრის დაჭუჭყიანება არაორგანული კომპონენტებით. სოროსის საერთაშორისო კონფერენცია. წ. სოროსის საგანმანათლებლო ჟურნალი #1, «ეკოლოგია», გვ.33-43, თბილისი.

ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა, მ.მჭედლიშვილი. მდ.მტკვრის დაჭუჭყიანება არაორგანული კომპონენტებით. სოროსის საერთაშორისო კონფერენცია. წ. სოროსის საგანმანათლებლო ჟურნალი #1, «ეკოლოგია», გვ.33-43, თბილისი.

ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა, მ.მჭედლიშვილი. მდ.მტკვრის დაჭუჭყიანება არაორგანული კომპონენტებით. სოროსის საერთაშორისო კონფერენცია. წ. სოროსის საგანმანათლებლო ჟურნალი #1, «ეკოლოგია», გვ.33-43, თბილისი.

ნ. ქოჩლაძე. მდგრადი ავეჯის დიზაინი - როგორც ეკოლოგიური მდგრადობის შენარჩუნების ფაქტორი(ამერიკული გამოცდილება). ამერიკისმცოდნეობის XVIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, თსუ. 2017წ. .

ზ. სვანიძე. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქართველოს ბუნებრივი გარემოს დაცვის სფეროში. საერთაშორისო კონფერენცია ”ხელისუფლება და საზოგადოება”.. 2012წ. ეკონომიკის განყოფილება, თბილისი, 1.

მ. ცინცაძე, ა.ლეჟავა. მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლების შესახებ კონვეციათა როლი ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება საერთ. სამეც.ტექ. კონფერენცია შრომები. თბილისი. 2010წ. გვ.149.

გ. წურწუმია, გ.გორელიშვილი, პ.ნიკოლეიშვილი. მდგრადი ორგანული მინარევებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მემბრანული ელექტროქიმიური ტექნოლოგია. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენცია –გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, 35-37 .

გ. წურწუმია, გ.გორელიშვილი, პ.ნიკოლეიშვილი, დ.გოგოლი. მდგრადი ორგანული მინარევებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მემბრანული ელექტროქიმიური ტექნოლოგია. . ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენცია –გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, 35-37 .

ნ. გალახვარიძე, ქ.მუმლაძე(დოქტორანტი). მდგრადი სოციალურ-ეკოლოგიურ-ეკონომიკური სისტემის ინსტიტუციური ასპექტები.. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საეთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 77-80.

ო. ხარაიშვილი. მდინარე არაგვის აუზის წყლის რესურსების ხარისხი ბუნებრივი და ანთროპოგენული ფაქტორების ფონზე . საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი . 2005წ. .

შ. ანდღულაძე, ლ.გერდწითელი, თ.შარაშიძე. მდინარე არაგვის აუზის ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენები და მათგან დაცვის ღონისძიებები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. ISBN 978-9941-417-68-9 საერთაშოროსო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” ქუთაისი გვ.141-143.

ლ. გვერდწითელი, შ. ანდღულაძე, თ. შარაშიძე. მდინარე არაგვის წყლის რესურსების მართვა . საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის II საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა, 7–10 ოქტომბერი. 2009წ. გვ. 120–122.

თ. სუპატაშვილი. მდინარე დურუჯის ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" . 2014წ. შრომათა კრებული. გვ. 231-234.

თ. სუპატაშვილი. მდინარე დურუჯის ღვარცოფული კოლოიდური გამონატანის ზოგადი ქიმიური შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2012წ. .

თ. სუპატაშვილი. მდინარე დურუჯის ღვარცოფული კოლოიდური გამონატანის კვლევა და მისი გამოყენების პერსპექტივები. აერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა". 2016წ. გვ. 444-445.

კ. ბილაშვილი, ლ. ინწკირველი, გ. კუჭავა. მდინარე ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი. . გარემო და გლობალური დათბობა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. . წ. გარემო და გლობალური დათბობა. #3 (82), გვ330-334 .

მ. ცინცაძე, ნ.ბეკოშვილი, ნ.კეკელიძე, დ.კეკელიძე, გ.ცოტაძე, ბ.კვირკველია, ი.ამბოკაძე. მდინარე მტკვრის მონიტორინგის შედეები მძიმე მეტალებისთვის. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება საერთ. სამეც.ტექ. კონფერენცია შრომები. თბილისი. 2010წ. გვ.308-311.

ო. გოცაძე. მე-20 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თდასუ. 2018წ. .

კ. დიმიტრიშვილი. მეთოდოლოგიური მიდგომები შიდა აუდიტორული შემოწმების ორგანიზებისადმი. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია.. 0წ. 20.04.2012წ.–გამომცემლობა,,გეომედი“ 2012.