კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4197 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. ნემსაძე, კოხრეიძე გივი, ფხაკაძე შ., კოხრეიძე დ., გოგინაშვილი ნ.. მზის ენერგიის გარდაქმნის პროცესების ფიზიკური საფუძვლები. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია"ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" გვ.86-90...

ლ. ტაბატაძე, შველიძე ვ., მირიანაშვილი შ. მზის ენერგიის ფართომასშტაბიანი გამოყენება ქიმიურ ტექნოლოგიაში და პერსპექტივები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები“. თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 56-57.

ნ. ხაზარაძე. მთვარის აღმნიშვნელი ლუვიური იეროგლიფის ისტორიისათვის. ივ. ჯავახიშვილის სახელობისა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილება, გიორგი ჩიტაიას დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერი კონფერენცია - ეთნოლოგია გუშინ და დღეს:კულტურის ჯვლევის პრობლემები. 2015წ. .

ი. სარჯველაძე. მთის ეკოსისტემების თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში და მიმდინარე პროცესები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2014წ. „კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“. 2-3-4 ოქტომბერი, 2014წ. თბილისი. 396-399.

ი. იორდანიშვილი. მთის წყალსაცავების ნაპირდამცავი ღონისძიებების საიმედოობის უზრუნველყოფა. საქჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტი. 2001წ. ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენები და ზოგიერთი მომიჯნავე პრობლემები. გვ.87-92..

მ. მელქაძე. მთისა და ზღვის კურორტების პრობლემატიკა საქართველოში და მათი არსის გამოკვეთა აშშ-ის ანალოგების ფონზე. ამერიკის მცოდნეობის XIV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „აბრაჰამ ლინკოლნის გეტისბურგში სიტყვით გამოსვლის 150-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი“. 2017წ. თბილისი.

ზ. ნაცვლიშვილი, ჯ. სანიკიძე. მიახლოებითი პროცესები კოშის ტიპის ინტეგრალისათვის წონითი ფუნქციებით. თბ. ი.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი ი. ვეკუას სახ.გამოყენებითი მათ. ინსტ. სემინარის გაფართოებული სხდომა (თეზისები), 21-23 აპრილი . 1993წ. 4 გვ..

გ. ყურაშვილი, რ. ქინქლაძე. მიგრაციული პროცესების ინფორმაციული წყაროები და მიგრაციის მაჩვენებლები. თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. 2016წ. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.

შ. ნემსაძე, ჯაში ნინო. მიკროენერგეტიკული სისტემა მზის სინათლის ენერგიის ნახევარგამტარიანი გარდამქმნელებით. საერთაშორისო კონფერენცია"ენერგეტიკა : რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2010წ. ქუთაისი, 21-22 მაისი, გვ. 49-54.

ჯაში ნინო. მიკროენერგეტიკული სისტემა მზის სინათლის ენერგიის ნახევარგამტარიანი გარდამქმნელებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”.ქუთაისი, 21-22მაისი . 2010წ. ქუთაისი, 21-22 მაისი,2010 გვ.49-54.

ზ. სვანიძე. მიკრომინარევებით სასურსათო პროდუქტების დაბინძურების მონიტორინგის საკითხებისთვის. მე-11 ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება- 2017“. 2017წ. თბილისი, 2.

თ. ჭეიშვილი, მ.შავლაყაძე. მიკროსასუქად გამოყენებადი და შერჩევითი ხსნადობით გამორჩეული მანგანუმშემცველი მასალების მიღება.. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, ქუთაისი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” შრომები, გვ.383-385.

მ. ჭელიძე. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების როლი საქართველოს საკრედიტო სისტემაში. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. გვ. 340-344.

კ. იორდანიშვილი, ნ.ნიბლაძე. მიკროსილიკას მელიორაციულ ნაგებობების მშენებლობაში გამოყენების კვლევა. აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება / საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. 2010წ. აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება, 2010წ. 74-77გვ.

ნ. ქებაძე. მიკროსფეროების მიღება მაღალმოლეკულური პოლიესტერამიდების საფუძველზე და მათი ბიოდეგრადაციის შესწავლა. თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა. ქუთაისი. 2016წ. 150-152.

მ. მშვილდაძე, ნ.ანდღულაძე, ა.სარუხანიშვილი,ვ.გორდელაძე, მ.კაპანაძე. მინანქრების სინთეზი ხუთკომპონენტიან ბორსილიკატურ სისტემაში. თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარეემოს დაცვა. 2016წ. შრომების კრებული გვ.2.

ვ. გორდელაძე, ნ. ანდღულაძე, ა. სარუხანიშვილი, მ. კაპანაძე, მ. მშვილდაძე. მინანქრების სინთეზი ხუთკომპონენტიან ბორსილიკატურ სისტემებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია" თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა". 2016წ. შრომების კრებული, I ნაწილი, ქუთაისი, გვ. 148-150.

ნ. ანდღულაძე, ა. სარუხანიშვილი, ვ. გორდელაძე, მ. კაპანაძე, მ. მშვილდაძე. მინანქრის სინთეზი ხუთკომპონენტიან ბორსილიკატურ სისტემებში . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”. 2016წ. შრომების კრებული, I ნაწილი, ქუთაისი, გვ. 148-150.

მ. მშვილდაძე, მ.კაპანაძე, თ. ჭეიშვილი. მინის ქიმიური მედეგობის შესასწავლად გამოსაყენებელი რეაგენტების იწ სპექტრომეტრული კვლევა. აკადემიკოს თ.ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.. 2011წ. სამეცნიერო შრომების კრებული 2011.

. მიურიელ ჯეიმსი სიყვარულის, ქორწინებისა და ოჯახური იდილიის შესახებ ანუ ამერიკული ოჯახის სტრუქტურული მოდელი. ამერიკათმცოდნეობის XI საერთაშორისო კონფერენცია ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი. თბ., 2010 წ. 13-15 მაისი.. წ. .