კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4225 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. თაბუკაშვილი. მოხსენება: “მედიალური სივრცე და ციფრული ტექსტი” საერთაშორისო კონფერენცია “მრავალენოვნება და უცხოური ენების სწავლების პრობლემები საქართველოში”. . საქართველოს უნივერსიტეტი. . წ. .

ლ. ჩიქავა. მრავალგანზომილებიანი სიღარიბის ინდექსი.. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. წ. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 67-ე წლისთავი. ქ.თბილისი .

ი. მამალაძე, ხათუნა ბარბაქაძე. მრავალდარგოვანი ჰოლდინგის რეორგანიზაცია. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. 2008წ. საერთაშორისო ბიზნესი; IV ტომი, № 1-4; 70-85 გვ.

რ. გოგიბერიძე, თ. კვირიკაშვილი. მრავალი ცვლადის ფუნქციის სწავლების მეთოდიკის ზოგიერთი საკითხი. . საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სწავლების აქტუალური პრობლემები“. 1999წ. გვ. 15-16 .

გ. გურეშიძე, ა.სოხაძე, დ.გიგინეიშვილი. მრავალსართულიანი შენობის ახალი ტიპის კომბინირებული ჩონჩხედი. სტუ-ს 76-ე სამეცნიერო -ტექნიკური კონფერენციის-თეზისების კრებული. წ. სტუ-ს კონფერენციის თეზისების კრებული.

გ. ყირმელაშვილი. მრავალფაზოვან სითხეებში ჰიდრავლიკურ დარტყმაზე მოქმედი ფაქტორები . საერთაშორისო სიმპოზიუმი უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემებზე. 16-19 ივნისი, 1997 წელი, სტუ. თბილისი. 1997წ. გვ. 105.

ი. ხართიშვილი, გ. ლაღუნდარიძე, დ. ყიფიანი. მრავალფენიანი გარსების დაძაბულ–დეფორმირებული მდგომარეობის განსაზღვრის ალგორითმი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008" მოხსენებათა კრებული. 2008წ. .

დ. გორგიძე, ზ. სირაძე. მრავალფენიანი სქელი ფილის ღუნვის ამოცანათერმული ველის გათვალისწინებით. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეხუთე ყოველწლიური კონფერენცია. 2014წ. .

ზ. ბოგველიშვილი. მრავალღერძიანი ავტომობილების შერესორების პნევმატიკური სისტემები. Международной конференция по динамике и прочности машин, Тбилиси. 1999წ. Тезисы докладов международной конференции по динамике и прочности машин, сю96-97 .

ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე, ლ. სამსონაძე, ნ. ამირეზაშვილი. მრავლობითის წარმოების ზოგიერთი საკითხი ქართული ენის მორფოლოგიურ პროცესორში. არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია “ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები _ 2011”. 2011წ. გვ. 20-24.

ა. დემეტრაშვილი. მრგვალი მაგიდა ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კონსტიტუციური რეგულირება". . 2009წ. რუსთავი.

რ. ჩოგოვაძე, რ. ხუროძე. მსგავსების ზომის ფორმირება სიმრავლეებს შორის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”მართვის და ენერგეტიკის პრობლემები -PCPE-2004,“. 2004წ. მოხსენებათა კრებული № 8. თბილისი,.

ვ. დათაშვილი, ბესიკ თეთვაძე, ნანი მამფორია, null. მსოფლიო აგროსასურსათო სისტემა და საერთაშორისო ვაჭრობის ინოვაციური მოდერნიზაცია. ჯანდაცვის მენეჯმენტი და სოციალური მედიცინა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2012წ. უნივერსიტეტი გეომედი 56-61 გვ..

მ. ზუბიაშვილი, თ. კილაძე. მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის არსი მნიშვნელობა და მისი გამოვლენის თავისებურებები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2013წ. გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები 21–ე საუკუნეში.

ა. ქუთათელაძე, თ. მატუა. მსოფლიო ეკონომიკური გარემო და ფინანსები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2015“. თბილისი. 2015წ. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“#3. ISBN 1987-8591. გვ. 73-77.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისების თეორიული რაკურსი. საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტი. 2011წ. "მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო" ჟ. "სოციალური ეკონომიკა" XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები, #1 2011 წ. გვ. 489-492 .

ვ. შუბითიძე. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და განვითარებადი ქვეყნები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო". წ. გამომცემლობა ევროპული უნივერსიტეტი, ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა, 1.

რ. ქინქლაძე. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და ინვესტიციური პოლიტიკა საქართველოში (რუსულ ენაზე). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა". 2009წ. კონფერენციის მასალები. გამომ. ,,ინოვაცია".

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და სამამულო წარმოების განვითარების პესპექტივები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 2-3 აპრილი, თბ. 2009. 2009წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და სამამულო წარმოების განვითარების პესპექტივები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 2-3 აპრილი, თბ. 2009. წ. .