კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ქინქლაძე. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და ინვესტიციური პოლიტიკა საქართველოში (რუსულ ენაზე). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა". 2009წ. კონფერენციის მასალები. გამომ. ,,ინოვაცია".

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და სამამულო წარმოების განვითარების პესპექტივები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 2-3 აპრილი, თბ. 2009. 2009წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და სამამულო წარმოების განვითარების პესპექტივები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 2-3 აპრილი, თბ. 2009. წ. .

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი. მსოფლიო ეკონომიკური წესრიგის თეორიული ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო - „ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის თანამედროვე პირობებში: თეორია და პრაქტიკა„. 2016წ. .

გ. ყურაშვილი, თ. ბერიძე. მსოფლიო ეკონომიკური წესრიგის თეორიული ასპექტები გვ. 82-85. ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო".

თ. მუსელიანი, დავით შარიქაძე, მარიტა არაბიძე, გიორგი მთვარელიშვილი. მსოფლიო ენერგეტიკის განვითარების ეკოლოგიური და რესურსული შეზღუდვები. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. მდგრადი ენერგეტიკა, გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები, გვ.261–265.

ე. ბარათაშვილი. მსოფლიო კრიზისი და მეწარმეობის განვითარება საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო.თბილისი.

თ. კილაძე, გ. ტყეშელაშვილი. მსოფლიო კრიზისის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. სოციალური ეკონომიკა გვ. 288-291.

ზ. ვაშაკიძე. მსოფლიო ტურიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები.. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი.შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი (თრაბზონი, თურქეთი).. წ. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი-ტრაბზონი. გვ. 159-164..

ლ. გვენეტაძე. მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო. თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონონიკის ინსტიტუტი. 2011წ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული., გვ.240-243.

დ. კვარაცხელია. მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში ეკონომიკური ზრდის ტემპების ცვლილების მიზეზები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. . 2012წ. პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან მე-60 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: ”ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია. ტომი I“. გვ.: 252-256..

რ. დიაკონიძე. მტკნარი წყლების, განსაკუთრებით სასმელი წყლის ხარისხის დაცვა ზოგიერთი მავნე ფაქტორებისაგან.. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,ჰიდრო-მეტეო¬რო¬ლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. საქარ¬თველოს ტექნიკური უნივერ¬სიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. . 2013წ. 28-30 მაისი, თბილისი 2013. გვ.257-261..

მ. ცეცხლაძე. მუდმივი დენის ელექტრული ძრავის მართვის სისტემის ოპტიმიზაცია. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 4-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენების კრებული. გვ.3 .

მ. კოპლატაძე, მარდალეიშვილი ზაზა, გელხვიიძე პაატა. მულტისერვისული ქსელის საარხო რესურსის განსაზღვრის საკითხისათვის. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, 25-26 მაისი, ქუთაისი/საქართველო.

გ. ყურაშვილი, ე. ბარათაშვილი, ი. მახარაშვილი. მუნიციპალური მართვის ხარისხის შეფასების საკითხისათვის. თსუ, პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტის 75 და ჟურნალ "ეკონომისტის" 10 წლისთავის კონფერენცია. 2019წ. "მწვანე ეკონომიკის " ფორმირების თანამედროვე პრობლემები. გვ.375-377.

ე. ბარათაშვილი. მუნიციპალური მარკეტინგის საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2011წ. ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე.

ე. ბარათაშვილი, ლ. ბერიკაშვილი. მუნიციპალური მარკეტინგის სახეები და მისი ორგანიზაციული უზრუნველყოფა. გვერდები 256-260. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. . წ. პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები..

ნ. ცანავა. მუნიციპალური საწარმოს -კლასტერის ფუნქციონირების პრობლემები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენცია "ბიზნესი და საყოველთაო კეთილდღეობა". 2009წ. კონფერენციის მასალები.

ლ. გვაჯაია. მუნიციპალური წარმონაქმნის საინვესტიციო კლიმატი და მისი შეფასების ტექნოლოგია. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ორგანიზატორი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. ანტიკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები, გვ.გვ. 191-195.

ვ. შურღაია, ნ. კვაშილავა. მცენარეების წყალ-ჰაეროვანი რეჟიმის შეფასება. საქჰიდროეკოლოგია. 2001წ. ეროზიულ-ღვარცოფული და მომიჯნავე პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია.