კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. დემეტრაშვილი. მრგვალი მაგიდა ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კონსტიტუციური რეგულირება". . 2009წ. რუსთავი.

რ. ჩოგოვაძე, რ. ხუროძე. მსგავსების ზომის ფორმირება სიმრავლეებს შორის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”მართვის და ენერგეტიკის პრობლემები -PCPE-2004,“. 2004წ. მოხსენებათა კრებული № 8. თბილისი,.

ვ. დათაშვილი, ბესიკ თეთვაძე, ნანი მამფორია, null. მსოფლიო აგროსასურსათო სისტემა და საერთაშორისო ვაჭრობის ინოვაციური მოდერნიზაცია. ჯანდაცვის მენეჯმენტი და სოციალური მედიცინა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2012წ. უნივერსიტეტი გეომედი 56-61 გვ..

მ. ზუბიაშვილი, თ. კილაძე. მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის არსი მნიშვნელობა და მისი გამოვლენის თავისებურებები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2013წ. გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები 21–ე საუკუნეში.

ა. ქუთათელაძე, თ. მატუა. მსოფლიო ეკონომიკური გარემო და ფინანსები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2015“. თბილისი. 2015წ. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“#3. ISBN 1987-8591. გვ. 73-77.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისების თეორიული რაკურსი. საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტი. 2011წ. "მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო" ჟ. "სოციალური ეკონომიკა" XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები, #1 2011 წ. გვ. 489-492 .

ვ. შუბითიძე. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და განვითარებადი ქვეყნები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო". წ. გამომცემლობა ევროპული უნივერსიტეტი, ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა, 1.

რ. ქინქლაძე. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და ინვესტიციური პოლიტიკა საქართველოში (რუსულ ენაზე). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა". 2009წ. კონფერენციის მასალები. გამომ. ,,ინოვაცია".

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და სამამულო წარმოების განვითარების პესპექტივები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 2-3 აპრილი, თბ. 2009. 2009წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და სამამულო წარმოების განვითარების პესპექტივები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 2-3 აპრილი, თბ. 2009. წ. .

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი. მსოფლიო ეკონომიკური წესრიგის თეორიული ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო - „ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის თანამედროვე პირობებში: თეორია და პრაქტიკა„. 2016წ. .

გ. ყურაშვილი, თ. ბერიძე. მსოფლიო ეკონომიკური წესრიგის თეორიული ასპექტები გვ. 82-85. ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო".

თ. მუსელიანი, დავით შარიქაძე, მარიტა არაბიძე, გიორგი მთვარელიშვილი. მსოფლიო ენერგეტიკის განვითარების ეკოლოგიური და რესურსული შეზღუდვები. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. მდგრადი ენერგეტიკა, გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები, გვ.261–265.

ე. ბარათაშვილი. მსოფლიო კრიზისი და მეწარმეობის განვითარება საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო.თბილისი.

თ. კილაძე, გ. ტყეშელაშვილი. მსოფლიო კრიზისის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. სოციალური ეკონომიკა გვ. 288-291.

ზ. ვაშაკიძე. მსოფლიო ტურიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები.. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი.შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი (თრაბზონი, თურქეთი).. წ. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი-ტრაბზონი. გვ. 159-164..

ლ. გვენეტაძე. მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო. თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონონიკის ინსტიტუტი. 2011წ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული., გვ.240-243.

დ. კვარაცხელია. მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში ეკონომიკური ზრდის ტემპების ცვლილების მიზეზები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. . 2012წ. პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან მე-60 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: ”ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია. ტომი I“. გვ.: 252-256..

რ. დიაკონიძე. მტკნარი წყლების, განსაკუთრებით სასმელი წყლის ხარისხის დაცვა ზოგიერთი მავნე ფაქტორებისაგან.. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,ჰიდრო-მეტეო¬რო¬ლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. საქარ¬თველოს ტექნიკური უნივერ¬სიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. . 2013წ. 28-30 მაისი, თბილისი 2013. გვ.257-261..

მ. ცეცხლაძე. მუდმივი დენის ელექტრული ძრავის მართვის სისტემის ოპტიმიზაცია. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 4-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენების კრებული. გვ.3 .