კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ხაზარაძე. მთვარის აღმნიშვნელი ლუვიური იეროგლიფის ისტორიისათვის. ივ. ჯავახიშვილის სახელობისა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილება, გიორგი ჩიტაიას დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერი კონფერენცია - ეთნოლოგია გუშინ და დღეს:კულტურის ჯვლევის პრობლემები. 2015წ. .

ი. სარჯველაძე. მთის ეკოსისტემების თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში და მიმდინარე პროცესები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2014წ. „კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“. 2-3-4 ოქტომბერი, 2014წ. თბილისი. 396-399.

ი. იორდანიშვილი. მთის წყალსაცავების ნაპირდამცავი ღონისძიებების საიმედოობის უზრუნველყოფა. საქჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტი. 2001წ. ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენები და ზოგიერთი მომიჯნავე პრობლემები. გვ.87-92..

მ. მელქაძე. მთისა და ზღვის კურორტების პრობლემატიკა საქართველოში და მათი არსის გამოკვეთა აშშ-ის ანალოგების ფონზე. ამერიკის მცოდნეობის XIV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „აბრაჰამ ლინკოლნის გეტისბურგში სიტყვით გამოსვლის 150-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი“. 2017წ. თბილისი.

ზ. ნაცვლიშვილი, ჯ. სანიკიძე. მიახლოებითი პროცესები კოშის ტიპის ინტეგრალისათვის წონითი ფუნქციებით. თბ. ი.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი ი. ვეკუას სახ.გამოყენებითი მათ. ინსტ. სემინარის გაფართოებული სხდომა (თეზისები), 21-23 აპრილი . 1993წ. 4 გვ..

გ. ყურაშვილი, რ. ქინქლაძე. მიგრაციული პროცესების ინფორმაციული წყაროები და მიგრაციის მაჩვენებლები. თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. 2016წ. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.

შ. ნემსაძე, ჯაში ნინო. მიკროენერგეტიკული სისტემა მზის სინათლის ენერგიის ნახევარგამტარიანი გარდამქმნელებით. საერთაშორისო კონფერენცია"ენერგეტიკა : რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2010წ. ქუთაისი, 21-22 მაისი, გვ. 49-54.

ჯაში ნინო. მიკროენერგეტიკული სისტემა მზის სინათლის ენერგიის ნახევარგამტარიანი გარდამქმნელებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”.ქუთაისი, 21-22მაისი . 2010წ. ქუთაისი, 21-22 მაისი,2010 გვ.49-54.

ზ. სვანიძე. მიკრომინარევებით სასურსათო პროდუქტების დაბინძურების მონიტორინგის საკითხებისთვის. მე-11 ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება- 2017“. 2017წ. თბილისი, 2.

თ. ჭეიშვილი, მ.შავლაყაძე. მიკროსასუქად გამოყენებადი და შერჩევითი ხსნადობით გამორჩეული მანგანუმშემცველი მასალების მიღება.. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, ქუთაისი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” შრომები, გვ.383-385.

მ. ჭელიძე. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების როლი საქართველოს საკრედიტო სისტემაში. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. გვ. 340-344.

კ. იორდანიშვილი, ნ.ნიბლაძე. მიკროსილიკას მელიორაციულ ნაგებობების მშენებლობაში გამოყენების კვლევა. აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება / საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. 2010წ. აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება, 2010წ. 74-77გვ.

ნ. ქებაძე. მიკროსფეროების მიღება მაღალმოლეკულური პოლიესტერამიდების საფუძველზე და მათი ბიოდეგრადაციის შესწავლა. თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა. ქუთაისი. 2016წ. 150-152.

მ. კაპანაძე, ვ.გორდელაძე, მ.მშვილდაძე, ა.სარუხანიშვილი, ნ.ქებაძე. მინანქარი მწვანე ავანტიურინისებრი საფარისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე მეცნიერება და ინოვაციური პრაქტიკა". 2018წ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის შრომების კრებული, 5 გვ..

მ. კაპანაძე, ნ.ანდღულაძე, ა.სარუხანიშვილი, ვ.გორდელაძე, მ.მშვილდაძე. მინანქრების სინთეზი ხუთკომპონენტიან ბორსილიკატურ სისტემაში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე მეცნიერება და ინოვაციური პრაქტიკა". 2016წ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისშრომების კრებული, 2 გვ..

მ. მშვილდაძე, ნ.ანდღულაძე, ა.სარუხანიშვილი,ვ.გორდელაძე, მ.კაპანაძე. მინანქრების სინთეზი ხუთკომპონენტიან ბორსილიკატურ სისტემაში. თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარეემოს დაცვა. 2016წ. შრომების კრებული გვ.2.

ვ. გორდელაძე, ნ. ანდღულაძე, ა. სარუხანიშვილი, მ. კაპანაძე, მ. მშვილდაძე. მინანქრების სინთეზი ხუთკომპონენტიან ბორსილიკატურ სისტემებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია" თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა". 2016წ. შრომების კრებული, I ნაწილი, ქუთაისი, გვ. 148-150.

ნ. ქებაძე, ვ. გორდელაძე, მ. მშვილდაძე,მ.კაპანაძე, ა.სარუხანიშვილი. მინანქრის მწვანე ავანტიურინისებრი საფარი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საიჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი. 2018წ. თანამედროვე მეცნიერება და ინოვაციური პრაქტიკა, ტომი 1,77-81.

მ. მშვილდაძე, გორდელაძე ვ.გ; კაპანაძე მ.ბ; სარუხანიშვილი ა.ვ; ქებაძე ნ.მ. მინანქრის მწვანე ავანტიურინისებრი საფარი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საიჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი. 2018წ. თანამედროვე მეცნიერება და ინოვაციური პრაქტიკა, ტომი 1,77-81.

ნ. ანდღულაძე, ა. სარუხანიშვილი, ვ. გორდელაძე, მ. კაპანაძე, მ. მშვილდაძე. მინანქრის სინთეზი ხუთკომპონენტიან ბორსილიკატურ სისტემებში . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”. 2016წ. შრომების კრებული, I ნაწილი, ქუთაისი, გვ. 148-150.