კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ბერეჟიანი, ა. თურმანიძე. მონაცემთა კომპიუტერული შეგროვების მოდულები - თვითჩამწერ ხელსაწყოთა თანამედროვე ალტერნატივა. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” შრომები, 2010 წლის 17-18 ივნისი, გვ. 451-453..

მ. გოგბერაშვილი, ხუნწარია ჯანიკო, აბულაძე ვახტანგი. მონაცემთა კორელირებული ორგანზომილებიანი მასივების ადაპტური უდანაკარგო კომპრესია. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული. აკაკი წერეთლიე სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2013წ. გვ. 317-322.

ა. ძოძუაშვილი, ზ. ყიფშიძე, გ. ანანიაშვილი, გ. ღლონტი. მონაცემთა შენახვის კონსტრუქციული მეთოდი. "განათლების მეცნიერება, მასწავლებლის განათლება. 2016წ. მოხსენებათა კრებული, თბილისი1-3 ოქტომბერი .

ს. გრიგალაშვილი. მონთობანის ქართული სავანე. საერთაშორისო კონფერენცია -,,კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში'' -სულხან-საბას სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, რ. შენგელია. მორალურად მოძველებული ძირითადი კაპიტალის განახლების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები პრივატიზებულ საწარმოებში. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 18-19 ნოემბერი, 2008 წ.. 2008წ. .

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე. მორფინისა და კოდეინის მოხვედრა ორგანიზმში საჭმელთან ერთად . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები“ . 2015წ. ქუთაისი, გვ. 315-318.

დ. გუბელაძე. მორწყვის თანამედროვე ტექნოლოგიები, აგროკლიმატური ფაქტორები, ვაზის მოსავლიანობა და ყურძნის ხარისხობრივი მაჩვენებლები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თემაზე: მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში- ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები“ 2017 წ. თბილისი; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის შრომათა კრებული.. 2017წ. 4 გვ..

ჯ. კაკულია, ვ. თოთიბაძე, ნ. ლომიძე. მოსაზრებანი ჩორდის ბარიტშემცველი ნარჩენების უტილიზაციის შესახებ. საერთ. კონფ. საამშებ.მასალების წარმოების მიმართულებით 11–13ოქტომ. 2010წ. საქ. ტექ. უნივ.. 2010წ. 3გვ..

მ. მაისურაძე, ნ. გახოკიძე, , ს. ცქვიტაია, გ. უგულავა, ვ. ანანიაშვილი. მოსალოდნელი ბიოლოგიური აქტივობის მქონე ბენზიმიდაზოლ და ბენზოტრიაზოლშემცველი ნაერთების სინთეზი და წარმოებულები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” . წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” საქართველო. ქუთაისი .

თ. სუხიაშვილი. მოსალოდნელი ცვლილებების პროგნოზირება ორგანიზაციული მართვის სისტემებში . საერთაშორისო კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. მართვის პრობლემების ინსტიტუტი (ქ. მოსკოვი),. 1996წ. ნაშრომთა კრებული, გვ.94-96.

ვ. ხრუსტალი. მოსამართლის დამოუკიდებლობა და მოსამართლის მისაღებობა მხარეების მიერ ქართული სამართლის მიხედვით.. მოსამართლეთა პირველი საერთაშორისო კონფერენცია, სამართლისა და იუსტიციის რეფორმები სამხრეთ კავკასიაში. წ. მოსამართლეთა პირველი საერთაშორისო კონფერენციის კრებული, # 2, , 4 გვერდი,.

ლ. ჩიქავა. მოსახლეობის აღწარმოების ტენდენციები და პერს¬პექტივები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტთან არსებული სახელმწიფო სამსახურის მართვისა და მოსამსახურეთა მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ცენტრი; საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიე-რებათა აკადემია. წ. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის პრობლემები. ქ.თბილისი.

რ. ოთინაშვილი. მოსახლეობის შე¬მო¬სავ¬ლე¬ბის უთანაბრობის ძირითადი მიზეზები. ქუთაისის ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსტიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული, ნაწილი I , გვ.102-107, 2013 წ., 24-25 მაისი .

მ. დარჩაშვილი. მოქალაქეთა ჩართულობა, როგორც საქართველოში დემოკრატიის დამკვიდრების მნიშვნელოვანი ფაქტორი, . (USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით და IFES საქართველოს მიერ განხორცელებული პროგრამის „ნდობის გაზრდა საარჩევნო პროცესებისადმი“ (ITEP) ფარგლებში ჩატარებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია) . 2014წ. .

მ. ლოსაბერიძე, თ. ბაციკაძე, თ. კობიძე. მოძრავი შტამპის გარეთ მომქმედი დატვირთვის გავლენა ორთოტროპული ნახევარსიბრტყის დაძაბულ მდგომარეობაზე. საერთაშორისო კონფერენცია `უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემები~.შრომები. თბილისი, 2007, 27-28 ოქტომბერი, გვ. 59-64. 2007წ. .

თ. ბაციკაძე, მ.ლოსაბერიძე, თ.კობიძე. მოძრავი შტამპის გარეთ მოქმედი დატვირთვის გავლენა ორთოტროპული ნახევარსიბრტყის დაძაბულ მდგომარეობაზე. საერთაშორისო კონფერენცია ”უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემები” თბილსი. 2007წ. .

ი. გელენავა. მოძღვარი, როგორც კულტურათა ინტეგრაციის რეალიზატორი (აფხაზეთის მაგალითი, XIX – XX სს. მიჯნა).. III საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,ცივილიზაციათა დიალოგი _ განათლება და აღზრდა, როგორც საშუალება მხერეთა თანამშრომლობისა”. თბილისი, სიმპოზიუმი მიეძღვნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის, ილია II-ის აღსაყდრებიდან 30 და დაბადებიდან 75 წლისთავს.. 2008წ. `ინტელექტი~ ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სამეცნიერო ჟურნალი: გამომცემლობა: `ლოგოსი“ #5.

ჰ. კუპრაშვილი. მოხსენება თემაზე: საქართველოს საინფორმაციო უშიშროების უზრუნველყოფის საკითხები. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია: ორი წლის გამოცდილება. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. 2007წ. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი.

რ. თაბუკაშვილი. მოხსენება: “მედიალური სივრცე და ციფრული ტექსტი” საერთაშორისო კონფერენცია “მრავალენოვნება და უცხოური ენების სწავლების პრობლემები საქართველოში”. . საქართველოს უნივერსიტეტი. . წ. .

ლ. ჩიქავა. მრავალგანზომილებიანი სიღარიბის ინდექსი.. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. წ. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 67-ე წლისთავი. ქ.თბილისი .