კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ბილაშვილი, ლ. ინწკირველი, გ. კუჭავა. მდინარე ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი. . გარემო და გლობალური დათბობა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. . წ. გარემო და გლობალური დათბობა. #3 (82), გვ330-334 .

მ. ცინცაძე, ნ.ბეკოშვილი, ნ.კეკელიძე, დ.კეკელიძე, გ.ცოტაძე, ბ.კვირკველია, ი.ამბოკაძე. მდინარე მტკვრის მონიტორინგის შედეები მძიმე მეტალებისთვის. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება საერთ. სამეც.ტექ. კონფერენცია შრომები. თბილისი. 2010წ. გვ.308-311.

ო. გოცაძე. მე-20 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თდასუ. 2018წ. .

კ. დიმიტრიშვილი. მეთოდოლოგიური მიდგომები შიდა აუდიტორული შემოწმების ორგანიზებისადმი. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია.. 0წ. 20.04.2012წ.–გამომცემლობა,,გეომედი“ 2012.

გ. ყირმელაშვილი, ც. ბუჩუკური, გ. რობაქიძე, ნ. ბურდული, თ. ბათლიძე. მეთოდური მოსაზრებები ეგმ-ზე დაპროგრამების ამოცანების შერჩევისათვის. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მუშაობის აქტუალური პრობლემები” თბილისი. 1995წ. გვ. 86-87.

გ. ყირმელაშვილი, ი. ბეჟუაშვილი, დ. ბიწაძე, ტ. ბუაძე, გ. ჯავახიშვილი. მეთოდური სიახლენი უმაღლესი მათემატიკის სახელმძღვანელოს შედგენაში. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მუშაობის აქტუალური პრობლემები”. თბილისი. 1995წ. გვ. 85-86.

ტ. ბუაძე, გ. ყირმელაშვილი, ი. ბეჟუაშვილი, დ. ბიწაძე , გ. ჯავახიშვილი. მეთოდური სიახლენი უმაღლესი მათემატიკის სახელმძღვნელოს შედგენაში . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია "უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მუშაობის აქტუალური პრობლემები", ლაგოდეხი, 13-15 ოქტომბერი, 1995, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1995წ. 1995, 85-86.

დ. გუბელაძე. მელიორაციის დარგის მოდელირების ეკონომიკური და ეკოლოგიური ასპექტები . „აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“ –საერთაშორისო კონფერენციის კრებული თბილისი . 2010წ. გვ. 292–295.

ნ. როსეფაშვილი, მ.გოხელაშვილი. მემკვიდრეობა კანონით თუ ანდერძით. სტუდენტთა მეორე უნივერსიტეტთაშორისი კონფერენცია „საქართველო XXI საუკუნის გამოწვევების წინაშე“. 2012წ. კონფერენციის მასალები,გორი, 2012 წელი, 353–359 .

ზ. სვანიძე. მემცენარეობაში ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების მიზნით, გარემოს აბიოტური ფაქტორების მონიტორინგის შესახებ. "ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის". 2016წ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, მოხსენებათა კრებული, გვ.138-141.

მ. ჩეჩელაშვილი, ე.ბარათაშვილი, ლ. თაკალანძე. მენეჯერის სტატუსი საფრანგეთში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა“. 2017წ. .

მ. ბერუაშვილი. მენეჯმენტი - ქართული სინამდვილე. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე მენეჯმენ¬ტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები“. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი . 2015წ. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული , 44-45 გვ.

ი. მარგალიტაძე. მენეჯმენტი და გლობალიზაცია. Social-Economics Problems in Transition Countries /HESP Regional Seminar for Excelence in Teaching. 2008წ. გამომცემლობა,, უნივერსალი",გვ.169-175.

მ. ბაღათურია, ბერუაშვილი მანანა. მენეჯმენტი-ქართული სინამდვილე. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია.თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები,ჰიპოთეზები, კვლევები.. 2015წ. მასალების კრებული. გვ 44-45.

ი. ქვარაია, ქ. ქუთათელაძე. მენეჯმენტის გაუმჯობესების გზები მშენებლობაში ცალკეული ტექნოლოგიური პროცესების ოპტიმიზაციის საშუალებით. ქუთაისის უნივ. საერთ. სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფე.,,ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პრობლემები, რეალობა და პერსპექტივები". შრ. კრებული.. 2012წ. გვ.4.

ბ. გოდერძიშვილი, არჩვაძე ანა. მენეჯმენტის როლი მედიაში. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი. 2014წ. გვ. 21-24.

ნ. ქოჩლაძე, ქ. ბერეკაშვილი. მეოთხე განზომილება - ფუტურისტული ფანტაზიების რეალიზაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამერიკისმცოდნეობის XVII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, თსუ. 2016წ. .

მ. ქუთათელაძე. მეომართა სოციალური კატეგორია გვიანანტიკური ხანის ქართლში. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგაგადოება"-2012, სტუ ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)" . 2012წ. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება"-2012, სპოლიტიკურ-ეკონომიკური და ფილოსოფიური გაკვეთილები", გვ. 19.

გ.ჯინჭარაძე. მესტიის რაიონის ზვავსაშიშროება. საქართველოს ალ.ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოება, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ.უნივერსიტეტი. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური, პრობლემები, გვ.27-30.

გ.ჯინჭარაძე. მესტიის რაიონის ზვავსაშიშროება. საქართველოს ალ.ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოება, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ.უნივერსიტეტი. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური, პრობლემები, გვ.27-30.