კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ყურაშვილი, ნ. გალახვარიძე. რეგიონული მარკეტინგის თანამედროვე ტენდენციები ტურიზმში. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი, . 2011წ. .

ნ. გალახვარიძე, გ. ყურაშვილი. რეგიონული მარკეტინგის თანამედროვე ტენდენციები ტურიზმში.. ბათუმის საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. წ. ტურიზმი ეკონომიკა და ბიზნესი. 324-328.

შ. ვეშაპიძე. რეგიონული საფინანსო ბაზრების თანამედროვე ტენდენციები და გლობალიზაციის პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ, სოხუმის ფილიალი. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

T. Shamatava. რედაქტირება წაშლა T. Shamatava. “NEW SOURSE OF ALTERNATIVE ENERGY – PLANT EICHHORNIA”. The conference is dedicated to the 60th anniversary of R. Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry.. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 21-23 სექტემბერი, ურეკი, საქართველო. სერთიფიკატი.

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი, დ. ბიბიჩაძე. რეკლამა - ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ფაქტორი . V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, ბათუმი - ხიხანის ხეობა. 2014წ. გვ. 373-376.

მ. ზუბიაშვილი, ჯ.კანკაძე, ა.კანკაძე, ლ.კაკაურიძე. რეკლამა როგორც უნფორმაციის წყარო. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. შრომები# 2; გვ.282-288.

მ. ზუბიაშვილი. რეკლამა, როგორც ინფორმაციის წყარო . საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტი. 2003წ. ISSN 1512-1003. გვ.282-288.

მ. ტურიაშვილი, გოგიაშვილი ფ., ლეკვეიშვილი გ.. რეკომენდაციები სატვირთო ავტომობილის დარესორებული სავარძლის ვიბროდატვირთვითი თვისებების გაუმჯობესებისათვის. სატრანსპორტო სისტემებისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია . 2000წ. ``ინტერტრანს 2000`` გვ 3..

მ. გურამიშვილი. რელიგია და პოლიტიკა. სახელმწიფოს რელიგიის სააგენტო. 2016წ. .

მ. გურამიშვილი. რელიგია და პოლიტიკა. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო,ინტერრელიგიური დიალოგი მშვიდობისათვის. 2016წ. .

ე. შამანაძე. რელიგიის თავისუფლების როლი თანამედროვე კონფლიქტურ სირუაციაში და უსაფრთხოების პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში, . დეკემბერი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ს საქართველოს განვითარების კომპლექსური კვლევის ცენტრის მიერ ჩატარებული კონფერენცია „ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები“ . 0წ. თბილისი, 2014, 15-16 დეკემბერი, გვ. 105-115.

მ. გურამიშვილი. რელიგიური ფაქტორი გეოპოლიტიკურ პროცესებში. ვილნიუსის სამიტიდან,ბუქარესტის სამიტამდე,თსუ. 2015წ. .

მ. გურამიშვილი. რელიგიური ფუნდამენტალიზმის პრობლემა თანამედროვე პოლიტიკაში. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფფო უნივერსიტეტი,ივ.ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი . 2015წ. .

ნ. დარსაველიძე, მ.ზუბიაშვილი. რესტრუქტურიზაცია როგორც საწარმოთა რეფორმირების საფუძველი. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. 2012წ. ჯანდაცვის მენეჯმენტი და სოციალური მედიცინა.

ტ. ბუაძე, ი. კაკუბავა. რთული სისტემების იერარქიული მოდელირების ზოგიერთი პრინციპი . საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სწავლების დიდაქტიკური კანონზომიერებანი“. მასალები. ტყიბული, 24-25 ნოემბერი, 2000, თბილისი. 2000წ. 2000, 103-104.

ზ. ბაიაშვილი, გულუა დ., კაკუბავა რ., ნიჟარაძე მ.. რთული სისტემების სტრუქტურული ოპტიმიზაციის ერთი ამოცანა. საერთაშორისო კონფერენცია „ინფორმაციული და გამოთვლითი ტექნილოგიები“. 2010წ. .

დ. ბოსტანაშვილი. რიდეები: ახალი პარადიგმა ხუროთმოძღვრებაში. ამერიკისმცოდნეობის XIV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ე. ბარათაშვილი. რისკ-მენეჯმენტის როლი და მნიშვნელობა ფირმის საქმიანობაში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2011წ. ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე..

რ. ბურდიაშვილი. რისკების შეფასების დელფის მეთოდი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ-2017. 2017წ. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, #4, გვ. 49-54..

ნ. ლაზვიაშვილი. რისკი, როგორც სამეწარმეო საქმიანობის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. კონფ."რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული, ეკონომიკური და სოციალური პროცესები", აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1–2 მაისი. 2010წ. შრომების კრებული, გვ. 453–458.