კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ვაშაკიძე. მსოფლიო ტურიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები.. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი.შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი (თრაბზონი, თურქეთი).. წ. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი-ტრაბზონი. გვ. 159-164..

ლ. გვენეტაძე. მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო. თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონონიკის ინსტიტუტი. 2011წ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული., გვ.240-243.

დ. კვარაცხელია. მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში ეკონომიკური ზრდის ტემპების ცვლილების მიზეზები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. . 2012წ. პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან მე-60 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: ”ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია. ტომი I“. გვ.: 252-256..

რ. დიაკონიძე. მტკნარი წყლების, განსაკუთრებით სასმელი წყლის ხარისხის დაცვა ზოგიერთი მავნე ფაქტორებისაგან.. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,ჰიდრო-მეტეო¬რო¬ლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. საქარ¬თველოს ტექნიკური უნივერ¬სიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. . 2013წ. 28-30 მაისი, თბილისი 2013. გვ.257-261..

მ. ცეცხლაძე. მუდმივი დენის ელექტრული ძრავის მართვის სისტემის ოპტიმიზაცია. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 4-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენების კრებული. გვ.3 .

ლ. ჯიქიძე, ვ.ცუცქირიძე, ე.ელერდაშვილი. მუდმივი კვეთის მქონე მილებში გამტარი სითხის არასტაციონარული დინების ზოგიერთი საკითხის შესახებ განივი მაგნიტური ველის არსებობის შემთხვევაში. საქართვესაქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია. ლოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია. . 2018წ. 2018 წლის 3-7 სექტემბერი. საქართველო, ქ.ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი(მოხსენებათა თეზისები).

მ. კოპლატაძე, მარდალეიშვილი ზაზა, გელხვიიძე პაატა. მულტისერვისული ქსელის საარხო რესურსის განსაზღვრის საკითხისათვის. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, 25-26 მაისი, ქუთაისი/საქართველო.

გ. ყურაშვილი, ე. ბარათაშვილი, ი. მახარაშვილი. მუნიციპალური მართვის ხარისხის შეფასების საკითხისათვის. თსუ, პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტის 75 და ჟურნალ "ეკონომისტის" 10 წლისთავის კონფერენცია. 2019წ. "მწვანე ეკონომიკის " ფორმირების თანამედროვე პრობლემები. გვ.375-377.

ე. ბარათაშვილი. მუნიციპალური მარკეტინგის საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2011წ. ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე.

ე. ბარათაშვილი, ლ. ბერიკაშვილი. მუნიციპალური მარკეტინგის სახეები და მისი ორგანიზაციული უზრუნველყოფა. გვერდები 256-260. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. . წ. პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები..

ნ. ცანავა. მუნიციპალური საწარმოს -კლასტერის ფუნქციონირების პრობლემები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენცია "ბიზნესი და საყოველთაო კეთილდღეობა". 2009წ. კონფერენციის მასალები.

ლ. გვაჯაია. მუნიციპალური წარმონაქმნის საინვესტიციო კლიმატი და მისი შეფასების ტექნოლოგია. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ორგანიზატორი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. ანტიკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები, გვ.გვ. 191-195.

ვ. შურღაია, ნ. კვაშილავა. მცენარეების წყალ-ჰაეროვანი რეჟიმის შეფასება. საქჰიდროეკოლოგია. 2001წ. ეროზიულ-ღვარცოფული და მომიჯნავე პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია.

ი. სარჯველაძე. მცენარეთა კონკურენტუნარიანობა როგორც სარეველებთან ბრძოლის ეფექტური საშუალება. წმინდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2016წ. “საქართველო და თანამედროვე სამყარო-გამოწვევები, მიღწევები, პროგრესი”. 2016 წელი. გვ. 255-261..

ხ. მიშელაშვილი, ღვინჯილია სალომე, გაბელაია მარგარიტა. მცენარეთა მშრალი ექსტრაქტების გამოყენება კოსმეტიკური მალამოების მისაღებად. I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია თანამედროვე ფარმაცია – მეცნიერება და პრაქტიკა. 2017წ. შრომათა კრებული. გვ.119-122.

მ. გუდიაშვილი, თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე. მცენარეული ნარჩენი ბიომასის წვის ტექნოლოგიები. ქუთაისის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. 2010წ. მოხსენებების კრებული გვ. 148-152.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, მ.გუდიაშვილი, მ.არაბიძე, შ.ფარცხალაძე. მცენარეული ნარჩენი ბიომასის წვის ტექნოლოგიები. საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. წ. 2010 წლის 21-22 მაისი, ქ. ქუთაისი, საქართველო, გვ. 148-152;.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. მცენარეული ნედლეულიდან ეთეროვანი ზეთების გამოხდის პროცესის მათემატიკური აღწერა. საერთაშორისო კონფერენცია ”კვების მრეწველობის პრობლემები”. წ. .

თ. საღარეიშვილი. მცენარეული წარმოშობის ჰიპოგლიკემიური საშუალება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები", . 2010წ. თბილისი, მოხსენებათა თეზისები, 90-91.

რ. ქინქლაძე, ნინო აბესაძე. მცირე ბიზნესი, როგორც სიღარიბის დაძლევისერთ–ერთი მიმართულება. პროფესორ–მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენცია . 2007წ. პროფესორ–მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.