კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. სარჯველაძე. მცენარეთა კონკურენტუნარიანობა როგორც სარეველებთან ბრძოლის ეფექტური საშუალება. წმინდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2016წ. “საქართველო და თანამედროვე სამყარო-გამოწვევები, მიღწევები, პროგრესი”. 2016 წელი. გვ. 255-261..

ხ. მიშელაშვილი, ღვინჯილია სალომე, გაბელაია მარგარიტა. მცენარეთა მშრალი ექსტრაქტების გამოყენება კოსმეტიკური მალამოების მისაღებად. I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია თანამედროვე ფარმაცია – მეცნიერება და პრაქტიკა. 2017წ. შრომათა კრებული. გვ.119-122.

მ. გუდიაშვილი, თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე. მცენარეული ნარჩენი ბიომასის წვის ტექნოლოგიები. ქუთაისის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. 2010წ. მოხსენებების კრებული გვ. 148-152.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, მ.გუდიაშვილი, მ.არაბიძე, შ.ფარცხალაძე. მცენარეული ნარჩენი ბიომასის წვის ტექნოლოგიები. საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. წ. 2010 წლის 21-22 მაისი, ქ. ქუთაისი, საქართველო, გვ. 148-152;.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. მცენარეული ნედლეულიდან ეთეროვანი ზეთების გამოხდის პროცესის მათემატიკური აღწერა. საერთაშორისო კონფერენცია ”კვების მრეწველობის პრობლემები”. წ. .

თ. საღარეიშვილი. მცენარეული წარმოშობის ჰიპოგლიკემიური საშუალება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები", . 2010წ. თბილისი, მოხსენებათა თეზისები, 90-91.

რ. ქინქლაძე, ნინო აბესაძე. მცირე ბიზნესი, როგორც სიღარიბის დაძლევისერთ–ერთი მიმართულება. პროფესორ–მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენცია . 2007წ. პროფესორ–მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.

მ. ვანიშვილი, ადვაძე დავით. მცირე ბიზნესის განვითარების უცხოური გამოცდილება. მეექვსე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია "განათლების თანამედროვე გამოწვევები"/გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2014წ. მეექვსე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, გვ.221-227.

ი. მარგალიტაძე. მცირე ბიზნესის სახელმწიფოებრივი რეგულირების საკითხები. Social-Economics Problems in Transition Countries/HESP Regional Seminar for Excelence in Teaching. 2008წ. გამომცემლობა,, უნივერსალი"გვ. 142-147.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი, მეყანწიშვილი ეკატერინე. მცირე ბიზნესის სფეროს მარკეტინგის მაკრო- და მიკროგარემო. მიკროგარემო.პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. .

თ. ლაგვილავა. მცირე და საშუალო ბიზნესი ევროკავშირსა და საქართველოში. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები, 18-19 ნოემბერი, 2016 წ.. 2016წ. .

თ. კილაძე, თ.რუხაძე. მცირე და საშუალო ბიზნესის პრობლემები. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. გ.პაპავას 90-ეწლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 2014წ. თსუ. გვ.496-500.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერა საქართველოში.. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციისმასალების კრებული. Eეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში, . 2011წ. 330-334..

თ. როსტიაშვილი, სოსელია მ.. მცირე და საშუალო ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერა საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია “პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი, თბილისი . წ. .

ე. ბარათაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესში დასაქმების დონის ამაღლების ტენდენციები საქართველოს რეგიონებში. აკაკი წერეთლის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.

ნ. კიკაჩეიშვილი, გ. ხელიძე, ლ. შატაკიშვილი. მცირე ჰესები -ადგილობრივი და რეგიონალური განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები”. 18 ივნისი, 2015 წ., ქუთაისი, საქართველო. მოხსენებების კრებული., . 2015წ. გვ. 272-276.

ლ. შატაკიშვილი, ი. ლომიძე; გ.ხელიძე; ნ. კიკაჩეიშვილი. მცირე ჰესები -ადგილობრივი და რეგიონალური განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები”. . 2015წ. . 272-276.

მ. წვერავა, ლ.გვასალია, მ.ლომინეიშვილი. მცირეაზოტიანი სასუქის მიღება აგროპერლიტის ბაზაზე. აკაკი წერეთლის სახელობის სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის შრომები. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები'', ქუთაისი, გვ.330-332.

მ. ლომიძე. მწერლობის არსის წვდომის დისკურსიული პარადიგმები, როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის ფორმა.. . კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო სემინარი: მედიაპროპაგანდა - ისტორიული რაკურსი და თანამედროვეობა. 17 ოქტომბერი, 2015. თბილისი. . 0წ. .

ლ. მეტრეველი, მ. ლომიძე. მწერლობის სოციალრი პოტენციალის გააზრებისათვის ე. ფოლკნერის და ო. ჭელიძის ნააზრევის მიხედვით. მე-9 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - გორის „განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“. 2016წ. .