კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მილაშვილი. პირველი ამერიკელი არქიტექტორი ქალი-ჯულია მორგანი. ამერიკამცოდნეობის XIII ყოველწლიური საერთასორისო კონფერენცია. თსუ. 2012წ. .

მ. კუბლაშვილი, მ.მ. კუბლაშვილი. პირველი გვარის სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი ამოხსნების შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მართვის პრობლემების ინსტიტუტი, უკრაინის ნაციონალური ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვილნიუსის ტექნიკური უნივერსიტეტი(ლიტვა), გრაცის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ავსტრია), საერთაშორისო საინჟინრო აკადემია, მეცნიერებათა და ხელოვნებათა ევროპული აკადემია(EASA). 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა, მოხსენებათა თეზისები გვ. 224.

კ. აბლოთია. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები". თსუ; საქართველოს კონკურენციის სააგენტო. 2017წ. შრომების კრებული .

ნ. გელოვანი, მ. თოფურია , ნ. გელოვანი , ჯ. კერესელიძე , თ. ცინცაძე . პირიდინკარბონმჟავების ჰიდრაზიდების კომპლექსწარმოქმნის უნარის და ელექტრონული სტრუქტურის კვანტურ-ქიმიური კვლევა . მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მიძღვნილი პ. მელიქიშვილის 150 წლისადმი. . წ. თბილისი. გვ. 74-7.

გ. ყირმელაშვილი, გ. რობაქიძე, ც. ბუჩუკური. პირობითი ექსტრემუმის გამოყენება მათემატიკური პროგრამირების არაწრფივი ამოცანების ამოხსნაში. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია "საგანთა სწავლების პროფესიული მიმართულების პედაგოგიური საფუძვლები", თბილისი. 1996წ. გვ. 39.

დ. ბოსტანაშვილი. პირსის სემიოტიკა. ამერიკისმცოდნეობის X ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. ქებაძე, მაჩაიძე.მ, ქაცარავა.რ. პოლიეთერამიდების და პოლიეთერურეთანების ბიოდეგრადაციის შესწავლა ცდებში in vitro. მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში,. 2002წ. 39.

ი. ფავლენიშვილი, ლ. ნადარეიშვილი, რ. ბაკურაძე, ნ. თოფურიძე, ლ.შარაშიძე, . პოლიმერების არაერთგვაროვან მექანიკურ ველში პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის გამოკვლევა . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები“, თბილისი, 2010, 23-24 ოქტომბერი.. 2010წ. .

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, რ. ბაკურაძე, ნ. თოფურიძე, ლ.შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . პოლიმერების არაერთგვაროვან მექანიკურ ველში პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის გამოკვლევა -1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები“, თბილისი, 23-24 ოქტომბერი.. 2010წ. .

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე, ჰ ლომაია. პოლინაფთოილენბენზიმიდაზოლების ფორპოლიმერების საფუძველზე აფსკების მიღება და კვლევა USID Georgia. საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია ”ენერგეტიკა, რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები” . 2010წ. ქუთაისი, გვ. 126-129.

მ. დარჩაშვილი. პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის თემა პარტიების წინასაარჩევნო დოკუმენტებში, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია პარტიები და პარტიული სისტემა თანამედროვე საქართველოში (სტუ). 2016წ. .

ნ. ასათიანი. პოლიტიკური დისკურსი და მასმედია. "ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი" საქართველოს უნივერსიტეტ. 2016წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური ექსკურსი გენდერული პრობლემატიკის ირგვლივ. საერთაშორისო კონფერენციის ,,გენდერი და მსოფლიოს” მასალები. 2012წ. .

Е. Бараташвили. პოლიტიკური მენეჯმენტი- ახალი მეცნიერული მიმართულება სახელმწიფო მართვის პრობლემების კვლევაში და გადაწყვეტილებაში . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ორიენტაციის პრობლემა“. 2012წ. .

ნ. მაისურაძე. პოლიტიკური ნება - სამართლებრივი ტრანსფორმეციის საფუძველი.. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი "სეუ და მეცნიერებები". 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი "სეუ და მეცნიერებები", თბ., 2016..

მ. დარჩაშვილი. პოლიტიკური პარტიები 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, . საქართველო: თვითმმართველობის არჩევნების გამოცდილება, (თსუ). 2014წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური ტელერეკლამის როლი საარჩევნო კამპანიაში,. საერთაშორისო კონფერენცია _ ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები . 2010წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური ძალადობის სოციალურ პოლიტიკური ასპექტები. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2012წ. .

მ. გურამიშვილი. პოლკოვნიკ კოცებუს ცნობები. საქართველოს უნივერსიტეტის კონფერენცია,ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2015წ. .