კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ხოშტარია, ი. მოდებაძე. მოდულაციის ფორმატები სხვადასხვა თაობის DWDM სისტემებისათვის. ა.წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკა . 2015წ. ენერგეტიკა“:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული, ქუთაისი.

მ. კოპლატაძე, გელხვიიძე პაატა, მარდალეიშვილი ზაზა. მოთხოვნათა ნაკადების თვისებები და მახასიათებლები მულტისერვისულ ქსელში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“, 18 ივნისი, ქუთაისი/საქართველო.

ლ. მეტრეველი. მომავალ პედაგოგ-ფსიქოლოგების პროფესიული უნარების ფორმირება თამაშის ტექნოლოგიის საფუძველზე. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი. 2012წ. .

მ. სალუქვაძე. მომავლის ქალაქები. ქალაქ თბილისის მერია, giz bmz. 2012წ. .

თ. როსტიაშვილი, შათშვილი ი.. მომსახურების სფეროს საწარმოს მართვის სისტემის შედეგიანობის შეფასება ბიზნეს–სტრატეგიების გამოყენებით.მარკეტინგის მაინტეგრირებელი ფუნქცია, როგორც მომსახურების სფეროს მართვის საფუძველი. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია “ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია “ეკონომიკური პილიტიკა და ბიზნეს–პროცესების მართვა,.

ე. ბარათაშვილი. მომსახურების სფეროს სტრატეგიული მართვის ეფექტიანობის საკითხისადმი. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.. 2011წ. ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე.

თ. ქობლიანიძე, ვასილ კიკუტაძე. მომსახურების ხარისხის მართვის პრობლემები ტურიზმსა და მასპინძლობის ინდუსტრიაში. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ტურიზმის: ეკონომიკა და ბიზნესი. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. .

რ. აბულაძე, ნ. თოდუა. მომხმარებელთა ქცევის თავისებურებანი საქართველოს ინტერნეტ-ბაზარზე. `ინტერნეტი და საზოგადოება~ ინსო-2009. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების ასოციაცია მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2009წ. 5 ივნისი, 2009 წ. გვ.8-12 .

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, კ. გაბუნია, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი. მომხმარებლის მიერ საკუთარი სინთეზირებული ხმის ჩადების საშუალებებით აღჭურვილი ქართული ტექსტების მკითხველ-მსმენელი სისტემა. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სხდომების მოხსენებები, ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი. 2009წ. ი.ვეკუას სახელობის გმი გაფართოებული სესიის სემინარების მოხსენებები, ტომი 23, (ინგლისურად, http://www.viam.science.tsu.ge/enl_ses/vol23/vol23.htm), 100-104.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, კ. გაბუნია, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი, მ. ჩიქვინიძე. მომხმარებლის სინთეზირებული ხმის ჩადების საშუალებებით აღჭურვილი ქართული ტექსტების მკითხველი სისტემა. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სხდომების მოხსენებები, ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი. 2009წ. ი.ვეკუას სახელობის გმი გაფართოებული სესიის სემინარების მოხსენებები, ტომი 23, (ინგლისურად, http://www.viam.science.tsu.ge/enl_ses/vol23/vol23.htm), 105-110.

ზ. ბაიაშვილი, მაჭარაძე თ., , ბაიაშვილი თ., , ნიჟარაძე მ.. მონაცემთა გადაცემის სისტემებში ეკონომიკური დანახარჯების შემცირების საკითხი.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორ-მაციული ტექნოლოგიები 2008”. თბილისი, . 2008წ. 5 გვ. .

ნ. ოთხოზორია, გ. კობახიძე, ვ. ოთხოზორია. მონაცემთა დაცვის ცენტრების ეფექტური საინჟინრო ინფრასტრუქტურა. ქუთაისი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“ . 2016წ. .

მ. ბერეჟიანი, ა. თურმანიძე. მონაცემთა კომპიუტერული შეგროვების მოდულები - თვითჩამწერ ხელსაწყოთა თანამედროვე ალტერნატივა. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” შრომები, 2010 წლის 17-18 ივნისი, გვ. 451-453..

მ. გოგბერაშვილი, ხუნწარია ჯანიკო, აბულაძე ვახტანგი. მონაცემთა კორელირებული ორგანზომილებიანი მასივების ადაპტური უდანაკარგო კომპრესია. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული. აკაკი წერეთლიე სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2013წ. გვ. 317-322.

ა. ძოძუაშვილი, ზ. ყიფშიძე, გ. ანანიაშვილი, გ. ღლონტი. მონაცემთა შენახვის კონსტრუქციული მეთოდი. "განათლების მეცნიერება, მასწავლებლის განათლება. 2016წ. მოხსენებათა კრებული, თბილისი1-3 ოქტომბერი .

ს. გრიგალაშვილი. მონთობანის ქართული სავანე. საერთაშორისო კონფერენცია -,,კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში'' -სულხან-საბას სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, რ. შენგელია. მორალურად მოძველებული ძირითადი კაპიტალის განახლების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები პრივატიზებულ საწარმოებში. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 18-19 ნოემბერი, 2008 წ.. 2008წ. .

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე. მორფინისა და კოდეინის მოხვედრა ორგანიზმში საჭმელთან ერთად . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები“ . 2015წ. ქუთაისი, გვ. 315-318.

დ. გუბელაძე. მორწყვის თანამედროვე ტექნოლოგიები, აგროკლიმატური ფაქტორები, ვაზის მოსავლიანობა და ყურძნის ხარისხობრივი მაჩვენებლები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თემაზე: მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში- ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები“ 2017 წ. თბილისი; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის შრომათა კრებული.. 2017წ. 4 გვ..

ჯ. კაკულია, ვ. თოთიბაძე, ნ. ლომიძე. მოსაზრებანი ჩორდის ბარიტშემცველი ნარჩენების უტილიზაციის შესახებ. საერთ. კონფ. საამშებ.მასალების წარმოების მიმართულებით 11–13ოქტომ. 2010წ. საქ. ტექ. უნივ.. 2010წ. 3გვ..