კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ნაცვლიშვილი, ჯ. სანიკიძე. მიახლოებითი პროცესები კოშის ტიპის ინტეგრალისათვის წონითი ფუნქციებით. თბ. ი.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი ი. ვეკუას სახ.გამოყენებითი მათ. ინსტ. სემინარის გაფართოებული სხდომა (თეზისები), 21-23 აპრილი . 1993წ. 4 გვ..

გ. ყურაშვილი, რ. ქინქლაძე. მიგრაციული პროცესების ინფორმაციული წყაროები და მიგრაციის მაჩვენებლები. თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. 2016წ. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.

შ. ნემსაძე, ჯაში ნინო. მიკროენერგეტიკული სისტემა მზის სინათლის ენერგიის ნახევარგამტარიანი გარდამქმნელებით. საერთაშორისო კონფერენცია"ენერგეტიკა : რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2010წ. ქუთაისი, 21-22 მაისი, გვ. 49-54.

ჯაში ნინო. მიკროენერგეტიკული სისტემა მზის სინათლის ენერგიის ნახევარგამტარიანი გარდამქმნელებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”.ქუთაისი, 21-22მაისი . 2010წ. ქუთაისი, 21-22 მაისი,2010 გვ.49-54.

ზ. სვანიძე. მიკრომინარევებით სასურსათო პროდუქტების დაბინძურების მონიტორინგის საკითხებისთვის. მე-11 ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება- 2017“. 2017წ. თბილისი, 2.

თ. ჭეიშვილი, მ.შავლაყაძე. მიკროსასუქად გამოყენებადი და შერჩევითი ხსნადობით გამორჩეული მანგანუმშემცველი მასალების მიღება.. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, ქუთაისი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” შრომები, გვ.383-385.

მ. ჭელიძე. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების როლი საქართველოს საკრედიტო სისტემაში. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. გვ. 340-344.

კ. იორდანიშვილი, ნ.ნიბლაძე. მიკროსილიკას მელიორაციულ ნაგებობების მშენებლობაში გამოყენების კვლევა. აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება / საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. 2010წ. აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება, 2010წ. 74-77გვ.

ნ. ქებაძე. მიკროსფეროების მიღება მაღალმოლეკულური პოლიესტერამიდების საფუძველზე და მათი ბიოდეგრადაციის შესწავლა. თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა. ქუთაისი. 2016წ. 150-152.

მ. კაპანაძე, ვ.გორდელაძე, მ.მშვილდაძე, ა.სარუხანიშვილი, ნ.ქებაძე. მინანქარი მწვანე ავანტიურინისებრი საფარისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე მეცნიერება და ინოვაციური პრაქტიკა". 2018წ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის შრომების კრებული, 5 გვ..

მ. კაპანაძე, ნ.ანდღულაძე, ა.სარუხანიშვილი, ვ.გორდელაძე, მ.მშვილდაძე. მინანქრების სინთეზი ხუთკომპონენტიან ბორსილიკატურ სისტემაში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე მეცნიერება და ინოვაციური პრაქტიკა". 2016წ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისშრომების კრებული, 2 გვ..

მ. მშვილდაძე, ნ.ანდღულაძე, ა.სარუხანიშვილი,ვ.გორდელაძე, მ.კაპანაძე. მინანქრების სინთეზი ხუთკომპონენტიან ბორსილიკატურ სისტემაში. თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარეემოს დაცვა. 2016წ. შრომების კრებული გვ.2.

ვ. გორდელაძე, ნ. ანდღულაძე, ა. სარუხანიშვილი, მ. კაპანაძე, მ. მშვილდაძე. მინანქრების სინთეზი ხუთკომპონენტიან ბორსილიკატურ სისტემებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია" თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა". 2016წ. შრომების კრებული, I ნაწილი, ქუთაისი, გვ. 148-150.

ნ. ქებაძე, ვ. გორდელაძე, მ. მშვილდაძე,მ.კაპანაძე, ა.სარუხანიშვილი. მინანქრის მწვანე ავანტიურინისებრი საფარი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საიჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი. 2018წ. თანამედროვე მეცნიერება და ინოვაციური პრაქტიკა, ტომი 1,77-81.

მ. მშვილდაძე, გორდელაძე ვ.გ; კაპანაძე მ.ბ; სარუხანიშვილი ა.ვ; ქებაძე ნ.მ. მინანქრის მწვანე ავანტიურინისებრი საფარი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საიჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი. 2018წ. თანამედროვე მეცნიერება და ინოვაციური პრაქტიკა, ტომი 1,77-81.

ნ. ანდღულაძე, ა. სარუხანიშვილი, ვ. გორდელაძე, მ. კაპანაძე, მ. მშვილდაძე. მინანქრის სინთეზი ხუთკომპონენტიან ბორსილიკატურ სისტემებში . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”. 2016წ. შრომების კრებული, I ნაწილი, ქუთაისი, გვ. 148-150.

მ. მშვილდაძე, მ.კაპანაძე, თ. ჭეიშვილი. მინის ქიმიური მედეგობის შესასწავლად გამოსაყენებელი რეაგენტების იწ სპექტრომეტრული კვლევა. აკადემიკოს თ.ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.. 2011წ. სამეცნიერო შრომების კრებული 2011.

. მიურიელ ჯეიმსი სიყვარულის, ქორწინებისა და ოჯახური იდილიის შესახებ ანუ ამერიკული ოჯახის სტრუქტურული მოდელი. ამერიკათმცოდნეობის XI საერთაშორისო კონფერენცია ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი. თბ., 2010 წ. 13-15 მაისი.. წ. .

თ. ჟორდანია. მიწის ნაგებობების ეროზიისგან დაცვა. რესპ. სამეცნ-ტექნ. კონფ.,,სამშენებლო კონსტრუქციები". წ. სტუ. თბილისი.

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია. მიწისქვეშა ნაგებობების აგების ტექნოლოგია მეთოდით ,,კედელი გრუნტში".. IIIსაერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" შრომათა კრებული სტუ–ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2013წ. .