კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მჭედლიშვილი, ნ. დუჩიძე, ნ. მჭედლიშვილი. პომიდორში მშრალი ნივთიერების და ორგანული მჟავების შემცველობის დინამიკა სიმწიფის ხარისხის მიხედვით. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი. 2011წ. შრომების კრებული, ქუთაისი, 119-121 გვ.

მ. ვანიშვილი, კაცაძე ირაკლი. პოსტინდუსტრიალიზაცია, გლობალიზაცია და საქართველო. საერთაშორისო კონფერენცია „საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები"/ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. 2015წ. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, გვ. 234-240.

ი. ბურდული. პოსტმოდერნისტული ასპექტები, რა არის ჩემთვის ემიგრაცია.... მიგრაციული პროცესები და იდენტობათა ტრანსლაცია. 2015წ. თსუ, მიგრაციის პოლიტიკის გან. ცენტრი, დიასპორის საკ. მინისტრის აპარატი.

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური "ტრანსფორმაციის შესახებ. . 2010წ. გ. 68-74, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში", .

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური "ტრანსფორმაციის" შესახებ. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენც. მასალები თბილისი საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". წ. .

. პოსტსაბჭოური საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემა და უმაღლესი საგანმანათლებლო სფერო. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები . 2010წ. საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". გვ. 62-66.

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემის მცდარი ხედვა და მისი კრიტიკული ანალიზი. . 2010წ. გვ. 54-67, საზოგადოებრივ მეცნიეებათა პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში", გამომცემლობა "პროგრესი".

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემის მცდარი ხედვა და მისი კრიტიკული ანალიზი. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენც. მასალები თბილისი საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". წ. .

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემის პერსპექტიული მიმართულება და უმაღლესი საგანმანათლებლო სფეროს სრულყოფის გზები. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფუნდამენტური პრობლემები საერთაშორისო სამეცნ. კონფ. მასალ. თბილისი საერთაშ. გამომცემლობა "პროგრესი". წ. .

თ. ნატროშვილი. პრესაში გამოყენებულ ექსპრესიულობის მექანიზმთა სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი. "ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი", საქართველოს უნივერსიტეტი. 2016წ. "ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი".

რ. სამხარაძე, ლ. ნაზღაიძე. პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება პროცესების მდგომარეობათა ცვლილების სწავლებისათვის. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია "კომპიუტერული მეცნიერება, განათ-ლე¬¬ბის მენეჯმენტი, სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები". 2010წ. სამეცნიერო შრომები. გვ. 66-68.

რ. სამხარაძე, ლ. ნაზღაიძე, ლ. გაჩეჩილაძე. პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება პროცესორების დატვირთვის დაგეგმვის სწავლებისათვის. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „განათლება და განვითარება“. 2010წ. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი. გვ. 216-222 .

კ. ბზიავა, თ. ოდილავაძე. პროექტი №SfP982227 – წყლის რესურსების მართვა აგროეკოსისტემებში სამხრეთ კავკასიის ტრანსსასაზღვრო რეგიონებში (სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო). “მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის". 2007წ. მოხსენებათა კრებული, საინფორმაციო-საკონსულტაციო სემინარი 31 მაისი-1 ივნისი, ქ. თბილისი, გვ. 90-92.

მ. ბერიაშვილი. პროექციული არაზომადი სიმრავლეები . XXXI ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები. 2017წ. .

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, მ.ჯინჭარაძე. პროფ.ა.გახოკიძე და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიის ზოგიერთი პრობლემური საკითხები . სტუ, საქართველოს საინჟინრო აკადემია . 2010წ. გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები მიძრვნილი გამოჩენილი ა.გახოკიძის დაბადებიდან 100 წლის თავისათვის, თეზისები, გვ.14-15.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, მ.გვერდწითელი. პროფ.ა.გახოკიძის როლი ქიმიურ მეცნიერების განვითარებაში. სტუ, საქართველოს საინჟინრო აკადემია . 2010წ. გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები მიძრვნილი გამოჩენილი ა.გახოკიძის დაბადებიდან 100 წლის თავისათვის, თეზისები, გვ.12-13.

მ. ლომიძე. პროფესიონალიზმი-მშვიდობის გარანტი. . გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი და კონფლიქტების მოგვარების არატრადიციული მეთოდების შემუშავების კავკასიური ცენტრი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ომისა და მშვიდობის ჟურნალისტიკა”, . 2009წ. მშვიდობის თეზისები.1-2 მაისი, 2009. გვ.11-12..

ვ. ხოჭოლავა. პროფესორ სერგო თოფურიას სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობა . საქართველოს მათემატიკოსთა II საერთაშორისო კონფერენცია. ბათუმი . 2011წ. 15-19 სექტემბერი.

გ. გაფრინდაშვილი, ს. სანაძე, მ. კეკელიძე. ჟანგბადის რაოდენობის ცვლილებები აღდგენითი ცეცხლის მხატვრულ მინანქრებში. . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, ქუთაისი . 2010წ. შრომების კრებული. გვ. 371-373.

შ. დოღონაძე. რა იკითხება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ მოხსენებებში. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკანისტიკის ცენტრი; ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. 2005წ. ამერიკის შესწავლის საკითხები # 4 გვ.58-64 ამერიკის შესწავლის საკითხები # 5 გვ.175-180 .