კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4207 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჭელიძე. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების როლი საქართველოს საკრედიტო სისტემაში. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. გვ. 340-344.

კ. იორდანიშვილი, ნ.ნიბლაძე. მიკროსილიკას მელიორაციულ ნაგებობების მშენებლობაში გამოყენების კვლევა. აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება / საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. 2010წ. აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება, 2010წ. 74-77გვ.

ნ. ქებაძე. მიკროსფეროების მიღება მაღალმოლეკულური პოლიესტერამიდების საფუძველზე და მათი ბიოდეგრადაციის შესწავლა. თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა. ქუთაისი. 2016წ. 150-152.

მ. მშვილდაძე, ნ.ანდღულაძე, ა.სარუხანიშვილი,ვ.გორდელაძე, მ.კაპანაძე. მინანქრების სინთეზი ხუთკომპონენტიან ბორსილიკატურ სისტემაში. თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარეემოს დაცვა. 2016წ. შრომების კრებული გვ.2.

ვ. გორდელაძე, ნ. ანდღულაძე, ა. სარუხანიშვილი, მ. კაპანაძე, მ. მშვილდაძე. მინანქრების სინთეზი ხუთკომპონენტიან ბორსილიკატურ სისტემებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია" თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა". 2016წ. შრომების კრებული, I ნაწილი, ქუთაისი, გვ. 148-150.

ნ. ანდღულაძე, ა. სარუხანიშვილი, ვ. გორდელაძე, მ. კაპანაძე, მ. მშვილდაძე. მინანქრის სინთეზი ხუთკომპონენტიან ბორსილიკატურ სისტემებში . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”. 2016წ. შრომების კრებული, I ნაწილი, ქუთაისი, გვ. 148-150.

მ. მშვილდაძე, მ.კაპანაძე, თ. ჭეიშვილი. მინის ქიმიური მედეგობის შესასწავლად გამოსაყენებელი რეაგენტების იწ სპექტრომეტრული კვლევა. აკადემიკოს თ.ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.. 2011წ. სამეცნიერო შრომების კრებული 2011.

. მიურიელ ჯეიმსი სიყვარულის, ქორწინებისა და ოჯახური იდილიის შესახებ ანუ ამერიკული ოჯახის სტრუქტურული მოდელი. ამერიკათმცოდნეობის XI საერთაშორისო კონფერენცია ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი. თბ., 2010 წ. 13-15 მაისი.. წ. .

თ. ჟორდანია. მიწის ნაგებობების ეროზიისგან დაცვა. რესპ. სამეცნ-ტექნ. კონფ.,,სამშენებლო კონსტრუქციები". წ. სტუ. თბილისი.

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია. მიწისქვეშა ნაგებობების აგების ტექნოლოგია მეთოდით ,,კედელი გრუნტში".. IIIსაერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" შრომათა კრებული სტუ–ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2013წ. .

მ. დარჩაშვილი. მიხაკო წერეთელი: საქართველო გერმანიის გეოპოლიტიკის კონტექსტში (1918 წელი). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გეოპოლიტიკური ტრანსფორმაციები კავკასიაში“. . 2016წ. .

მ. დარჩაშვილი. მიხაკო წერეთლის მიერ ბერლინში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად წარმოთქმული სიტყვების შედარებითი ანალიზი (1918 და 1943 წელი). პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი, კონფერენცია „26 მაისი ისტორიული მეხსიერების კონტექსტში“, . 2015წ. .

მ. ქუთათელაძე. მმართველი სამოხელეო არისტოკრატია გვიანანტიკური ხანის ქართლში. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ''ხელისუფლება და საზოგადოება", სტუ, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)". 2016წ. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება - 2016", სექცია: ისტორიის პოლიტიკურ-ეკონომიკური დაფილოსოფიური გაკვეთილები, გვ.15.

ზ. რუხაძე. მობილური სოციალური ქსელები და მახასიათებელი თავისებურებები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: “თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”. . 2016წ. ქუთაისი,ა.წერეტლის სახ. უნივერსიტეტი. 4გვ..

კ. ხოშტარია, ი. მოდებაძე. მოდულაციის ფორმატები სხვადასხვა თაობის DWDM სისტემებისათვის. ა.წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკა . 2015წ. ენერგეტიკა“:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული, ქუთაისი.

მ. კოპლატაძე, გელხვიიძე პაატა, მარდალეიშვილი ზაზა. მოთხოვნათა ნაკადების თვისებები და მახასიათებლები მულტისერვისულ ქსელში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“, 18 ივნისი, ქუთაისი/საქართველო.

ლ. მეტრეველი. მომავალ პედაგოგ-ფსიქოლოგების პროფესიული უნარების ფორმირება თამაშის ტექნოლოგიის საფუძველზე. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი. 2012წ. .

მ. სალუქვაძე. მომავლის ქალაქები. ქალაქ თბილისის მერია, giz bmz. 2012წ. .

თ. როსტიაშვილი, შათშვილი ი.. მომსახურების სფეროს საწარმოს მართვის სისტემის შედეგიანობის შეფასება ბიზნეს–სტრატეგიების გამოყენებით.მარკეტინგის მაინტეგრირებელი ფუნქცია, როგორც მომსახურების სფეროს მართვის საფუძველი. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია “ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია “ეკონომიკური პილიტიკა და ბიზნეს–პროცესების მართვა,.

ე. ბარათაშვილი. მომსახურების სფეროს სტრატეგიული მართვის ეფექტიანობის საკითხისადმი. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.. 2011წ. ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე.